torsdag 25 mars 2010

Guds namn #4

Jehova Tsidkenu - Jag är den Jag är, din RÄTTFÄRDIGHET.
Vad talar Guds namn om för dig idag, det ger dig tro på Jesus, Han är den som kan ge oss rättfärdighet. Rättfärdighet vad är det, jo, rättfärdig kan delas på mitten för att förklara det.
Rätt Färdig.
Det betyder att vi är färdiga för att möta Gud. Vi bär inte på någon synd längre. Denna rätta färdighet kan vi inte vinna med goda gärningar, vi kan inte själva göra något för att förtjäna rättfärdighet, rättfärdighet är en gåva, Gud ger oss den genom Jesus.
Guds namn lovar oss att om vi tror på Honom så blir vi rättfärdiga, för Han är rättfärdig. När vi bjuder in Jesus i vårat liv, bjuder vi in rättfärdigheten. Och så länge vi låter Gud bo i vårt hjärta så innebär det att rättfärdigheten bor där, Gud är vår rättfärdighet.
Bibeln säger;
"Se, dagar skall komma, säger HERREN, då jag skall låta en rättfärdig telning växa upp åt David. Han skall regera som kung och handla med vishet, han skall utöva rätt och rättfärdighet i landet. I hans dagar skall Juda bli frälst och Israel bo i trygghet, och detta är det namn man skall ge honom: HERREN vår rättfärdighet." Jes.23:5-6
"Vad skall vi då säga? Jo, att hedningarna, som inte strävade efter rättfärdighet, vann rättfärdigheten, den rättfärdighet som kommer av tro. Israel däremot, som strävade efter att uppfylla den lag som ger rättfärdighet, har inte nått fram till den lagen.
Varför? Därför att de inte sökte rättfärdigheten av tro, utan tänkte sig kunna vinna rättfärdigheten genom gärningar. De har snubblat på stötestenen, så som det står skrivet: Se, jag lägger i Sion en stötesten och en klippa till fall. Men den som tror på honom skall inte stå där med skam.
" Rom.9:30-33
"Honom korsfäste ni, men Gud har uppväckt honom från de döda. Jesus är stenen som ni byggnadsarbetare kastade bort, men som blev en hörnsten. Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn, som givits åt människor, genom vilket vi blir frälsta." Apg.4:10-12
"Detta har jag skrivit till er med tanke på dem som försöker leda er vilse. Vad er beträffar, så förblir i er den smörjelse som ni har tagit emot av honom, och ni behöver inte någon som undervisar er, utan vad hans smörjelse lär er om allting är sanning och inte lögn. Förbli i honom, så som den har lärt er. Ja, kära barn, förbli i honom, så att vi kan vara frimodiga när han uppenbarar sig och inte behöver stå där med skam inför honom när han kommer åter. Om ni vet att han är rättfärdig, då inser ni också att var och en som gör det som är rätt är född av honom." 1 Joh.2:26-29
"Men allt det som var en vinst för mig räknar jag nu som förlust för Kristi skull. Ja, jag räknar allt som förlust, därför att jag har funnit det som är långt mer värt: kunskapen om Kristus Jesus, min Herre. För hans skull har jag förlorat allt och räknar det som avskräde för att jag skall vinna Kristus och bli funnen i honom, inte med min egen rättfärdighet, den som kommer av lagen, utan med den som kommer genom tro på Kristus, rättfärdigheten från Gud genom tron. Då känner jag Kristus och kraften från hans uppståndelse och delar hans lidanden genom att bli lik honom i en död med honom, i hoppet om att nå fram till uppståndelsen från de döda." Fil.3:7-11
Vänd dig till Gud och öppna ditt hjärtas dörr, Han vill möta dig. Han är din rättfärdighet, länken här leder till "Frälsningsbön", klicka på den och läs den med ditt hjärta, den hjälper dig att vända dig till Gud och att öppna ditt hjärtas dörr. Jesus älskar dig och vill uppenbara sig för dig!
Gud välsigne dig! / Johan

2 kommentarer:

Andreas sa...

"Jehova Tsidkenu", det har jag aldrig hört. Verkar som det är sant det där: "man lär sig nåt nytt varje dag".

Sanningen skall göra dig fri! sa...

Hej Andreas!
Det jag skriver om är de hebreiska namnen på Gud, (dock inte med hebreiska bokstäver), så när du läser det i den svenska "Folkbibeln" så står det inte så, utan det står "HERREN vår rättfärdighet".
Det kommer säkert att bli fler nya bekantskaper.
Gud välsigne dig! / Johan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...