lördag 8 maj 2010

Litet blir stort

En fundering över allas betydelse.
Vad är viktigast, att skörda eller att så?
Både att så och att skörda är jobbigt på sina sätt, men finns det någon som har hört talas om en såningsfest?
Säger jag skördefest så är det betydligt fler som känner igen ordet. Egentligen finns det ju fler arbetsmoment som kan vara minst lika jobbiga, arbetet innan du sår, arbetet med att rensa ogräs, arbetet med att vattna. Har vi hört talas om förberedelsefest, ogräsrensningsfest, bevattningsfest?
Men vad är egentligen viktigast?
Får man skörda utan att någon sått?
Vad säger bibeln?
"Lyssna! En såningsman gick ut för att så. Och när han sådde föll en del vid vägen, och fåglarna kom och åt upp det. En del föll på stenig mark där det inte fanns mycket jord, och det kom snart upp därför att det inte hade djup jord. Men när solen steg sveddes det, och eftersom det inte hade någon rot torkade det bort. En del föll bland tistlar, och tistlarna växte upp och kvävde det, så att det inte gav någon skörd. Men en del föll i god jord. Det sköt upp och växte och gav skörd, trettiofalt och sextiofalt och hundrafalt." Och han sade: "Hör, du som har öron att höra med!" Matt.4:3-9
Jag tycker mig se att skörden är en högtidsfest, det är ju den som alla arbetare har för ögonen.
Men för att nå dit krävs det arbete, och allas arbete oavsett om det är förberedande, att så, att rensa ogräs, att vattna eller att skörda, är lika viktigt, alla har sin oerhört viktiga roll. Därför är samarbete och enhet en mycket viktig del av vårt kristna liv.
Är det viktigt vem som sår, eller vem som skördar?
"Om en säger: "Jag håller mig till Paulus", och en annan: "Jag håller mig till Apollos", är ni då inte som folk i allmänhet? Vad är Apollos? Vad är Paulus? Tjänare som förde er till tro, och det med den uppgift som Herren har gett var och en. Jag planterade, Apollos vattnade, men Gud gav växten. Varken den som planterar eller den som vattnar betyder därför något, utan endast den som ger växten, och det är Gud. Den som planterar och den som vattnar är ett, och var och en skall få sin lön efter sitt arbete. Ty vi är Guds medarbetare, och ni är en Guds åker, en Guds byggnad. Efter den nåd som Gud gav mig har jag som en kunnig byggmästare lagt grunden, och en annan bygger nu på den. Men var och en bör se till hur han bygger. Ty någon annan grund kan ingen lägga än den som är lagd, Jesus Kristus. Om någon bygger på den grunden med guld, silver och dyrbara stenar eller med trä, hö och halm, så skall det visa sig vad var och en har byggt. Den dagen kommer att visa det, eftersom den uppenbaras i eld, och hur vars och ens verk är skall elden pröva. Om det verk någon har byggt består provet, skall han få lön. Men om hans verk bränns upp, skall han gå miste om lönen. Själv skall han dock bli frälst, men som genom eld. Vet ni inte att ni är ett Guds tempel och att Guds Ande bor i er? Om någon fördärvar Guds tempel, skall Gud fördärva honom. Ty Guds tempel är heligt, och det templet är ni.
Bedra inte er själva. Om någon bland er tycker att han är vis i den här världen, måste han bli en dåre för att bli vis. Ty den här världens visdom är dårskap inför Gud.
" 1Kor.3:4-19
Enheten i Kristus är viktig, utan den blir inte jobbet gjort på ett effektivt sätt, det är svårt att jobba tillsammans om man motarbetar varandra. Därför är det som du gör viktigt, du bidrar till att skördefesten kan bli av, låt oss arbeta tillsammans, enade i Kristus och med Guds oförvanskade ord som arbetsbok.
"Amen, amen säger jag er: Om vetekornet inte faller i jorden och dör, förblir det ett ensamt korn, men om det dör, bär det rik frukt. " Joh.12:24
Skulle vilja uppmuntra dig med Jesu ord;
"Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig." Matt. 25:40
Känner du inte Jesus, så har du möjligheten att börja göra det idag. Länken här leder till "Frälsningsbön", klicka på den och läs den med ditt hjärta, den hjälper dig att söka Gud. Jesus älskar dig och vill uppenbara sig för dig!
Gud välsigne dig! / Johan

1 kommentar:

Steve Finnell sa...

u r invited to follow my blog

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...