söndag 16 maj 2010

Tungor av eld

Låt oss för ett ögonblick tänka på detta uttryck.
Eld, varför tungor av eld?
Eld renar, eld smälter, eld sammanfogar, eld ger värme.
Låt oss lyssna till Johannes ord;
"Jag döper er i vatten till omvändelse, men den som kommer efter mig är starkare än jag. Jag är inte ens värd att ta av honom hans sandaler. Han skall döpa er i den helige Ande och i eld. Han har sin kastskovel i handen och skall rensa sin tröskplats och samla sitt vete i logen, men agnarna skall han bränna upp i en eld som aldrig släcks." Matt.3:11-12
Den Helige Ande kommer med eld, den elden gör oss mindre och Jesus större, den elden bränner bort det som inte ska finnas i våra liv. Den belyser våra fel och vill att vi korrigerar dem.
Vi tar oss till händelsen i den övre salen, när den Helige Ande första gången utgjuts;
"När pingstdagen hade kommit var de alla samlade. Då kom plötsligt från himlen ett dån, som när en våldsam storm drar fram, och det fyllde hela huset där de satt." Apg.2:1-2
Det var ingen liten händelse, den omskakade lärjungarnas hela tillvaro, och ingen av dem blev längre den samme efter den dagen.
"Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem." Apg.2:3
Det som Johannes profeterat, går nu i uppfyllelse, lärjungarnas tungor renas och de börjar tala rakare och mer träffande, de börjar få insikter som de inte tidigare haft, de får en oräddhet, de blir fria från människofruktan.
"Och de uppfylldes alla av den helige Ande och började tala främmande språk, allteftersom Anden ingav dem att tala." Apg.2:4
Här görs inga undantag, alla som var församlade blev fyllda av den Helige Ande och började att tala främmande språk, allt eftersom Anden ingav dem.
Vill idag sluta här genom att återigen uppmana dig att be Gud om att fylla dig med den Helige Ande, fortsätt, be igen och igen och igen, ge inte upp. Gud kommer att svara på din bön.
För att ytterligare uppmana dig vill jag lägga till dessa ord, jag ber med dig, alla uppfylldes de av den Helige Ande!
Känner du inte Jesus, så har du möjligheten att börja göra det idag. Länken här leder till "Frälsningsbön", klicka på den och läs den med ditt hjärta, den hjälper dig att söka Gud. Jesus älskar dig och vill uppenbara sig för dig!
Gud välsigne dig! / Johan

1 kommentar:

Steve Finnell sa...

you are invited to follow my blog

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...