lördag 26 februari 2011

Din andliga vapenrustning. Del 5

Detta är fortsättningen på del 4 i serien om hur du varje dag kan stå fast och segra emot djävulen, synden och ondskans andemakter.

Trons Sköld/Att tro på Guds Löften:
"Tag dessutom trons sköld. Med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar." Ef.6:16

Att varje dag låta Gud få tala till oss genom sitt ord, ger vår tro styrka. Om vi låter Guds ord vara levande i våra hjärtan, kan vi skydda oss från alla de lögner som satan ständigt överöser oss med. Han är en tjuv och bibeln talar om för oss att han har kommit för att stjäla, slakta och förgöra.
Jesus säger: "Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de skall ha liv, ja, liv i överflöd." Joh.10:10
Att hålla upp trons sköld är att låta sanningarna i Guds ord vara levande i oss, då får inte lögnerna något fäste. Tro på Guds löften kommer genom Guds ord, att höra Guds ord, att ta till sig Guds ord, att läsa Guds ord, men också att leva efter Guds ord.
Att lyfta upp trons sköld, är att säga, det står skrivet i Guds ord, då avslöjas sanningen och sanningen skall göra dig fri.
Jesus säger: "Om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar, och ni skall förstå sanningen, och sanningen skall göra er fria."
DAGENS TIPS: Läs Bibeln varje dag, be den Helige Ande att Han gör bibelorden levande, så att du förstår vad du läser, och lev i enlighet med Guds ord.
Här följer lite bibelord som handlar om dagens ämne:
  • Tro kommer genom Guds ord:

  • "Alltså kommer tron av predikan och predikan i kraft av Kristi ord." Rom 10:17

  • Böj ditt öra till Guds ord:

  • "Hör på, alla ni som törstar, kom hit till vattnet, och ni som inte har pengar, kom hit och köp säd och ät. Ja, kom hit och köp säd utan pengar och för intet både vin och mjölk. Varför ger ni ut pengar för det som inte är bröd, era inkomster för det som inte kan mätta? Hör på mig, så skall ni få äta gott och njuta av utsökt mat. Böj ert öra hit och kom till mig! Hör, så får er själ leva!" Jes.55:1-3


  • Lyssna på Guds ord:

  • "Han väcker var morgon mitt öra, han väcker det till att höra på lärjungasätt." Jes.50:4


  • Jesu eget exempel:

  • "Sedan fördes Jesus av Anden ut i öknen för att frestas av djävulen. Och när han hade fastat i fyrtio dagar och fyrtio nätter, blev han till sist hungrig. Då kom frestaren fram och sade till honom: "Om du är Guds Son, så befall att de här stenarna blir bröd." Jesus svarade: "Det står skrivet: Människan lever inte bara av bröd, utan av varje ord som utgår från Guds mun." Sedan tog djävulen honom till den heliga staden och ställde honom på tempelmurens utsprång och sade: "Om du är Guds Son, så kasta dig ner! Det står ju skrivet: Han skall ge sina änglar befallning om dig, och de skall bära dig på händerna, så att du inte stöter din fot mot någon sten." Jesus sade till honom: "Det står också skrivet: Du skall inte fresta Herren, din Gud." Därefter tog djävulen honom upp på ett mycket högt berg och visade honom alla riken i världen och deras härlighet. Och han sade: "Allt detta vill jag ge dig, om du faller ner och tillber mig." Då sade Jesus till honom: "Gå bort, Satan! Ty det står skrivet: Herren, din Gud, skall du tillbe, och endast honom skall du tjäna." Då lämnade djävulen honom, och se, änglar trädde fram och tjänade honom." Matt.4:1-11


  • Detta kapitel är fullproppat av Guds löften:

  • "Den som sitter under den Högstes beskydd och vilar under den Allsmäktiges skugga, han säger: "I HERREN har jag min tillflykt och min borg, min Gud som jag förtröstar på." Han skall rädda dig från fågelfängarens snara och från den förödande pesten. Med sina fjädrar skall han övertäcka dig, under hans vingar skall du finna tillflykt. Hans trofasthet är sköld och skärm. Du skall inte frukta nattens fasor, inte pilen som flyger om dagen, inte pesten som går fram i mörkret eller farsoten som härjar vid middagens ljus. Om än tusen faller vid din sida, ja, tio tusen vid din högra sida, så skall det inte drabba dig. Med egna ögon skall du se hur de ogudaktiga får sitt straff. Ty du har sagt att HERREN är ditt skydd, du har gjort den Högste till din tillflykt. Ingen olycka skall drabba dig, ingen plåga närma sig din hydda. Ty han skall ge sina änglar befallning om dig att bevara dig på alla dina vägar. De skall bära dig på händerna, så att du inte stöter din fot mot någon sten. Över lejon och huggormar skall du gå fram, du skall trampa ner unga lejon och drakar. "Han håller mig kär och jag skall befria honom, jag skall beskydda honom, ty han känner mitt namn. Han ropar till mig och jag svarar honom. Jag är med honom i nöden, jag skall rädda honom och ge honom ära. Jag skall mätta honom med långt liv och låta honom se min frälsning."" Ps 91


Detta var femte delen i serien "Din andliga vapenrustning"
Känner du inte Jesus vill jag gärna hjälpa dig att ta de första stegen mot en levande relation med Honom, ställa några korta frågor och be en bön med dig! Klicka på denna länk för att komma till frälsningsbön. Jesus älskar dig!
Gud välsigne dig! / Johan

Läs mer här...
Din andliga vapenrustning 1
Din andliga vapenrustning 2
Din andliga vapenrustning 3
Din andliga vapenrustning 4
Din andliga vapenrustning 5
Din andliga vapenrustning 6
Din andliga vapenrustning 7
Din andliga vapenrustning 8

2 kommentarer:

Jan Samuel sa...

Takk for bra inlegg Johan!!!
Jeg ønsker deg og din familie en VELSIGNET god dag med:
Salme 91 vers 4.
Med sina fjädrar skall han övertäcka dig,
under hans vingar skall du finna tillflykt.
Hans trofasthet är sköld och skärm.
Hilsen Jan Samuel.

Sanningen skall göra dig fri! sa...

Tack, säger även jag, behövde ordet den dagen!
Var välsignad / Johan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...