söndag 2 maj 2010

Förlåt oss våra skulder

Det vi ser när Jesus förlåter synder är att människorna vänt sina hjärtan mot Gud för att vara mottagliga för förlåtelse.
För att kunna få förlåtelse måste man ju inse att man behöver förlåtelse.
Ta t.ex. liknelsen om den förlorade sonen, redan när han är på väg till sin far förbarmar han sig över honom;
"Jag vill stå upp och gå till min far och säga till honom:
Far, jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Låt mig få bli som en av dina daglönare. Och han stod upp och gick till sin far.
Medan han ännu var långt borta, fick hans far se honom och förbarmade sig över honom. Fadern skyndade emot honom, föll honom om halsen och kysste honom. Sonen sade till honom: Far, jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Men fadern sade till sina tjänare: Skynda er att ta fram den bästa dräkten och klä honom i den och sätt en ring på hans hand och skor på hans fötter! Och hämta den gödda kalven och slakta den, och låt oss äta och vara glada. Ty min son var död men har fått liv igen, han var förlorad men är återfunnen. Och festen började.
"
Hela liknelsen finns i Luk. 15:11-32
Vad jag förstår, så talar bibeln om att Jesus har förlåtit oss, det handlar om att vi ska ta emot förlåtelsen.
Jesus själv lär oss det i bönen Fader vår;
"Så skall ni be: Fader vår, som är i himlen. Helgat blive ditt namn. Komme ditt rike. Ske din vilja på jorden liksom den sker i himlen. Ge oss i dag vårt bröd för dagen.
Och förlåt oss våra skulder, såsom också vi förlåter dem som står i skuld till oss. Och för oss inte in i frestelse utan fräls oss från den onde.
Ty om ni förlåter människorna deras överträdelser, skall er himmelske Fader också förlåta er.
Men om ni inte förlåter människorna, skall inte heller er Fader förlåta era överträdelser.
" Matt. 6:9-15
Känner du inte Jesus, så har du möjligheten att börja göra det idag. Länken här leder till "Frälsningsbön", klicka på den och läs den med ditt hjärta, den hjälper dig att söka Gud. Jesus älskar dig och vill uppenbara sig för dig!
Gud välsigne dig! / Johan

Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...