lördag 26 februari 2011

Din andliga vapenrustning. Del 5

Detta är fortsättningen på del 4 i serien om hur du varje dag kan stå fast och segra emot djävulen, synden och ondskans andemakter.

Trons Sköld/Att tro på Guds Löften:
"Tag dessutom trons sköld. Med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar." Ef.6:16

Att varje dag låta Gud få tala till oss genom sitt ord, ger vår tro styrka. Om vi låter Guds ord vara levande i våra hjärtan, kan vi skydda oss från alla de lögner som satan ständigt överöser oss med. Han är en tjuv och bibeln talar om för oss att han har kommit för att stjäla, slakta och förgöra.
Jesus säger: "Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de skall ha liv, ja, liv i överflöd." Joh.10:10
Att hålla upp trons sköld är att låta sanningarna i Guds ord vara levande i oss, då får inte lögnerna något fäste. Tro på Guds löften kommer genom Guds ord, att höra Guds ord, att ta till sig Guds ord, att läsa Guds ord, men också att leva efter Guds ord.
Att lyfta upp trons sköld, är att säga, det står skrivet i Guds ord, då avslöjas sanningen och sanningen skall göra dig fri.
Jesus säger: "Om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar, och ni skall förstå sanningen, och sanningen skall göra er fria."
DAGENS TIPS: Läs Bibeln varje dag, be den Helige Ande att Han gör bibelorden levande, så att du förstår vad du läser, och lev i enlighet med Guds ord.
Här följer lite bibelord som handlar om dagens ämne:
 • Tro kommer genom Guds ord:

 • "Alltså kommer tron av predikan och predikan i kraft av Kristi ord." Rom 10:17

 • Böj ditt öra till Guds ord:

 • "Hör på, alla ni som törstar, kom hit till vattnet, och ni som inte har pengar, kom hit och köp säd och ät. Ja, kom hit och köp säd utan pengar och för intet både vin och mjölk. Varför ger ni ut pengar för det som inte är bröd, era inkomster för det som inte kan mätta? Hör på mig, så skall ni få äta gott och njuta av utsökt mat. Böj ert öra hit och kom till mig! Hör, så får er själ leva!" Jes.55:1-3


 • Lyssna på Guds ord:

 • "Han väcker var morgon mitt öra, han väcker det till att höra på lärjungasätt." Jes.50:4


 • Jesu eget exempel:

 • "Sedan fördes Jesus av Anden ut i öknen för att frestas av djävulen. Och när han hade fastat i fyrtio dagar och fyrtio nätter, blev han till sist hungrig. Då kom frestaren fram och sade till honom: "Om du är Guds Son, så befall att de här stenarna blir bröd." Jesus svarade: "Det står skrivet: Människan lever inte bara av bröd, utan av varje ord som utgår från Guds mun." Sedan tog djävulen honom till den heliga staden och ställde honom på tempelmurens utsprång och sade: "Om du är Guds Son, så kasta dig ner! Det står ju skrivet: Han skall ge sina änglar befallning om dig, och de skall bära dig på händerna, så att du inte stöter din fot mot någon sten." Jesus sade till honom: "Det står också skrivet: Du skall inte fresta Herren, din Gud." Därefter tog djävulen honom upp på ett mycket högt berg och visade honom alla riken i världen och deras härlighet. Och han sade: "Allt detta vill jag ge dig, om du faller ner och tillber mig." Då sade Jesus till honom: "Gå bort, Satan! Ty det står skrivet: Herren, din Gud, skall du tillbe, och endast honom skall du tjäna." Då lämnade djävulen honom, och se, änglar trädde fram och tjänade honom." Matt.4:1-11


 • Detta kapitel är fullproppat av Guds löften:

 • "Den som sitter under den Högstes beskydd och vilar under den Allsmäktiges skugga, han säger: "I HERREN har jag min tillflykt och min borg, min Gud som jag förtröstar på." Han skall rädda dig från fågelfängarens snara och från den förödande pesten. Med sina fjädrar skall han övertäcka dig, under hans vingar skall du finna tillflykt. Hans trofasthet är sköld och skärm. Du skall inte frukta nattens fasor, inte pilen som flyger om dagen, inte pesten som går fram i mörkret eller farsoten som härjar vid middagens ljus. Om än tusen faller vid din sida, ja, tio tusen vid din högra sida, så skall det inte drabba dig. Med egna ögon skall du se hur de ogudaktiga får sitt straff. Ty du har sagt att HERREN är ditt skydd, du har gjort den Högste till din tillflykt. Ingen olycka skall drabba dig, ingen plåga närma sig din hydda. Ty han skall ge sina änglar befallning om dig att bevara dig på alla dina vägar. De skall bära dig på händerna, så att du inte stöter din fot mot någon sten. Över lejon och huggormar skall du gå fram, du skall trampa ner unga lejon och drakar. "Han håller mig kär och jag skall befria honom, jag skall beskydda honom, ty han känner mitt namn. Han ropar till mig och jag svarar honom. Jag är med honom i nöden, jag skall rädda honom och ge honom ära. Jag skall mätta honom med långt liv och låta honom se min frälsning."" Ps 91


Detta var femte delen i serien "Din andliga vapenrustning"
Känner du inte Jesus vill jag gärna hjälpa dig att ta de första stegen mot en levande relation med Honom, ställa några korta frågor och be en bön med dig! Klicka på denna länk för att komma till frälsningsbön. Jesus älskar dig!
Gud välsigne dig! / Johan

Läs mer här...
Din andliga vapenrustning 1
Din andliga vapenrustning 2
Din andliga vapenrustning 3
Din andliga vapenrustning 4
Din andliga vapenrustning 5
Din andliga vapenrustning 6
Din andliga vapenrustning 7
Din andliga vapenrustning 8

fredag 18 februari 2011

Gud älskar dig!

Speciellt till "R" som skrev denna kommentar, men även till alla andra:
"Jag vet att Gud förlåtit mig min skuld. Men hur hanterar jag de känslor av skuld som fortfarande inte vill lämna mig eftersom jag vet att min synd har konsekvens, den har gjort skada. Denna skada finns kvar, och den blir större om jag öppet tar upp saken med dem som berörs."

Ett bibelord kommer till mig, och jag vill ge dig det:
"Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv. Inte sände Gud sin Son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde Sons namn. Och detta är domen: ljuset kom till världen och människorna älskade mörkret och inte ljuset, eftersom deras gärningar var onda. Ty var och en som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte skall avslöjas. Men den som lyder sanningen kommer till ljuset, för att det skall bli uppenbart att hans gärningar är gjorda i Gud."" Joh.3:16-21


Precis som denna ring, så är Guds kärlek evig, den har ingen början och inget slut, hans kärlek förändras aldrig.
Nästa likhet med ringen är att Guds kärlek alltid omsluter oss, den vill skydda oss och bevara oss, därför säger bibeln:
"Liksom Fadern har älskat mig, så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek. Om ni håller mina bud, förblir ni i min kärlek, liksom jag har hållit min Faders bud och förblir i hans kärlek." Joh 15:9-10

Oavsett vad, håll fast vid Guds kärlek, låt den innesluta dig, låt Guds ord leda dig!

Gud välsigne er! / Johan

lördag 12 februari 2011

Vicki Yohe - Annoint me Lord

Speciellt till "M" som skrev denna kommentar, men även till alla andra.
"Vill du be med mig att Gud vill komma med sin Helige Ande in i mitt liv så att jag får bli till välsignelse för mina medmänniskor...."

Lyssna och njut, låt den Helige Ande fylla dig!
Gud välsigne er! / Johan

onsdag 9 februari 2011

Din andliga vapenrustning. Del 4

Detta är fortsättningen på del 3 i serien om hur du varje dag kan stå fast och segra emot djävulen, synden och ondskans andemakter.
3. Villighetens skor / Lydnad:
 • Att med våra liv tjäna Gud.

 • "Ställ inte era lemmar i syndens tjänst, som vapen åt orättfärdigheten, utan ställ er själva i Guds tjänst. Ni som var döda men nu lever, ställ era lemmar i Guds tjänst som vapen åt rättfärdigheten." Rom 6:13

  Att låta våra liv vara en väldoft för Gud, innebär också att det blir en väldoft för andra människor. Vi kan med våra liv berätta om Jesus, det innebär inte att alla kommer att tycka som du, det innebär inte att alla kommer att tro som du, men att lyda Gud är att ta på sig villighetens skor.
  "Ty vi är en Kristi rökelse inför Gud bland dem som blir frälsta och bland dem som blir förtappade, för de senare en doft av död till död, för de förra en doft av liv till liv. Vem räcker till för detta? Vi är inte som de flesta, som för egen vinning förfalskar Guds ord. Nej, i Kristus predikar vi med rent sinne inför Gud det ord som kommer från Gud." 1Kor 2:15-17

 • Lydnad ger seger:

 • Är vi villiga att lyda Gud, så lovar Han att krossa satan under våra fötter
  "Er lydnad är ju känd av alla. Därför gläder jag mig över er, men jag vill att ni skall vara förståndiga i fråga om det goda och oskyldiga i fråga om det onda. Fridens Gud skall snart krossa Satan under era fötter. Vår Herre Jesu Kristi nåd vare med er." Rom 16:19-20

 • Vem skall gå om inte du och jag går:

 • Det ligger på vårt ansvar att berätta om Jesus, vem skall annars göra det.
  "Ty var och en som åkallar Herrens namn skall bli frälst. Men hur skulle de kunna åkalla den som de inte har kommit till tro på? Och hur skulle de kunna tro på den som de inte har hört? Och hur skulle de kunna höra, om ingen predikar? Och hur skulle några kunna predika, om de inte blev utsända? Det står skrivet: Hur ljuvliga är inte stegen av dem som förkunnar det goda budskapet. Men alla ville inte lyda evangeliet. Jesaja säger: Herre, vem trodde vår predikan? Alltså kommer tron av predikan och predikan i kraft av Kristi ord." Rom 10:13-17

 • Jesus har befallt oss att gå

 • "Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: "Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut." Matt 28:18-20

 • Bekänn din tro på Jesus:

 • Att bekänna sin tro på Jesus är första steget att utföra missionsbefallningen som Gud gett oss. För om du och jag inte delar med oss av vår tro, vem skall då göra det? Hur ska andra få höra?
  "Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst." Rom 10:9

  Så budskapet idag är: Lyd Jesu missionsbefallning, berätta om Jesus för dem i din närhet, då tar du på dig villighetens skor.
  Är det alltid enkelt och lätt att göra det, nej, jag vill idag relatera till en annan blog med rubriken "Said Musa kan avrättas för sin tro om tre dagar – Afghanistan". Bara för att Said Musa, tagit emot Jesus som sin frälsare hotas han att hängas om han inte omvänder sig tillbaka till Islam.
  Att lyda Jesus har ett pris, är du beredd att betala det, tillsammans med Gud och varandra är vi starka.
  Vill avsluta med samma strof som i Niclas inlägg.
  Said står ensam. Men Jesus är med honom. Och du och jag i förbön, eller hur?
  Detta var fjärde delen i serien "Din andliga vapenrustning"
  Känner du inte Jesus vill jag gärna hjälpa dig att ta de första stegen mot en levande relation med Honom, ställa några korta frågor och be en bön med dig! Klicka på denna länk för att komma till frälsningsbön. Jesus älskar dig!
  Gud välsigne dig! / Johan

  Läs mer här...
  Din andliga vapenrustning 1
  Din andliga vapenrustning 2
  Din andliga vapenrustning 3
  Din andliga vapenrustning 4
  Din andliga vapenrustning 5
  Din andliga vapenrustning 6
  Din andliga vapenrustning 7
  Din andliga vapenrustning 8
  Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...