onsdag 12 maj 2010

Vem skall gå?

Frågan är just så;
Vem skall gå?
"Ty var och en som åkallar Herrens namn skall bli frälst.
Men hur skulle de kunna åkalla den som de inte har kommit till tro på?
Och hur skulle de kunna tro på den som de inte har hört?
Och hur skulle de kunna höra, om ingen predikar?
Och hur skulle några kunna predika, om de inte blev utsända?
Det står skrivet: Hur ljuvliga är inte stegen av dem som förkunnar det goda budskapet.
" Rom.10:13-15
Vem är det som har blivit utsänd?
Jesus säger;
"Jag har fått all makt i himlen och på jorden.
Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar!
Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er.
Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut.
" Matt.28:18-20
Vem talar Jesus till?
Jesus talade till sina lärjungar.
Vem är hans lärjungar?
Den som tror på Jesus blir hans lärjunge.
Så frågan blir; Vem är det som Jesus sänder ut?
Plats för ditt svar: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Min nästa fråga är;
Är du en Jesu lärjunge, tror du på Jesus, vill du följa Honom?
Jesus säger;
"Följ mig, så skall jag göra er till människofiskare." Matt.4:19
Du är utsänd av Gud, för att vara ett ljus för Honom.
Du är utsänd av Gud för att berätta om vad Han har gjort för dig, och om vem Jesus är.
Det är DU som är utsänd, vill du gå?
Känner du inte Jesus, så har du möjligheten att börja göra det idag. Länken här leder till "Frälsningsbön", klicka på den och läs den med ditt hjärta, den hjälper dig att söka Gud. Jesus älskar dig och vill uppenbara sig för dig!
Gud välsigne dig! / Johan

3 kommentarer:

Andreas sa...

Men Johan du har ju glömt att fylla i ditt namn där vid raden på vem som ska gå ut i världen!

Det är ju tio bokstäver där och mitt namn är på sju bokstäver, så då slipper jag -- skönt.

Sanningen skall göra dig fri! sa...

Hej Andreas!
Det är inget bokstavsspel, så vem är det som Jesus sänder ut?
Gud välsigne dig! /Johan

Andreas sa...

Okej, jag trodde det var "Lingo".

Jaja, jag förstod nog.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...