måndag 10 maj 2010

Det lilla ljus jag har....

....det skall få lysa klart!
"Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig." Ps.119:105
Att vandra utan lykta på en mörk stig, är inte att rekommendera. Det är inte heller att rekommendera att vandra i en värld av mörker utan ljus.
Jesus säger;
"Jag är världens ljus. Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus." Joh.8:12
Har vi Jesus i vårt hjärta, är vårt inre inte längre mörkt och tyngt av synden, Jesus befriar oss från synden.
Då kan vi om vi har Jesus, lysa för andra, för Guds ord har gett oss ljus.
Bibeln säger;
"Ni är världens ljus. Inte kan en stad döljas, som ligger på ett berg. Inte heller tänder man ett ljus och sätter det under skäppan, utan man sätter det på ljushållaren, så att det lyser för alla i huset. Låt på samma sätt ert ljus lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er Fader i himlen." Matt.5:14-16
Vill därför uppmana dig idag, var ett ljus för andra, låt Jesus synas genom dig. Ta till dig Guds ord;
"Stå upp, var ljus, ty ditt ljus kommer, och HERRENS härlighet går upp över dig. Se, mörker skall övertäcka jorden och töcken folken, men över dig skall HERREN gå upp, hans härlighet skall uppenbaras över dig. Hednafolk skall vandra i ditt ljus och kungar i glansen som går upp över dig." Jes.60:1-3
Har ditt ljus blivit grumligt och oklart, har din låga slocknat, Jesus vill tända den igen, klicka på följande länk och läs med i bönen du också...
Känner du inte Jesus, så har du möjligheten att börja göra det idag. Länken här leder till "Frälsningsbön", klicka på den och läs den med ditt hjärta, den hjälper dig att söka Gud. Jesus älskar dig och vill uppenbara sig för dig!
Gud välsigne dig! / Johan

1 kommentar:

Anonym sa...

Jag tar upp manteln

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...