lördag 30 oktober 2010

Spring!

Delar med mig av denna med Klaus och Kari istället, spring till Gud.

Gud välsigne dig! / Johan

Jag nu lämnar allt, I surrender all!

Hittade inte versionen med Klaus Kuehn och Kari Jobe, denna duger också!

Lämna allt till Jesus!
Gud välsigne dig! / Johan

Varifrån skall min hjälp komma?

Denna fråga ställer jag åtminstonne till mig själv många gånger, och fast jag vet svaret, så verkar det ändå som att det krävs en fråga!
Jag var ute och motions-sprang i veckan, i mina vantar finns en ficka där man kan förvara sina nycklar. Jag låste dörren, stoppade i nyckeln i fickan i vanten, försökte få ordning på mina hundar och sprang iväg. Efter lite mer än en kilometer, kommer jag plötsligt att tänka på min nyckel. Till min fasa ligger den inte längre kvar i fickan på vanten.

Varifrån skall min hjälp komma?

Genast började jag att be, vände tillbaka samma väg som jag hade kommit för att leta, så desperat man blir. En halvtimme senare har jag nästan givit upp, och börjat tänka; Ska jag behöva byta lås? Vad kostar det? Vad ska min fru säga? Hon kommer inte att bli glad? Hur kunde du vara så oförståndig?

Frågor av tvivel är aldrig bra, nej, Gud nu får du hjälpa mig, jag kan inte hitta nyckeln själv, hjälp mig, jag behöver dig och jag behöver verkligen den där nycklen! Så några steg längre fram, där låg den, jag hade letat flera gånger på det stället tidigare. Men Gud är god och genom Hans nåd så hittade jag min nyckel. TACK JESUS ATT DU HÖR BÖN OCH SVARAR!

Nu kanske du säger att det där är väl inget, och jag kan verkligen inte hålla med dig, det betydde väldigt mycket för mig, och jag har varit med om liknande tillfällen tidigare, då saker försvunnit för mig, men som jag genom bön och vägledning från Gud hittat igen.

Vad vill du säga med detta Johan, jo, för Gud är ingenting omöjligt, ingenting. Det finns inget som är för stort för Gud och inte heller något som är för litet för Honom, Han bryr sig om hela oss, inte bara en liten del av oss, utan hela oss.

Låt ditt svar på frågan: Varifrån skall min hjälp komma?, vara att du söker Gud och ber Honom om hjälp, ge inte upp, fortsätt, och när tvivel kommer, slå ner det, slå ner det med Guds eget ord:

"1 Jag lyfter mina ögon upp till bergen.
Varifrån skall min hjälp komma?
2 Min hjälp kommer från HERREN, som har gjort himmel och jord.
3 Inte skall han låta din fot vackla, inte slumrar han som bevarar dig.
4 Nej, han som bevarar Israel, han slumrar inte, han sover inte.
5 HERREN bevarar dig, HERREN är ditt skydd
på din högra sida.
6 Solen skall inte skada dig om dagen,
och inte månen om natten.
7 HERREN skall bevara dig från allt ont,
han skall bevara din själ.
8 HERREN skall bevara din utgång och din ingång
från nu och till evig tid.
" Psaltaren 121


Jag kan inte nog tacka Gud för allt gott som Han har gett mig och ger mig varje dag, att känna Jesus är värt allt för mig!

Jag vill idag ge dig möjligheten att överlåta dig till Gud och ta första steget mot en levande relation med Honom. Klicka på denna länk och läs "frälsningsbönen" med ditt hjärta (mena det du säger), så tar du första steget mot Gud, Jesus älskar dig!
Gud välsigne er! / Johan

onsdag 27 oktober 2010

Planetshakers

Älskar verkligen dena musik. Brukar lyssna på denna när jag springer.

Gud välsigne er! / Johan

söndag 17 oktober 2010

De ropade till Gud

Jag läste Psalm 107 i veckan, den fascinerade mig. Den kan sammanfattas med en mening.
Var du än befinner dig i livet, ropa till Gud och Han skall svara dig!!!

Vänd om till Gud, Han väntar på dig.

1. Gud vill rädda dig, ge dig trygghet och frälsning,Han vill ge dig mat och vatten för själ och ande.

v.7,9 Han ledde dem på den rätta vägen, så att de kom till en stad där de kunde bo ...ty Han stillade själens törst och mättade själens hunger med sitt goda.

2. Gud vill befria dig från det som binder dig. Han vill ge dig frihet.

v.14 Han förde dem ut ur mörker och dödsskugga, Han slet sönder deras bojor.

3. Gud vill bota dig, göra dig frisk. Han vill ge dig liv och hälsa.

v.20 Han sände sitt ord och botade dem och räddade dem från undergång.

4. Gud vill vara ditt skydd, Han vill ge dig frid.

v.29 Han stillade stormen och böljorna omkring dem tystnade.

Vi står i samma situationer, låt oss ropa till Gud, Han vill svara oss!

Jag vill idag ge dig möjligheten att överlåta dig till Gud och ta första steget mot en levande relation med Honom. Klicka på denna länk och läs "frälsningsbönen" med ditt hjärta (mena det du säger), så tar du första steget mot Gud, Jesus älskar dig!
Gud välsigne er! / Johan

lördag 2 oktober 2010

Att lära känna dig är min längtan!

"7 Men allt det som var en vinst för mig räknar jag nu som förlust för Kristi skull. 8 Ja, jag räknar allt som förlust, därför att jag har funnit det som är långt mer värt: kunskapen om Kristus Jesus, min Herre. För hans skull har jag förlorat allt och räknar det som avskräde för att jag skall vinna Kristus 9 och bli funnen i honom, inte med min egen rättfärdighet, den som kommer av lagen, utan med den som kommer genom tro på Kristus, rättfärdigheten från Gud genom tron. 10 Då känner jag Kristus och kraften från hans uppståndelse och delar hans lidanden genom att bli lik honom i en död med honom, 11 i hoppet om att nå fram till uppståndelsen från de döda." Fil.3:7-11

Det var någon som sa att det kostar inget att lära känna Gud, det är visserligen sant, det är gratis!
Men kostar det verkligen inte något?
Vad säger bibeln:
"23 Sedan sade han till alla: "Om någon vill följa mig, skall han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig. 24 Ty den som vill bevara sitt liv skall mista det, men den som mister sitt liv för min skull, han skall vinna det. 25 Vad hjälper det en människa, om hon vinner hela världen men förlorar sitt liv eller själv går förlorad? 26 Den som skäms för mig och mina ord, honom skall Människosonen skämmas för, när han kommer i sin och sin Faders och de heliga änglarnas härlighet." Lukas 9:23-26

Den som vill vinna sitt liv skall mista det?
Innebär det att vi måste dö fysiskt, eller är det något annat Jesus menar?

Vad säger bibeln:
"12 Synden skall därför inte härska i er dödliga kropp, så att ni lyder dess begär. 13 Ställ inte era lemmar i syndens tjänst, som vapen åt orättfärdigheten, utan ställ er själva i Guds tjänst. Ni som var döda men nu lever, ställ era lemmar i Guds tjänst som vapen åt rättfärdigheten. 14 Synden skall inte vara herre över er, ty ni står inte under lagen utan under nåden. 15 Hur är det alltså? Skall vi synda, eftersom vi inte står under lagen utan under nåden? Naturligtvis inte! 16 Vet ni inte att om ni gör er till slavar under någon och lyder honom, då är ni hans slavar och det är honom ni lyder, antingen under synden, vilket leder till död, eller under lydnaden, vilket leder till rättfärdighet? 17 Men Gud vare tack! Ni var syndens slavar men har nu av hjärtat blivit lydiga mot den lära som ni blivit överlämnade åt. 18 Nu är ni slavar under rättfärdigheten, sedan ni har befriats från synden. 19 - För er mänskliga svaghets skull använder jag en så enkel bild. - Ty liksom ni förr ställde era lemmar i orenhetens och laglöshetens slavtjänst, till ett laglöst liv, så skall ni nu ställa era lemmar i rättfärdighetens slavtjänst, till helgelse. 20 Medan ni var syndens slavar, var ni fria från rättfärdigheten. 21 Men vad skördade ni då för frukt? Jo, det som ni nu skäms för. Slutet på sådant är döden. 22 Men nu, då ni befriats från synden och blivit Guds slavar, blir frukten att ni helgas och till slut får evigt liv. 23 Ty syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre." Rom.6:12-23

Nej, det är inte en fysisk död som Jesus talar om, Han talar om att vi ska lägga bort vårt gamla liv, våra synder, för att leva för Honom istället för för våra begär. Syndens lön är död, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre!
Så kostar det något att lära känna Gud?
Ja, det kostar allt, men det är också värt allt att lära känna Gud, att få en levande relation med Jesus. Att be till Gud och att få svar, stöd och hjälp från Honom, går inte att värdesätta i pengar, och alla pengar i världen kan inte heller köpa en relation med Jesus. Gud har gett oss allt, det minsta vi kan göra för Honom är att ge Honom våra liv, vår tid och vår överlåtelse.
Jag vill idag ge dig möjligheten att överlåta dig till Gud och ta första steget mot en levande relation med Honom. Klicka på denna länk och läs "frälsningsbönen" med ditt hjärta (mena det du säger), så tar du första steget mot Gud, Jesus älskar dig!
Gud välsigne er! / Johan
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...