onsdag 26 januari 2011

Din andliga vapenrustning. Del 3

Detta är fortsättningen på del 2 i serien om hur du varje dag kan stå fast och segra emot djävulen, synden och ondskans andemakter.

2. Rättfärdighetens pansar/Att vila i Gud:
 • Att få sina synder förlåtna:

 • Rättfärdighet beror inte på vad vi har gjort, utan på vad Jesus har gjort.
  "Alla har syndat och saknar härligheten från Gud, och de står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det, av hans nåd, därför att Kristus Jesus har friköpt dem." Rom. 3:23-24

  "Rättfärdighet kommer att tillräknas oss som tror på honom som från de döda uppväckte Jesus, vår Herre, han som utlämnades för våra synders skull och uppväcktes för vår rättfärdiggörelses skull." Rom. 4:24-25

 • Tron på Jesus gör oss rättfärdiga:

 • Gud visar sin rättfärdighet, genom att ge rättfärdighet åt dem som tror på Jesus. Rättfärdighet kommer av tro, inte av gärningar.
  "I den tid som nu är ville han visa sin rättfärdighet: att han själv är rättfärdig, när han förklarar den rättfärdig som tror på Jesus. Men vad kan vi då berömma oss av? Allt beröm är uteslutet. Genom vilken regel? Genom gärningarnas? Nej, genom trons regel. Vi hävdar att människan förklaras rättfärdig genom tro, utan laggärningar. Eller är Gud endast judarnas Gud? Är han inte också hedningarnas? Jo, också hedningarnas, lika säkert som Gud är en, han som förklarar den omskurne rättfärdig av tro och den oomskurne genom tro. Sätter vi då lagen ur kraft genom tron? Nej, inte alls! Vi upprätthåller lagen." Rom. 3:26-31

  "Det var inte genom lagen som Abraham och hans efterkommande fick löftet att ärva världen, utan genom den rättfärdighet som kommer av tro." Rom. 4:13

  "Vad skall vi då säga? Jo, att hedningarna, som inte strävade efter rättfärdighet, vann rättfärdigheten, den rättfärdighet som kommer av tro. Israel däremot, som strävade efter att uppfylla den lag som ger rättfärdighet, har inte nått fram till den lagen. Varför? Därför att de inte sökte rättfärdigheten av tro, utan tänkte sig kunna vinna rättfärdigheten genom gärningar. De har snubblat på stötestenen, så som det står skrivet: Se, jag lägger i Sion en stötesten och en klippa till fall. Men den som tror på honom skall inte stå där med skam."Rom. 9:30-33

  "De känner inte rättfärdigheten från Gud utan strävar efter att upprätta sin egen rättfärdighet och har inte underordnat sig rättfärdigheten från Gud. Ty Kristus är lagens slut, till rättfärdighet för var och en som tror. Mose skriver ju om den rättfärdighet som kommer av lagen: Den människa som håller lagen skall leva genom den. Men den rättfärdighet som kommer av tron säger: Fråga inte i ditt hjärta: Vem skall fara upp till himlen? - det vill säga för att hämta ner Kristus - eller: Vem skall fara ner i avgrunden? - det vill säga för att hämta upp Kristus från de döda. Vad säger den då? Ordet är dig nära, i din mun och i ditt hjärta, nämligen trons ord som vi predikar. Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst. Ty med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst. Skriften säger: Ingen som tror på honom skall stå där med skam. Det är ingen skillnad mellan jude och grek. Alla har en och samme Herre, och han ger sina rikedomar åt alla som åkallar honom. Ty var och en som åkallar Herrens namn skall bli frälst." Rom. 10:3-13

 • Rättfärdighet ger frid:

 • När du och jag försonas med Gud ger Han oss av sin frid.
  "Då vi alltså har förklarats rättfärdiga av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus." Rom 5:1

 • Du behöver inte frukta:

 • När vi bett om förlåtelse för våra synder och lämnar dem åt Gud, så är det som om att vi tar på oss Jesus som ett bröstpansar. När Gud ser på oss, så ser Han Jesus, och Jesu kärlek har tvättat bort vår synd, vårt hjärta är rent.
  "Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe, medan vi ännu var syndare. När vi nu står som rättfärdiga genom hans blod, hur mycket säkrare skall vi då inte genom honom bli frälsta från vredesdomen. Ty om vi, medan vi var Guds fiender, blev försonade med Gud genom hans Sons död, hur mycket säkrare skall vi då inte bli frälsta genom hans liv, när vi nu är försonade. Men inte bara det, utan vi gläder oss i Gud genom vår Herre Jesus Kristus, genom vilken vi nu har tagit emot försoningen." Rom.5:9

 • Frikänd från domen:

 • Det som synden orsakade oss var fördömelse och en kommande dom, men det Gud gav oss, var förlåtelse och frikännande.
  "Ty synden grep tillfället och bedrog mig genom budordet och dödade mig genom det." Rom.7:11

  "Ty syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre." Rom.6:23

  "Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus." Rom.8:1

 • Rättfärdigheten är ett vapen:

 • Utan rättfärdighet kommer vår kamp mot synden, djävulen och de onda andemakterna ingenstans. Den leder ingen vart och vi kommer inte att vinna någon seger, än mindre leva det segerrika liv som Gud tänkt att vi skall leva i.
  "Ställ inte era lemmar i syndens tjänst, som vapen åt orättfärdigheten, utan ställ er själva i Guds tjänst. Ni som var döda men nu lever, ställ era lemmar i Guds tjänst som vapen åt rättfärdigheten." Rom. 6:13

Denna vers för oss in på nästa del av rustningen.... Detta var tredje delen i serien "Din andliga vapenrustning"
Rättfärdighet är att vara rätt färdig för att möta Gud, detta är sammanfattningen av ovanstående bibelverser. Och jag vill bara understryka Paulus ord i Romarbrevet kapitel 10 och vers 9 till 10. Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst.
Jag vill gärna hjälpa dig att ta de första stegen mot en levande relation med Jesus, ställa några korta frågor och be en bön med dig! Klicka på denna länk för att komma till frälsningsbön. Jesus älskar dig!
Gud välsigne dig! / Johan

Läs mer här...
Din andliga vapenrustning 1
Din andliga vapenrustning 2
Din andliga vapenrustning 3
Din andliga vapenrustning 4
Din andliga vapenrustning 5
Din andliga vapenrustning 6
Din andliga vapenrustning 7
Din andliga vapenrustning 8

söndag 16 januari 2011

Din andliga vapenrustning; del 2

Detta är fortsättningen på del 1 i serien om hur du varje dag kan stå fast och segra emot djävulen, synden och ondskans andemakter.
De inledande versarna Ef. 6:10-13 kan vi dela upp i 4 delar:
Uppmaning: vers 10
Bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Tag på er hela Guds vapenrustning...
Orsak:vers 11
För att ni ska kunna stå emot djävulens listiga angrepp.
Mot vem: vers 12
Vi strider inte mot kött och blod (människor) utan mot djävulen, synden och de onda andemakterna.
Understrykande av Orsak och Uppmaning: vers 13
Tag därför på er hela Guds vapenrustning, så att ni inte ger upp er tro och så att ni kan slutföra det som Gud har kallat er till.

Låt oss börja med den första och viktigaste delen av rustningen.

1. Sanningens bälte/Att känna Jesus:
För att rustningen ska hålla ihop behöver man ett bälte, utan det fungerar inte rustningen som den ska.
Jesus är den ultimata sanningen. Håller vi oss nära Honom, så håller vi oss till sanningen, vi kan inte ljuga för Gud.
"Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte: det människan sår skall hon också skörda."Gal.6:7

Bibeln säger att Gud är sann och att varje människa är en lögnare. Rom. 3:4
Den säger också att ALLA har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Rom. 3:23
Jesus säger: Jag är vägen, SANNINGEN och livet, ingen kommer till Fadern utom genom mig. Joh.14:6
Att sätta på sig sanningens bälte, är att ikläda sig Kristus 2Kor.5:17
Sanningens bälte är grunden, utan att vi känner sanningen fungerar inte rustningen, utan att vi känner Guds ord fungerar inte rustningen, utan att vi känner Jesus fungerar inte rustningen.
Bibeln säger:
"Jesus sade till de judar som hade satt tro till honom: "Om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar, och ni skall förstå sanningen, och sanningen skall göra er fria." .... Om nu Sonen gör er fria, blir ni verkligen fria." Joh.8:31-32 ....36

Sanningens bälte gör oss fria och ger oss frihet att vandra i det som Gud har planerat för oss!
Sanningens bälte, är att känna Jesus, att vara frälst.
Bär vi inte sanningens bälte är risken stor att vi hamnar bland dem som bibeln talar om i Rom.1:25, de som bytte ut sanningen mot en lögn.
Och jag kan frimodigt säga till dig att lögnens bälte ger ingen frihet, det binder dig, byt ut lögnen mot sanningen, och sanningen är den att Jesus vill sätta dig fri!
Detta var andra delen i serien "Din andliga vapenrustning"
Det jag med dessa rader försökt förmedla är att utan tro på Jesus fungerar inte din andliga vapenrustning, Han är grunden, Han är själv sanningen.
Känner du inte Jesus så skulle jag vilja introducera dig för Honom och be tillsammans med dig, klicka på följande länk, den leder till "Frälsningsbön", läs den högt för dig själv, med ditt hjärta, mena det du säger, så tar vi första steget mot en levande relation med Honom. Klicka här. Jesus älskar dig!
Gud välsigne er! / Johan

Läs mer här...
Din andliga vapenrustning 1
Din andliga vapenrustning 2
Din andliga vapenrustning 3
Din andliga vapenrustning 4
Din andliga vapenrustning 5
Din andliga vapenrustning 6
Din andliga vapenrustning 7
Din andliga vapenrustning 8

söndag 9 januari 2011

Din andliga vapenrustning; del 1

En ny dag har börjat, nya utmaningar, nya möjligheter, men också nya faror. Detta är första delen i en serie om hur du varje dag kan stå fast och segra emot djävulen, synden och ondskans andemakter.
Den lilla herdepojken David ville stå upp och kämpa emot jätten Goliat som smädade både Israel och Israels Gud. Saul kungen i Israel erbjöd honom att bära sin rustning, men eftersom David inte alls var van vid det, var den alldeles för tung och otymplig för honom. Innan David gick för att möta jätten, böjde han sig ner vid bäcken för att se till att han hade ammunition. David kände sin Gud, och visste att Han var med honom. När han mötte jätten svarade han honom med dessa ord:
"Du kommer mot mig med svärd och spjut och lans, jag kommer mot dig i HERREN Sebaots namn. Han är Gud för Israels här som du har hånat. HERREN skall denna dag överlämna dig i min hand och jag skall slå ner dig och ta huvudet av dig. Jag skall denna dag ge de filisteiska krigarnas döda kroppar åt himlens fåglar och åt jordens vilda djur. Och hela världen skall förstå att Israel har en Gud. Hela denna skara skall förstå att det inte är genom svärd och spjut som HERREN räddar. Striden är HERRENS, och han skall ge er i vår hand."

Bibeln säger så här om utgången av Davids kamp mot Goliat:
"Så övervann David filisteen med slunga och sten och dödade honom utan något svärd i sin hand."

Precis som David, har du och jag en kamp att utkämpa, men till skillnad från honom, inte mot kött och blod, utan mot djävulen, synden och ondskans andemakter, och då behövs inte någon fysisk rustning. Ingen fysisk rustning kan stå emot dem.
Bibeln ger oss däremot en andlig rustning, som inte är tung att bära, men livsviktig för att överleva denna kamp.
Den andliga vapenrustningen

"10 Till sist, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. 11 Tag på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. 12 Ty vi strider inte mot kött och blod utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna. 13 Tag därför på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot på den onda dagen och behålla fältet, sedan ni fullgjort allt. 14 Stå alltså fasta, spänn på er sanningen som bälte kring era höfter och kläd er i rättfärdighetens pansar 15 och sätt som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. 16 Tag dessutom trons sköld. Med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. 17 Tag emot frälsningens hjälm och Andens svärd som är Guds ord. 18 Gör detta under ständig åkallan och bön och bed alltid i Anden. Vaka därför och håll ut i bön för alla de heliga. 19 Bed också för mig, att ordet ges åt mig när jag öppnar min mun, så att jag frimodigt gör evangeliets hemlighet känd. 20 För dess skull är jag ett sändebud i bojor. Bed att jag predikar det så öppet och fritt som jag bör." Ef. 6:10-20

Detta är första delen i en serie om hur du varje dag kan stå fast och segra emot djävulen, synden och ondskans andemakter.
Känner du inte Jesus, så skulle jag vilja presentera Honom för dig och be tillsammans med dig, klicka på följande länk, den leder till "Frälsningsbön", läs den högt för dig själv, med ditt hjärta, mena det du säger, så tar vi första steget mot en levande relation med Honom. Klicka här. Jesus älskar dig!
Gud välsigne er! / Johan
"Vill du läsa hela texten om David och Goliat i 1 Samuelsboken kapitel 17, klicka här
Läs mer här...
Din andliga vapenrustning 1
Din andliga vapenrustning 2
Din andliga vapenrustning 3
Din andliga vapenrustning 4
Din andliga vapenrustning 5
Din andliga vapenrustning 6
Din andliga vapenrustning 7
Din andliga vapenrustning 8
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...