torsdag 1 april 2010

Getsemane - Det skär i Jesu hjärta.

Det är skärtorsdag idag, det är den dag i påsken då Jesus kämpar i bön för oss. Han kämpar så intensivt under den börda som vår synd lägger på Honom och inför det som skall komma (prygling och korsfästelse) att den ångest Han känner yttrar sig i att Han svettas blod. Det är under extremt stor press som man vetenskapligt bevisat kan svettas blod.
Det var ett högt pris Han betalade för oss, vilket pris betalar vi för Honom?
"Sedan gick Jesus som vanligt ut till Oljeberget, och hans lärjungar följde honom. När han kom till platsen, sade han till dem: "Be att ni inte kommer i frestelse."
Och han gick ett stycke ifrån dem, ungefär ett stenkast, och föll på knä och bad: "Fader, om du vill, så tag denna kalk ifrån mig! Men ske inte min vilja utan din." Då visade sig en ängel från himlen och gav honom kraft.
Han kom i svår ångest och bad allt ivrigare, och hans svett blev som blodsdroppar, som föll ner på jorden.
När han reste sig från bönen och kom till lärjungarna, fann han att de hade somnat av bedrövelse. Då sade han till dem: "Varför sover ni? Stig upp och be att ni inte kommer i frestelse.
" Luk. 22:39-46
Låt inte den kamp som Jesus har kämpat för dig vara i onödan, klicka på länken här, den leder till "Frälsningsbön", läs den med ditt hjärta. Jesus älskar dig och har en underbar plan för ditt liv!
Gud välsigne dig! / Johan

Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...