fredag 31 december 2010

Gott slut, ger bra början!

Ett Gott och välsignat slut på detta året och en God välsignad början på nästa vill jag önska er alla.
2010 blir 2011, ytterligare ett nummer ytterligare ett år. En sida tar slut, en ny börjar skrivas.
En tid av eftertanke, men även framtidsblick. Vad har varit och vad skall komma.
Hur ser mitt liv ut idag, hur kommer det att se ut i fortsättningen?
Igår läste jag ett par bibelversar som dröjer sig kvar hos mig, skulle vilja dela dem med dig.
"1 Men det skall inte vara nattsvart mörker där ångest nu råder. I gången tid lät han Sebulons och Naftalis land vara föraktat, men i kommande dagar skall han ge ära åt trakten utmed havsvägen, landet på andra sidan Jordan, hednafolkens Galileen. 2 Det folk som vandrar i mörkret skall se ett stort ljus, över dem som bor i dödsskuggans land skall ljuset stråla fram. 3 Det folk som du inte givit stor glädje, låter du bli talrikt. De skall glädja sig inför dig, så som man gläds under skördetiden, så som man fröjdar sig när man delar byte. 4 Ty deras bördors ok, deras skuldrors gissel och deras plågares stav bryter du sönder liksom i Midjans tid. 5 Ja, varje stövel buren under stridslarm och varje mantel vältrad i blod skall brännas upp och förtäras av eld. 6 Ty ett barn blir oss fött, en son blir oss given. På hans axlar vilar herradömet, och hans namn är: Under, Rådgivare, Mäktig Gud, Evig Fader, Fridsfurste. 7 Så skall herradömet bli stort och friden utan slut över Davids tron och hans kungarike. Det skall befästas och stödjas med rätt och rättfärdighet från nu och till evig tid. HERREN Sebaots nitälskan skall göra detta." Jes. 9:1-7

Detta är ett av många, många stycken ur bibeln som gör mig glad.
Det talar om hur mörkt och nattsvart det ser ut, men också om en lösning.
Det talar om ångest och betryck, men också om en utväg.
Det talar om dödsskugga och avsaknad av glädje, men också om en förändring.
Det talar om kamp, smärta och bundenhet, men också om befrielse.
Lösningen är Jesus, utvägen är Jesus, förändringen är Jesus, befrielsen är Jesus, Han är barnet som blev fött, Sonen som blev oss given, på hans axlar vilar Guds rike, befrielsens rike, lösningarnas rike, utvägarnas rike, förändringarnas rike.
Han är den som bröt syndens makt, så att vi kan ta emot förlåtelse.
Han är den som befriat oss, så att vi kan ta emot befrielse.
Han är den som kommer med frid till dig och mig.
Han är den som gått före oss, så att vi kan följa Honom.
Jag vill uppmana dig att ta med dig Jesus in i det nya året, låt Honom få första platsen i ditt hjärta. Detta är min nyårshälsning till dig:
Oavsett hur ditt liv ser ut idag, Det finns förlåtelse i Jesus, Det finns befrielse i Jesus, Det finns liv i Jesus.
Gör det kommande året till ett år av förändring, ett år av förlåtelse, ett år av befrielse, allt detta börjar i Jesus.
Vart vill jag komma med dessa tankar, jo valet är ditt, jag vill idag ge dig möjligheten att lära känna Jesus personligen, och att överlåta dig till Gud och ta första steget mot en levande relation med Honom. Klicka på denna länk och läs "frälsningsbönen" med ditt hjärta (mena det du säger), då tar du det första steget mot Gud, jag önskar dig ett Gott Nytt och Välsignat År, Jesus älskar dig!
Gud välsigne er! / Johan

lördag 25 december 2010

Ett paket med evangelium!

En kort julhälsning, en tanke jag vill dela med dig!
"I samma trakt uppehöll sig några herdar, som låg ute och vaktade sin hjord om natten. Då stod en Herrens ängel framför dem och Herrens härlighet lyste omkring dem, och de blev mycket förskräckta. Men ängeln sade: "Var inte förskräckta! Se, jag bär bud till er om en stor glädje för hela folket. Ty i dag har en Frälsare blivit född åt er i Davids stad, och han är Messias, Herren. Och detta är tecknet: Ni skall finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba." Och plötsligt var där tillsammans med ängeln en stor himmelsk här som prisade Gud:
"Ära vare Gud i höjden och frid på jorden, till människor hans välbehag."
När änglarna hade farit upp till himlen, sade herdarna till varandra: "Låt oss nu gå till Betlehem och se det som har hänt och som Herren har låtit oss få veta."
" Luk.2:8-15

Guds ängel stod framför dem, varför då, jo för att komma med evangelium. Evangelium är ett glatt budskap, goda nyheter.
Vad är det glada budskapet, vad är de goda nyheterna?
"Idag har en frälsare blivit född åt er"
De glada nyheterna är att det inte finns någon fördömelse över dem som tror på Jesus Kristus. (Rom. 8:1)
Gud sände inte sin Son till världen för att döma världen, utan för att världen skulle räddas genom Honom. (Joh.3:16-17)
Valet som du och jag står inför är:
Vill jag ta emot julens glada budskap om räddning?
Eller väljer jag att inte ta emot?
Ja, gåvan är din, du kan välja att öppna paketet, och ta emot Jesus som din frälsare, eller du kan låta paketen stå, och när du ser på det ser det så fint ut att det är synd att öppna det, tänk om det är en illussion, eller så kan du kasta bort det, det är ju ändå inget värt?
Det enda rätta är att öppna paketet, men jag kan inte tvinga dig.
Låter du det stå för att det ser fint ut, kommer du inte att få del av paketets innehåll, du blir som en av dem som vill ha ett sken av gudsfruktan men förnekar dess kraft.
"Det skall du veta att i de sista dagarna skall det komma svåra tider. Människorna kommer att älska sig själva och vara penningkära, skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa, kärlekslösa, oförsonliga, skvalleraktiga, obehärskade, råa, fientliga mot det goda, falska, egensinniga och högmodiga. De skall älska njutning i stället för Gud och ha ett sken av gudsfruktan men förneka dess kraft. Håll dig borta från dem! " 2Tim 3:1-5

Kastar du bort det, hoppas jag att du vid något senare tillfälle hittar det igen och öppnar det, annars går du miste om frälsningen, räddningen och befrielsen. Det står i bibeln att den som inte tror redan är dömd.
"Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde Sons namn." Joh. 3:18

Vart vill jag komma med dessa tankar, jo valet är ditt, jag vill idag ge dig möjligheten att öppna denna present, och att överlåta dig till Gud och ta första steget mot en levande relation med Honom. Klicka på denna länk och läs "frälsningsbönen" med ditt hjärta (mena det du säger), det är att öppna paketet och att ta det första steget mot Gud, Jesus älskar dig!
Gud välsigne er! / Johan
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...