onsdag 7 november 2012

Svar

Är det inte orättvist att bara kristna får evigt liv?

Gud är rättvis, Han dömer aldrig en oskyldig. Visst kan det tyckas så, men synden är inte rättvis, den drabbar alla, ingen är undantagen (förutom Jesus). Uppväxt i ett "kristet" land eller inte så måste alla, både jude och grek komma till insikten om att vi behöver Jesus.
Det är där som livet börjar, det är där som hoppet finns, "alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud, men utan att ha förtjänat det, är vi friköpta av Jesus."

Frälsningen är en fri gåva och den är till för alla folk oavsett vilket sammanhang eller religion man har sitt ursprung i.

När vi har tagit emot den gåvan så har också vi ett ansvar att dela den med andra, nära som fjärran.

Gud välsigne dig! / Johan

söndag 4 november 2012

Svar

Roligt att höra ifrån dig, Gud är aldrig långt borta från någon av oss, är det någon som är långt borta så är det vi som har valt att gå bort ifrån honom. Gud söker oss, och Han har sökt dig längre än vad du har sökt Honom.
Det finns en sak som separerar oss från Gud och det är synd, glädjande nog så är detta inget bekymmer, Jesus bar våra synder på korset och när vi accepterar att detta ger oss förlåtelse, och ber med ett ärligt hjärta att Han ska förlåta oss så kommer det inte längre att finnas något som separerar oss från Gud. Detta är det som kallas för tro, och tro i bibeln är en helt annan sak än tro i vanligt tal.

Det finns ett talesätt som brukar användas: "Tro det gör man i kyrkan, här vet man". Detta talesätt är väldigt vilseledande, att tro att det blir vackert väder är inte den sortens tro som bibeln talar om, denna sorts tro är ett antagande, medan den tro som bibeln talar om är en visshet, en säkerhet om något vi inte kan se. Med andra ord är tro att säkert veta att Gud finns och att Han genom Jesu död och uppståndelse har gett oss det som vi behöver för att lära känna Honom och för att leva för Honom.

Jag tror att du behöver slappna av, bli stilla inför Gud och låta Honom få veta var du befinner dig. "Jesus här är jag", bibeln säger: bli stilla och inse att jag är Gud. Gud kommer att finna dig om du gör dig tillgänglig för Honom.

Känner du inte Jesus, så har du möjligheten att börja göra det idag. Länken här leder till "Frälsningsbön", klicka på den och läs den med ditt hjärta, den hjälper dig att söka Gud. Jesus älskar dig och vill uppenbara sig för dig!

Gud välsigne dig! / Johan

onsdag 26 september 2012

Press och stress!!

Skolan pressar barnen hårt, massor av läxor och som förälder till barn som ska få betyg, känns pressen även på mig.
Det stressar och gnager...

Jobbet blir också en faktor som ökar pressen, man förväntas alltid att göra mer än vad man gör, och gör man mer så finns det fortfarande ännu mer som står på tur.

Nu vill jag inte på något sätt klaga på mitt jobb, inte heller säga att jag gör mindre än vad jag kan, för det gör jag inte, men det jag vill säga är att man känner alltid att det som finns runt omkring ställer väldigt höga krav på en...

Det finns så mycket krav...

Det finns så mycket stress...

Men ett vet jag och det är att Gud ställer inga höga krav på oss... Smaka och se att Gud är god står det i Psaltaren, och här kommer ett ord på vägen till dig men även till mig själv:

Jesus säger:
"Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor så skall jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då skall ni finna ro för era själar. Ty mitt ok är milt, och min börda är lätt." Matt. 11:28-30

Vill avsluta med att säga att Jesus älskar dig!
Gud välsigne dig! / Johan

torsdag 9 augusti 2012

Rekommenderat

Hittade denna sida, kan rekommendera att titta runt lite...
Roselike.com

Gud välsigne dig! / Johan

måndag 30 januari 2012

24/7 bön


titta gärna på det inspirerande klippet....

tisdag 10 januari 2012

Guds hemlighet - Jesus Kristus

"för att de skall bli undervisade i kärlek och styrkta i sina hjärtan och nå fram till hela rikedomen i en fast övertygelse, som ger rätt insikt i Guds hemlighet, Kristus. I honom är vishetens och kunskapens alla skatter gömda."
Kolosserbrevet 2:2-3

"När jag kom till er, bröder, var det inte med stor vältalighet eller hög visdom som jag predikade Guds hemlighet för er. Jag hade nämligen bestämt mig för, när jag var hos er, att inte veta av något annat än Jesus Kristus och honom som korsfäst....

Nej, vi förkunnar Guds hemliga vishet, den vishet som är fördold och som Gud från evighet har bestämt att bli till härlighet för oss. Denna vishet har ingen av den här världens härskare känt - om de hade känt den, skulle de inte ha korsfäst härlighetens Herre. Men vi känner, som Skriften säger, "vad ögat inte har sett och örat inte hört och människohjärtat inte kunnat ana, vad Gud har berett åt dem som älskar honom." Ty för oss har Gud uppenbarat det genom sin Ande.
Anden utforskar allt, också djupen i Gud."
1 Korinthierbrevet 2:1-2, 7-10

tisdag 3 januari 2012

Hemlighet, dold sedan skapelsen

"Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade Sons rike. I honom är vi friköpta och har fått förlåtelse för våra synder. Han är den osynlige Gudens avbild, förstfödd före allt skapat. Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga, tronfurstar och herradömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han är till före allting, och allt består genom honom. Han är huvudet för sin kropp, församlingen. Han är begynnelsen, den förstfödde från de döda, för att han i allt skulle vara den främste. Ty Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom och genom honom försona allt med sig, sedan han skapat frid i kraft av blodet på hans kors - frid genom honom både på jorden och i himlen.
...
Dess tjänare har jag blivit i kraft av det uppdrag Gud har gett mig för er räkning, att överallt predika Guds ord, den hemlighet som genom tider och släktled varit dold men nu har uppenbarats för hans heliga. För dem ville Gud göra känt vilken rikedom på härlighet hedningarna har i denna hemlighet - Kristus i er, härlighetens hopp."
Kolosserbrevet 1:13-20, 25-27
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...