söndag 26 september 2010

Alla mina källor har jag i dig.

"Alla mina källor har jag i dig." Ps.87:7

Har du någon gång hämtat vatten ur en kall, klar och frisk källa? Smakar underbart!
Att ha alla sina källor i Gud, måste betyda att Han är allt vad vi behöver och att om vi behöver något, ska vi gå till Honom.
Om alla våra källor finns i Gud, kan vi verkligen stämma in i Paulus ord i Apostlagärningarna.
"Ty i honom är det vi lever, rör oss och är till..." Apg.17:28

Vad betyder det att ha alla sina källor i Gud?
Vad säger bibeln:
"Se, dagar skall komma, säger Herren, HERREN, då jag skall sända hunger i landet, inte en hunger efter bröd, inte en törst efter vatten, utan efter att höra HERRENS ord." Amos 8:11

Att lyssna till eller läsa Guds ord - Bibeln, visar oss Guds vilja, och ser vi Guds vilja, vet vi också vad Gud vill ge oss. Det gör att vi vet vad vi kan be om. Att ha en törst och en hunger efter vad Gud vill ge, är sunt och bra.
Hur gör jag då, för att ha alla mina källor i Gud?
Vad säger bibeln:
"Låt inte denna lagbok (Bibeln - Guds Ord) vara skild från din mun. Tänk på den både dag och natt, så att du håller fast vid och följer allt som är skrivet i den. Då skall du lyckas i det du företar dig, och då skall du ha framgång." Josua 1:8

Att dagligen "äta och dricka" (läsa och höra) Guds ord, är första steget till att ha alla sina källor i Gud. Bibeln - Guds ord är det som ger oss tro för vad Gud vill ge oss, alltså är det en av de viktigaste sakerna som vi bör prioritera i våra liv. När du läser bibeln, be den Helige Ande om hjälp att förstå den, och när du hittar ett löfte, håll fast vid det, lär dig bibelordet utantill. På det sättet kan du alltid grunda dina böner på Guds ord, och bön i tro, i enlighet med Guds vilja, ger bönesvar.
Hur får jag tro då?
Vad säger bibeln:
"Alltså kommer tron av predikan och predikan i kraft av Kristi ord." Rom.10:17

Genom att läsa och höra Guds ord - Bibeln får du tro. Tro kommer av att du vet Guds vilja, att du vet vad Han vill göra för dig och genom dig. Tron växer av att du påminner dig om vad Guds ord säger.
Vill avsluta med uppmaningen att söka Gud, och påminna om denna bibelvers:
"Mycket mäktig och verksam är en rättfärdig människas bön." Jak.5:16

Rätt färdig blir man om man ber Jesus om förlåtelse för sin synd, jag vill idag ge dig möjligheten att sträcka dig mot Gud och ta första steget mot en levande relation med Honom. Klicka på denna länk och läs "frälsningsbönen" med ditt hjärta (mena det du säger), så tar du första steget mot Gud, Jesus älskar dig!
Gud välsigne er! / Johan

måndag 13 september 2010

Torr bakom öronen!

Stegen var trötta och tunga, fötterna sjönk flera centimeter varje gång som kroppstyngden placerades på dem. Det skavde i skorna, det knastrade mellan tänderna. Han satte vattenflaskan mot läpparna och tippade den uppåt och böjde huvudet bakåt så långt han kunde, men inte en droppe nådde hans torra läppar, flaskan var kruttorr och hade varit det de senaste timmarna. Det var mer en reflex eller en djup önskan att vattnet skulle på något mirakulöst sätt ha kommit tillbaka in i flaskan. Och det var just det han längtade efter, vatten, skugga och vila. Han hade vandrat i timmar, med sand, sand och åter sand så långt ögat kunnat nå. Sand under skorna, sand i skorna, sand på kläderna, sand under kläderna, sand i håret, sand i munnen, sand, sand och åter sand.
Solen gjorde det inte bättre med sin hetta och inte ens ett enda moln på himlen. Det enda han hade kvar var hoppet.
"1 En psalm av David när han var i Juda öken. 2 Gud, du är min Gud, tidigt om morgonen söker jag dig. Min själ törstar efter dig, min kropp längtar efter dig i ett torrt land som försmäktar utan vatten. 3 Jag söker dig i helgedomen för att se din makt och härlighet. 4 Ty din nåd är bättre än liv, mina läppar skall prisa dig. 5 Jag skall lova dig så länge jag lever, i ditt namn skall jag lyfta mina händer. 6 Min själ blir mättad av utsökta rätter. Med jublande läppar lovsjunger min mun, 7 när jag kommer ihåg dig på min bädd och tänker på dig under nattens timmar. 8 Ty du är min hjälp, under dina vingars skugga jublar jag. 9 Min själ håller sig till dig, din högra hand uppehåller mig. 10 Men dessa som står efter mitt liv och vill förgöra det, de skall fara ner i jordens djup. 11 De skall överlämnas åt svärdet, de skall bli schakalers byte. 12 Men kungen skall glädja sig i Gud. Var och en som svär vid honom skall prisa sig lycklig, ty de lögnaktigas mun skall bli tillstoppad." Ps.63

Gud, du är min Gud, tidigt om morgonen söker jag dig.Min själ törstar efter dig, min kropp längtar efter dig i ett torrt land som försmäktar utan vatten.
Bön är hjärtats längtan, att inte ge upp hoppet, att ständigt påminna sig om vem Gud är och även vilka löften som Han har gett till oss. Gud har lovat oss att svara på våra böner, en hemlighet med bönen är att inte ge upp innan bönesvaret kommit, för det kommer, det har Gud lovat.
ty de lögnaktigas mun skall bli tillstoppad.
Låt inte människor lura dig, lyssna inte på tomt prat, Jesus lever och Han har lovat att aldrig lämna dig. Han har även lovat att den som ber han får.
"7 Bed och ni skall få, sök och ni skall finna, bulta och dörren skall öppnas för er. 8 Ty var och en som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas. 9 Vem bland er ger sin son en sten, när han ber om bröd, 10 eller en orm, när han ber om en fisk? 11 Om ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, hur mycket mer skall då inte er Fader i himlen ge det som är gott åt dem som ber honom."Matt.7:7-11

Så är du torr bakom öronen eller har vandrat i andlig öken och torka, bed och du skall få, bibeln säger att strömmar av levande vatten skall flyta fram ur vårt innersta. Gud vår Fader, vill ge det som är gott till dig.
Vill avsluta med uppmaningen att söka Gud, och påminna om denna bibelvers:
"Mycket mäktig och verksam är en rättfärdig människas bön." Jak.5:16

Rätt färdig blir man om man ber Jesus om förlåtelse för sin synd, jag vill idag ge dig möjligheten att sträcka dig mot Gud och ta första steget mot en levande relation med Honom. Klicka på denna länk och läs "frälsningsbönen" med ditt hjärta (mena det du säger), så tar du första steget mot Gud, Jesus älskar dig!
Gud välsigne er! / Johan

lördag 4 september 2010

Endast hos Gud söker min själ sin ro!

Mycket kan sägas om bön, ett är säkert, för att få svar på bön så måste vi söka Gud. Det är hos Honom som vår själ kan få sin ro, det är från Honom som frälsningen kommer, det är Jesus som är klippan, den som inte kan vackla trots omständigheterna. Han är densamme, ingen förändring finns hos Honom och ingen växling mellan mörker och ljus.
Kapitlet från Psaltaren som jag citerar denna vecka, pekar på det centrala i bönen; tro, förtröstan och visshet.
"2 Endast hos Gud söker min själ sin ro, från honom kommer min frälsning. 3 Endast han är min klippa och min frälsning, min borg, jag skall inte vackla. 4 Hur länge vill ni rasa mot denne man, tillsammans slå ner honom som om han var en lutande vägg, en nerbruten mur? 5 De rådslår om att störta honom ner från hans höjd. De älskar lögn, med munnen välsignar de, men i sitt innersta förbannar de. Sela.
6 Endast i Gud har du din ro, min själ, ty från honom kommer ditt hopp. 7 Endast han är min klippa och min frälsning, min borg, jag skall inte vackla. 8 Hos Gud är min frälsning och min ära, min starka klippa, min tillflykt har jag i Gud. 9 Förtrösta alltid på honom, du folk, utgjut era hjärtan för honom. Gud är vår tillflykt. Sela.
10 Människobarn är bara en vindpust, myndiga herrar fulla av lögn. I vågskålen är de för lätta, tillsammans väger de mindre än luft. 11 Lita inte på våld sätt inte ert hopp till stulet gods. Fäst inte hjärtat vid rikedom, även om den växer.12 En gång har Gud sagt det, två gånger har jag hört det: Hos Gud är makten, 13 och hos dig, Herre, är nåd. Du lönar var och en efter hans gärningar.
"Ps.62:2-13

FÖRTRÖSTA ALLTID PÅ HONOM (GUD), du folk, UTGJUT ERA HJÄRTAN FÖR HONOM. GUD ÄR VÅR TILLFLYKT.
Lita på Gud och utgjut ditt hjärta för Honom, Han vill svara dig om du med ärligt hjärta söker Honom. Bibeln Guds eget ord, säger att Gud inte kan ljuga, Jesus säger i Bibeln att:
"23 Den dagen kommer ni inte att fråga mig om något. Amen, amen säger jag er: Vad ni ber Fadern om i mitt namn, det skall han ge er. 24 Hittills har ni inte bett om något i mitt namn. Bed och ni skall få, för att er glädje skall vara fullkomlig." Joh.16:23-24

Vill avsluta med uppmaningen att söka Gud, och påminna om denna bibelvers:
"Mycket mäktig och verksam är en rättfärdig människas bön." Jak.5:16

Rätt färdig blir man om man ber Jesus om förlåtelse för sin synd, jag vill idag ge dig möjligheten att sträcka dig mot Gud och ta första steget mot en levande relation med Honom. Klicka på denna länk och läs "frälsningsbönen" med ditt hjärta (mena det du säger), så tar du första steget mot Gud, Jesus älskar dig!
Gud välsigne er! / Johan
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...