Om mig

Min avsikt med denna blog är att presentera för dig, den Jesus som jag har lärt känna.
Jag vill uppmuntra dig att med ärligt hjärta söka Gud, Han älskar dig.
Oavsett hur ditt liv ser ut idag behöver du Jesus.
Han är den som ger dig den djupaste meningen med livet, löfte om sann och verklig frihet,
hopp om svar på bön och hopp för evigheten.
Jag önskar dig Guds rikaste välsignelse / Johan

Klicka här för att komma till inläggen...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...