onsdag 5 maj 2010

Obekväma sanningar

Idag har en betydligt svårare text fastnat i mitt hjärta, det är med blandning av sorg och nöd som jag tar mig tid att skriva detta.
Det finns många som söker Gud, de söker Honom men hittar Honom inte trotts att Han är mitt framför näsan.
De hittar Honom inte för att de inte är villiga att förändras, de hittar Honom inte för att sanningen känns obekväm, de hittar Honom inte för att de inte tror eller inte vill tro.
De hittar honom inte för de inte vill veta av sanningen.
Jesus säger:
"Fadern som har sänt mig har vittnat om mig. Hans röst har ni aldrig hört, och hans gestalt har ni aldrig sett, och hans ord har inte förblivit i er, eftersom ni inte tror på den som han har sänt. Ni forskar i Skrifterna, därför att ni tror att ni har evigt liv i dem, och det är dessa som vittnar om mig. Men ni vill inte komma till mig för att få liv." Joh.5:37-40
Vi sätter upp våra egna regler, vi gör våra egna vägar, vi presterar och presterar, när det enda som behövs är att ge upp. Att lägga ner allt inför Gud, att böja oss för Honom.
"Det skall du veta att i de sista dagarna skall det komma svåra tider. Människorna kommer att älska sig själva och vara penningkära, skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa, kärlekslösa, oförsonliga, skvalleraktiga, obehärskade, råa, fientliga mot det goda, falska, egensinniga och högmodiga. De skall älska njutning i stället för Gud och ha ett sken av gudsfruktan men förneka dess kraft. Håll dig borta från dem!
Bland dem finns sådana som smyger sig in i hemmen och snärjer svaga kvinnor, som är tyngda av synder och drivs av många slags begär och som ständigt undervisas men aldrig kan komma till insikt om sanningen.
" 2 Tim.3:1-7
Att följa Gud är inte att lyssna på det som kliar i öronen, vi behöver förändras. Detta är något som Gud vill göra i oss, Han vill göra oss till en ny skapelse, Han vill ta bort vår synd och skam för att istället ösa sin nåd och kärlek över oss.
"Alltså, om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, se, det nya har kommit." 2Kor. 5:17
"Fridens Gud, som i kraft av ett evigt förbunds blod har fört fårens store herde, vår Herre Jesus Kristus, upp från de döda, han må fullkomna er i allt gott, så att ni gör hans vilja. Och må han verka i oss det som behagar honom, genom Jesus Kristus. Honom tillhör äran i evigheternas evigheter, amen." Hebr.13:20-21
Glädjen i att skriva detta ligger i hoppet, om att du som inte vågat, nu vågar, att du som inte lyssnat, nu lyssnar, att du som inte sett, nu vill se.
"Vi är alltså sändebud för Kristus. Det är Gud som förmanar genom oss. Vi ber å Kristi vägnar: låt försona er med Gud. Den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd, för att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud." 2Kor.5:20-21
Jag uppmanar dig idag, vänd om, våga se sanningen, för sanningen skall göra dig fri! Du som velat men inte vågat, hört men inte hört, sett men inte sett, kom till Jesus, böj dig för Honom, klicka in på följande länk.
Känner du inte Jesus, så har du möjligheten att börja göra det idag. Länken här leder till "Frälsningsbön", klicka på den och läs den med ditt hjärta, den hjälper dig att söka Gud. Jesus älskar dig och vill uppenbara sig för dig!
Gud välsigne dig! / Johan

6 kommentarer:

IG sa...

Det är väldigt svårt att se nått som inte finns, det krävs väldigt mycket fantasi. Och en total brist på kritiskt tänkande. Att således söka efter en fantasifigur är dömt att misslyckas, ingen har nått det målet ännu. Att citera en gammal saga gör det inte enklare..

Marie sa...

Tack, Johan!

IG, det finns många ateister som senare blivit troende. De brukar säga att det krävdes mer att inte tro än att tro. Men visst, så är inte alltid fallet.

Sanningen skall göra dig fri! sa...

Hej IG!
Tack för din kommentar och välkommen till bloggen!
För det första så uppskattar jag ärlighet, och ska på ett ärligt sätt färsöka svara!
Bara för att Gud inte alltid syns, betyder det inte att Han inte finns.
Du kan se på vinden den finns, men du ser den inte, du kan endast se konsekvensen av vinden.
Dina tankar, finns de, för de syns ju inte, du kan endast ge uttryck för dem.
Om jag tror att dessa finns, har jag brist på kritiskt tänkande då?
Kan hålla med om att jaga en fantasifigur är meningslöst, men för mig är Gud ingen fantasifigur, Han är en verklighet, lika verklig som luften som vi andas.
Bibeln som du refererar till som en sagobok, är för mig ingen sagobok utan Guds ord direkt till dig och mig. Det är inte tomma ord, utan ord med liv för den som vågar tro på dem.
Jag vill citera Jesu ord, "Sanningen skall göra dig fri!"
Gud välsigne dig! / Johan

Sanningen skall göra dig fri! sa...

Hej Marie!
Uppskattar alltid dina kommentarer.
Gud välsigne dig! / Johan

Andreas sa...

Tycker om när du åker på stryk Johan, alltid roligt. Man vill ju alltid trösta den som får skit.

Sanningen skall göra dig fri! sa...

Hej Andreas!
Jag klarar mig, man har rätt till olika åsikter, söker man inte så finner man inte!
Gud välsigne dig! / Johan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...