fredag 31 december 2010

Gott slut, ger bra början!

Ett Gott och välsignat slut på detta året och en God välsignad början på nästa vill jag önska er alla.
2010 blir 2011, ytterligare ett nummer ytterligare ett år. En sida tar slut, en ny börjar skrivas.
En tid av eftertanke, men även framtidsblick. Vad har varit och vad skall komma.
Hur ser mitt liv ut idag, hur kommer det att se ut i fortsättningen?
Igår läste jag ett par bibelversar som dröjer sig kvar hos mig, skulle vilja dela dem med dig.
"1 Men det skall inte vara nattsvart mörker där ångest nu råder. I gången tid lät han Sebulons och Naftalis land vara föraktat, men i kommande dagar skall han ge ära åt trakten utmed havsvägen, landet på andra sidan Jordan, hednafolkens Galileen. 2 Det folk som vandrar i mörkret skall se ett stort ljus, över dem som bor i dödsskuggans land skall ljuset stråla fram. 3 Det folk som du inte givit stor glädje, låter du bli talrikt. De skall glädja sig inför dig, så som man gläds under skördetiden, så som man fröjdar sig när man delar byte. 4 Ty deras bördors ok, deras skuldrors gissel och deras plågares stav bryter du sönder liksom i Midjans tid. 5 Ja, varje stövel buren under stridslarm och varje mantel vältrad i blod skall brännas upp och förtäras av eld. 6 Ty ett barn blir oss fött, en son blir oss given. På hans axlar vilar herradömet, och hans namn är: Under, Rådgivare, Mäktig Gud, Evig Fader, Fridsfurste. 7 Så skall herradömet bli stort och friden utan slut över Davids tron och hans kungarike. Det skall befästas och stödjas med rätt och rättfärdighet från nu och till evig tid. HERREN Sebaots nitälskan skall göra detta." Jes. 9:1-7

Detta är ett av många, många stycken ur bibeln som gör mig glad.
Det talar om hur mörkt och nattsvart det ser ut, men också om en lösning.
Det talar om ångest och betryck, men också om en utväg.
Det talar om dödsskugga och avsaknad av glädje, men också om en förändring.
Det talar om kamp, smärta och bundenhet, men också om befrielse.
Lösningen är Jesus, utvägen är Jesus, förändringen är Jesus, befrielsen är Jesus, Han är barnet som blev fött, Sonen som blev oss given, på hans axlar vilar Guds rike, befrielsens rike, lösningarnas rike, utvägarnas rike, förändringarnas rike.
Han är den som bröt syndens makt, så att vi kan ta emot förlåtelse.
Han är den som befriat oss, så att vi kan ta emot befrielse.
Han är den som kommer med frid till dig och mig.
Han är den som gått före oss, så att vi kan följa Honom.
Jag vill uppmana dig att ta med dig Jesus in i det nya året, låt Honom få första platsen i ditt hjärta. Detta är min nyårshälsning till dig:
Oavsett hur ditt liv ser ut idag, Det finns förlåtelse i Jesus, Det finns befrielse i Jesus, Det finns liv i Jesus.
Gör det kommande året till ett år av förändring, ett år av förlåtelse, ett år av befrielse, allt detta börjar i Jesus.
Vart vill jag komma med dessa tankar, jo valet är ditt, jag vill idag ge dig möjligheten att lära känna Jesus personligen, och att överlåta dig till Gud och ta första steget mot en levande relation med Honom. Klicka på denna länk och läs "frälsningsbönen" med ditt hjärta (mena det du säger), då tar du det första steget mot Gud, jag önskar dig ett Gott Nytt och Välsignat År, Jesus älskar dig!
Gud välsigne er! / Johan

lördag 25 december 2010

Ett paket med evangelium!

En kort julhälsning, en tanke jag vill dela med dig!
"I samma trakt uppehöll sig några herdar, som låg ute och vaktade sin hjord om natten. Då stod en Herrens ängel framför dem och Herrens härlighet lyste omkring dem, och de blev mycket förskräckta. Men ängeln sade: "Var inte förskräckta! Se, jag bär bud till er om en stor glädje för hela folket. Ty i dag har en Frälsare blivit född åt er i Davids stad, och han är Messias, Herren. Och detta är tecknet: Ni skall finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba." Och plötsligt var där tillsammans med ängeln en stor himmelsk här som prisade Gud:
"Ära vare Gud i höjden och frid på jorden, till människor hans välbehag."
När änglarna hade farit upp till himlen, sade herdarna till varandra: "Låt oss nu gå till Betlehem och se det som har hänt och som Herren har låtit oss få veta."
" Luk.2:8-15

Guds ängel stod framför dem, varför då, jo för att komma med evangelium. Evangelium är ett glatt budskap, goda nyheter.
Vad är det glada budskapet, vad är de goda nyheterna?
"Idag har en frälsare blivit född åt er"
De glada nyheterna är att det inte finns någon fördömelse över dem som tror på Jesus Kristus. (Rom. 8:1)
Gud sände inte sin Son till världen för att döma världen, utan för att världen skulle räddas genom Honom. (Joh.3:16-17)
Valet som du och jag står inför är:
Vill jag ta emot julens glada budskap om räddning?
Eller väljer jag att inte ta emot?
Ja, gåvan är din, du kan välja att öppna paketet, och ta emot Jesus som din frälsare, eller du kan låta paketen stå, och när du ser på det ser det så fint ut att det är synd att öppna det, tänk om det är en illussion, eller så kan du kasta bort det, det är ju ändå inget värt?
Det enda rätta är att öppna paketet, men jag kan inte tvinga dig.
Låter du det stå för att det ser fint ut, kommer du inte att få del av paketets innehåll, du blir som en av dem som vill ha ett sken av gudsfruktan men förnekar dess kraft.
"Det skall du veta att i de sista dagarna skall det komma svåra tider. Människorna kommer att älska sig själva och vara penningkära, skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa, kärlekslösa, oförsonliga, skvalleraktiga, obehärskade, råa, fientliga mot det goda, falska, egensinniga och högmodiga. De skall älska njutning i stället för Gud och ha ett sken av gudsfruktan men förneka dess kraft. Håll dig borta från dem! " 2Tim 3:1-5

Kastar du bort det, hoppas jag att du vid något senare tillfälle hittar det igen och öppnar det, annars går du miste om frälsningen, räddningen och befrielsen. Det står i bibeln att den som inte tror redan är dömd.
"Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde Sons namn." Joh. 3:18

Vart vill jag komma med dessa tankar, jo valet är ditt, jag vill idag ge dig möjligheten att öppna denna present, och att överlåta dig till Gud och ta första steget mot en levande relation med Honom. Klicka på denna länk och läs "frälsningsbönen" med ditt hjärta (mena det du säger), det är att öppna paketet och att ta det första steget mot Gud, Jesus älskar dig!
Gud välsigne er! / Johan

lördag 27 november 2010

Upp och inte ner!

Gud vill lyfta dig, inte trycka ner dig!
Psaltaren 147
"Halleluja! Det är gott att lovsjunga vår Gud.
Sådan lovsång är ljuvlig och skön.
" v.1

Hela vår varelse mår bra av att tacka och upphöja vår Skapare och Gud, genom tacksamhet och lovsång till Gud bryts de murar ner som hindrar oss från att ta emot av Guds underbara gåvor.
"HERREN bygger upp Jerusalem, han samlar dem som drivits bort från Israel." v.2

Jerusalem är Guds stad, men det är också en bild på Kristi kropp på jorden, de som tror på Jesus, du och jag. Gud vill bygga upp det som Han älskar, och söka upp och föra tillbaka det som har jagats bort eller förvirrat sig bort. Du som har ett förkrossat hjärta.
"Han helar dem som har förkrossade hjärtan, deras sår förbinder han." v.3

Gud vänder inte bort sin blick, Han vänder dig inte ryggen, Han söker efter ett tillfälle att börja läka dig. Ett sår tar tid att läka, men med rätt vård kan läkningsprocessen påskyndas. Ett förkrossat hjärta vill Han ge rätt vård, tacka Jesus för att Han älskar dig, för att Han vill och kommer att hela dig.
"Han bestämmer stjärnornas mängd, Han nämner dem alla vid namn." v.4

Har du någon gång legat och tittat upp på en stjärnklar himmel? Har du försökt räkna stjärnorna? Gud inte bara vet hur många de är, Han har också namn på varenda en av dem. Hur mycket mer känner Han inte dig? Han vet till och med hur många hårstrån du har. Hur mycket mer bryr Han sig inte om dig?
"Säljs inte fem sparvar för två öre? Och inte en enda av dem är bortglömd hos Gud. Ja, till och med alla hårstrån på ert huvud är räknade. Var inte rädda. Ni är mer värda än många sparvar." Luk. 12:6-7

"Stor är vår Herre och väldig i kraft, hans förstånd har ingen gräns." v.5

Guds förstånd har ingen gräns, Han vet precis vad vi behöver. Du behöver inte oroa dig, kasta dina bekymmer på Jesus, Han vill bära dig! Du kan lita på Gud, våga att lägga ditt liv i hans händer.
"HERREN uppehåller de ödmjuka, men de ogudaktiga slår han till jorden. v.6

Vad innebär det att vara ödmjuk? Varför vill Gud hjälpa de som är ödmjuka? Att vara ödmjuk är bland annat att inse att man inte alltid har rätt och inte heller alltid vet bäst. Gud vet bättre än oss, om vi överlåter oss åt hans vilja, kan Han hjälpa oss. Om vi inte gör det, tillhör vi de ogudaktiga som inte vill ha hjälp av Gud, då faller vi och kommer inte att få del av det som tillhör Gud, ingen himmel, ingen glädje, inget liv, ingen läkedom, ingenting. Tomhet, livlöshet, törst, meningslöshet, omöjlighet, förvirring, Gudlöshet, ett helvete det blir den ogudaktiges lott.
Gud har inte förberett ett helvete åt dig, Han har förberett en himmel åt dig, Jesus själv säger;
"Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig. I min Faders hus finns många rum. Om det inte vore så, skulle jag då ha sagt er att jag går bort för att bereda plats åt er? Och om jag än går och bereder plats åt er, skall jag komma tillbaka och ta er till mig, för att ni skall vara där jag är." Joh.14:1-3

Helvetet är förberett för djävulen, satan, lögnens fader, åklagaren, lucifer, belsebub, ormen, många är hans namn, och hans demoner, Gud vill inte att du skall hamna där, det är inte hans plan för dig!
Jag vill idag ge dig möjligheten att överlåta dig till Gud och ta första steget mot en levande relation med Honom. Klicka på denna länk och läs "frälsningsbönen" med ditt hjärta (mena det du säger), så tar du första steget mot Gud, Jesus älskar dig!
Gud välsigne er! / Johan

lördag 30 oktober 2010

Spring!

Delar med mig av denna med Klaus och Kari istället, spring till Gud.

Gud välsigne dig! / Johan

Jag nu lämnar allt, I surrender all!

Hittade inte versionen med Klaus Kuehn och Kari Jobe, denna duger också!

Lämna allt till Jesus!
Gud välsigne dig! / Johan

Varifrån skall min hjälp komma?

Denna fråga ställer jag åtminstonne till mig själv många gånger, och fast jag vet svaret, så verkar det ändå som att det krävs en fråga!
Jag var ute och motions-sprang i veckan, i mina vantar finns en ficka där man kan förvara sina nycklar. Jag låste dörren, stoppade i nyckeln i fickan i vanten, försökte få ordning på mina hundar och sprang iväg. Efter lite mer än en kilometer, kommer jag plötsligt att tänka på min nyckel. Till min fasa ligger den inte längre kvar i fickan på vanten.

Varifrån skall min hjälp komma?

Genast började jag att be, vände tillbaka samma väg som jag hade kommit för att leta, så desperat man blir. En halvtimme senare har jag nästan givit upp, och börjat tänka; Ska jag behöva byta lås? Vad kostar det? Vad ska min fru säga? Hon kommer inte att bli glad? Hur kunde du vara så oförståndig?

Frågor av tvivel är aldrig bra, nej, Gud nu får du hjälpa mig, jag kan inte hitta nyckeln själv, hjälp mig, jag behöver dig och jag behöver verkligen den där nycklen! Så några steg längre fram, där låg den, jag hade letat flera gånger på det stället tidigare. Men Gud är god och genom Hans nåd så hittade jag min nyckel. TACK JESUS ATT DU HÖR BÖN OCH SVARAR!

Nu kanske du säger att det där är väl inget, och jag kan verkligen inte hålla med dig, det betydde väldigt mycket för mig, och jag har varit med om liknande tillfällen tidigare, då saker försvunnit för mig, men som jag genom bön och vägledning från Gud hittat igen.

Vad vill du säga med detta Johan, jo, för Gud är ingenting omöjligt, ingenting. Det finns inget som är för stort för Gud och inte heller något som är för litet för Honom, Han bryr sig om hela oss, inte bara en liten del av oss, utan hela oss.

Låt ditt svar på frågan: Varifrån skall min hjälp komma?, vara att du söker Gud och ber Honom om hjälp, ge inte upp, fortsätt, och när tvivel kommer, slå ner det, slå ner det med Guds eget ord:

"1 Jag lyfter mina ögon upp till bergen.
Varifrån skall min hjälp komma?
2 Min hjälp kommer från HERREN, som har gjort himmel och jord.
3 Inte skall han låta din fot vackla, inte slumrar han som bevarar dig.
4 Nej, han som bevarar Israel, han slumrar inte, han sover inte.
5 HERREN bevarar dig, HERREN är ditt skydd
på din högra sida.
6 Solen skall inte skada dig om dagen,
och inte månen om natten.
7 HERREN skall bevara dig från allt ont,
han skall bevara din själ.
8 HERREN skall bevara din utgång och din ingång
från nu och till evig tid.
" Psaltaren 121


Jag kan inte nog tacka Gud för allt gott som Han har gett mig och ger mig varje dag, att känna Jesus är värt allt för mig!

Jag vill idag ge dig möjligheten att överlåta dig till Gud och ta första steget mot en levande relation med Honom. Klicka på denna länk och läs "frälsningsbönen" med ditt hjärta (mena det du säger), så tar du första steget mot Gud, Jesus älskar dig!
Gud välsigne er! / Johan

onsdag 27 oktober 2010

Planetshakers

Älskar verkligen dena musik. Brukar lyssna på denna när jag springer.

Gud välsigne er! / Johan

söndag 17 oktober 2010

De ropade till Gud

Jag läste Psalm 107 i veckan, den fascinerade mig. Den kan sammanfattas med en mening.
Var du än befinner dig i livet, ropa till Gud och Han skall svara dig!!!

Vänd om till Gud, Han väntar på dig.

1. Gud vill rädda dig, ge dig trygghet och frälsning,Han vill ge dig mat och vatten för själ och ande.

v.7,9 Han ledde dem på den rätta vägen, så att de kom till en stad där de kunde bo ...ty Han stillade själens törst och mättade själens hunger med sitt goda.

2. Gud vill befria dig från det som binder dig. Han vill ge dig frihet.

v.14 Han förde dem ut ur mörker och dödsskugga, Han slet sönder deras bojor.

3. Gud vill bota dig, göra dig frisk. Han vill ge dig liv och hälsa.

v.20 Han sände sitt ord och botade dem och räddade dem från undergång.

4. Gud vill vara ditt skydd, Han vill ge dig frid.

v.29 Han stillade stormen och böljorna omkring dem tystnade.

Vi står i samma situationer, låt oss ropa till Gud, Han vill svara oss!

Jag vill idag ge dig möjligheten att överlåta dig till Gud och ta första steget mot en levande relation med Honom. Klicka på denna länk och läs "frälsningsbönen" med ditt hjärta (mena det du säger), så tar du första steget mot Gud, Jesus älskar dig!
Gud välsigne er! / Johan

lördag 2 oktober 2010

Att lära känna dig är min längtan!

"7 Men allt det som var en vinst för mig räknar jag nu som förlust för Kristi skull. 8 Ja, jag räknar allt som förlust, därför att jag har funnit det som är långt mer värt: kunskapen om Kristus Jesus, min Herre. För hans skull har jag förlorat allt och räknar det som avskräde för att jag skall vinna Kristus 9 och bli funnen i honom, inte med min egen rättfärdighet, den som kommer av lagen, utan med den som kommer genom tro på Kristus, rättfärdigheten från Gud genom tron. 10 Då känner jag Kristus och kraften från hans uppståndelse och delar hans lidanden genom att bli lik honom i en död med honom, 11 i hoppet om att nå fram till uppståndelsen från de döda." Fil.3:7-11

Det var någon som sa att det kostar inget att lära känna Gud, det är visserligen sant, det är gratis!
Men kostar det verkligen inte något?
Vad säger bibeln:
"23 Sedan sade han till alla: "Om någon vill följa mig, skall han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig. 24 Ty den som vill bevara sitt liv skall mista det, men den som mister sitt liv för min skull, han skall vinna det. 25 Vad hjälper det en människa, om hon vinner hela världen men förlorar sitt liv eller själv går förlorad? 26 Den som skäms för mig och mina ord, honom skall Människosonen skämmas för, när han kommer i sin och sin Faders och de heliga änglarnas härlighet." Lukas 9:23-26

Den som vill vinna sitt liv skall mista det?
Innebär det att vi måste dö fysiskt, eller är det något annat Jesus menar?

Vad säger bibeln:
"12 Synden skall därför inte härska i er dödliga kropp, så att ni lyder dess begär. 13 Ställ inte era lemmar i syndens tjänst, som vapen åt orättfärdigheten, utan ställ er själva i Guds tjänst. Ni som var döda men nu lever, ställ era lemmar i Guds tjänst som vapen åt rättfärdigheten. 14 Synden skall inte vara herre över er, ty ni står inte under lagen utan under nåden. 15 Hur är det alltså? Skall vi synda, eftersom vi inte står under lagen utan under nåden? Naturligtvis inte! 16 Vet ni inte att om ni gör er till slavar under någon och lyder honom, då är ni hans slavar och det är honom ni lyder, antingen under synden, vilket leder till död, eller under lydnaden, vilket leder till rättfärdighet? 17 Men Gud vare tack! Ni var syndens slavar men har nu av hjärtat blivit lydiga mot den lära som ni blivit överlämnade åt. 18 Nu är ni slavar under rättfärdigheten, sedan ni har befriats från synden. 19 - För er mänskliga svaghets skull använder jag en så enkel bild. - Ty liksom ni förr ställde era lemmar i orenhetens och laglöshetens slavtjänst, till ett laglöst liv, så skall ni nu ställa era lemmar i rättfärdighetens slavtjänst, till helgelse. 20 Medan ni var syndens slavar, var ni fria från rättfärdigheten. 21 Men vad skördade ni då för frukt? Jo, det som ni nu skäms för. Slutet på sådant är döden. 22 Men nu, då ni befriats från synden och blivit Guds slavar, blir frukten att ni helgas och till slut får evigt liv. 23 Ty syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre." Rom.6:12-23

Nej, det är inte en fysisk död som Jesus talar om, Han talar om att vi ska lägga bort vårt gamla liv, våra synder, för att leva för Honom istället för för våra begär. Syndens lön är död, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre!
Så kostar det något att lära känna Gud?
Ja, det kostar allt, men det är också värt allt att lära känna Gud, att få en levande relation med Jesus. Att be till Gud och att få svar, stöd och hjälp från Honom, går inte att värdesätta i pengar, och alla pengar i världen kan inte heller köpa en relation med Jesus. Gud har gett oss allt, det minsta vi kan göra för Honom är att ge Honom våra liv, vår tid och vår överlåtelse.
Jag vill idag ge dig möjligheten att överlåta dig till Gud och ta första steget mot en levande relation med Honom. Klicka på denna länk och läs "frälsningsbönen" med ditt hjärta (mena det du säger), så tar du första steget mot Gud, Jesus älskar dig!
Gud välsigne er! / Johan

söndag 26 september 2010

Alla mina källor har jag i dig.

"Alla mina källor har jag i dig." Ps.87:7

Har du någon gång hämtat vatten ur en kall, klar och frisk källa? Smakar underbart!
Att ha alla sina källor i Gud, måste betyda att Han är allt vad vi behöver och att om vi behöver något, ska vi gå till Honom.
Om alla våra källor finns i Gud, kan vi verkligen stämma in i Paulus ord i Apostlagärningarna.
"Ty i honom är det vi lever, rör oss och är till..." Apg.17:28

Vad betyder det att ha alla sina källor i Gud?
Vad säger bibeln:
"Se, dagar skall komma, säger Herren, HERREN, då jag skall sända hunger i landet, inte en hunger efter bröd, inte en törst efter vatten, utan efter att höra HERRENS ord." Amos 8:11

Att lyssna till eller läsa Guds ord - Bibeln, visar oss Guds vilja, och ser vi Guds vilja, vet vi också vad Gud vill ge oss. Det gör att vi vet vad vi kan be om. Att ha en törst och en hunger efter vad Gud vill ge, är sunt och bra.
Hur gör jag då, för att ha alla mina källor i Gud?
Vad säger bibeln:
"Låt inte denna lagbok (Bibeln - Guds Ord) vara skild från din mun. Tänk på den både dag och natt, så att du håller fast vid och följer allt som är skrivet i den. Då skall du lyckas i det du företar dig, och då skall du ha framgång." Josua 1:8

Att dagligen "äta och dricka" (läsa och höra) Guds ord, är första steget till att ha alla sina källor i Gud. Bibeln - Guds ord är det som ger oss tro för vad Gud vill ge oss, alltså är det en av de viktigaste sakerna som vi bör prioritera i våra liv. När du läser bibeln, be den Helige Ande om hjälp att förstå den, och när du hittar ett löfte, håll fast vid det, lär dig bibelordet utantill. På det sättet kan du alltid grunda dina böner på Guds ord, och bön i tro, i enlighet med Guds vilja, ger bönesvar.
Hur får jag tro då?
Vad säger bibeln:
"Alltså kommer tron av predikan och predikan i kraft av Kristi ord." Rom.10:17

Genom att läsa och höra Guds ord - Bibeln får du tro. Tro kommer av att du vet Guds vilja, att du vet vad Han vill göra för dig och genom dig. Tron växer av att du påminner dig om vad Guds ord säger.
Vill avsluta med uppmaningen att söka Gud, och påminna om denna bibelvers:
"Mycket mäktig och verksam är en rättfärdig människas bön." Jak.5:16

Rätt färdig blir man om man ber Jesus om förlåtelse för sin synd, jag vill idag ge dig möjligheten att sträcka dig mot Gud och ta första steget mot en levande relation med Honom. Klicka på denna länk och läs "frälsningsbönen" med ditt hjärta (mena det du säger), så tar du första steget mot Gud, Jesus älskar dig!
Gud välsigne er! / Johan

måndag 13 september 2010

Torr bakom öronen!

Stegen var trötta och tunga, fötterna sjönk flera centimeter varje gång som kroppstyngden placerades på dem. Det skavde i skorna, det knastrade mellan tänderna. Han satte vattenflaskan mot läpparna och tippade den uppåt och böjde huvudet bakåt så långt han kunde, men inte en droppe nådde hans torra läppar, flaskan var kruttorr och hade varit det de senaste timmarna. Det var mer en reflex eller en djup önskan att vattnet skulle på något mirakulöst sätt ha kommit tillbaka in i flaskan. Och det var just det han längtade efter, vatten, skugga och vila. Han hade vandrat i timmar, med sand, sand och åter sand så långt ögat kunnat nå. Sand under skorna, sand i skorna, sand på kläderna, sand under kläderna, sand i håret, sand i munnen, sand, sand och åter sand.
Solen gjorde det inte bättre med sin hetta och inte ens ett enda moln på himlen. Det enda han hade kvar var hoppet.
"1 En psalm av David när han var i Juda öken. 2 Gud, du är min Gud, tidigt om morgonen söker jag dig. Min själ törstar efter dig, min kropp längtar efter dig i ett torrt land som försmäktar utan vatten. 3 Jag söker dig i helgedomen för att se din makt och härlighet. 4 Ty din nåd är bättre än liv, mina läppar skall prisa dig. 5 Jag skall lova dig så länge jag lever, i ditt namn skall jag lyfta mina händer. 6 Min själ blir mättad av utsökta rätter. Med jublande läppar lovsjunger min mun, 7 när jag kommer ihåg dig på min bädd och tänker på dig under nattens timmar. 8 Ty du är min hjälp, under dina vingars skugga jublar jag. 9 Min själ håller sig till dig, din högra hand uppehåller mig. 10 Men dessa som står efter mitt liv och vill förgöra det, de skall fara ner i jordens djup. 11 De skall överlämnas åt svärdet, de skall bli schakalers byte. 12 Men kungen skall glädja sig i Gud. Var och en som svär vid honom skall prisa sig lycklig, ty de lögnaktigas mun skall bli tillstoppad." Ps.63

Gud, du är min Gud, tidigt om morgonen söker jag dig.Min själ törstar efter dig, min kropp längtar efter dig i ett torrt land som försmäktar utan vatten.
Bön är hjärtats längtan, att inte ge upp hoppet, att ständigt påminna sig om vem Gud är och även vilka löften som Han har gett till oss. Gud har lovat oss att svara på våra böner, en hemlighet med bönen är att inte ge upp innan bönesvaret kommit, för det kommer, det har Gud lovat.
ty de lögnaktigas mun skall bli tillstoppad.
Låt inte människor lura dig, lyssna inte på tomt prat, Jesus lever och Han har lovat att aldrig lämna dig. Han har även lovat att den som ber han får.
"7 Bed och ni skall få, sök och ni skall finna, bulta och dörren skall öppnas för er. 8 Ty var och en som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas. 9 Vem bland er ger sin son en sten, när han ber om bröd, 10 eller en orm, när han ber om en fisk? 11 Om ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, hur mycket mer skall då inte er Fader i himlen ge det som är gott åt dem som ber honom."Matt.7:7-11

Så är du torr bakom öronen eller har vandrat i andlig öken och torka, bed och du skall få, bibeln säger att strömmar av levande vatten skall flyta fram ur vårt innersta. Gud vår Fader, vill ge det som är gott till dig.
Vill avsluta med uppmaningen att söka Gud, och påminna om denna bibelvers:
"Mycket mäktig och verksam är en rättfärdig människas bön." Jak.5:16

Rätt färdig blir man om man ber Jesus om förlåtelse för sin synd, jag vill idag ge dig möjligheten att sträcka dig mot Gud och ta första steget mot en levande relation med Honom. Klicka på denna länk och läs "frälsningsbönen" med ditt hjärta (mena det du säger), så tar du första steget mot Gud, Jesus älskar dig!
Gud välsigne er! / Johan

lördag 4 september 2010

Endast hos Gud söker min själ sin ro!

Mycket kan sägas om bön, ett är säkert, för att få svar på bön så måste vi söka Gud. Det är hos Honom som vår själ kan få sin ro, det är från Honom som frälsningen kommer, det är Jesus som är klippan, den som inte kan vackla trots omständigheterna. Han är densamme, ingen förändring finns hos Honom och ingen växling mellan mörker och ljus.
Kapitlet från Psaltaren som jag citerar denna vecka, pekar på det centrala i bönen; tro, förtröstan och visshet.
"2 Endast hos Gud söker min själ sin ro, från honom kommer min frälsning. 3 Endast han är min klippa och min frälsning, min borg, jag skall inte vackla. 4 Hur länge vill ni rasa mot denne man, tillsammans slå ner honom som om han var en lutande vägg, en nerbruten mur? 5 De rådslår om att störta honom ner från hans höjd. De älskar lögn, med munnen välsignar de, men i sitt innersta förbannar de. Sela.
6 Endast i Gud har du din ro, min själ, ty från honom kommer ditt hopp. 7 Endast han är min klippa och min frälsning, min borg, jag skall inte vackla. 8 Hos Gud är min frälsning och min ära, min starka klippa, min tillflykt har jag i Gud. 9 Förtrösta alltid på honom, du folk, utgjut era hjärtan för honom. Gud är vår tillflykt. Sela.
10 Människobarn är bara en vindpust, myndiga herrar fulla av lögn. I vågskålen är de för lätta, tillsammans väger de mindre än luft. 11 Lita inte på våld sätt inte ert hopp till stulet gods. Fäst inte hjärtat vid rikedom, även om den växer.12 En gång har Gud sagt det, två gånger har jag hört det: Hos Gud är makten, 13 och hos dig, Herre, är nåd. Du lönar var och en efter hans gärningar.
"Ps.62:2-13

FÖRTRÖSTA ALLTID PÅ HONOM (GUD), du folk, UTGJUT ERA HJÄRTAN FÖR HONOM. GUD ÄR VÅR TILLFLYKT.
Lita på Gud och utgjut ditt hjärta för Honom, Han vill svara dig om du med ärligt hjärta söker Honom. Bibeln Guds eget ord, säger att Gud inte kan ljuga, Jesus säger i Bibeln att:
"23 Den dagen kommer ni inte att fråga mig om något. Amen, amen säger jag er: Vad ni ber Fadern om i mitt namn, det skall han ge er. 24 Hittills har ni inte bett om något i mitt namn. Bed och ni skall få, för att er glädje skall vara fullkomlig." Joh.16:23-24

Vill avsluta med uppmaningen att söka Gud, och påminna om denna bibelvers:
"Mycket mäktig och verksam är en rättfärdig människas bön." Jak.5:16

Rätt färdig blir man om man ber Jesus om förlåtelse för sin synd, jag vill idag ge dig möjligheten att sträcka dig mot Gud och ta första steget mot en levande relation med Honom. Klicka på denna länk och läs "frälsningsbönen" med ditt hjärta (mena det du säger), så tar du första steget mot Gud, Jesus älskar dig!
Gud välsigne er! / Johan

tisdag 31 augusti 2010

Psaltaren 61

"Gud, hör mitt rop, lyssna till min bön! Från jordens ände ropar jag till dig, ty mitt hjärta försmäktar.
För mig upp på en klippa som är högre än jag. Ty du är min tillflykt, ett starkt torn mot fienden. Låt mig bo i ditt tält för evigt och ta min tillflykt under dina vingars skugga. Sela.
Du, Gud, hör mina löften, du ger mig det arv som tillhör dem som fruktar ditt namn. Du förökar kungens dagar, hans år skall vara från släkte till släkte. Han skall sitta på sin tron inför Gud för evigt. Låt din nåd och sanning bevara honom. Då skall jag alltid lovsjunga ditt namn och infria mina löften dag efter dag."
Ps.61

Sanningen är den, att den som tror på Gud, den som tror på Jesus, han/hon har del av det himmelska arvet, han/hon har här och nu tillgång till den himmelska världens alla välsignelser. Vad som krävs är att du tror på bibelns sanningar, att du ber om dem och att du håller fast vid dem, ja, du kan till och med kräva dem. Djävulen och hans demoner, dina fiender, försöker hela tiden att stjäla, slakta och förgöra, de kommer att göra allt som står i deras makt, för att inte du skall få fatt i det som Gud har för dig.
Därför säger bibeln:
"Varifrån kommer strider och tvister ibland er? Kommer de inte från begären, som för krig i era lemmar? Ni vill ha men får inget, ni dödar och är ivrare men kan inte vinna något. Ni kämpar och strider men har inget, därför att ni inte ber. Ni ber men får inget, därför att ni ber illa - för att slösa bort allt på njutningar. Ni trolösa, vet ni inte att vänskap med världen är fiendskap mot Gud? Den som vill vara världens vän blir Guds fiende. Eller menar ni att det är tomma ord när Skriften säger: "Avundsjukt längtar den Ande som han har låtit bo i oss?" Men större är nåden han ger. Därför heter det: Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka ger han nåd. Underordna er därför Gud. Stå emot djävulen, så skall han fly bort från er. Närma er Gud, så skall han närma sig er. Gör era händer rena, ni syndare, och rena era hjärtan, ni tvehågsna. Klaga, sörj och gråt. Låt ert skratt vändas i sorg och er glädje i bedrövelse. Ödmjuka er alltså inför Herren, så skall han upphöja er."Jak.4:1-10

UNDERORDNA ER DÄRFÖR GUD.
Hur underordnar jag mig Gud?
Genom att tro på sanningarna i bibeln, de är Guds ord!
STÅ EMOT DJÄVULEN, OCH HAN SKALL FLY BORT FRÅN ER.
Hur står jag emot djävulen så att han flyr bort från mig?
Genom att be i enlighet med sanningarna i Guds ord, som du tror på. Genom att proklamera att det som bibeln säger är sant och att inte ge efter för hur omständigheterna ser ut.
Ta t.ex. det tillfället när Jesus gav mat åt 4000 i Matt.15:32-39 eller Mark.8:1-9, skulle Jesus sett på omständigheterna och inte på Guds löften, så hade Han inte kunnat ge denna stora skara mat med "Sju bröd och några små fiskar".
Det finns fler exempel, men jag vill avsluta här för idag!
Glöm inte bort att:
"Mycket mäktig och verksam är en rättfärdig människas bön." Jak.5:16
Rätt färdig blir man om man ber Jesus om förlåtelse för sin synd, jag vill idag ge dig möjligheten att sträcka dig mot Gud och ta första steget mot en levande relation med Honom. Klicka på denna länk och läs "frälsningsbönen" med ditt hjärta (mena det du säger), så tar du första steget mot Gud, Jesus älskar dig!
Gud välsigne er! / Johan

Torbjörn Daun

Hittade denna när jag surfade på nätet idag!
Verkligen bra!

lördag 21 augusti 2010

Hos ingen annan finns frälsning!

Hej på er!
Tack för era kommentarer, med anledning av dem vill jag skriva detta inlägg!
"Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn, som givits åt människor, genom vilket vi blir frälsta." Apg.4:12

Med början i Moseböckerna, hela vägen genom GT (Gamla Testamentet i Bibeln), påminner hela tiden löftena om att Frälsaren skall komma.
Som svar på löftena blev en del av Gud människa och bodde ibland oss, Han tog av sig sin gudomliga klädnad, frestades men syndade aldrig. 100% Gud och samtidigt 100% människa. Han pryglades och korsfästes, dog i vårt ställe på korset och uppstod igen på tredje dagen, detta var nödvändigt för att vi skulle kunna få del av frälsningen. Jesus fullbordade lagen åt oss, det är nåd att vi får vår synd förlåten, det är nåd att vi trotts att vi inte själva kan uppfylla lagen kan frias från dom. Det är nåd.
Vad är då nåd?
Nåd är att slippa straff trotts att man är skyldig, nåd är att få utan att förtjäna, nåd är att Gud älskar oss trotts att vi vänder Honom ryggen, nåd är att Gud tar emot oss när vi vänder oss till Honom!
För att avrunda detta inlägg vill jag klart och tydligt, säga att Jesus är enda vägen till Gud. Ingen annan väg finns, Jesus säger själv;
"Jag är vägen, sanningen och livet, ingen kommer till Fadern utom genom mig" Joh.14:6

Vill avsluta texten med en mening från uppenbarelseboken.
"Och de ropade med hög röst: "Frälsningen tillhör vår Gud, honom som sitter på tronen, och Lammet." Upp.7:10

Frälsningen tillhör Gud och Lammet (Jesus), Han ger den till den som vill ta emot den!
Så vill du ta emot frälsningen idag, klicka på denna länk och läs "frälsningsbönen" med ditt hjärta (mena det du säger), så tar du första steget mot Gud, Jesus älskar dig!
Gud välsigne er! / Johan

måndag 19 juli 2010

The Lena Baker Story - Sevärd film.

Såg denna film idag, gripande drama, väl sevärd, ska du se en film idag välj denna!

Till den 25 juli kan du se filmen gratis på CDON.com klicka på länken här.
Gud välsigne dig! / Johan

lördag 10 juli 2010

Nya tag

Hej!
Det var längesedan jag skrev nu.
Jag har bestämt mig för att inte skriva lika ofta, kanske en eller ett par dagar i veckan.
Vilken / vilka dagar är bäst tycker ni?
Svara gärna genom att kommentera.
Ett ord på vägen:
"Jag väntar på HERREN, min själ väntar, och jag hoppas på hans ord." Ps 130:5
Känner du inte Jesus, så vill jag gärna hjälpa dig att ta de första stegen mot en levande relation med Gud. Länken här leder till "Frälsningsbön", klicka på den och läs den med ditt hjärta, den hjälper dig att söka Gud och att öppna ditt hjärtas dörr. Jesus älskar dig och vill uppenbara sig för dig!
Gud välsigne dig! / Johan

fredag 25 juni 2010

Tänk

Tänk att få vakna, trots att man inte sovit.
Tänk att få se, trots att man sett.
Tänk att få höra, trots att man hört.
Tänk att få känna, trots att man känt.
Tänk att få vara, trots att man varit.
Tänk att få leva, trots att man levt.
Tänk, Tänk, Tänk ...
Tänk att få kämpa, tänk att få segra, tänk att få be, tänka att få se.
Tänk att få komma, tänk att få vandra, in i din närhet och aldrig den lämna.
Tänk, tänk, tänk ...
Jesus har visat, Jesus har levt,
Jesus har dött, Jesus har uppstått,
Jesus har öppnat vägen tillbaka, in i Guds närhet, in i Guds famn.
Vägen är öppen, vill du den gå,
vill du som Jesus, från döden uppstå.
Se det är enkelt, Han har gjort jobbet,
det du behöver, är endast att tro!
Tro, tro, tro!
Känner du inte Jesus, så har du möjligheten att börja göra det idag. Länken här leder till "Frälsningsbön", klicka på den och läs den med ditt hjärta, den hjälper dig att söka Gud. Jesus älskar dig och vill uppenbara sig för dig!
Gud välsigne er! / Johan

onsdag 23 juni 2010

Vårt land och dess politiska ledare

Följande text är tagen från "10 dagar av bön" av Cfan.eu
"Be ständigt och tacka hela tiden Gud. Gör så, det är Guds vilja i Kristus Jesus." 1Tess.5:17-18
Fredag 25/6-2010
För att avsluta vår bönekampanj vill vi också be för våra nationer - Tyskland, Österrike, Schweiz (Sverige, Finland, Danmark) eller varhelst vi bor. Guds ord instruerar oss att be för våra ledare och att välsigna dem.
Genom våra böner vill Gud trycka tillbaka mörkret i våra nationer.
Han vill låta sin helande nåd flöda över nationerna med vågor av väckelse och frälsning.
Han har inte slutat arbeta med våra länder ännu. Vad Han gör i Afrika, fjärran Östern och Sydamerika kan Han också göra här bland oss - och Han vill göra det.
Har vi ofta sagt att vårt land är "hård mark för evangeliet"?
Det är tid för att öppet erkänna att den säd som såtts i jorden i vårt land under generationer har växt och snart kommer att vara redo för skörd. Herren säger till oss att lyfta vår blick och se att fälten vitnat till skörd. Europa skall bli frälst - hela jorden kommer att fyllas med Herrens ära såsom vatten fyller haven.
Låt oss tro att det bästa som Gud har för vår nation fortfarande står att se ... vi stiger in i ovanliga tider, tiden innan vår Herre återkommer!
Bönämnen:
Vi ber att ...
 • vi skall fortsätta att innerligt be för vårt lands politiska ledare - både nationella och kommunala.
 • Herren skall lägga en bönebörda på oss som vi troget kan be för.
 • vi skall tala i tro och proklamera goda saker över vårt land..
 • evangeliet skall proklameras med auktoritet över landet och att mäktiga tecken och under skall följa..
 • vårt land skall anta positionen att stå tillsammans med Israel.
 • nationerna skall röras av ett andligt uppvaknande, som kommer att fylla kristna och sända ut väckelsevågor.
 • vi skall vara bland de människor som förändrar vår nation.
 • att vårt land skall bli helat och att Jesu namn skall äras överallt.

Jag uppmanar dig att vara med och be under dessa dagar.
Vill du ha hjälp i bön kan du skicka in dina bönämnen och delta i denna böneperiod på denna länk.
Känner du inte Jesus, så har du möjligheten att börja göra det idag. Länken här leder till "Frälsningsbön", klicka på den och läs den med ditt hjärta, den hjälper dig att söka Gud. Jesus älskar dig och vill uppenbara sig för dig!
Gud välsigne er! / Johan

tisdag 22 juni 2010

Vår församling (kyrka, cellgrupp)

Följande text är tagen från "10 dagar av bön" av Cfan.eu
"Be ständigt och tacka hela tiden Gud. Gör så, det är Guds vilja i Kristus Jesus." 1Tess.5:17-18
Torsdag 24/6-2010
Ljus placeras i ljusstakar. Glödlampor placeras i lamphållare och träd planteras i marken. Utan ljusstakar skulle ljusen falla. Glödlampor skulle aldrig lysa om de inte sattes i lamphållaren och träd skulle snart dö om de inte planterades i marken. För kristna är församlingen som en ljusstake, en källa till styrka och platsen där de kan sätta ned sina rötter - så att de kan stå fasta, skina och växa.
Församlingen är inte ett mänskligt påfund utan Guds idé. Det är viktigt för oss att vara i en nära, meningsfull gemenskap med andra Guds barn, att betjäna dem och låta dem betjäna oss. Har vi en församling som vi kan lita på, där vi känner oss hemma och som kan tala in i våra liv?
Vi behöver ett bra kyrkligt umgänge. Om vi inte har någon sådan behöver vi leta upp en och träffa andra kristna. Men, det finns inga perfekta församlingar och det är inte bra att gå från församling till församling under lång tid. Vi måste vara en överlåten del till en lokal församling. Vi måste låta oss ledas av Herren, och när vi är säkra på att Han har placerat oss på en plats skall vi vara trogna där.
Bönämnen:
Vi ber att ...
 • vi skall kunna överlåta oss till en lokal församling och bygga Guds rike tillsammans med andra kristna.
 • Herren skall leda oss till rätt plats.
 • vi skall vara trofasta, och inte bara vara åskådare utan aktiva arbetare.
 • vi inte skall tillåta oss själva att vara negativt manipulerade eller influerade.
 • vi skall vara förberedda att låta oss själva bli betjänade och att betjäna andra.
 • vi skall be för människor i vår församling.
 • vi skallvara trogna i ekonomiskt stöd till vår församling.
 • vi inte skall vara beroende av människor, men veta att Herren arbetar genom människor.
 • vi skall ära och respektera våra bröder och systrar i Kristus som den Helige Andes tempel.

Jag uppmanar dig att vara med och be under dessa dagar.
Vill du ha hjälp i bön kan du skicka in dina bönämnen och delta i denna böneperiod på denna länk.
Känner du inte Jesus, så har du möjligheten att börja göra det idag. Länken här leder till "Frälsningsbön", klicka på den och läs den med ditt hjärta, den hjälper dig att söka Gud. Jesus älskar dig och vill uppenbara sig för dig!
Gud välsigne er! / Johan

måndag 21 juni 2010

Vår ekonomi

Följande text är tagen från "10 dagar av bön" av Cfan.eu
"Be ständigt och tacka hela tiden Gud. Gör så, det är Guds vilja i Kristus Jesus." 1Tess.5:17-18
Onsdag 23/6-2010
Det finns knappt något annat område som lägger mer press på människor idag än vår ekonomi. I den moderna världen är pengar nästan cirkulationssystemet i våra liv. Om inte detta "blod" cirkulerar är det också svårt att bygga Guds rike. Gud har gett många kristna kapital att hantera troget. Ändå hanterar många av dem pengar på ett sätt som inte håller Herrens standard.
Det är inte "våra pengar" som vi har tjänat genom det vi gör.
Han har gett oss gåvan som gör det möjligt för oss att tjäna dessa pengar, att leva på dem och använda dem för att ge Honom ära. Vissa människor har spekulerat oklokt med de pengar Gud gett dem, andra har grävt ner dem och ytterliggare andra samlar på dem utan att ha något verkligt syfte för detta.
Vissa människor har ont om pengar, har ekonomiska behov eller är till och med fattiga. Många har problem med skulder. Jesus lovar att hjälpa oss att övervinna våra tillkortakommanden.
Han är vår försörjare, givaren av alla goda gåvor.
Bönämnen:
Vi ber att ...
 • vi inte skall fångas varken i rikedomens eller fattigdomens fälla.
 • vi med vishet skall kunna hantera de pengar Gud gett oss.
 • vi inte skall låta oss ledas av världsligt tänkande vad gäller våra ekonomiska behov.
 • vi skall se förändringar som möjligheter snarare än som svårigheter, och vara villiga att låta Gud flytta oss någon annan stans.
 • vi skall bli skuldfria och sluta köpa saker vi inte har råd med.
 • vi troget skall betala vår skatt, räkningar etc.
 • Herren skall ge oss övernaturlig visdom gällande vår ekonomi.
 • vi skall få en biblisk förståelse angående sådd och skörd och användandet av resurser för byggandet av Guds rike.
 • vi skall vara fria från ekonomiska behov och restriktioner.

Jag uppmanar dig att vara med och be under dessa dagar.
Vill du ha hjälp i bön kan du skicka in dina bönämnen och delta i denna böneperiod på denna länk.
Känner du inte Jesus, så har du möjligheten att börja göra det idag. Länken här leder till "Frälsningsbön", klicka på den och läs den med ditt hjärta, den hjälper dig att söka Gud. Jesus älskar dig och vill uppenbara sig för dig!
Gud välsigne er! / Johan

söndag 20 juni 2010

Vår arbetsplats

Följande text är tagen från "10 dagar av bön" av Cfan.eu
"Be ständigt och tacka hela tiden Gud. Gör så, det är Guds vilja i Kristus Jesus." 1Tess.5:17-18
Tisdag 22/6-2010
För människor i dagens industrialiserade värld är arbetsplatsen av stor vikt. Det gäller för kristna också.
Gud vill att vi ska vara på rätt ställe, att vi skall ha en positiv inverkan på vår arbetsmiljö och utföra vårt arbete väl. Vårt arbete skall också en känsla av självförverkligande och tillfredsställelse. Är det så för oss, eller är vi olyckliga i vårt arbete? Måste vi gå igenom mobbing, överarbete och orättvisa löner? Gör yngre eller äldre medarbetare livet svårt för oss? Är vårt arbete meningsfullt eller är det bara ett jobb som inte involverar någon överlåtelse alls för egen del?
Gud vill använda oss för att bygga sitt rike på våra arbetsplatser. Är det tid för förändring? Gud vill ge oss vishet så att vi vet var vi borde arbeta och vad vi borde göra. Han säger att vem som än saknar vishet kan be Honom om det och Han skall ge det med glädje.
Bönämnen:
Vi ber att ...
 • vi skall hitta arbeten som vi verkligen kan överlåta oss till och som förverkligar oss.
 • vi skall bli välbehandlade och få rättvis lön.
 • vi skall ges rätta uppgifter, kunder och projekt etc.
 • vi skall se förändringar som möjligheter snarare än som svårigheter, och vara villiga att låta Gud flytta oss någon annan stans.
 • vi skall vara till välsignelse för alla på vårt jobb - kollegor, överordnade, kunder, leverantörer etc.
 • vi skall se vårt arbete som en gåva från Gud och inte som någonting som vi förtjänat eller som resultatet av en karriärplan.
 • vi inte skall tala illa om våra arbetsgivare eller människorna i vårt arbete.

Jag uppmanar dig att vara med och be under dessa dagar.
Vill du ha hjälp i bön kan du skicka in dina bönämnen och delta i denna böneperiod på denna länk.
Känner du inte Jesus, så har du möjligheten att börja göra det idag. Länken här leder till "Frälsningsbön", klicka på den och läs den med ditt hjärta, den hjälper dig att söka Gud. Jesus älskar dig och vill uppenbara sig för dig!
Gud välsigne er! / Johan

lördag 19 juni 2010

Våra vänner och grannar

Följande text är tagen från "10 dagar av bön" av Cfan.eu
"Be ständigt och tacka hela tiden Gud. Gör så, det är Guds vilja i Kristus Jesus." 1Tess.5:17-18
Måndag 21/6-2010
De flesta människor som vi träffar, som vi älskar och håller kära, känner inte Jesus ännu. De är måltavlor för demoniska attacker. Deras tänkande är ofta förgiftat av fiendens viskande.

Gud älskar våra vänner och grannar. Han vill att de skall känna till sanningen och bli frälsta. Han vill att vi ska vittna om hans kärlek och vara ett salt och ett ljus.
Många kristna är rädda för att öppet erkänna Jesus och vittna om sin tro. Men hur skall människor där vi bor och arbetar få höra om Herren, om vi håller det mest värdefulla budskapet som någonsin kommit, hemligt för dem?

Vi skall inte försöka tvinga tron på dem, utan tillitsfullt leva som kristna, med klara åsikter i vissa frågor, vara orädda för att tala om dessa och stå upp för dem. De värsta vittnesmål en kristen kan ge är när andra kan säga om oss: "Han gör exakt samma saker som jag gör och är inte annorlunda än mig. Om det är kristendom, varför skall jag då vara kristen?"

Bönämne:
Vi ber att ...

 • vi skall få möjlighet att ta en tydlig ståndpunkt där vi ärar Gud bland våra vänner och bekanta.
 • vi inte skall göra saker tillsammans med andra som inte skulle glädja Gud.
 • vi skall ta tid med att uppriktigt be för våra vänners och grannars frälsning.
 • vi skall vara villiga att vittna om vår tro närhelst vi tillfrågas om det.
 • vi inte skall skämmas för Jesus så att Han inte skall behöva skämmas för oss.


Jag uppmanar dig att vara med och be under dessa dagar.
Vill du ha hjälp i bön kan du skicka in dina bönämnen och delta i denna böneperiod på denna länk.

Känner du inte Jesus, så har du möjligheten att börja göra det idag. Länken här leder till "Frälsningsbön", klicka på den och läs den med ditt hjärta, den hjälper dig att söka Gud. Jesus älskar dig och vill uppenbara sig för dig!
Gud välsigne er! / Johan

fredag 18 juni 2010

Våra äktenskap, familjer och släktingar

Följande text är tagen från "10 dagar av bön" av Cfan.eu
"Be ständigt och tacka hela tiden Gud. Gör så, det är Guds vilja i Kristus Jesus." 1Tess.5:17-18
Fredag 18/6-2010
Många människor som säger sig vara kristna lever i oordnade relationer.
De lever tillsammans som sambos, har "öppna relationer" och vet inte att de därigenom har övergett det andliga skydd som äktenskapet och familjen ger.
Djävulen verkar också kunna ödelägga och förstöra många äktenskap. Fäder som inte erkänner faderskap, barn som offras för karriären, äktenskap som bara fortsätter att existera på pappret och så vidare.
I ett samhälle där man har förkastat såsom trohet, kärlek och överlåtelse sträcker sig problemen även in i kristna famljer och äktenskap, speciellt i äktenskap där en person inte har tagit emot Jesus som Herre och Frälsare.

Gud kan och vill stiga in. Han vill rädda och upprätta våra äktenskapspartners, våra barn, våra föräldrar och våra släktingar. Han vill göra det som vi tror är möjligt.
Bönämne:
Vi ber att ...
 • våra kära skall erkänna och ta emot Jesus som sin Herre.
 • våra äktenskap och familjer skall uppleva Guds helande nåd.
 • de destruktiva mönstren i våra äktenskap och/eller familjeliv skall upphöra att ha övertaget.
 • våra hem skall vara fyllda med Guds övernaturliga frid.
 • vi och hela våra familjer skall tjäna Herren.
 • människor nära oss skall ha ett övernaturligt möte med Gud.


Jag uppmanar dig att vara med och be under dessa dagar.
Vill du ha hjälp i bön kan du skicka in dina bönämnen och delta i denna böneperiod på denna länk.

Känner du inte Jesus, så har du möjligheten att börja göra det idag. Länken här leder till "Frälsningsbön", klicka på den och läs den med ditt hjärta, den hjälper dig att söka Gud. Jesus älskar dig och vill uppenbara sig för dig!
Gud välsigne er! / Johan

torsdag 17 juni 2010

Vår (fysiska och psykiska) hälsa

Följande text är tagen från "10 dagar av bön" av Cfan.eu
"Be ständigt och tacka hela tiden Gud. Gör så, det är Guds vilja i Kristus Jesus." 1Tess.5:17-18
Torsdag 17/6-2010
Gud har gett oss en kropp och säger till oss: "Du är underbart skapad!".
Han älskar varenda del av oss - ande, kropp och själ.
Han vill att vi skall må bra, medan fienden försöker att försvaga oss genom att ge oss smärta, bedrövelse och sjukdom. Satan vill att vi ska fokusera på problemen snarare än på Gud, för att hindra oss och få oss att sluta arbeta.
Men Jesus kom för att förstöra djävulens gärningar. Helande är en del av vårt arv.
Varje människa på denna planeten står under fysisk, andlig och mental attack. Precis som vi borde ha psykisk hälsa borde vi också må bra fysiskt.
Tiotusentals människor har blivit helade under CfaN:s möten över hela världen. Vi vet att Gud tycker om att göra mirakler och att Han inte ser till person.
Varför skulle då inte hans helandekraft vara tillgänglig för oss här och nu?


Bönämnen:
Vi ber att ...
 • vi skall bli mer medvetna om vårt helande genom Jesu sår.
 • vi skall få övernaturlig uppenbarelse om roten till våra sjukdomar och problem.
 • vi skall befrias från att klaga på Gud eftersom Han inte är orsaken till vårt betryck.
 • vi skall fylla våra tankar mer och mer med Guds helande ord.
 • vi, efter att vi blivit helade, skall vara villiga att vittna om det och be för att andra skall bli helade.
 • vi skall bli befriade från all otro och negativitet om vår hälsa, vår situation och våra liv.Jag uppmanar dig att vara med och be under dessa dagar.
Vill du ha hjälp i bön kan du skicka in dina bönämnen och delta i denna böneperiod på denna länk.
Känner du inte Jesus, så har du möjligheten att börja göra det idag. Länken här leder till "Frälsningsbön", klicka på den och läs den med ditt hjärta, den hjälper dig att söka Gud. Jesus älskar dig och vill uppenbara sig för dig!
Gud välsigne er! / Johan

tisdag 15 juni 2010

Vår kallelse och vårt mandat

Följande text är tagen från "10 dagar av bön" av Cfan.eu
"Be ständigt och tacka hela tiden Gud. Gör så, det är Guds vilja i Kristus Jesus." 1Tess.5:17-18
Onsdag 16 juni 2010
Gud har ett mandat för våra liv. Han ger var och en av oss någonting att göra, och Han kommer inte att genomföra det genom någon annan på den här planeten. Vi är viktiga för hans planer och syften. Han vill att vi verkligen uppfyller allt som Han har förberett för oss. De största gudsmännen och kvinnorna var en gång okända, vanliga människor som såg på Honom. När Han säger "Du kan ...!" så kan vi verkligen det.
Vår kallelse är vanligtvis det som ligger precis framför oss, något vi kan göra, något vi tycker om att göra och något som fyller oss med glädje. Låt oss börja med att lägga detta till Jesu Rikes byggande. Låt oss sluta vänta på någon framtida kallelse och idag börja göra något som vi kan göra.
Vi kan välsigna någon idag, be för någon idag, säga ett Guds ord till någon idag, ge en gåva idag, spendera tid i lovsång och tillbedjan idag, och så vidare.
Varje resa börjar med ett första steg.
Bönämnen:
Vi ber att ...
 • vi ska sättas fria från att jämföra oss med andra kristna och gudstjänare.
 • vi skall stå upp och ta konkreta steg mot det som ligger på våra hjärtan.
 • vi inte skall förakta den ringa början- i våra egna liv och i andras liv.
 • vi helt skall komma in i det Jesus planerat för våra liv.
 • vi inte skall hållas tillbaka av besvikelser, torrperioder, problem etc.
 • vi skall överlåta oss själva helt och hållet till byggandet av Guds rike och fullfölja Jesu missionsbefallning och upplyfta hans namn.
 • vi skall förstå att den andliga tjänsten faktiskt har att göra med tjäna.
 • vi inte längre skall lyssna på Djävulens viskningar och istället alltmer tänka i överensstämmelse med Guds tankar.

Jag uppmanar dig att vara med och be under dessa dagar.
Vill du ha hjälp i bön kan du skicka in dina bönämnen och delta i denna böneperiod på denna länk.
Känner du inte Jesus, så har du möjligheten att börja göra det idag. Länken här leder till "Frälsningsbön", klicka på den och läs den med ditt hjärta, den hjälper dig att söka Gud. Jesus älskar dig och vill uppenbara sig för dig!
Gud välsigne er! / Johan

Våra liv som kristna

Följande text är tagen från "10 dagar av bön" av Cfan.eu
"Be ständigt och tacka hela tiden Gud. Gör så, det är Guds vilja i Kristus Jesus." 1Tess.5:17-18
Tisdag 15/6-2010
Som kristna ligger vi i krig. Gud vill att vi skall ta del i striderna, plocka upp vapnen Han gett oss och gå framåt i seger.
Han har utsett ett "förlovat land" åt oss, och vill att vi ska begära detta. Det händer inte automatiskt, om vi bara sitter stilla.
Vi måste handla och göra allt vi kan. Gud kommer att gå tillsammans med oss och göra allt som endast Han kan göra. Han kommer att lägga sina övernaturliga välsignelser till våra naturliga handlingar.
Många kristna flörtar med synderna, svagheterna och frestelserna i sina liv. De lever på ett sätt som är tvärtemot vår Herres instruktioner och tror att Han, i sin nåd, kommer att vända "det blinda ögat" till detta.
Människor säger ofta "Vi förlitar oss på nåden." Det är förvisso sant, men Gud kan inte hånas. Människor kommer att skörda det som de sått. Om de tanklöst sträcker sig efter synd ger de ansvarslöst upp auktoriteten över sina egna liv.
Gud vill att vi skall vara ett heligt folk, klarsynta och överlåtna endast till Honom.
Finns det saker som vi behöver tvätta rena?
Saker som vi länge har vetat inte är tilltalande för Jesus?
Band vi borde ha klippt av för länge sedan?
Låt oss ta möjligheten att idag lägga dessa saker till rätta inför Jesus.
Bönämnen:
Vi ber att.....
 • vi skall bli fullt medvetna om de områden i våra liv där Satan lätt kan få fotfäste och där han inte finner något motstånd.
 • vi skall bli befriade från band till saker som håller oss bundna (inklusive tidningar, TV, internet, sport, underhållning etc.).
 • vi alltid skall springa till Jesus när vi fallit, och aldrig springa bort från Honom.
 • vi skall göra mer rum för den Helige Andes stilla röst inom oss, som vill guida oss, och att vi skall lyssna mer på den.
 • vi skall ta oss an den beordrade striden, lita på Jesus och utkämpa den med hans hjälp.
 • vi skall se ännu mer på Jesus, grundaren och fullbordaren för vår tro.

Jag uppmanar dig att vara med och be under dessa dagar.
Vill du ha hjälp i bön kan du skicka in dina bönämnen och delta i denna böneperiod på denna länk.
Känner du inte Jesus, så har du möjligheten att börja göra det idag. Länken här leder till "Frälsningsbön", klicka på den och läs den med ditt hjärta, den hjälper dig att söka Gud. Jesus älskar dig och vill uppenbara sig för dig!
Gud välsigne er! / Johan

måndag 14 juni 2010

Full flame


Hittade denna trailer på Reinhard Bonnkes - Cfan
Känner du inte Jesus, så har du möjligheten att börja göra det idag. Länken här leder till "Frälsningsbön", klicka på den och läs den med ditt hjärta, den hjälper dig att söka Gud. Jesus älskar dig och vill uppenbara sig för dig!
Gud välsigne er! / Johan

Vår personliga relation med Gud

Följande text är tagen från "10 dagar av bön" av Cfan.eu
"Be ständigt och tacka hela tiden Gud. Gör så, det är Guds vilja i Kristus Jesus." 1Tess.5:17-18
Måndag 14/6-2010
Vilken slags personlig relation har vi med Gud?
Kan vi säga att vi har en levande, intakt och intim relation med Fadern, Sonen och den Helige Ande?
Många människor kallar sig själva för kristna eftersom de tror att kristendomen bara handlar om att acceptera vissa doktriner och dogmer.
Men att vara en kristen är att ha en genuin relation med Gud. Gud vill leva i en nära relation med oss.
Han har till och med tagit sin boning i oss troende genom den Helige Ande och vill genomsyra hela våra varelser med sin kraft och välsignelse.

Han vill att strömmar av levande vatten
skall flyta från oss.


Bönämnen:
Vi ber att.....
 • vår relation med Gud skall växa, bli djupare och visa sig mer och mer i våra liv.
 • vår kärlek för Fadern, Sonen och den Helige Ande skall växa mer och mer.
 • vi skall kunna höra Guds röst klarare än någonsin.
 • Djävulens frestelser skall ta mindre och mindre plats i våra liv.

Jag uppmanar dig att vara med och be under dessa dagar.
Vill du ha hjälp i bön kan du skicka in dina bönämnen och delta i denna böneperiod på denna länk. Klicka på "Yes, count me in"

Känner du inte Jesus, så har du möjligheten att börja göra det idag. Länken här leder till "Frälsningsbön", klicka på den och läs den med ditt hjärta, den hjälper dig att söka Gud. Jesus älskar dig och vill uppenbara sig för dig!
Gud välsigne er! / Johan

söndag 13 juni 2010

Din plats!

Dagens bibelord;
"Gud sade: "Varde mitt i vattnet ett valv som skiljer vatten från vatten!" Gud gjorde valvet och skilde vattnet under valvet från vattnet ovan valvet. Och det skedde så. Gud kallade valvet himmel. Och det blev afton och det blev morgon. Det var den andra dagen." 1Mos.1:6-8
Gud börjar här den andra skapelsedagen att göra plats för oss.
Guds hjärta längtar efter gemenskap med oss.
""Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig. I min Faders hus finns många rum. Om det inte vore så, skulle jag då ha sagt er att jag går bort för att bereda plats åt er? Och om jag än går och bereder plats åt er, skall jag komma tillbaka och ta er till mig, för att ni skall vara där jag är. Och vart jag går, det vet ni. Den vägen känner ni."
Thomas sade: "Herre, vi vet inte vart du går. Hur kan vi då känna vägen?" Jesus sade till honom: "Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.
" Joh.14:1-6
Jesus är vägen till Gud, sanningen om Gud och livet från Gud!
Gud har en plats för dig, vägen till den går genom Jesus.
Känner du inte Jesus, så har du möjligheten att börja göra det idag. Länken här leder till "Frälsningsbön", klicka på den och läs den med ditt hjärta, den hjälper dig att söka Gud. Jesus älskar dig och vill uppenbara sig för dig!
Gud välsigne er! / Johan

lördag 12 juni 2010

Världens ljus

Dagens bibelord;
"I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Jorden var öde och tom, och mörker var över djupet. Och Guds Ande svävade över vattnet. Gud sade: "Varde ljus!" Och det blev ljus. Gud såg att ljuset var gott, och han skilde ljuset från mörkret. Gud kallade ljuset dag, och mörkret kallade han natt. Och det blev afton och det blev morgon. Det var den första dagen." 1Mos.1:1-5
Mitt i mörker och kaos, sa Gud; "Varde ljus!", och det blev ljus. Gud skiljde ljuset från mörkret.
På samma sätt kan Gud idag förändra din situation, Han vill att ljuset ska segra i ditt liv.
Bibeln säger att Jesus är världens ljus;
"Jesus talade åter till dem och sade: "Jag är världens ljus. Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus."" Joh.8:12
Jesus är ditt och mitt ljus. Han vill lysa upp vårt liv idag.
"Någon natt skall inte finnas mer, och de behöver inte någon lampas sken eller solens ljus. Ty Herren Gud skall lysa över dem, och de skall regera som kungar i evigheternas evigheter." Upp.22:5
Gud har från evighet varit människornas ljus, Han är vårt ljus idag, och Han kommer att vara vårt ljus i all evighet.
Känner du inte Jesus, så har du möjligheten att börja göra det idag. Länken här leder till "Frälsningsbön", klicka på den och läs den med ditt hjärta, den hjälper dig att söka Gud. Jesus älskar dig och vill uppenbara sig för dig!
Gud välsigne er! / Johan

fredag 11 juni 2010

Förnyelse

Dagens bibelord;
"Så förmanar jag nu er, bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud - er andliga gudstjänst. Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom." Rom.12:2
Lev nära Jesus, ha Honom som förebild
Låt Guds Ande förnya ditt inre så att du inte låter denna världens bekymmer och elände ta över ditt inre.
Lev i ljuset, inte i mörkret.
Vandra mot ljuset och inte mot mörkret.
Då kommer du att kunna skilja på det som är gott och ont, mörkt eller ljust.
Låt Guds Ande få förnya samvetets ögon, så att du ser klart.
Bibeln varnar oss;
"Ögat är kroppens ljus. Om ditt öga är friskt, får hela din kropp ljus. Men är ditt öga sjukt, ligger hela din kropp i mörker. Om nu ljuset i dig är mörker, hur djupt är då inte mörkret!" Matt.6:23-24
Låt oss söka Gud till förnyelse varje dag, det behöver vi!
Känner du inte Jesus, så har du möjligheten att börja göra det idag. Länken här leder till "Frälsningsbön", klicka på den och läs den med ditt hjärta, den hjälper dig att söka Gud. Jesus älskar dig och vill uppenbara sig för dig!
Gud välsigne er! / Johan

torsdag 10 juni 2010

Välsignelse!

Ta emot Herrens välsignelse!
"HERREN välsigne dig och bevare dig.
HERREN låte sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig.
HERREN vände sitt ansikte till dig och give dig frid.
" 4Mos6:24-26
Känner du inte Jesus, så har du möjligheten att börja göra det idag. Länken här leder till "Frälsningsbön", klicka på den och läs den med ditt hjärta, den hjälper dig att söka Gud. Jesus älskar dig och vill uppenbara sig för dig!
Gud välsigne er! / Johan

onsdag 9 juni 2010

Sanning och insikt

Att förstå vem Jesus är, leder till insikt om sanningen. Utan den förståelsen, blir kristendomen en religion, en diffus dimma, utan förankring i sanningen.
Förstår vi däremot vem Jesus är, så förstår vi också sanningen.
Jesus säger;
"Jesus sade till honom: "Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig." Joh.14:6
"Ty lagen gavs genom Mose, nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus. Ingen har någonsin sett Gud. Den enfödde, som själv är Gud och är hos Fadern, har gjort honom känd." Joh.1:17-18
För att förstå vem Jesus är behöver du lära känna Honom.
Känner du inte Jesus, så har du möjligheten att börja göra det idag. Länken här leder till "Frälsningsbön", klicka på den och läs den med ditt hjärta, den hjälper dig att söka Gud. Jesus älskar dig och vill uppenbara sig för dig!
Gud välsigne er! / Johan

tisdag 8 juni 2010

Problem?

Dagens bibelord;
"När sabbaten var över, köpte Maria från Magdala, Maria, Jakobs mor, och Salome välluktande oljor för att gå och smörja honom. Mycket tidigt på första dagen i veckan kom de till graven då solen gick upp.
De sade till varandra: "Vem skall rulla bort stenen från gravöppningen åt oss?" Men när de såg upp, fick de se att stenen var bortrullad, den var mycket stor. De gick då in i graven och fick se en ung man sitta på höger sida, klädd i en lång vit dräkt, och de blev mycket förskräckta.
Men han sade till dem: "Var inte förskräckta! Ni söker Jesus från Nasaret, den korsfäste. Han är uppstånden, han är inte här. Se, här är platsen där de lade honom. Men gå och säg till hans lärjungar och särskilt till Petrus: Han skall gå före er till Galileen, och där skall ni få se honom så som han har sagt er."
Då gick de ut och flydde bort från graven. Ty bävan och bestörtning hade kommit över dem, och de sade ingenting till någon, därför att de fruktade.
" Mark.16:1-8
När Jesus hade dött och blivit begravd, köpte ett par kvinnor välluktande kryddor och olja, för att smörja hans kropp med. På vägen dit gick de och bekymrade sig för hur de skulle få bort stenen framför graven, för den var mycket stor!
Med dagens inlägg vill jag egentligen bara säga att oavsett hur stort ditt problem är, så är det större för dig än vad det är för Gud. Gud kan lösa det!
Bibeln säger;
"Jesus svarade dem: "Tro på Gud! Amen säger jag er: Om någon säger till detta berg: Lyft dig och kasta dig i havet, och inte tvivlar i sitt hjärta utan tror att det han säger skall ske, då skall det ske. Därför säger jag er: Allt vad ni ber om och begär, tro att ni har fått det, så skall det vara ert. Och när ni står och ber, så förlåt om ni har något emot någon. Då skall också er himmelske Fader förlåta er era överträdelser."" Mark.11:22-25
Bara lita på Gud och tro på Gud, så kan du befalla att dina berg flyttar på sig. För "be så skall du få, Sök så skall du finna, bulta så skall dörren öppnas för dig."
Känner du inte Jesus, så har du möjligheten att börja göra det idag. Länken här leder till "Frälsningsbön", klicka på den och läs den med ditt hjärta, den hjälper dig att söka Gud. Jesus älskar dig och vill uppenbara sig för dig!
Gud välsigne er! / Johan

måndag 7 juni 2010

Förändring

För att förändra världen, måste du börja med dig själv.
För att förändra världen, behöver du lära känna Jesus.
För att förändra världen, behöver du följa Jesus.
För att förändra världen, måste du börja med dig själv!
Känner du inte Jesus vill jag ge dig möjligheten att börja göra det idag. Klicka på denna länk, den leder till "Frälsningsbön" och läs den med ditt hjärta. Den hjälper dig att ta de första stegen tillsammans med Jesus. Han älskar dig och vill uppenbara sig för dig!
Gud välsigne dig! / Johan

söndag 6 juni 2010

Torr och törstig.

Stegen blev tyngre och tyngre, hade man varit där hade man hört hur de slitna skorna släpade i sanden. Hur långt var det kvar och hur länge skulle han vara tvungen att ta sig fram i detta enformiga landskap. När han hade tagit sig upp för den ena sandbanken, kunde han se nästa. Sand, sand och åter sand, hur kunde det bli så här.
Det som från början var ett äventyr, hade blivit till en mardröm. Sanden knastrade i munnen, den sved i ögonen och den kliade i öronen, och vattnet hade för länge sedan tagit slut. Solens hetta var olidlig, men han hade inget val, han måste vidare, annars väntar bara en sak, en långsam och utdragen död.
Om han fortsatte hade han i alla fall hoppet att komma hem levande, så länge han inte gav upp, så länge han inte lät omständigheterna besegra honom.
Tankarna gick hela tiden runt i huvudet, om det ändå kunde komma några moln som täckte solen, om det ändå kunde regna lite, om sanden kunde ha blivit lite nerkyld, om det plötsligt kunde dyka upp en oas med träd som gav skugga och vatten som släckte törsten.
Bibeln säger så här;
"Som hjorten trängtar efter vattenbäckar, så längtar min själ efter dig, o Gud.
Min själ törstar efter Gud, efter den levande Guden.

När får jag komma och träda fram inför Guds ansikte? Mina tårar är min mat dag och natt, ty ständigt säger man till mig: "Var är nu din Gud?" Detta vill jag tänka på när jag utgjuter min själ: Jag gick i folkhopen, vandrade med den till Guds hus under jubelrop och tacksägelse, en högtidsfirande skara.
Varför är du så bedrövad, min själ, och så orolig i mig? Sätt ditt hopp till Gud.
Jag skall åter få tacka honom för frälsning genom honom.

Min Gud, min själ är bedrövad i mig. Därför tänker jag på dig i Jordans land och på Hermons höjder, på Misars berg. Djup ropar till djup vid dånet av dina vattenfall. Alla dina svallande böljor går fram över mig.
Om dagen sänder HERREN sin nåd och om natten är hans sång hos mig, en lovsång till min livs Gud. Jag vill säga till Gud, min klippa: "Varför har du glömt mig, varför måste jag gå sörjande, ansatt av fiender?" Det är som krossade man benen i min kropp, när mina ovänner hånar mig och ständigt säger till mig: "Var är nu din Gud?"
Varför är du så bedrövad, min själ, och varför så orolig i mig? Sätt ditt hopp till Gud,
ty jag skall åter få tacka honom, min frälsning och min Gud.
" Ps.42:2-13
Livet kan ibland vara som för mannen i öknen, hettan och värmen torkar ut varenda liten gnutta vatten och liv, men vi måste ta oss framåt. Vi får inte ge upp. Hjälpen är närmre än vad vi många gånger tror.
Jesus säger så här;
"Jesus svarade henne: "Var och en som dricker av det här vattnet blir törstig igen. Men den som dricker av det vatten jag ger honom skall aldrig någonsin törsta. Det vatten jag ger skall i honom bli en källa, som flödar fram och ger evigt liv."" Joh.4:13-14
Även om livet kan vara tufft, som för mannen i öknen, så vill Gud låta liv strömma fram från vårt inre. Gud vill plantera en källa av liv i oss, som kan ge oss näring oavsett hur torra på kärlek, glädje m.m. våra omständigheter än är.
"På den sista dagen, den största i högtiden, stod Jesus och ropade: "Om någon törstar, så kom till mig och drick! Den som tror på mig, ur hans innersta skall strömmar av levande vatten flyta fram, som Skriften säger." Detta sade han om Anden, som de skulle få som trodde på honom." Joh.7:37-39
Låt Jesus få ge dig vatten, livets vatten, så att du aldrig mer behöver törsta efter mening och kärlek.
Känner du inte Jesus, så har du möjligheten att börja göra det idag. Länken här leder till "Frälsningsbön", klicka på den och läs den med ditt hjärta, den hjälper dig att söka Gud. Jesus älskar dig och vill uppenbara sig för dig!
Gud välsigne er! / Johan

lördag 5 juni 2010

Välsignad eller Förbannad?

Idag tänker jag inte skriva en hel utläggning om konflikten i mellanöstern, det kommer jag nog inte att göra någon annan gång heller, men bibeln talar om en sanning som jag skulle vilja lyfta fram.
Vi läser bibeltexten först;
"HERREN sade till Abram: "Gå ut ur ditt land och från din släkt och din fars hus och bege dig till det land som jag skall visa dig. Där skall jag göra dig till ett stort folk. Jag skall välsigna dig och göra ditt namn stort, och du skall bli en välsignelse. Jag skall välsigna dem som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig. I dig skall alla släkter på jorden bli välsignade."" 1Mos.12:1-3
"Hur sköna är inte dina tält, o Jakob, dina boningar, o Israel!..... Välsignad är den som välsignar dig, förbannad är den som förbannar dig!" 4Mos.24:5,9
Den som välsignar Israel, skall Gud välsigna. Den som förbannar Israel, är förbannad.
Vad innebär dessa ord?
Att vara välsignad - Att vara under Guds beskydd.
Att vara förbannad - Att vara förskjuten från Gud och hans beskydd.
Vill du läsa mer om välsignelse och förbannelse, läs 5Moseboken kapitel 27, 28, 29 & 30
Jag väljer att välsigna Israel!
Vad väljer du?
Känner du inte Jesus, så har du möjligheten att börja göra det idag. Länken här leder till "Frälsningsbön", klicka på den och läs den med ditt hjärta, den hjälper dig att söka Gud. Jesus älskar dig och vill uppenbara sig för dig!
Gud välsigne er! / Johan

fredag 4 juni 2010

Israel en del av dig!

Det kanske är svårt att förstå, men bibeln säger att Gud inte har förskjutit sitt folk judarna, inte heller deras land Israel.
"Jag frågar nu: Har då Gud förskjutit sitt folk? Visst inte. Jag är själv israelit, av Abrahams ätt och av Benjamins stam. Gud har inte förskjutit sitt folk, som han tidigare har känt som sitt." Rom.11:1-2
Det gamla förbundet med Guds folk judarna fullbordades i det nya förbundet, Jesus.
"Om förstlingsbrödet är heligt, är degen helig. Och om roten är helig, är grenarna heliga. Men om nu några av grenarna har brutits bort och du, som är ett vilt olivträd, har blivit inympad bland dem och fått del av det äkta olivträdets feta rot, då skall du inte förhäva dig över grenarna. Men om du förhäver dig skall du veta att det inte är du som bär roten utan roten som bär dig.
Nu invänder du kanske att grenarna bröts bort för att du skulle ympas in. Du har rätt, för sin otros skull bröts de bort, men du står kvar genom tron. Var inte högmodig utan lev i fruktan. Ty om Gud inte skonade de naturliga grenarna skall han inte heller skona dig. Se här Guds godhet och stränghet: hans stränghet mot dem som föll, hans godhet mot dig, om du blir kvar i hans godhet, annars blir också du borthuggen. Men även de andra kommer att bli inympade, om de inte blir kvar i sin otro. Gud har ju makt att ympa in dem igen. Ty om du har blivit borthuggen från det vilda olivträd som du av naturen tillhörde, och mot naturen har inympats på ett äkta olivträd, hur mycket lättare kommer då inte dessa naturliga grenar att ympas in på sitt eget olivträd.
" Rom.11:16-24
De som tror på Jesus blir inympade från ett vilt olivträd (andra folk och nationer) in på det äkta olivträdet (Israel). Men bara för att du är inympad på trädet skall du inte tro att du är bättre, du kan lika lätt skäras bort igen och en av de naturliga grenarna ympas tillbaka in på din plats.
"Bröder, jag vill att ni skall känna till denna hemlighet, för att ni inte skall ha för höga tankar om er själva: förstockelse har kommit över en del av Israel och så skall det förbli, till dess att hedningarna i fullt antal har kommit in. Och det är så hela Israel skall bli frälst, som det står skrivet: Från Sion skall Frälsaren komma och skaffa bort all ogudaktighet från Jakob. Och detta skall vara mitt förbund med dem, när jag tar bort deras synder." Rom.11:25-27
Bibeln säger så här;
"Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus." Gal.3:28
Det är ingen skillnad vi är ett i Kristus.
"I fråga om evangelium är de fiender för er skull, men i fråga om utkorelsen är de älskade för fädernas skull. Ty sina gåvor och sin kallelse kan Gud inte ångra. Ni var tidigare olydiga mot Gud, men har nu fått barmhärtighet genom deras olydnad. Så har nu också de varit olydiga för att de skulle få förbarmande genom den barmhärtighet som ni får. Ty Gud har gjort alla till fångar under olydnaden för att sedan förbarma sig över alla." Rom.11:28-32
På detta sätt blir du också en del av Israel när du tror på Jesus. Gud har inte förskjutit sitt folk Israel och Han har heller inte förskjutit dig!
Känner du inte Jesus, så har du möjligheten att börja göra det idag. Länken här leder till "Frälsningsbön", klicka på den och läs den med ditt hjärta, den hjälper dig att söka Gud. Jesus älskar dig och vill uppenbara sig för dig!
Gud välsigne er! / Johan

torsdag 3 juni 2010

Dagar blir till år.

Dagar kommer och dagar går, minuter blir till timmar och timmarna till år. Tiden flyter fram och ibland stannar vi upp och frågar oss vad det är för dag, är det någon i min bekantskap som fyller år, är det någon som har namnsdag, finns det någon anledning till att fira idag. Bröllop, student, körkort, nytt jobb, ja, det finns mycket vi kan fira.
Men låt oss se på vad bibeln säger om vad det är för dag idag;
"Detta är den dag som HERREN har gjort, låt oss på den jubla och vara glada!" Ps.118:24
Hur kan du vara säker på att det är idag?
Därför att bibeln säger att varje dag ska vi tala om Guds frälsning med glädje.
"Sjung till HERRENS ära alla länder! Kungör hans frälsning från dag till dag!" 1Krön.16:23
Och för att varje dag är Guds nåd ny.
"HERRENS nåd är det att det inte är ute med oss, ty det är inte slut med hans barmhärtighet. Den är var morgon ny, ja, stor är din trofasthet. HERREN är min del, det säger mig min själ, därför står mitt hopp till honom." Klag.3:22-24
Guds nåd är idag ny, varje dag är en sällsam gåva från Gud och en skimrande möjlighet.
"Han säger ju: Jag bönhör dig i rätt tid, och jag hjälper dig på frälsningens dag. Se, nu är den rätta tiden, nu är frälsningens dag." 2Kor.6:2
Var glad och tacka Jesus, Han har räddat dig från mörkret. Jubla inför hans ansikte.
Känner du inte Jesus, så har du möjligheten att börja göra det idag. Länken här leder till "Frälsningsbön", klicka på den och läs den med ditt hjärta, den hjälper dig att söka Gud. Jesus älskar dig och vill uppenbara sig för dig!
Gud välsigne er! / Johan

onsdag 2 juni 2010

Träden skall klappa i händerna

"Sjung för HERREN en ny sång, sjung för HERREN, hela jorden! Sjung för HERREN, lova hans namn, kungör hans frälsning dag efter dag! Förkunna hans ära bland hednafolken, bland alla folk hans under!
Ty stor är HERREN och högt prisad, värd att frukta mer än alla gudar. Folkens alla gudar är avgudar, men HERREN har gjort himlen. Majestät och härlighet är inför hans ansikte, makt och glans i hans helgedom.
Ge åt HERREN, ni folkens släkter, ge åt HERREN ära och makt! Ge åt HERREN hans namns ära, bär fram gåvor och kom till hans gårdar!
Tillbed HERREN i helig skrud, bäva inför honom, alla länder! Säg bland folken: "HERREN är nu konung! Därför står världen fast och vacklar inte. Han dömer folken med rättvisa." Må himlen vara glad och jorden fröjda sig, må havet brusa och allt som fyller det. Må marken glädja sig och allt som är därpå. Jubla skall alla skogens träd inför HERREN, ty han kommer, ty han kommer för att döma jorden. Han skall döma världen med rättfärdighet och folken med sin trofasthet.
" Ps.96
Gud skall döma oss, men varför klappar träden i händerna?
I Romarbrevet hittar vi ett troligt svar på frågan.
"Skapelsen har ju blivit lagd under förgängelsen, inte av egen vilja utan genom honom som lade den därunder. Ändå finns det hopp om att också skapelsen skall befrias från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet. Vi vet att hela skapelsen ännu samfällt suckar och våndas. Och inte bara den, utan också vi som har fått Anden som förstlingsfrukt, också vi suckar inom oss och väntar på barnaskapet, vår kropps förlossning." Rom.8:20-23
Också skapelsen väntar på att bli befriad från förtryck, den plågas och suckar.
"Jubla skall alla skogens träd, inför HERREN, ty han kommer för att döma jorden. Tacka HERREN, ty han är god, ty hans nåd varar i evighet." 1Krön.16:33-34
Träden vill tacka Gud tillsammans med oss! Det verkar som om det sker där Guds rike får möjlighet att regera.
"Med glädje skall ni dra ut, i frid skall ni föras fram. Bergen och höjderna skall brista ut i jubel inför er, alla markens träd skall klappa i händerna." Jes.55:12
Bibeln talar om att både vi och naturen kommer att förlossas från våra bojor, och enda anledningen är att Jesus Kristus dog i vårt ställe, för att vi skulle få frid och där med glädje.
Frågan jag då kommer fram till är;
Har vår frälsning och frihet från synden, något samband med trädens och naturens välmående?
Kan det vara så?
Blir du ingen sann miljökämpe om du inte känner Jesus?
Detta ger dig ytterligare en anledning till varför du behöver lära känna Jesus.
Känner du inte Jesus, så har du möjligheten att börja göra det idag. Länken här leder till "Frälsningsbön", klicka på den och läs den med ditt hjärta, den hjälper dig att söka Gud. Jesus älskar dig och vill uppenbara sig för dig!
Gud välsigne er! / Johan
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...