lördag 10 april 2010

Psaltaren 7

Att ge Gud ära, att visa/peka på Honom istället för på oss själva, det älskar Gud. Att tacka Gud för det Han gjort är naturligt, man tackar om man uppskattar något man får av någon. Därför är det också helt naturligt att tacka Jesus, att tacka Gud, för Han är hela tiden god emot oss.
David skriver här att han vill lovsjunga HERREN, den Högstes namn, att lovsjunga eller att sjunga ut sitt tack är ett sätt att tacka på som berör på djupet, många gånger djupare än bara ord, det är lättare att uttrycka sitt hjärtas tacksamhet i sång.
Sång kan om den kommer från hjärtat börja rinna fram som vatten, där toner lyfter upp orden och manar dem fram in i hjärtat på den som lyssnar och i detta fallet Guds hjärta.
När du och jag hör någon säga tack från sitt hjärta till oss, vad händer då?
Vi blir glada och det känns som om man skulle vilja göra ännu mer för den personen, den personen får favör hos dig! Enligt vad jag kan se, så fungerar det likadant i vår relation med Gud, om vi tackar Honom för det Han gör och har gjort för oss, så blir Han glad och vill ge oss ännu mer, för Han älskar att vi tackar Honom.
Detta innebär inte att Han älskar någon mindre, utan bara att Han vill ge till den som är tacksam, fråga dig själv;
Om du vet att någon inte visar respekt, glädje och tacksamhet för det du ger, ger du då det bästa till den personen?
Här följer några bibelversar som talar om att tacka Gud:
"HERRE, min Gud, till dig flyr jag. Rädda mig från alla mina förföljare, befria mig, så att de inte som lejon sliter sönder min själ, rycker mig bort utan räddning.
HERRE, min Gud, om jag har gjort detta, om orätt finns i mina händer, om jag lönat min vän med ont eller plundrat min ovän utan orsak, låt då fienden förfölja min själ och hinna upp mig, trampa mitt liv till jorden och lägga min ära i stoftet. Sela.
Res dig, HERRE, i din vrede, stå upp mot mina ovänners raseri! Vakna upp till min hjälp, du som har kallat till dom. Låt skaran av folk samlas omkring dig, regera över dem från höjden. HERREN håller dom över folken. Döm mig, HERRE, efter min rättfärdighet, efter den fullkomlighet som övertäcker mig. Gör slut på de ogudaktigas ondska, låt den rättfärdige stå fast!
Du som prövar hjärtan och njurar är en rättfärdig Gud. Min sköld är hos Gud, han frälsar de rättsinniga. Gud är en rättfärdig domare, en Gud som dagligen visar sin vrede.
Om någon inte vill omvända sig slipar han sitt svärd, sin båge spänner han och gör den redo. Han gör i ordning sina dödande vapen, sina pilar gör han brinnande. Se, han avlar ondska, han går havande med olycka, han föder lögn. Han gräver en grop och gör den djup, men han faller själv i den grav han gräver. Den olycka han tänkt ut vänder tillbaka över hans huvud, på hans egen hjässa kommer hans ondska.
Jag vill tacka HERREN för hans rättfärdighet och lovsjunga HERRENS, den Högstes, namn.
" Ps. 7
"Den som berömmer sig skall berömma sig av Herren." 1Kor.1:31
"Så säger HERREN: Den vise skall inte berömma sig av sin vishet,
den starke inte av sin styrka och den rike inte av sin rikedom. Den som vill berömma sig, han skall berömma sig av att han har insikt och känner mig: Att jag är HERREN, som verkar med nåd, rätt och rättfärdighet på jorden. Ty däri har jag min glädje, säger HERREN.
" Jer.9:23-24
"På sin färd till Jerusalem tog Jesus vägen genom Samarien och Galileen. När han var på väg in i en by, kom tio spetälska män emot honom. De stannade på avstånd och ropade: "Jesus, Mästare, förbarma dig över oss!"
Då han fick se dem, sade han: "Gå och visa er för prästerna." Och medan de var på väg dit, blev de rena. Och när en av dem såg att han hade blivit botad, vände han tillbaka och prisade Gud med hög röst och föll ner för Jesu fötter och tackade honom.
Och han var samarit. Jesus frågade honom: "Blev inte alla tio rena? Var är de nio? Har verkligen ingen vänt tillbaka för att prisa Gud utom den här främlingen?" Och han sade till honom: "Stig upp och gå! Din tro har frälst dig."
" Luk.17:11-19
"Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga: gläd er. Låt alla människor se hur vänliga ni är. Herren är nära. Gör er inga bekymmer för något utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. Då skall Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Fil.4:4-7
Idag vill jag uppmana dig att tacka Gud, Han är värd allt ditt tack, vet du inte varför så vill jag ge dig en anledning, Jesus har räddat dig och förlåtit dig din synd, du kan fritt och utan skam stå inför Gud din Skapare idag och den dag du inte längre lever här på jorden. Känner du inte Jesus, eller har upplevt det jag talar om läs vidare....
Länken här leder till "Frälsningsbön", klicka på den och läs den med ditt hjärta, den hjälper dig att söka Gud och att öppna ditt hjärtas dörr. Jesus älskar dig och vill uppenbara sig för dig!
Gud välsigne dig! / Johan

Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...