söndag 4 april 2010

Guds namn #9

Jehova Nissi - Jag är den Jag är ditt segerbaner.
Vad säger Guds namn dig idag, sanningen att Gud har segrat, och att Han vill vara vår seger.
Det är påskdagen idag, tredje dagen efter Jesu död på korset. Uppståndelsens morgon, uppståndelsens dag, den dag då segern blir fullbordad, kampen och striden slutade för tre dagar sen när Jesus sa; "Det är fullbordat".
Men segern fullbordas med uppståndelsen, efter det kan man som bibeln säger säga; "Du död var är din seger? Du död var är din udd?"
Jesus har segrat över döden och det är endast genom Honom som vi själva kan få verklig seger. Jag vill idag uppmana dig att söka Gud som ditt segerbaner, som din segrare, den som har segrat och kan segra åt dig!
"Och Mose byggde ett altare och gav det namnet HERREN mitt baner" 2 Mos.17:15
"Då skall vi jubla över din frälsning och i vår Guds namn resa upp baneret. Herren må besvara alla dina böner."
"...Döden är uppslukad och segern vunnen. Du död, var är din seger? Du död, var är din udd?
Dödens udd är synden, och syndens makt kommer av lagen. Men Gud vare tack, som ger oss segern genom vår Herre Jesus Kristus.
" 1 Kor.15:54-57
"Var och en som tror att Jesus är Kristus, han är född av Gud, och var och en som älskar Gud som har fött, älskar också den som är född av honom. När vi älskar Gud och håller hans bud, då vet vi att vi älskar Guds barn. Detta är kärleken till Gud: att vi håller hans bud. Och hans bud är inte tunga.
Ty allt som är fött av Gud besegrar världen, och detta är den seger som har besegrat världen: vår tro.
Vem kan besegra världen utom den som tror att Jesus är Guds Son? Det är han som kom genom vatten och blod, Jesus Kristus, inte bara genom vattnet, utan genom vattnet och blodet. Och det är Anden som vittnar, eftersom Anden är sanningen. Ty det är tre som vittnar: Anden, vattnet och blodet, och de tre säger ett och detsamma. Om vi godtar människors vittnesbörd, så skall vi veta att Guds vittnesbörd är förmer, eftersom detta är Guds vittnesbörd: att han har vittnat om sin Son.
Den som tror på Guds Son har vittnesbördet inom sig. Den som inte tror på Gud gör honom till en lögnare, eftersom han inte tror på vittnesbördet som Gud har givit om sin Son. Och detta är vittnesbördet: Gud har skänkt oss evigt liv, och det livet är i hans Son.
Den som har Sonen har livet. Den som inte har Guds Son har inte livet.
" 1 Joh.5:1-12
"Men vi tackar Gud, som alltid för oss fram i Kristi segertåg och genom oss överallt sprider sin kunskaps väldoft." 2 Kor.2:14
"Var inte förskräckt. Jag är den förste och den siste och den levande. Jag var död, och se, jag lever i evigheternas evigheter och har nycklarna till döden och helvetet." Upp.1:17-18
Böj dig för Gud och öppna ditt hjärtas dörr, Han vill möta dig. Han är den som segrat åt dig, Han vill ge dig frihet, glädje och frid. Länken här leder till "Frälsningsbön", klicka på den och läs den med ditt hjärta, den hjälper dig att böja dig för Gud och att öppna ditt hjärtas dörr. Jesus älskar dig och vill uppenbara sig för dig!
Gud välsigne dig! / Johan

11 kommentarer:

Andreas sa...

Nä "hans bud är inte tunga", åtminstone om man vill göra dem. För om man vill då blir det väl av vilja till skillnad från om man håller buden av tvång då kanske.

Det där "Jehova Nissi", ja det var en sån grej igen jag aldrig hört. Låter nästan lite roligt.

Sanningen skall göra dig fri! sa...

Hej Andreas!
Håller med dig att det är nog så att de inte är så tunga om man vill följa dem, det är alltid svårare att följa något man inte vill. Det bästa är att besluta sig för att följa Jesus, då kommer buden att kännas naturliga att följa. Det är också då man inser att om man har Jesus, så har man allt, har man inte Jesus så har man inget!
(Hoppas att din påsk har varit bra! Blev det nåt godis och några ägg!)
Gud välsigne dig! / Johan

Sanningen skall göra dig fri! sa...

Att lära känna Gud, underlättas av att veta vem Han är och vad hans ord (bibeln) säger om Honom.

Andreas sa...

Ja jag åt lite ägg och godis (men kommer inte ihåg om jag redan före påsken t.o.m. åt påskgodis).

Förresten, om man har nåt att ta upp eller prata om, kan man skriva till din e-postadress då? Adressen du har på sidan kanske är ämnad bara till bekännelse och då känns det konstigt att använda den till annat (?). Eller så är det en helt vanlig e-adress (?).

En annan sak. Jag håller nu på att läsa en bok av en kines som är kristen, Broder Yun, boken heter "Levande vatten". Hört talas om Broder Yun eller? I sånt fall, vad tycker du om honom?

Sanningen skall göra dig fri! sa...

Hej Andreas!
Det går bra att maila till den adressen, det är min vanliga e-postadress.
Jag har inte hört talas om Broder Yun, så jag kan inte uttala mig, än iaf!
Gud välsigne dig! / Johan

Anonym sa...

Hej Johan!
Jag ser att du skriver en hel del om Guds namn i din blogg. Jag skulle bara vilja
ge en kort kommentar om ämnet med utgångspunkt av det som Gud sa till Mose:
”Så skall du säga till Israels barn: Jehová, [hebr. JHWH] edra fäders Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud, har sänt mig till eder. Detta är mitt namn i tidsåldern, så skall jag nämnas från tidevarv till tidevarv” (2 Mos.3:15 enligt Helge Åkesons översättning). Det har forskats rätt mycket om det heliga gudsnamnet JHWH. Det är ju dessa fyra bokstäver som är det mest frekventa uttrycket för Guds namn i Bibeln. Det tror jag de flesta håller med om. Namnet JHWH är ett verb, den kausativa (förorsakande) formen i imperfektum av det hebreiska verbet הוה (hawạh, ”bli”). Därför anger vissa forskare att namnet betyder ”han förorsakar att någon (något) blir”. Slutsatsen blir då att Gud är den som, i fortskridande handling, förorsakar eller gör så att han själv blir den som uppfyller löften, den som alltid förverkligar sina avsikter. Jag tycker att den definitionen ger en mycket rik innebörd om Skaparens namn. Vad tycker du?

Sanningen skall göra dig fri! sa...

Hej Anonym!
Tack för din kommentar, om du har läst mina inlägg så tror jag att du förstår att jag tycker bra om den definition som du här skriver om. Jag tycker att den ger en bra bild av vad Guds namn egentligen betyder, det går även i linje med; Jag är den Jag är. För mig innebär det att Gud inte förändras och att Han gör det Han är. Det är inte enbart ur historiskt perspektiv och inte heller enbart ur ett framtida perspektiv, utan även det nutida perspektivet, Gud verkar idag, Han har inte förändrats.
Jag tackar dig för kommentaren och hoppas att det kommer fler, du är välkommen!
Gud välsigne dig! / Johan

Anonym sa...

Hej Johan!
Tack för din inbjudan. Det verkar som vi är helt överens om definitionen av Guds namn JHWH. Bara en liten fundering: Vilken uppfattning har du om hur det här gudsnamnet ska uttryckas? Ska det vara Jahve, Yahweh, Jehovah eller hur det nu uttrycks på respektive språk? Jag läste på Livrustkammarens webbplats att Karl IX skapade något han kallade Jehovaorden:
http://lrk.lsh.se/default.asp?id=4891&ptid=&refid=4891&filename=&xmlfilename=
Tydligtvis användes den formen av gudsnamnet i början av 1600-talet.

Sanningen skall göra dig fri! sa...

Hej Anonym!
Roligt att se dig igen! Vill inte påstå att det är nödvändigt att säga det ena eller andra, när jag själv använder ordet JHWH, så uttalar jag och skriver det med Jehova. Rätt eller fel, vokalerna saknas ju i JHWH.
Jag är övertygad om att Gud hör hjärtats bön oavsett om jag använder ABBA Fader, Adonai, Jehova, Gud, Herre, Fader, Jahve, Yahweh, Jesus eller något annat i bibeln grundat namn på Gud.
Gud välsigne dig! / Johan

Anonym sa...

Hej Johan!
Jag har samma övertygelse som du att Gud hör ”hjärtats bön” oavsett namn eller titel som används. Gud kan ju utläsa en människans inre motiv. Jag har märkt att många människor betraktar Gud som blott och bart en opersonlig kraft, inte som en verklig person, som de i bön kan utgjuta sitt hjärta till. Jag tror att en innerlig kontakt med Gud underlättas väsentligt när en person lär känna Guds egennamn. Den kristna förkunnelsen går ju ut på att få människor att komma nära Skaparen och hans Son (Matt.28:19,20; Joh.17:3; Jak.4:8). Människor har i hundratals år bett bönen Fader Vår och upprepat orden: ”Helgat varde ditt namn”, utan att förstå att namnet är JHWH (Jehova eller Jahve), dvs. det mest frekventa namnet i hela Bibeln. Min erfarenhet under många år är att den förståelsen hjälpt människor att komma i ett personligt förhållande till Gud (Jes.12:4; Mal.3:16; Joh.17:26; Apg.15:14). Vad är din erfarenhet?

Sanningen skall göra dig fri! sa...

Hej "Anonym"!
Min personliga upplevelse när jag fick höra om Guds namn den första gången, var en riktig aha-upplevelse. Det är inte så mycket namnet som bidrog till det utan betydelsen av namnet.

För mig så innebar det att Gud verkligen står för det Han är. Visst, visste jag detta redan innan också, men det blev tydligare för mig och jag tror att det kan hjälpa andra att se vem Gud är och vad Han kan göra för oss!

Gud välsigne dig! / Johan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...