måndag 17 maj 2010

Vägen till Andens gåvor!

Hur hittar jag den?
Det finns ett stycke i bibeln som delar på ett annat, där i gapet ligger hemligheten, där kan vi klart och tydligt se vägen.
Stycket jag pratar om är 1 Korintierbrevet kapitel 12-14, dessa kapitel delas av kapitel 13.
Överskriften på kapitel 13 lyder så här i min bibel;
Kärlekens väg
Låt oss titta på sista versen i kapitel 12 och första i kapitel 14
"Men sträva efter de nådegåvor som är störst. Och nu visar jag er en väg som vida överträffar alla andra:" 1Kor.12:31
"Sträva ivrigt efter kärleken, men sök också vinna de andliga gåvorna, framför allt profetians gåva." 1Kor.14:1
Grunden i Andens nådegåvor är kärleken. Det är i kärlek gåvorna kommer i funktion och det är i kärlek som gåvorna ska användas.
"Om jag talade både människors och änglars språk men inte hade kärlek, vore jag endast en ljudande malm eller en skrällande cymbal.
Och om jag ägde profetisk gåva och kände alla hemligheter och hade all kunskap, och om jag hade all tro så att jag kunde flytta berg men inte hade kärlek, så vore jag ingenting.
Och om jag delade ut allt vad jag ägde och om jag offrade min kropp till att brännas, men inte hade kärlek, så skulle jag ingenting vinna.
" 1Kor.13:1-3
Saknar vi kärlek, saknar också gåvorna sitt värde och syfte.
"Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe, medan vi ännu var syndare." Rom.5:8
Guds kärlek är utgivande den kräver inget tillbaka, och det är just den sortens kärlek som Andens nådegåvor ska fungera i.
Här handlar det inte om Eros - Den Erotiska kärleken mellan man och kvinna, inte heller om Filos - den vänskapliga kärleken människor emellan,
utan om Agape - den gudomliga kärleken, den utgivande kärleken, den kärlek som inte kräver något gensvar och inte heller kräver något tillbaka.
Om vi inte blir fyllda av den Helige Ande, kommer vi inte att kunna leva upp till den kärleken, och blir vi inte fyllda med den Helige Ande, kommer vi inte heller att få del av hans gåvor, därför står det sträva efter kärleken.
För att citera samma vers som för två dagar sedan:
"Det ni har fått som gåva, ge det som gåva." Matt.10:8
Syftet med att Gud vill döpa oss i den Helige Ande är att vi skall bli mer lika Jesus, att vi ska formas efter honom, inte att vi blir kopior, utan att vi förblir orginal som liknar Jesus mer och mer.
"Ty dem som han i förväg har känt som sina har han också förutbestämt till att formas efter hans Sons bild, för att Sonen skulle vara den förstfödde bland många bröder." Rom.8:29
Vill fortsätta att uppmana dig att söka Gud och att be Honom om att bli fylld av den Helige Ande, ge inte upp, jag ber med dig, låt oss söka Gud för att få uppleva mer av Honom, Han har lovat att svara oss!
Känner du inte Jesus, så har du möjligheten att börja göra det idag. Länken här leder till "Frälsningsbön", klicka på den och läs den med ditt hjärta, den hjälper dig att söka Gud. Jesus älskar dig och vill uppenbara sig för dig!
Gud välsigne dig! / Johan

Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...