lördag 4 september 2010

Endast hos Gud söker min själ sin ro!

Mycket kan sägas om bön, ett är säkert, för att få svar på bön så måste vi söka Gud. Det är hos Honom som vår själ kan få sin ro, det är från Honom som frälsningen kommer, det är Jesus som är klippan, den som inte kan vackla trots omständigheterna. Han är densamme, ingen förändring finns hos Honom och ingen växling mellan mörker och ljus.
Kapitlet från Psaltaren som jag citerar denna vecka, pekar på det centrala i bönen; tro, förtröstan och visshet.
"2 Endast hos Gud söker min själ sin ro, från honom kommer min frälsning. 3 Endast han är min klippa och min frälsning, min borg, jag skall inte vackla. 4 Hur länge vill ni rasa mot denne man, tillsammans slå ner honom som om han var en lutande vägg, en nerbruten mur? 5 De rådslår om att störta honom ner från hans höjd. De älskar lögn, med munnen välsignar de, men i sitt innersta förbannar de. Sela.
6 Endast i Gud har du din ro, min själ, ty från honom kommer ditt hopp. 7 Endast han är min klippa och min frälsning, min borg, jag skall inte vackla. 8 Hos Gud är min frälsning och min ära, min starka klippa, min tillflykt har jag i Gud. 9 Förtrösta alltid på honom, du folk, utgjut era hjärtan för honom. Gud är vår tillflykt. Sela.
10 Människobarn är bara en vindpust, myndiga herrar fulla av lögn. I vågskålen är de för lätta, tillsammans väger de mindre än luft. 11 Lita inte på våld sätt inte ert hopp till stulet gods. Fäst inte hjärtat vid rikedom, även om den växer.12 En gång har Gud sagt det, två gånger har jag hört det: Hos Gud är makten, 13 och hos dig, Herre, är nåd. Du lönar var och en efter hans gärningar.
"Ps.62:2-13

FÖRTRÖSTA ALLTID PÅ HONOM (GUD), du folk, UTGJUT ERA HJÄRTAN FÖR HONOM. GUD ÄR VÅR TILLFLYKT.
Lita på Gud och utgjut ditt hjärta för Honom, Han vill svara dig om du med ärligt hjärta söker Honom. Bibeln Guds eget ord, säger att Gud inte kan ljuga, Jesus säger i Bibeln att:
"23 Den dagen kommer ni inte att fråga mig om något. Amen, amen säger jag er: Vad ni ber Fadern om i mitt namn, det skall han ge er. 24 Hittills har ni inte bett om något i mitt namn. Bed och ni skall få, för att er glädje skall vara fullkomlig." Joh.16:23-24

Vill avsluta med uppmaningen att söka Gud, och påminna om denna bibelvers:
"Mycket mäktig och verksam är en rättfärdig människas bön." Jak.5:16

Rätt färdig blir man om man ber Jesus om förlåtelse för sin synd, jag vill idag ge dig möjligheten att sträcka dig mot Gud och ta första steget mot en levande relation med Honom. Klicka på denna länk och läs "frälsningsbönen" med ditt hjärta (mena det du säger), så tar du första steget mot Gud, Jesus älskar dig!
Gud välsigne er! / Johan

Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...