lördag 3 april 2010

Psaltaren 4

"Svara mig när jag ropar, du min rättfärdighets Gud. När jag är trängd, ger du mig utrymme. Var mig nådig och hör min bön. Ni barn till höga herrar, hur länge skall ni kränka min heder? Hur länge skall ni älska tomhet och fara efter lögn? Sela.
Ni skall veta hur förunderligt HERREN tar sig an den fromme. HERREN hör när jag ropar till honom. Grips ni av vrede, så synda inte! Tänk efter i era hjärtan under nattens vila och var stilla. Sela.
Bär fram rätta offer och förtrösta på HERREN. Många säger: "Vem kan låta oss se det goda?" HERRE, låt ditt ansiktes ljus lysa över oss! Du har skänkt mitt hjärta glädje, mer än då man får säd och vin i mängd. I frid kan jag lägga mig ner och sova, ty du, HERRE, låter mig bo i trygghet.
" Ps.4
I denna psalm, ser vi hur David både ber om att Gud ska höra honom, han talar om att Gud hör när han ber och han talar om att Gud har hört honom när han bett, han har fått svar på sin bön.
Enligt bibeln har det en helt naturlig förklaring, den som ber måste tro att Gud finns och att Han kommer att svara på den bön som han har bett. Visst du kan få svar på bön annars också, men bibeln talar om att en rättfärdig människas bön är mäktig och verksam.
Det finns alltså ingredienser i bönen som ökar bönens auktoritet och verksamhet. Det hela handlar inte om att prestera något, det handlar om att lita på och förtrösta på Gud i sitt hjärta. Att helt och fullt våga tro att bibeln är sann, och att Gud verkligen finns, att Han vill svara när vi ber.
Det är ditt hjärtas inställning och munnens bekännelse som för dig närmare Gud. Jesus har gjort dig rättfärdig (läs inlägget "Guds namn #4"), den kamp du har att utkämpa den är mot synden och där vill Jesus hjälpa dig! Utgången av kamperna bottnar till stor del på bönens område, det är i bönen som man vinner seger över synd. Din vilja räcker en bit, men bönen räcker hela vägen.
Sammanfattningsvis. Bön är viktigt, den hjälper oss genom livet, har vi rätt hjärteinställning mot Gud, så blir vår bön starkare och mer effektiv, Gud vill svara på bön! Bön som är i överensstämmelse med vad bibeln säger.
"Men utan tro är det omöjligt att behaga Gud. Ty den som kommer till Gud måste tro att han är till och belönar dem som söker honom." Hebr.11:6
"Bekänn alltså era synder för varandra och be för varandra, så att ni blir botade.
Mycket mäktig och verksam är en rättfärdig människas bön.
" Jak.5:16
"Ty Herrens ögon är vända till de rättfärdiga, och hans öron är öppna för deras böner. Men Herrens ansikte är vänt emot dem som gör det onda." 1Petr.3:12
Vill idag uppmana dig att följa Jesus, att böja dig för Gud, gör Honom till Herre över ditt liv. Länken här leder till "Frälsningsbön", klicka på den och läs den med ditt hjärta, den hjälper dig att sträcka dig mot Gud och att öppna ditt hjärtas dörr. Jesus älskar dig, Han vill svara på din bön!
Gud välsigne dig! / Johan

Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...