onsdag 7 april 2010

Guds namn #10

Jehova Jireh - Jag är den Jag är din försörjare / den som förser dig.
Vad säger Guds namn dig idag, sanningen att Gud förser oss med det vi behöver.
"Och Abraham kallade platsen HERREN förser. I dag säger man: Berget där HERREN förser. " 1 Mos. 22:14
"Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han då att hata den ene och älska den andre, eller kommer han att hålla sig till den ene och se ner på den andre. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon.
Därför säger jag er: Gör er inte bekymmer för ert liv, vad ni skall äta eller dricka, inte heller för er kropp, vad ni skall klä er med. Är inte livet mer än maten och kroppen mer än kläderna?
Se på himlens fåglar. De sår inte, de skördar inte och samlar inte i lador, och ändå föder er himmelske Fader dem. Är inte ni värda mycket mer än de?
Vem av er kan med sitt bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd? Och varför gör ni er bekymmer för kläder? Se på ängens liljor, hur de växer. De arbetar inte och spinner inte. Men jag säger er att inte ens Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem.
Om nu Gud ger sådana kläder åt gräset, som i dag står på ängen och i morgon kastas i ugnen, hur mycket mer skall han då inte klä er? Så lite tro ni har! Gör er därför inte bekymmer och fråga inte: Vad skall vi äta? eller: Vad skall vi dricka? eller: Vad skall vi klä oss med? Efter allt detta söker hedningarna, men er himmelske Fader vet att ni behöver allt detta.
Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också. Gör er alltså inte bekymmer för morgondagen. Den skall själv bära sitt bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga.
" Matt. 6:24-34
"Mig tillhör silvret och mig tillhör guldet, säger HERREN Sebaot. "
Haggai 2:9
"Jesus kallade till sig sina lärjungar och sade: "Det gör mig ont om dessa människor. De har redan varit hos mig i tre dagar och har inget att äta. Jag vill inte låta dem ge sig i väg hungriga. De kan duka under på vägen." Lärjungarna frågade honom: "Var skall vi här i ödemarken få så mycket bröd, att vi kan mätta så många?"
Jesus sade till dem: "Hur många bröd har ni?" De svarade: "Sju bröd och några små fiskar." Då befallde han folket att slå sig ner på marken.
Och han tog de sju bröden och fiskarna, tackade Gud, bröt bröden och gav dem åt lärjungarna, och lärjungarna gav åt folket. Alla åt och blev mätta, och man plockade upp de överblivna styckena, sju korgar fulla. De som hade ätit var fyra tusen män, förutom kvinnor och barn.
" Matt.15:32-39
Guds ord (bibeln) talar om för oss att Gud vill förse oss med det som vi behöver, vi ska inte oroa oss.
Söker vi först hans rike (himlen och Guds vilja på jorden) och hans rättfärdighet (förlåtelse och rätt ställning inför Gud, fria från synd) så skall vi få allt det andra också!
Hur kan detta vara möjligt, jo, för allt tillhör Gud, Han kan ge vad Han vill till vem Han vill. Se på Jesus, Han hade sju bröd och några små fiskar, Han välsignade dem så att det räckte och blev över till 4000 män förutom barn och kvinnor. Vi kan inte sätta begränsningar på Gud och på vad Han kan göra, Han kan göra mer än vad vi kan tänka ut och fantisera om.
Men det största Han försett oss med rör inte mat och kläder, det är Guds sons offer. När Jesus dog för oss försåg Han oss med biljetten till himlen, förlåtelsen för våra synder, läkedom för våra kroppar och själar, liv åt vår ande.
Jag vill idag uppmana dig att söka Gud som den som förser dig med vad du behöver. Behöver du frid och förlåtelse, sök Honom som din räddare och frälsare. Behöver du läkedom, sök Honom som din läkare, Han vill förse dig med det du behöver.
Länken här leder till "Frälsningsbön", klicka på den och läs den med ditt hjärta, den hjälper dig att söka Gud och att öppna ditt hjärtas dörr. Jesus älskar dig och vill uppenbara sig för dig!
Gud välsigne dig! / Johan

Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...