måndag 31 maj 2010

Otacksam - Tacksam

Otacksamhet hindrar dig när du ber!
"Kom, låt oss höja glädjerop till HERREN, jubel till vår frälsnings klippa. Låt oss träda fram inför hans ansikte med tacksägelse, höja jubel till honom med lovsång! Ty HERREN är en stor Gud, en stor konung över alla gudar.Han har jordens djup i sin hand, och bergens höjder är hans. Hans är havet, ty han har gjort det, och det torra har hans händer format. Kom, låt oss falla ner och tillbe, låt oss böja knä för HERREN, vår skapare. Ty han är vår Gud och vi är folket i hans hjord, fåren som står under hans vård.
I dag, om ni hör hans röst, så förhärda inte era hjärtan som i Meriba, som på Massas dag i öknen, där era fäder frestade mig och satte mig på prov, fastän de såg mina gärningar. I fyrtio år väckte det släktet min avsky, och jag sade: "De är ett folk som far vilse med sina hjärtan, de vill inte veta av mina vägar." Så svor jag i min vrede: "De skall inte komma in i min vila."
"" Ps.95
Vad är det som är så speciellt med Meriba? Varför nämns det här?
Jo;
  1. Israels folk hade blivit befriade från förtrycket i Egypten, där de hade varit slavar i flera hundra år.
  2. Gud hade räddat dem genom att dela röda havet så att hela Israel kunde vandra igenom torrskodda medan deras förföljare Egyptierna dränktes i vattnet.
  3. Gud hade gett dem de tio budorden.
  4. Gud ledde dem om dagen med ett moln och om natten med eld.
  5. Varje dag gav Gud dem mat.

Listan kan göras lång med anledningar till varför de borde varit tacksamma till Gud och varför det skulle ha litat på Honom. Ändå så väljer de att klaga på Gud och att vara otacksamma.
Bibeln säger i brevet till Filipperna;
"Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga: gläd er. Låt alla människor se hur vänliga ni är. Herren är nära.
Gör er inga bekymmer för något utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse.
Då skall Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus.
" Fil.4:4-7
Så vad kan vi lära oss av detta;
Visa tacksamhet, tro på att Gud hjälper dig när du behöver det.
Var tacksam, Gud vill höra din bön!
Låt oss säga som David;
Kom, låt oss höja glädjerop till HERREN, jubel till vår frälsnings klippa. Låt oss träda fram inför hans ansikte med tacksägelse, höja jubel till honom med lovsång! Ty HERREN är en stor Gud, en stor konung över alla gudar.
Känner du inte Jesus, så har du möjligheten att börja göra det idag. Länken här leder till "Frälsningsbön", klicka på den och läs den med ditt hjärta, den hjälper dig att söka Gud. Jesus älskar dig och vill uppenbara sig för dig!
Gud välsigne er! / Johan

Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...