fredag 23 april 2010

Varför ska vi förvänta oss svar på bön? #1

Svaret på denna fråga är enkel, den ryms i följande bibelord;
"När ni ber skall ni inte vara som hycklarna. De älskar att stå och be i synagogorna och i gathörnen för att synas av människor. Amen säger jag er: De har fått ut sin lön. Nej, när du ber, gå in i din kammare och stäng din dörr och be till din Fader i det fördolda. Då skall din Fader, som ser i det fördolda, belöna dig. Och när ni ber skall ni inte rabbla långa böner som hedningarna. De menar att de skall bli bönhörda för sina många ords skull. Var inte som de. Er Fader vet vad ni behöver, innan ni ber honom om det." Matt. 6:5-8
Har du hittat svaret?
Om inte läs versarna en gång till;
"När ni ber skall ni inte vara som hycklarna. De älskar att stå och be i synagogorna och i gathörnen för att synas av människor. Amen säger jag er: De har fått ut sin lön. Nej, när du ber, gå in i din kammare och stäng din dörr och be till din Fader i det fördolda. Då skall din Fader, som ser i det fördolda, belöna dig. Och när ni ber skall ni inte rabbla långa böner som hedningarna. De menar att de skall bli bönhörda för sina många ords skull. Var inte som de. Er Fader vet vad ni behöver, innan ni ber honom om det." Matt. 6:5-8
Svaret på frågan är;
  1. Du har gjort Gud till din Fader!
  2. Gud vet redan vad du behöver!
  3. Han vill höra din enkla bön!

Det hela sammanfattas i den kommande versen senare i kapitlet.
"Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också." Matt.6:33
Känner du inte Jesus, så har du möjligheten att börja göra det idag. Länken här leder till "Frälsningsbön", klicka på den och läs den med ditt hjärta, den hjälper dig att söka Gud och att göra Honom till din Fader. Jesus älskar dig och vill uppenbara sig för dig!
Gud välsigne dig! / Johan

Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...