söndag 9 maj 2010

Försvarstal

"Var nyktra och vaksamma. Er motståndare djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem han skall sluka. Gör motstånd mot honom, orubbliga i tron, och tänk på att era bröder här i världen utstår samma lidanden." 1Petr. 5:8
Hur skall vi kunna göra motstånd?
Delvis finns svaret i versen, Var nyktra och vaksamma, ge inte vika i er tro, tänk på att alla kristna har denna kamp att kämpa, du är inte ensam.
Bibeln ger oss bra instruktioner i kampen mot djävulens lögner och angrepp.
"Till sist, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Tag på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp.
Ty vi strider inte mot kött och blod utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna. Tag därför på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot på den onda dagen och behålla fältet, sedan ni fullgjort allt.
Stå alltså fasta, spänn på er sanningen som bälte kring era höfter och kläd er i rättfärdighetens pansar och sätt som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. Tag dessutom trons sköld. Med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. Tag emot frälsningens hjälm och Andens svärd som är Guds ord.
Gör detta under ständig åkallan och bön och bed alltid i Anden. Vaka därför och håll ut i bön för alla de heliga." Ef.6:10-18
 1. Sanningen.
  Håll dig till sanningen, utan den faller hela ditt försvar platt till marken.
  Joh.14:6, Joh.8:32

 2. Rättfärdigheten
  Guds rättfärdighet är det du kan luta dig mot, Han är utan synd och gör den utan synd som tror på Honom. 2 Kor 5:21

 3. Villigheten
  Var villig att dela med dig av vad Gud har gjort för dig, att det finns seger över synden i Jesus. Joh. 3:16, 2 Kor 2:14

 4. Tron
  Bygg upp din tro, tro kommer av Guds ord. Rom.10:17

 5. Frälsningen
  Frälsningen beskyddar dina tankar, det är i tankarna som synden först får sitt grepp om dig. Jak. 1:15, Fil.4:7

 6. Guds ord (Bibeln)
  Guds ord (Bibeln) ger dig vägledning och ska läsas med vägledning av Guds Ande. 2Tim.3:16, Hebr.4:12-13, Joh.14:26

 7. Bön
  Bönen är det redskap som får alla delar i rustningen att fungera, det är genom bön som enheten kommer. Apg.4:31

Jag vill uppmuntra er alla med dessa två bibelord;
"Kämpa trons goda kamp, sök att vinna det eviga livet som du blev kallad till..." 1Tim.6:12
"HERREN är med dig, du tappre stridsman." Dom.6:12
Känner du inte Jesus, så har du möjligheten att börja göra det idag. Länken här leder till "Frälsningsbön", klicka på den och läs den med ditt hjärta, den hjälper dig att söka Gud. Jesus älskar dig och vill uppenbara sig för dig!
Gud välsigne dig! / Johan

Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...