onsdag 9 februari 2011

Din andliga vapenrustning. Del 4

Detta är fortsättningen på del 3 i serien om hur du varje dag kan stå fast och segra emot djävulen, synden och ondskans andemakter.
3. Villighetens skor / Lydnad:
 • Att med våra liv tjäna Gud.

 • "Ställ inte era lemmar i syndens tjänst, som vapen åt orättfärdigheten, utan ställ er själva i Guds tjänst. Ni som var döda men nu lever, ställ era lemmar i Guds tjänst som vapen åt rättfärdigheten." Rom 6:13

  Att låta våra liv vara en väldoft för Gud, innebär också att det blir en väldoft för andra människor. Vi kan med våra liv berätta om Jesus, det innebär inte att alla kommer att tycka som du, det innebär inte att alla kommer att tro som du, men att lyda Gud är att ta på sig villighetens skor.
  "Ty vi är en Kristi rökelse inför Gud bland dem som blir frälsta och bland dem som blir förtappade, för de senare en doft av död till död, för de förra en doft av liv till liv. Vem räcker till för detta? Vi är inte som de flesta, som för egen vinning förfalskar Guds ord. Nej, i Kristus predikar vi med rent sinne inför Gud det ord som kommer från Gud." 1Kor 2:15-17

 • Lydnad ger seger:

 • Är vi villiga att lyda Gud, så lovar Han att krossa satan under våra fötter
  "Er lydnad är ju känd av alla. Därför gläder jag mig över er, men jag vill att ni skall vara förståndiga i fråga om det goda och oskyldiga i fråga om det onda. Fridens Gud skall snart krossa Satan under era fötter. Vår Herre Jesu Kristi nåd vare med er." Rom 16:19-20

 • Vem skall gå om inte du och jag går:

 • Det ligger på vårt ansvar att berätta om Jesus, vem skall annars göra det.
  "Ty var och en som åkallar Herrens namn skall bli frälst. Men hur skulle de kunna åkalla den som de inte har kommit till tro på? Och hur skulle de kunna tro på den som de inte har hört? Och hur skulle de kunna höra, om ingen predikar? Och hur skulle några kunna predika, om de inte blev utsända? Det står skrivet: Hur ljuvliga är inte stegen av dem som förkunnar det goda budskapet. Men alla ville inte lyda evangeliet. Jesaja säger: Herre, vem trodde vår predikan? Alltså kommer tron av predikan och predikan i kraft av Kristi ord." Rom 10:13-17

 • Jesus har befallt oss att gå

 • "Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: "Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut." Matt 28:18-20

 • Bekänn din tro på Jesus:

 • Att bekänna sin tro på Jesus är första steget att utföra missionsbefallningen som Gud gett oss. För om du och jag inte delar med oss av vår tro, vem skall då göra det? Hur ska andra få höra?
  "Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst." Rom 10:9

  Så budskapet idag är: Lyd Jesu missionsbefallning, berätta om Jesus för dem i din närhet, då tar du på dig villighetens skor.
  Är det alltid enkelt och lätt att göra det, nej, jag vill idag relatera till en annan blog med rubriken "Said Musa kan avrättas för sin tro om tre dagar – Afghanistan". Bara för att Said Musa, tagit emot Jesus som sin frälsare hotas han att hängas om han inte omvänder sig tillbaka till Islam.
  Att lyda Jesus har ett pris, är du beredd att betala det, tillsammans med Gud och varandra är vi starka.
  Vill avsluta med samma strof som i Niclas inlägg.
  Said står ensam. Men Jesus är med honom. Och du och jag i förbön, eller hur?
  Detta var fjärde delen i serien "Din andliga vapenrustning"
  Känner du inte Jesus vill jag gärna hjälpa dig att ta de första stegen mot en levande relation med Honom, ställa några korta frågor och be en bön med dig! Klicka på denna länk för att komma till frälsningsbön. Jesus älskar dig!
  Gud välsigne dig! / Johan

  Läs mer här...
  Din andliga vapenrustning 1
  Din andliga vapenrustning 2
  Din andliga vapenrustning 3
  Din andliga vapenrustning 4
  Din andliga vapenrustning 5
  Din andliga vapenrustning 6
  Din andliga vapenrustning 7
  Din andliga vapenrustning 8

  Inga kommentarer:

  Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...