tisdag 13 april 2010

Guds namn #13

Elohim - Skaparen.
Vad säger Guds namn dig idag, sanningen att Gud är skaparen, ursprunget till allt, den som designat och utformat. Han som har skrivit instruktionsboken på hur allt fungerar, men också felsökningsmanualen, som visar felen och hur de ska korrigeras.
Det innebär att det måste vara lättast att få reda på svar om vi går till Honom.
"I begynnelsen skapade Gud himmel och jord." 1 Mos.1:1
"I begynnelsen var Ordet (Jesus), och Ordet (Jesus) var hos Gud, och Ordet (Jesus) var Gud. Han (Jesus) var i begynnelsen hos Gud. Genom honom (Jesus) har allt blivit till, och utan honom (Jesus) har inget blivit till, som är till. " Joh.1:1-3
(Att jag valt att skriva Jesus inom parantes här, kommer ifrån förklaringen av vem ordet är längre fram i texten i vers 14 "Och Ordet blev kött och bodde bland oss")
"Han (Jesus) är den osynlige Gudens avbild, förstfödd före allt skapat. Ty i honom (Jesus) skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga, tronfurstar och herradömen, makter och väldigheter.
Allt är skapat genom honom (Jesus) och till honom (Jesus). Han (Jesus) är till före allting, och allt består genom honom (Jesus). Han (Jesus) är huvudet för sin kropp, församlingen.
Han (Jesus) är begynnelsen, den förstfödde från de döda, för att han (Jesus) i allt skulle vara den främste.
" Kol. 1:15-18
Jag uppmanar dig idag att söka Gud som din skapare, Han vet allt om dig, du kan lita på Honom.
Jesus vill bära dig, länken här leder till "Frälsningsbön", klicka på den och läs den med ditt hjärta, så vill Gud möta dig. Jesus älskar dig, och har en underbar plan för ditt liv!
Gud välsigne dig! / Johan

Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...