onsdag 26 januari 2011

Din andliga vapenrustning. Del 3

Detta är fortsättningen på del 2 i serien om hur du varje dag kan stå fast och segra emot djävulen, synden och ondskans andemakter.

2. Rättfärdighetens pansar/Att vila i Gud:
 • Att få sina synder förlåtna:

 • Rättfärdighet beror inte på vad vi har gjort, utan på vad Jesus har gjort.
  "Alla har syndat och saknar härligheten från Gud, och de står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det, av hans nåd, därför att Kristus Jesus har friköpt dem." Rom. 3:23-24

  "Rättfärdighet kommer att tillräknas oss som tror på honom som från de döda uppväckte Jesus, vår Herre, han som utlämnades för våra synders skull och uppväcktes för vår rättfärdiggörelses skull." Rom. 4:24-25

 • Tron på Jesus gör oss rättfärdiga:

 • Gud visar sin rättfärdighet, genom att ge rättfärdighet åt dem som tror på Jesus. Rättfärdighet kommer av tro, inte av gärningar.
  "I den tid som nu är ville han visa sin rättfärdighet: att han själv är rättfärdig, när han förklarar den rättfärdig som tror på Jesus. Men vad kan vi då berömma oss av? Allt beröm är uteslutet. Genom vilken regel? Genom gärningarnas? Nej, genom trons regel. Vi hävdar att människan förklaras rättfärdig genom tro, utan laggärningar. Eller är Gud endast judarnas Gud? Är han inte också hedningarnas? Jo, också hedningarnas, lika säkert som Gud är en, han som förklarar den omskurne rättfärdig av tro och den oomskurne genom tro. Sätter vi då lagen ur kraft genom tron? Nej, inte alls! Vi upprätthåller lagen." Rom. 3:26-31

  "Det var inte genom lagen som Abraham och hans efterkommande fick löftet att ärva världen, utan genom den rättfärdighet som kommer av tro." Rom. 4:13

  "Vad skall vi då säga? Jo, att hedningarna, som inte strävade efter rättfärdighet, vann rättfärdigheten, den rättfärdighet som kommer av tro. Israel däremot, som strävade efter att uppfylla den lag som ger rättfärdighet, har inte nått fram till den lagen. Varför? Därför att de inte sökte rättfärdigheten av tro, utan tänkte sig kunna vinna rättfärdigheten genom gärningar. De har snubblat på stötestenen, så som det står skrivet: Se, jag lägger i Sion en stötesten och en klippa till fall. Men den som tror på honom skall inte stå där med skam."Rom. 9:30-33

  "De känner inte rättfärdigheten från Gud utan strävar efter att upprätta sin egen rättfärdighet och har inte underordnat sig rättfärdigheten från Gud. Ty Kristus är lagens slut, till rättfärdighet för var och en som tror. Mose skriver ju om den rättfärdighet som kommer av lagen: Den människa som håller lagen skall leva genom den. Men den rättfärdighet som kommer av tron säger: Fråga inte i ditt hjärta: Vem skall fara upp till himlen? - det vill säga för att hämta ner Kristus - eller: Vem skall fara ner i avgrunden? - det vill säga för att hämta upp Kristus från de döda. Vad säger den då? Ordet är dig nära, i din mun och i ditt hjärta, nämligen trons ord som vi predikar. Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst. Ty med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst. Skriften säger: Ingen som tror på honom skall stå där med skam. Det är ingen skillnad mellan jude och grek. Alla har en och samme Herre, och han ger sina rikedomar åt alla som åkallar honom. Ty var och en som åkallar Herrens namn skall bli frälst." Rom. 10:3-13

 • Rättfärdighet ger frid:

 • När du och jag försonas med Gud ger Han oss av sin frid.
  "Då vi alltså har förklarats rättfärdiga av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus." Rom 5:1

 • Du behöver inte frukta:

 • När vi bett om förlåtelse för våra synder och lämnar dem åt Gud, så är det som om att vi tar på oss Jesus som ett bröstpansar. När Gud ser på oss, så ser Han Jesus, och Jesu kärlek har tvättat bort vår synd, vårt hjärta är rent.
  "Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe, medan vi ännu var syndare. När vi nu står som rättfärdiga genom hans blod, hur mycket säkrare skall vi då inte genom honom bli frälsta från vredesdomen. Ty om vi, medan vi var Guds fiender, blev försonade med Gud genom hans Sons död, hur mycket säkrare skall vi då inte bli frälsta genom hans liv, när vi nu är försonade. Men inte bara det, utan vi gläder oss i Gud genom vår Herre Jesus Kristus, genom vilken vi nu har tagit emot försoningen." Rom.5:9

 • Frikänd från domen:

 • Det som synden orsakade oss var fördömelse och en kommande dom, men det Gud gav oss, var förlåtelse och frikännande.
  "Ty synden grep tillfället och bedrog mig genom budordet och dödade mig genom det." Rom.7:11

  "Ty syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre." Rom.6:23

  "Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus." Rom.8:1

 • Rättfärdigheten är ett vapen:

 • Utan rättfärdighet kommer vår kamp mot synden, djävulen och de onda andemakterna ingenstans. Den leder ingen vart och vi kommer inte att vinna någon seger, än mindre leva det segerrika liv som Gud tänkt att vi skall leva i.
  "Ställ inte era lemmar i syndens tjänst, som vapen åt orättfärdigheten, utan ställ er själva i Guds tjänst. Ni som var döda men nu lever, ställ era lemmar i Guds tjänst som vapen åt rättfärdigheten." Rom. 6:13

Denna vers för oss in på nästa del av rustningen.... Detta var tredje delen i serien "Din andliga vapenrustning"
Rättfärdighet är att vara rätt färdig för att möta Gud, detta är sammanfattningen av ovanstående bibelverser. Och jag vill bara understryka Paulus ord i Romarbrevet kapitel 10 och vers 9 till 10. Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst.
Jag vill gärna hjälpa dig att ta de första stegen mot en levande relation med Jesus, ställa några korta frågor och be en bön med dig! Klicka på denna länk för att komma till frälsningsbön. Jesus älskar dig!
Gud välsigne dig! / Johan

Läs mer här...
Din andliga vapenrustning 1
Din andliga vapenrustning 2
Din andliga vapenrustning 3
Din andliga vapenrustning 4
Din andliga vapenrustning 5
Din andliga vapenrustning 6
Din andliga vapenrustning 7
Din andliga vapenrustning 8

Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...