fredag 14 maj 2010

Helig Ande och eld

Dagens inlägg blir en fortsättning på gårdagens, då vi konstaterade att Gud vill fylla oss med den Helige Ande.
Det är när den Helige Ande kommer över oss som vi får kraft att vara hans vittnen/lärjungar.
Jesu sista ord innan himmelsfärden var;
"Men när den helige Ande kommer över er, skall ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns."
Då han hade sagt detta, såg de hur han lyftes upp, och ett moln tog honom ur deras åsyn.
" Apg.1:8-9
Vad innebär det att Gud fyller oss med den Helige Ande?
"När pingstdagen hade kommit var de alla samlade. Då kom plötsligt från himlen ett dån, som när en våldsam storm drar fram, och det fyllde hela huset där de satt.
Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Och de uppfylldes alla av den helige Ande och började tala främmande språk, allteftersom Anden ingav dem att tala.
Nu bodde i Jerusalem fromma judiska män från alla folk under himlen. Och när dånet hördes samlades folkskaran, och alla blev mycket uppskakade, eftersom var och en hörde sitt eget språk talas. Häpna och förundrade sade de: "Är de inte galileer, alla dessa som talar? Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål? Vi som är parter, meder eller elamiter, vi som bor i Mesopotamien, Judeen eller Kappadocien, i Pontus eller Asien, i Frygien eller Pamfylien, i Egypten eller Libyen åt Cyrene till eller är inflyttade främlingar från Rom, vi som är judar eller proselyter, kretenser eller araber - vi hör dem tala på vårt eget språk om Guds väldiga gärningar."
De var alla mycket häpna och förvirrade och frågade varandra: "Vad kan detta betyda?" Men andra sade hånfullt:"De har druckit sig fulla av sött vin.
" Apg.2:1-13
Som vi ser i texten så innebar det att de begränsningar som lärjungarna hade, sprängdes, de talade språk som de inte kunde, allt för att Guds evangelium skulle spridas.
Jag vill berätta en händelse ur mitt liv, som kanske kan få dig att förstå vad som menas. Vid ett tillfälle då jag bad för en person som talade persiska, bad jag med tungotal, jag förstod inte vad jag sa, men personen jag bad för förstod. Jag bekände min tro på Jesus och att Jesus var Guds son, min Herre och frälsare.
Denna händelse kunde bekräfta det jag berättat om. Jag kunde inte på något sätt övertyga min vän, men Gud kan visa vem Han är, för Honom finns inga begränsningar. Därför vill Gud fylla oss med den Helige Ande, för att vi ska kunna vara effektiva i vår evangelisation.
Vi kan enkelt se den effektivitet som lärjungarna vittnade med när de blev fyllda av den Helige Ande.
"När de hörde detta, högg det till i hjärtat på dem, och de frågade Petrus och de andra apostlarna: "Bröder, vad skall vi göra?"
Petrus svarade dem: "Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då skall ni få den helige Ande som gåva. Ty er gäller löftet och era barn och alla dem som är långt borta, så många som Herren vår Gud kallar." Också med många andra ord vittnade han och uppmanade dem: "Låt er frälsas från detta bortvända släkte."
De som då tog emot hans ord döptes, och så ökade antalet lärjungar den dagen med omkring tre tusen.
" Apg.2:37-41
De troendes antal ökade från lite över hundra till över tre tusen personer, det kallar jag effektivitet.
Så, jag vill precis som igår uppmana dig att be Gud om att bli fylld av den Helige Ande, be om det igen, och igen, ge inte upp, Gud har lovat att Han skall svara dig.
Då skall du få kraft att gå!
Känner du inte Jesus, så har du möjligheten att börja göra det idag. Länken här leder till "Frälsningsbön", klicka på den och läs den med ditt hjärta, den hjälper dig att söka Gud. Jesus älskar dig och vill uppenbara sig för dig!
Gud välsigne dig! / Johan

7 kommentarer:

Andreas sa...

Problemet kan ju vara kanske lite att man inte "vill" gå ut och predika.

Sen kanske man tycker att det redan finns så många som redan predikar att "det inte behövs fler".

Sen är man nog rädd för att "gå ut i världen". T.ex. för vad folk ska tänka om en. Tänk om de tycker man är knäpp eller nåt? Usch. Eller att de hånar en, eller hånskrattar eller så. Eller blir arga.

Sanningen skall göra dig fri! sa...

Hej Andreas!
Det handlar inte om vad vi tycker, det handlar om vad Gud har kallat oss till.
Du behöver inte vara en predikant, alla är inte kallade till predikanter, däremot är alla kallade till att vittna om sin tro på Jesus.
Det är inte alltid som alla lyssnar, det händer att folk skrattar, ja, det händer att folk blir arga. Men Andreas, då är det på Gud de inte lyssnar och åt Gud de skrattar, Jesus säger att vi ska ta upp vårt kors och följa Honom. Det fanns en del som var arga på Jesus och hans lärjungar också.
Gud välsigne dig! / Johan

Marie sa...

Andreas, det är viktigt att ge sig själv den tid man behöver för att lära känna Gud och bli trygg i den relationen innan man ger sig ut och "predikar". Det är inget man behöver känna dåligt samvete över. Jesus lär ju ha väntat cirka 30 år innan han inledde sin verksamhet och kunde han ta sig tid att lägga en stabil grund, så kan vi göra likadant. (Fast det måste inte ta 30 år så klart!)

Marie sa...

En sak till. Är man själv inte vidare talför eller känner att man hittat sin variant av att berätta om Jesus kan man alltid se till att budskapet kommer ut ändå, t ex genom att be för missionärer eller ge dem ekonomiskt stöd. Själv känner jag mig inte som någon vidare budskapspredikant, men varje gång Johan lämnar en länk till ett nyskrivet blogginlägg på Facebook ser jag till att klicka på Like. Då skickas hans länk ut till alla på min FB-lista. Tada! Jag har varit med och berättat om Jesus! Och så översätter jag traktater åt några i USA så att svenskar ska kunna läsa vittnesbörd och annat.

Många bäckar små ...

Andreas sa...

Ja, det ligger väl nåt i det ni säger.

Andreas sa...

Marie och Maria. Jag blandar nästan ihop de namnen, de låter så lika.

Sanningen skall göra dig fri! sa...

Hej Andreas och Marie!
Tack för att ni är så flitiga kommentatorer, uppskattar er!
Gud välsigne er! / Johan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...