tisdag 11 maj 2010

Låt inte fruktan styra dig!

Är du rädd ibland?
Jag är rädd ibland.
Rädsla kan vara nyttigt, t.ex. det är bra att vara rädd för att lägga handen på en het platta, annars bränner du dig. Det är bra att vara rädd för att bli överkörd, då tar du det försiktigt när du går över en gata.
Det finns också rädslor som inte är bra, vi kallar dem ibland fobier, detta är rädslor som binder oss, som paralyserar oss, som ger oss ångest. En sådan fobi är människofruktan, att vara rädd för andra människor så att man inte vågar prata med/inför andra.
David en person i bibeln som var en stor krigsman, en hjälte, en kung, han var också rädd ibland. Vi kan läsa om det t.ex. i Psaltaren 56
"När fruktan kommer över mig förtröstar jag på dig. Med Guds hjälp skall jag prisa hans ord, på Gud förtröstar jag och fruktar inte. Vad kan det som är kött göra mig?" Ps.56:4-5
David drabbas av fruktan/rädsla, men han visste hur han skulle hantera den, han visste att Gud var med honom.
"Mina fiender måste vika tillbaka när jag ropar till dig. Detta vet jag, ty Gud är med mig. Med Guds hjälp skall jag prisa hans ord, med HERRENS hjälp skall jag prisa hans ord. På Gud förtröstar jag och fruktar inte. Vad kan människor göra mig?" Ps.56:10-12
Han visste att om han ropade till Gud, så var hans fiender tvungna att vika tillbaka.
Jesus säger:
"Till er, mina vänner, säger jag: Var inte rädda för dem som dödar kroppen men sedan inte kan göra något mer. Jag vill visa er vem ni skall frukta. Frukta honom som har makt att döda och sedan kasta i Gehenna.
Ja, jag säger er: Honom skall ni frukta. Säljs inte fem sparvar för två öre? Och inte en enda av dem är bortglömd hos Gud. Ja, till och med alla hårstrån på ert huvud är räknade. Var inte rädda. Ni är mer värda än många sparvar........
När man ställer er till svars i synagogor och inför makthavare och myndigheter, så gör er inga bekymmer för hur ni skall försvara er eller vad ni skall säga. Ty den helige Ande skall i den stunden låta er veta vad ni skall säga.
" Luk.12:4-12
Jesus uppmuntrar oss med dessa ord dagarna innan Han dör på korset;
"Detta har jag talat till er, för att ni skall ha frid i mig. I världen får ni lida, men var vid gott mod. Jag har övervunnit världen." Joh.16:33
Även aposteln Paulus skriver om detta i Romarbrevet;
"Vad skall vi nu säga om detta? Är Gud för oss, vem kan då vara emot oss?
Han som inte skonade sin egen Son utan utlämnade honom för oss alla, hur skulle han kunna annat än också skänka oss allt med honom? Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud är den som frikänner.
Vem är den som fördömer? Kristus Jesus är den som har dött, ja, än mer, den som har blivit uppväckt och som sitter på Guds högra sida och ber för oss. Vem kan skilja oss från Kristi kärlek?
Nöd eller ångest, förföljelse eller hunger, nakenhet, fara eller svärd? Det står ju skrivet: För din skull dödas vi hela dagen, vi räknas som slaktfår.
Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss.
Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken något som nu är eller något som skall komma, varken makter, höjd eller djup eller något annat skapat skall kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre
" Rom.8:31-39
Var inte rädd för människor, var inte rädd för djävulen och hans demoner, frukta Gud och lita på Honom, det är Han som har gett dig uppdraget att vittna om Jesus.
"Fridens Gud skall snart krossa Satan under era fötter. Vår Herre Jesu Kristi nåd vare med er." Rom.16:20
Bön driver bort fruktan och skapar förtröstan, tror du på Jesus så är Satan alltid under dina fötter, Jesus besegrade honom (Satan) när Han (Jesus) dog på korset, och på tredje dagen uppstod från de döda.
Känner du rädsla och fruktan inför människor, lägg dina händer på din dataskärm, jag vill be för dig.
"I Jesu namn, befaller jag fruktan att gå, försvinn, Fader kom och fyll med din Helige Ande, frimodighetens ande fyll min vän i Jesu namn, Amen"

Du är nu fri från din fruktan, gå och tjäna Herren med glädje!

Känner du inte Jesus, så har du möjligheten att börja göra det idag. Länken här leder till "Frälsningsbön", klicka på den och läs den med ditt hjärta, den hjälper dig att söka Gud. Jesus älskar dig och vill uppenbara sig för dig!
Gud välsigne dig! / Johan

Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...