torsdag 13 maj 2010

Hur skall jag kunna gå?

Gårdagens inlägg tog upp; Vem skall gå?
Jag hoppas att du fått tag på svaret på frågan, om inte vill jag ytterligare förtydliga det hela;
DU ÄR KALLAD ATT GÅ UT MED EVANGELIET OM JESUS!
Precis det syftar dagens rubrik på;
Hur skall JAG kunna gå?
Jesus gav lärjungarna instruktioner om detta;
"Lämna inte Jerusalem utan vänta på vad Fadern har utlovat, det som ni har hört av mig. Ty Johannes döpte med vatten, men ni skall om några dagar bli döpta i den helige Ande." Apg.1:4-5
Ska vi vänta i Jerusalem?
Nja, är du i Jerusalem så förvänta dig att bli fylld av den Helige Ande där, befinner du dig någon annan stans förvänta dig att bli fylld av den Helige Ande där du är. Gud är inte beroende av platser, Han är beroende av ditt hjärta och din längtan, där kan Han möta dig.
Hur vet jag att Gud vill fylla mig med den Helige Ande?
 1. Därför att Gud ger oss bara goda gåvor. Ber vi Honom om den Helige Ande, så kommer vi att bli fyllda av den Helige Ande och inte av något annat.
  Jesus säger i Lukas evangelium;
  "Jag säger er: Be och ni skall få, sök och ni skall finna, bulta och dörren skall öppnas för er. Ty var och en som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas.
  Finns det bland er någon far som skulle ge sin son en orm när han ber om en fisk, eller en skorpion när han ber om ett ägg?
  Om ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, hur mycket mer skall då inte er Fader i himlen ge den helige Ande åt dem som ber honom?" Luk.11:9-13

 2. Gud skulle sända Honom. Hjälparen den Helige Ande skall komma, Gud skulle ta sin boning i oss.
  "Judas - inte Judas Iskariot - frågade: "Herre, hur kommer det sig att du vill uppenbara dig för oss och inte för världen?
  Jesus svarade: "Om någon älskar mig, håller han fast vid mitt ord, och min Fader skall älska honom, och vi skall komma till honom och ta vår boning hos honom. Den som inte älskar mig håller inte fast vid mina ord. Det ord som ni hör är inte mitt utan kommer från Fadern som har sänt mig.
  Detta har jag talat till er, medan jag är kvar hos er. Men Hjälparen, den helige Ande, som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er." Joh.14:22-26
 3. Gud har lovat det. Han kan inte ljuga.
  "
  ...vänta på vad Fadern har utlovat, det som ni har hört av mig... men ni skall om några dagar bli döpta i den helige Ande.
  " Apg.1:4-5

Så, vill jag idag uppmana dig att be Gud om att bli fylld av den Helige Ande, be om det igen, och igen, ge inte upp, Gud har lovat att Han skall svara dig.
Då skall du få kraft att gå!
Känner du inte Jesus, så har du möjligheten att börja göra det idag. Länken här leder till "Frälsningsbön", klicka på den och läs den med ditt hjärta, den hjälper dig att söka Gud. Jesus älskar dig och vill uppenbara sig för dig!
Gud välsigne dig! / Johan

Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...