fredag 24 juni 2011

Dag 10: Gläd dig i Herren och be i tro

Översatt från Cfan:s website
Gläd dig i Herren och be i tro

Fredag, 24 Juni 2011

Ha din glädje i HERREN, Han skall ge dig vad ditt hjärta begär. Ps 37:4

Till alla som vill ta emot det, ger evangeliet oss rättigheten som son och dotter till Gud. Personer som blivit ratade av samhället blir återupprättade och får prinsars och prinsessors status. Vilken anledning till att predika detta underbara evangeliet! Låt oss göra det.

Reinhard Bonnke

Orginaltext hittar du här...

torsdag 23 juni 2011

Dag 9: Be till Fadern och ta tacksamt emot

Översatt från Cfan:s website
Be till Fadern och ta tacksamt emot

Torsdag, 23 Juni 2011

Vad ni ber Fadern om i mitt namn, det skall Han ge er. Hittills har ni inte bett om något i mitt namn. Bed och ni skall få, för att er glädje skall bli fullkomlig. Joh 16:23-24

Evangeliet är alltid en överraskning. Det kommer alltid till människor på ett sätt som de inte kan planera att försvara sig på. De kan vara förberedda på en argumentation eller diskussion, men evangelium varken argumenterar eller diskuterar. De är förberedda på känslor, men evangelium är inte en känslor. Det kommer tillsammans med evighetens smältvatten, som sköljer över deras själ. Låt oss fortsätta att predika det.

Reinhard Bonnke

Orginaltext hittar du här...

tisdag 21 juni 2011

Dag 8: Ropa till Honom och upptäck att Han hör

Översatt från Cfan:s website
Ropa till Honom och upptäck att Han hör

Onsdag, 22 Juni 2011

I min nöd åkallade jag Herren, till min Gud ropade jag. Från sitt tempel hörde Han min röst, mitt rop till Honom nådde hans öron. Ps. 18:7

Evangeliet hotar inte syndare. Det är glada nyheter, in vansinniga nyheter. Ändå talade Jesus mer om helvetet än om himlen - men inte som ett hot utan som en varning. Om vi såg ett barn som var på väg att köras över av en bil som snabbt närmade sig, skulle vår naturliga reaktion vara att snabbt rycka undan det från faran. Handlingen kan verka hård, men den är full av sann nåd. Det är det som Jesus gör!

Reinhard Bonnke

Orginaltext hittar du här...

måndag 20 juni 2011

Dag 7: Be i överenskommelse och upplev resultat

Översatt från Cfan:s website
Be i överenskommelse och upplev resultat

Tisdag, 21 Juni 2011

Om två av er här på jorden kommer överens om att be om något, vad det än är, så skall de få det av min Fader i himlen. Matt 18:19

Namnet Jesus innehåller allt. Det är Guds alfabete, från alfa till omega. Vi tror på Jesus. Lärosatser och trosbekännelser är till för våra huvuden, men Jesus söker efter hjärtat.
Han säger: "Jag är vägen."

Reinhard Bonnke

Orginaltext hittar du här...

söndag 19 juni 2011

Dag 6: Förbli i Honom och låt hans ord bo i oss

Översatt från Cfan:s website
Förbli i Honom och låt hans ord bo i oss

Måndag, 20 Juni 2011

Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er, så be om vad ni vill, och ni ska få det. Joh. 15:7

Evangeliet är inte goda nyheter för den som inte hör det - ett evangelium som inte blir predikat är inte alls något evangelium. Nyheter är bara nyheter om de berättas. Evangeliet måste predikas om det ska vara glada nyheter. Låt oss predika det!

Reinhard Bonnke

Orginaltext hittar du här...

Bara du - Team med uppdrag


Gud välsigne dig! / Johan

fredag 17 juni 2011

Dag 5: I hans namn för att ära Fadern

Översatt från Cfan:s website
I hans namn för att ära Fadern

Fredag, 17 Juni 2011

Och vad ni än ber om i mitt namn, skall jag göra, för att Fadern skall bli förhärligad i Sonen. Om ni ber om något i mitt namn, skall jag göra det. Joh 14:13-14

Evangeliet visar oss hur det verkliga livet kan vara - ett sådant outgrundligt liv med en varaktig kvalité som inte avtar. Andra religioner kan påstå sig ha svaret på det nuvarande behovet hos individen, men hur bra är det för någon att uppnå harmoni med naturen, men ändå förlora sin själ? Bara Jesus kan frälsa. Ingen annan.

Reinhard Bonnke

Orginaltext hittar du här...

torsdag 16 juni 2011

Mli och alla andra

Hej Mli!
Detta inlägg är speciellt tillägnat dig, men även alla andra!

För att börja, skulle jag vilja att du läser följande 3 frågor och sedan tänker på dem och svarar ärligt på dem.
Kommentera gärna in dina svar eller maila mig på johan9496@gmail.com

1. Vad betyder Jesus för dig?

2. Vem är Jesus för dig?

3. Vad har Jesus gjort för dig?

Dag 4: Lyd hans befallningar och gör det som behagar Honom

Översatt från Cfan:s website
Lyd hans befallningar och gör det som behagar Honom

Torsdag, 16 Juni 2011

...och vad vi än ber om, det får vi av Honom, ty vi håller hans bud och gör det som gläder Honom. 1 John 3:22

Ytterst sett, kan endast den eviga Guden ge evighet. Jesus är måttet på oändlig storhet. Vilken gåva Jesus är! Även Gud var stolt över Honom när Han sa, " Denne är min Son, den Älskade. I Honom har jag min glädje." (Matt. 3:17). Jesus är gåvan som är värdig den Allsmäktige Gudens suveräna makt och majestät, och som är värdig vår tillbedjan.

Reinhard Bonnke

Orginaltext hittar du här...

onsdag 15 juni 2011

Dag 3: Be enligt Guds vilja och ta emot det du ber om

Översatt från Cfan:s website

Be enligt Guds vilja och ta emot det du ber om

Onsdag, 15 Juni 2011

Och detta är den tillit vi har till Honom, att om vi ber om något efter hans vilja, så hör Han oss. Och när vi vet att Han hör oss, vad vi än ber om, så vet vi också att vi redan har det som vi bett Honom om.1 Joh 5:14-15

Det Jesus gjorde för oss på korset, är inget som vi bara kan sopa under mattan, bortse ifrån eller skjuta åt sidan; det påverkar oss för alltid. Vi skulle lika gärna kunna ställa oss frågan vad vår mamma har med oss att göra. Vi skulle lika gärna kunna ignorera solen på himlen. Jesus står vid vår dörr och knackar, Han väntar på att få komma in. Han älskar oss.

Reinhard Bonnke

Orginaltext hittar du här...

tisdag 14 juni 2011

Dag 2: Håll utkik efter Gud och vänta på Honom

Översatt från Cfan:s website
Håll utkik efter Gud och vänta på Honom

Tisdag, 14 Juni 2011

Men jag, jag skall skåda efter Herren, jag skall hoppas på min frälsnings Gud. Min Gud skall höra mig. Mika 7:7

Evangeliets hjärta är Guds Sons genomborrade hjärta. Allt sker där på korset. Gud är där förfärad och misshandlad av vår synd, vår knutna näve i hans ansikte, och ändå sker en hisnande vändning, korset blir ett instrument för återlösande kärlek, upprättelse och frälsning. Han dog för dem som dödade Honom. Genom sitt blod, förlät Han dem som utgjöt det.

Reinhard Bonnke

Orginaltext hittar du här...måndag 13 juni 2011

Dag 1: Be och ta emot, sök och finn.

Översatt från Cfan:s website
Be och ta emot, sök och finn

Måndag, 13 Juni 2011

Bed och ni skall få, sök och ni skall finna, bulta och dörren skall öppnas för er. Ty var och en som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas. Matteus 7:7-8

Evangelium är som att andas - det finns inget annat alternativ. Alla måste ha rätt att välja, men alternativen är begränsade - att leva eller att dö. När evangeliet om Jesus sprids, erbjuds också mänsklighetens enda botemedlet mot synd. Folk tror att de har hittat egna alternativ - possitivt tänkande, meditation, Buddism, New Age utövningar, helande kulter och så vidare - men de är inte bättre alternativ än ett parti schack. Människor behöver frälsning, och endast Jesus frälser.

Reinhard Bonnke

Orginaltext hittar du här...

fredag 10 juni 2011

CfaN:s initiativ med bön för dina släktingar, vänner och grannar.


Vill idag slå ett extra slag för CfaN:s initiativ med bön för släktingar, vänner och grannar.
Har här översatt hur det fungerar! Om behovet finns så översätter jag gärna mer, annars finns det på engelska på CfaN:s egen sida.

Hur fungerar det?

Tillsammans ska vi gå igenom några praktiska steg av tro. Vänligen läs följande text noggrant. Detta är viktigt för att du effektivt ska kunna delta i böneinitiativet.

  • CfaN ber speciellt för de personer som ligger på ditt hjärta.

  • Själv så ber även du för de människor du angett i formuläret.

  • Du ber även för initiativet som helhet.

Praktiskt innebär detta:

  1. Be över detta och låt Gud lägga 10 personer på ditt hjärta.

  2. Fyll i namnen på dessa 10 personer i formuläret.

  3. Be så intensivt som du kan under perioden 13 - 24 juni, för personerna du skrivit in i formuläret och för de bönämnen du skickar in, men även för ett generellt genombrott för alla personer som har namngetts i alla formulär som skickats in.

  4. Du kommer att mellan den 13-24 juni, att ta emot dagliga påminnelser och en kort hälsning från Reinhard Bonnke, som kommer att uppmuntra och styrka din tro.

  5. Skicka in dina vittnesbörd och berätta för oss om hur och när Gud grep in. Detta kommer på ett underbart sätt att uppmuntra i bönen, och vi skulle vilja publicera vittnesbörden på initiativets hemsida.

Vill du veta mer och delta klicka på länken här under.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...