fredag 1 april 2011

Din andliga vapenrustning; del 7

Detta är fortsättningen på del 6 i serien om hur du varje dag kan stå fast och segra emot djävulen, synden och ondskans andemakter.

Andens Svärd/Guds ord:
"Tag emot ... Andens svärd som är Guds ord." Ef 6:17

Om vi stannar upp för ett ögonblick och tänker efter, vad menas med att Guds ord är som ett svärd?

Bibeln ger oss ett svar:
"Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom, så att det skiljer själ och ande, led och märg, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger naket och uppenbart för hans ögon. Och inför honom måste vi stå till svars." Hebr 4:12-13

Inget kan döljas för Gud, med ett ord så avslöjas allt i våra liv, vi är nakna inför Gud, Han ser precis vem du och jag är.
För att bli en bärare av Guds ord, Andens Svärd, innebär det att först måste Guds ord träffa oss, både dig och mig. Jag och du måste som vi ser i versen, ta emot Guds ord.
Om vi tar emot Guds ord, så kommer det att döma oss, för Guds ord säger att alla är syndare, alla har vi gjort fel och alla saknar vi Guds härlighet.
"Alla har syndat och saknar härligheten från Gud, ..." Rom 3:23

Men när vi har insett att Guds ord är sant, när vi har insett att vi är syndare, när vi har insett att vi saknar härligheten ifrån Gud, så får vi bekänna vår synd för Honom och Han är trofast och rättfärdig och förlåter oss vår synd. Han ger oss av sin härlighet, sin strålglans och sin nåd.
"... och de står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det, av hans nåd, därför att Kristus Jesus har friköpt dem. .... I den tid som nu är ville han visa sin rättfärdighet: att han själv är rättfärdig, när han förklarar den rättfärdig som tror på Jesus." Rom 3:24-26

Så för att kunna använda Guds ord, Andens svärd så måste vi ta emot det, och när vi har tagit emot det, måste vi hålla fast vid det.
 • Guds ord är sant:

 • Gud kan inte ljuga.
  "Ja, evigt liv har Gud, som inte kan ljuga, utlovat från evighet." Tit. 1:2

  Jesus är själv Sanningen.
  "Jesus sade till honom: "Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig." Joh.14:6

  Jesus är själv Guds ord.
  "I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Genom honom har allt blivit till, och utan honom har inget blivit till, som är till. I honom var liv, och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det. .... Och Ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den Enfödde har av Fadern, och han var full av nåd och sanning. Johannes vittnar om honom och ropar: "Det var om honom jag sade: Han som kommer efter mig är före mig, eftersom han var före mig." Av hans fullhet har vi alla fått , nåd och åter nåd. Ty lagen gavs genom Mose, nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus. Ingen har någonsin sett Gud. Den enfödde, som själv är Gud och är hos Fadern, har gjort honom känd." Joh. 1:1-5, 14-18

 • Guds ord förändrar situationer:

 • Jesus står vid Lasarus grav och säger: "Kom ut", och vad händer?
  "När Jesus kom fram, fann han att Lasarus redan hade legat fyra dagar i graven. Betania låg nära Jerusalem, ungefär femton stadier därifrån. Många judar hade kommit ut till Marta och Maria för att trösta dem i sorgen över deras bror. När Marta fick höra att Jesus hade kommit, gick hon ut och mötte honom. Men Maria stannade kvar hemma. Marta sade till Jesus: "Herre, om du hade varit här, skulle min bror inte ha dött. Men också nu vet jag att Gud kommer att ge dig vad du än ber honom om." Jesus sade: "Din bror skall uppstå." Marta svarade: "Jag vet att han skall uppstå vid uppståndelsen på den yttersta dagen." Jesus sade: "Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig skall leva om han än dör, och var och en som lever och tror på mig skall aldrig någonsin dö. Tror du detta?" Hon svarade: "Ja, Herre, jag tror att du är Messias, Guds Son, han som skulle komma till världen."
  Då hon hade sagt detta, gick hon och kallade på sin syster Maria och viskade till henne: "Mästaren är här och kallar på dig." Så snart hon hörde det, reste hon sig och gick ut till honom. Men Jesus hade ännu inte kommit in i byn utan var kvar på det ställe där Marta hade mött honom. Judarna som var hemma hos Maria och tröstade henne, såg att hon hastigt reste sig och gick ut. De följde då efter henne i tron att hon skulle gå till graven för att gråta där.
  När Maria kom till den plats där Jesus var och fick se honom, föll hon ner vid hans fötter och sade till honom: "Herre, om du hade varit här skulle min bror inte ha dött." När Jesus såg att hon grät och att judarna som följde med henne grät, blev han häftigt upprörd och frågade: "Var har ni lagt honom?" De svarade: "Herre, kom och se." Och Jesus grät. Då sade judarna: "Se, hur han älskade honom!" Men några bland dem sade: "Kunde inte han som öppnade ögonen på den blinde ha hindrat att Lasarus dog?"
  Jesus blev åter häftigt upprörd och gick till graven. Det var en klippgrav med en sten för öppningen. Jesus sade: "Tag bort stenen!" Den dödes syster Marta sade till honom: "Herre, han luktar redan, det är fjärde dagen." Jesus sade till henne: "Har jag inte sagt dig att om du tror, skall du få se Guds härlighet?" De tog bort stenen, och Jesus lyfte blicken mot himlen och sade: "Fader, jag prisar dig för att du hör mig. Själv vet jag att du alltid hör mig, men för att folket som står här skall tro att du har sänt mig bad jag denna bön." När han hade sagt det ropade han med hög röst: "Lasarus, kom ut!" Då kom den döde ut, med fötter och händer inlindade i bindlar och med ansiktet täckt av en duk. Jesus sade till dem: "Befria honom och låt honom gå."
  " Joh. 11:17-44

  De löften som vi läser om i bibeln kan vi lita på, för de är sanna.
  Amen, amen säger jag er: Den som tror på mig skall utföra de gärningar som jag gör, och större än dessa skall han göra, ty jag går till Fadern. Och vad ni än ber om i mitt namn, skall jag göra, för att Fadern skall bli förhärligad i Sonen. Om ni ber om något i mitt namn, skall jag göra det. Om ni älskar mig, håller ni fast vid mina bud." Joh.14:12-15

  Så även det största löftet av dem alla, löftet om frälsning.
  "Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade Sons rike. I honom är vi friköpta och har fått förlåtelse för våra synder. Han är den osynlige Gudens avbild, förstfödd före allt skapat. Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga, tronfurstar och herradömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han är till före allting, och allt består genom honom. Han är huvudet för sin kropp, församlingen. Han är begynnelsen, den förstfödde från de döda, för att han i allt skulle vara den främste. Ty Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom och genom honom försona allt med sig, sedan han skapat frid i kraft av blodet på hans kors - frid genom honom både på jorden och i himlen. Också ni som en gång var främmande för Gud och genom ert sinnelag och genom era onda gärningar hans fiender, också er har han nu försonat med sig, när han i sin jordiska kropp led döden. Han vill låta er träda fram inför sig heliga, fläckfria och oförvitliga, om ni verkligen står fasta och väl grundade i tron och inte låter er rubbas från hoppet i det evangelium som ni har hört och som har predikats för allt skapat under himlen och som jag, Paulus, har blivit satt att tjäna." Kol.1:13-23

 • Tro på Guds ord:

 • Låt inte dina omständigheter besegra dig, utan besegra dina omständigheter med Guds ord, med tron på Guds löften.
  Jag hörde en predikan i helgen, och det som dröjer sig kvar mest av allt är orden.
  Det är inte hur stor din tro är, som spelar någon roll. Det är att du tror. Det räcker med att ha tro så liten, ja så liten som den minsta beståndsdelen i en atom. Bara du inte har otro, bara du inte säger att Gud inte kan, för Gud kan!
  "Ty för Gud är ingenting omöjligt." Luk 1:37

Dagens tips:
Jesus sa till Fariseerna och de laglärda:
"Ni har djävulen till er fader. Och vad er fader har begär till, det vill ni göra. Han har varit en mördare från början och har aldrig stått på sanningens sida, eftersom sanning inte finns i honom. När han talar lögn, talar han av sitt eget, ty han är en lögnare, ja, lögnens fader." Joh.8:44

När djävulen kommer med sina lögner, för det gör han, han är en lögnare ända från början, svara då med vad Guds ord säger, svara med sanningen, då måste han fly.
Tänk efter lögnen besegras av sanningen, mörkret måste ge vika för ljuset. Guds ord är sant och det är vårt ljus.
"Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig." Ps. 119:105

Känner du inte Jesus, så skulle jag vilja hjälpa dig att ta första stegen mot en levande relation med Gud, ställa några korta frågor och be en bön tillsammans med dig! Är det du, klicka på denna länk för att komma till frälsningsbön! Jesus älskar dig!
Gud välsigne dig! / Johan

Läs mer här...
Din andliga vapenrustning 1
Din andliga vapenrustning 2
Din andliga vapenrustning 3
Din andliga vapenrustning 4
Din andliga vapenrustning 5
Din andliga vapenrustning 6
Din andliga vapenrustning 7
Din andliga vapenrustning 8

1 kommentar:

Marguerite sa...

AMEN!!! Detta var verkligen välsignat att läsa!!! Stå på i denna din tjänst för Jesus!!!Jag önskar dig de allra rikaste välsignelser,Johan!!! Kram!!!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...