torsdag 10 mars 2011

Din andliga vapenrustning; del 6

Detta är fortsättningen på del 5 i serien om hur du varje dag kan stå fast och segra emot djävulen, synden och ondskans andemakter.
Frälsningens Hjälm/Beskydd över våra sinnen:
"Tag emot frälsningens hjälm" Ef 6:17

Har du någon gång tänkt på hur mycket som kommer till oss genom våra sinnen, hörsel och syn, men även i förlängningen genom tankar och tal.
Det är den största inkörsporten till våra liv, det är dessa sinnen som matar oss med både bra och dålig information.
Utan frälsningens hjälm är vår kamp mot djävulen, synden och ondskans andemakter meningslös och vårt försvar liknar ingenting, vi kommer att bli sårade och kanske till och med bildligt talat halshuggna.
Synden börjar med att bygga bo i våra tankar, och om tankarna får härja fritt leder det till att synden till slut slår rot i våra hjärtan. När synden har slagit rot i våra hjärtan, så kommer vi att leva i synd. Bibeln säger att vad hjärtat är fullt av talar munnen. Då är det inte så svårt att förstå att om synden finns i vårt hjärta så kommer vi att tala på fel sätt, då kommer vi inte bara att skada oss själva, utan även andra i vår närhet i både tal och handling.
Jesus säger: "Huggormsyngel, hur skulle ni som är onda kunna tala något gott? Vad hjärtat är fullt av, det talar munnen.
En god människa tar ur sitt goda förråd fram det som är gott, och en ond människa tar ur sitt onda förråd fram det som är ont.
Men jag säger er att för varje onyttigt ord som människor talar, skall de stå till svars på domens dag. Efter dina ord skall du frias, och efter dina ord skall du fällas.
" Luk. 12:34-37

Om vi lever nära Jesus och varje dag matar oss med hans goda, så kommer vi att ha beskydd för våra tankar, våra ögon, våra öron och vårt tal. Den Helige Ande talar till oss bland annat genom vårt samvete, och håller vi vårt samvete rent, så kommer kommer Han att tala till oss genom det, med små viskningar i vårt hjärta.
Detta bör du låta bli.... gör så här istället...
För att behålla frälsningens hjälm på, så är det viktigt att lyssna på och lyda både samvetet och den Helige Ande.
(Vill bara understryka att den Helige Ande talar aldrig emot Bibeln, så det Han säger stämmer alltid med Bibeln och gör det inte det, då är det inte hans röst du hör, då ska du inte lyda, Han talar alltid i enlighet med Bibeln.)
 • Beskydd för våra tankar:

 • Vi kan med hjälp av Guds ord (Bibeln) och en nära relation med Jesus bryta ner de felaktiga tankemönster och tankebyggnader som som talar emot sanningen om Gud och Guds ord (Bibeln).
  "Ty även om vi lever här i världen, strider vi inte på världens sätt. De vapen vi strider med är inte svaga utan har makt inför Gud att bryta ner fästen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader och allt högt som reser sig upp mot kunskapen om Gud. Och vi gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus" 2Kor 10:3-5

  Bibeln talar också om att vi inte ska anpassa oss efter denna världen utan förnya våra sinnen.
  Hur går det till?
  Jo, genom att vi läser Guds ord (Bibeln) och umgås med Gud genom bön, då håller vi våra tankar på det som Gud vill ge oss och anpassar oss inte efter världen.
  "Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom." Rom 12:2

 • Tänk på vad du tillåter dina ögon att se på:

 • "Ingen tänder ett ljus och ställer det på en undangömd plats eller under skäppan, utan man sätter det på ljushållaren, så att de som kommer in ser skenet. Ditt öga är kroppens lykta. När ditt öga är friskt får också hela din kropp ljus, men när det är sjukt ligger också din kropp i mörker. Se därför till att ljuset i dig inte är mörker. Om hela din kropp har ljus och ingen del ligger i mörker, då får den ljus helt och hållet, som när ljuset från en lampa lyser på dig med sitt klara sken."" Luk. 11:33-36

 • Tänk på vad du tillåter din mun att tala:

 • "Låt min muns tal och mitt hjärtas tankar behaga dig, HERRE, min klippa och min återlösare." Ps 19:15

  "HERRE, jag ropar till dig, skynda till mig! Lyssna till min röst när jag ropar till dig. Låt min bön gälla inför dig som ett rökoffer, mina lyfta händer som ett aftonoffer. HERRE, sätt en vakt för min mun, bevaka mina läppars dörr. Låt ej mitt hjärta vika av till något ont, till att ta del i ogudaktiga gärningar tillsammans med män som gör orätt." Ps 141:1-4

 • Tänk på vad du tillåter dina öron att höra:

 • "Ty detta folks hjärta är förstockat. De hör illa med sina öron, och de sluter sina ögon, så att de inte ser med ögonen eller hör med öronen eller förstår med hjärtat och vänder om, så att jag får bota dem." Matt 13:15


Vad vill jag ha sagt med dessa rader:
Det är viktigt att vi använder våra sinnen till rätt saker, frälsningens hjälm, beskyddar vårt huvud, våra tankar, våra ögon, vår mun, våra öron. Om vi låter Guds ord (Bibeln) vara i centrum i vårt liv, vara måttstocken som vi mäter saker efter och vågen som vi väger saker på. Så kommer du och jag att kunna vara starka och stå starka i vår kamp mot djävulen, synden och ondskans andemakter.
Detta var 6:e delen i serien om Din andliga vapenrustning.
Känner du inte Jesus vill jag gärna hjälpa dig att ta de första stegen mot en levande relation med Honom, ställa några korta frågor och be en bön med dig! Klicka på denna länk för att komma till frälsningsbön. Jesus älskar dig!
Gud välsigne dig! / Johan

Läs mer här...
Din andliga vapenrustning 1
Din andliga vapenrustning 2
Din andliga vapenrustning 3
Din andliga vapenrustning 4
Din andliga vapenrustning 5
Din andliga vapenrustning 6
Din andliga vapenrustning 7
Din andliga vapenrustning 8

1 kommentar:

Pra.Thaís Itaborahy sa...

www.palavradevidaaocoracao.blogspot.com

God Bless you.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...