En BILD på vägenMan brukar säga: Ett ORD på vägen, på denna sida vill jag kombinera ORD & BILD.

"Du död, var är din seger? Du död, var är din udd? Dödens udd är synden, och syndens makt kommer av lagen. Men Gud vare tack, som ger oss segern genom vår Herre Jesus Kristus."

1Kor. 15:55-57
"Herrens, HERRENS Ande är över mig, ty HERREN har smort mig till att predika glädjens budskap för de ödmjuka. Han har sänt mig att förbinda dem som har ett förkrossat hjärta, att ropa ut frihet för de fångna och befrielse för de bundna, till att predika ett nådens år från HERREN och en hämndens dag från vår Gud, för att trösta alla sörjande, för att låta de sörjande i Sion få huvudprydnad i stället för aska, glädjens olja i stället för sorg, lovprisningens klädnad i stället för en modfälld ande."  
Jesaja 61:1-3
"Ni skall söka mig, och ni skall också finna mig om ni söker mig av hela ert hjärta."  
Jeremia 29:13"Kom till honom (Jesus), den levande stenen, som visserligen är förkastad av människor men är utvald och dyrbar inför Gud. Och låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus, ett heligt prästerskap,
som skall frambära andliga offer som Gud tack vare Jesus Kristus tar emot med glädje."

1 Petrusbrevet 2:4-5
"Ett brutet strå skall han inte krossa, en tynande veke skall han inte släcka."

Jesaja 42:3

"Salig är den som inte följer de ogudaktigas rådoch inte går
på syndares väg eller sitter bland bespottare
utan har sin glädje i HERRENS undervisning
och begrundar hans ord dag och natt.
Han är som ett träd, planterat vid vattenbäckar,
vilket bär sin frukt i rätt tid och vars blad inte vissnar.
Allt vad han gör lyckas väl.
"

Psaltaren 1:1-3
"Men nu, så säger HERREN, han som har skapat dig, Jakob,
han som har danat dig, Israel: Frukta inte, ty jag har återlöst dig,
jag har kallat dig vid namn, du är min.
Om du än måste gå genom vatten, är jag med dig,
eller genom strömmar, så skall de inte dränka dig.
Om du än måste gå genom eld, skall du inte bli svedd,
lågan skall inte bränna dig.
Ty jag är HERREN, din Gud, Israels Helige, din Frälsare."

Jesaja 43:1-3


Klicka här för att komma till inläggen på "Gud och Jesus"...


Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...