söndag 28 februari 2010

Hetaste tipset; Köp olja idag!

Idag vill jag dela ett bibelord med er, det blir viktigare och viktigare att våga inse vad det betyder. Jag vill inte på något sätt skrämma dig, men att blunda hjälper inte när man är på väg in i en stenmur i 110 km/h. Det är viktigt att förstå att det är av kärlek som Gud vill att du och jag inte ska vara oförberedda och gå miste om det Han har tänkt för oss.
"Då skall himmelriket liknas vid tio jungfrur som tog sina lampor och gick ut för att möta brudgummen. Fem av dem var oförståndiga och fem var förståndiga. De oförståndiga tog sina lampor men tog ingen olja med sig. De förståndiga tog olja i kärlen tillsammans med sina lampor. Då nu brudgummen dröjde, blev de alla sömniga och somnade. Vid midnatt hördes ett rop: Se, brudgummen kommer! Gå ut och möt honom. Då vaknade alla jungfrurna och gjorde i ordning sina lampor. De oförståndiga sade till de förståndiga: Ge oss av er olja! Våra lampor slocknar. De förståndiga svarade: Den räcker kanske inte både för oss och för er. Gå i stället till dem som säljer och köp. Men när de hade gått för att köpa kom brudgummen. Och de som stod färdiga gick med honom in till bröllopsfesten, och dörren stängdes. Sedan kom de andra jungfrurna tillbaka och sade: Herre, Herre, öppna för oss! Men han svarade: Amen säger jag er: Jag känner er inte. Vaka därför, ty ni vet inte vilken dag eller timme han kommer." Matt.25:1-13
Hur gör jag då för att köpa oljan?
Länken här leder till "Frälsningsbön", klicka på den och läs den med ditt hjärta (mena det du läser), så kommer den färska oljan från Gud att börja fylla ditt liv (din lampa), Jesus älskar dig och vill inget hellre än att du skall lysa för Honom.
Gud välsigne dig! / Johan

lördag 27 februari 2010

Katastrof!

Det är alltid hårt när rubrikerna slår emot en, maktlösheten lamslår och hjälplösheten gör sig påmind.
Bibeln säger:
"Jag lyfter mina ögon upp till bergen. Varifrån skall min hjälp komma? Min hjälp kommer från HERREN, som har gjort himmel och jord. Inte skall han låta din fot vackla, inte slumrar han som bevarar dig. Nej, han som bevarar Israel, han slumrar inte, han sover inte. HERREN bevarar dig, HERREN är ditt skydd på din högra sida. Solen skall inte skada dig om dagen, och inte månen om natten. HERREN skall bevara dig från allt ont, han skall bevara din själ. HERREN skall bevara din utgång och din ingång från nu och till evig tid." Ps.121:1-8
Det är skönt att ha ett hopp, det är skönt att kunna vända sig till någon som har full kontroll, det är skönt att veta att Gud hör våra hjärtans böner och svarar på dem.
Vill du lära känna Jesus, Han som kan styrka dig? Länken här leder till "Frälsningsbön", klicka på den och läs den med ditt hjärta, Gud vill ge dig hopp och framtidstro.
Gud välsigne dig! / Johan

fredag 26 februari 2010

Han där nere är dömd!

"Och när han kommer, skall han överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom: om synd, ty de tror inte på mig, om rättfärdighet, ty jag går till Fadern och ni ser mig inte längre, om dom, ty denna världens furste är dömd." Joh.16:8-11
Jesus säger här att Hjälparen, den Helige Ande, skall överbevisa människor om synd, rättfärdighet och dom. Synd; är att vi inte tror på Jesus, Rättfärdighet; Jesus har fullbordat allt och dött på korset för att vi skall få förlåtelse och kunna återknyta kontakten med Gud. Han har uppstått, lämnat jorden och finns nu i himlen. Dom; denna världens förste (djävulen, satan, ormen, motståndaren, åklagaren, lögnens fader) är dömd, han har ingen makt över dig längre, om du lägger ditt liv i Guds händer.
Jesus älskar dig, i Honom finns räddning(frälsning) och frihet, frid och glädje. Denna länk leder till "Frälsningsbön", klicka på den och läs den med hjärtat, Guds frid, kärlek, och förlåtelse, kommer att börja fylla ditt liv, du är frikänd.
Gud välsigne dig! / Johan

torsdag 25 februari 2010

Döm inte!

Precis som Gud inte har bestämt för oss att vi ska drabbas av någon dom. Så har Han inte heller bestämt för oss att vi ska döma andra. Det är långt mycket bättre och skönare att kunna frikänna, att kunna säga; jag förlåter dig. Att leva ett liv i förlåtelse är svårt, men det är ännu svårare att leva ett liv i bitterhet som är följden av att inte förlåta. Bitterhet stjäl din glädje, det stjäl ditt hopp och det krossar din tro.
Bibeln säger:
"Döm inte, så blir ni inte dömda. Ty med den dom ni dömer med, skall ni bli dömda, och med det mått ni mäter med, skall det mätas uppåt er. Varför ser du flisan i din broders öga men märker inte bjälken i ditt eget öga? Eller hur kan du säga till din broder: Låt mig ta bort flisan ur ditt öga, du som har en bjälke i ditt eget öga? Du hycklare, ta först bort bjälken ur ditt eget öga! Då kommer du att se så klart att du kan ta ut flisan ur din broders öga." Matt.7:1-5
Jesus älskar dig! Han frikänner dig om du väljer att tro på Honom. Denna länk leder till "Frälsningsbön", klicka här och läs den med ditt hjärta, då kommer förlåtelsen att komma in i ditt liv. Det kommer att vara lättare för dig att förlåta, eftersom du själv har blivit förlåten.
Gud välsigne dig! / Johan

onsdag 24 februari 2010

Uppmuntran, sök Gud!

Önskar uppmuntra dig idag, Jesus älskar dig! Vill bara säga att Gud inte har bestämt för oss att vi ska drabbas av någon dom. Han har bestämt att de som tror på Jesus vinner räddning och evigt liv. Låt oss vara klara i våra huvuden, ständigt tänka på vad Gud har gjort för oss och vad Han vill att vi ska göra! Styrk din tro med bön och bibelläsning, låt ditt ljus lysa, låt Guds ljus lysa genom dig. Du är värdefull!
"Men vi som hör dagen till, låt oss vara nyktra, iförda tron och kärleken som pansar och hoppet om frälsning som hjälm. Ty Gud har inte bestämt oss till att drabbas av vredesdomen utan till att vinna frälsning genom vår Herre Jesus Kristus. Han har dött för oss, för att vi skall leva tillsammans med honom, vare sig vi är vakna eller insomnade. Uppmuntra därför varandra och uppbygg varandra, så som ni redan gör." 1 Tess.5:8-11
Känner du inte Jesus eller känner att du har tappat din tro, sök Gud! Han vill låta sig finnas av dig!
"Sök HERREN medan han låter sig finnas, åkalla honom medan han är nära. Den ogudaktige må överge sin väg, den orättfärdige sina tankar och vända om till HERREN, så skall han förbarma sig över honom, och till vår Gud, ty han skall ge mycken förlåtelse." Jes.55:6-7
Bibeln lovar att om vi söker Gud så skall vi finna Honom, om vi söker Honom ärligt och helhjärtat!
"Men om ni där söker HERREN, din Gud, skall du finna honom, om du söker honom av hela ditt hjärta och av hela din själ." 4 Mos.4:29
Denna länk, leder till "Frälsningsbön", klicka här och läs den med ditt hjärta, det kommer att hjälpa dig att söka Gud, Jesus älskar dig!
Gud välsigne dig! / Johan

tisdag 23 februari 2010

Tom plånbok!

Han pressade ner handen i den trånga fickan och fiskade försiktigt upp sin läderplånbok, med de två fingrarna som hade lyckats greppa den. Han öppnade den och började leta bland alla de plastkort som hans plånbok var fylld med. Där var det, kortet han hade letat efter, han drog ut det och förde det fram till bankomatens smala springa. Bankomaten slukade kortet på en gång och han slog med eftertanke in sin hemliga kod, siffra för siffra. 5, 7, 3, 1, OK.
Bankomaten accepterade koden och han gjorde sig redo att ta ut de pengar han var skyldig. 1500, OK, så kom meddelandet, "Summa ej tillgänglig", nu blev han nervös, han hade ju sagt att han hade pengarna, han försökte igen. 1500, OK, samma meddelande kom upp igen, "Summa ej tillgänglig", han avbröt kortuttaget och stoppade tillbaka kortet i sin plånbok igen. Därefter gick han igenom alla kreditkort, han hade i sin plånbok, men från alla gav automaten samma svar, "Summa ej tillgänglig". Han tänkte för sig själv att det måste vara något fel på denna maskinen, så han gick till de andra automaterna som han visste fanns i närheten, bara för att hans farhåga skulle bekräftas, där fanns inga pengar.
Bibel talar om det här:
"Du säger: Jag är rik, jag har vunnit rikedom och behöver ingenting, och du vet inte att just du är eländig, beklagansvärd, fattig, blind och naken. Jag råder dig att av mig köpa guld som är renat i eld, så att du blir rik, och vita kläder att skyla dig med, så att din skamliga nakenhet inte syns, och salva att smörja dina ögon med, så att du kan se. ..... Var därför ivrig och omvänd dig."
Det är aldrig roligt att uppleva det där att man blir nekad, att det inte finns några pengar på kontot. Man står där med lång näsa och man skäms. Samma känsla kommer att infinna sig hos oss, om vi inte har det rätt ställt med Gud, den dag vi står inför Honom. Om det visar sig att det vi skrytet med, inte har något värde i evigheten.
"Samla inte skatter på jorden, där rost och mal förstör och där tjuvar bryter sig in och stjäl. Samla er skatter i himlen, där varken rost eller mal förstör och där inga tjuvar bryter sig in och stjäl. Ty där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara." Matt.6:19-21
Jesus är en skatt värd mer än guld, sök Honom, sök hans rike
"Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också." Matt6:33
Denna länk leder till "frälsningsbön", läs den med ditt hjärta, börja din vandring mot Gud, istället för ifrån Honom, Jesus älskar dig!
Gud välsigne dig! / Johan

måndag 22 februari 2010

Stå upp och var ljus!

Mörkret slöt sig fortfarande som en snäcka om allt, det var svårt att urskilja om något rörde sig, det enda man kunde höra var tystnaden. Sakta var det som om snäckan öppnade sig och de första små svaga strålarna av ljus började leta sig in. Genast fick mörkret kapitulera och erkänna sig besegrat, för visst är det väl så att när ljuset skiner vinner det alltid över mörkret.
"Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det." Joh.1:5
Låt oss hålla oss till sanningen och ljuset, då kommer det mörker som så försöker att äta upp oss att ge vika. Sanningen är den att ju starkare ljus, desto mindre mörker.
"Och detta är domen: ljuset kom till världen och människorna älskade mörkret och inte ljuset, eftersom deras gärningar var onda. Ty var och en som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte skall avslöjas. Men den som lyder sanningen kommer till ljuset, för att det skall bli uppenbart att hans gärningar är gjorda i Gud." Joh.3:19-21
Bibeln uppmanar oss att vi ska vara ljus, Jesus vill lysa genom oss. Då kan du och jag få vara med att sprida ljus och skingra mörkret.
"Stå upp, var ljus, ty ditt ljus kommer, och HERRENS härlighet går upp över dig. Se, mörker skall övertäcka jorden och töcken folken, men över dig skall HERREN gå upp, hans härlighet skall uppenbaras över dig." Jes.60:1-2
Hur skall jag då bli ett ljus som kan lysa upp mörkret?
"Om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar, och ni skall förstå sanningen, och sanningen skall göra er fria." Joh.8:31-32
Att läsa bibeln och att be är nyckeln till att mörkret ger vika, och ljuset tar över. Guds ord (bibeln) kan ge råd för alla situationer, och bön i överensstämmelse med Guds ord (bibeln) kan förändra dem.
Känner du inte Jesus och längtar efter att få lära känna Honom eller du kanske behöver lära känna Honom på nytt, klicka på länken här, den leder till "Frälsningsbön", läs den med ditt hjärta, den kommer att hjälpa dig närmare Honom. Jesus älskar dig!
Gud välsigne dig / Johan

Gud säger till dig:
Ge inte upp, låt inte ditt ljus slockna, låt inte glöden i ditt hjärta helt försvinna, har den gjort det låt mig tända den på nytt!!!!

söndag 21 februari 2010

Vid branten av ett stup!

Det var egentligen inte meningen, allt verkade så oskyldigt. Det var ju bara ett litet snedsprång, sen blev det ett till och ett till och ett till. Plötsligt så befann jag mig vid branten av ett stup och var på väg att ramla ut. Jag upptäckte att alla de som funnits runt mig hade försvunnit och den som betydde mest av allt för mig, fanns inte heller kvar.
Hur länge hade det varit så här? Hur kunde det bli så här? Var det spänningen? Var det äventyret? Hur kunde det gå så här? Hur kom jag till denna punkt? Jag hade ju inte ens märkt att den som betydde mest av allt för mig försvunnit!
Nu var jag där ensam och jag kunde se hur mörkret närmade sig, med mörkret kom farorna, det visste jag. Jag kunde känna hur rädslan och missmodet kom över mig som en hungrig varg som var på väg att sluka mig. Jag var förlorad, ångesten rev i mitt inre. Vad skulle jag göra?
Mitt inre ropade, och från mina läppar kom endast snyftningar och nästintill obegripliga rop på "Hjääääälp!!!!". Till råga på allt hade jag under mina försök att hitta tillbaka, trasslat in mig i något som verkade ha blivit den största härvan i hela mitt liv. Det enda jag kunde göra var att fortsätta mina rop på hjälp och hoppas att rätt person skulle höra mig! Där satt jag fast ordentligt, jag var hes av allt ropande och all gråt, mitt inre var sargat, där fanns ingen som brydde sig om mig!
Så kom han, som från ingenstans, jag kan än idag när jag tänker tillbaka på det inte förstå hur han kom dit, han som betyder mest för mig. Han kramade om mig, kysste mig i pannan, hjälpte mig att komma ur härvan jag fastnat i, lyfte mig upp och bar mig hem i sin famn. Där i hans famn började jag läkas, ångesten försvann och min oro var som bortblåst.
Det mest underbara av allt var att han fortfarande var glad över att se mig, att han fortfarande älskade mig och att han förlät mig! Han bar mig hem igen, det var då jag bestämde mig. Jag älskar honom och kommer inte att släppa min blick ifrån honom igen; sa fåret.
Bibeln talar om detta:
"Då berättade han denna liknelse för dem: "Om någon av er har hundra får och förlorar ett, lämnar han då inte de nittionio i öknen och går och söker efter det förlorade tills han hittar det? Och när han har funnit det, blir han glad och lägger det på sina axlar. När han sedan kommer hem, samlar han sina vänner och grannar och säger till dem: Gläd er med mig! Jag har funnit mitt får som jag hade förlorat. Jag säger er: På samma sätt blir det glädje i himlen över en enda syndare som omvänder sig - inte över nittionio rättfärdiga som ingen omvändelse behöver." Luk.15:3-7
Jesus älskar dig och vill inget hellre än att du skall vara i Hans närhet. Jesus har varit det bästa för dig, men du har liksom sakta kommit längre och längre bort ifrån Honom eller Du har inte känt Jesus men behöver verkligen en fast punkt i tillvaron. Jag uppmanar dig idag att ropa på Honom, Han vill komma till dig. Genom att klicka på denna länk kommer du till "Frälsningsbön". Läs den med ditt hjärta, då kommer Jesus att höra dig!
Han älskar och förlåter dig!

Gud välsigne dig! / Johan

Kommentarer

Har fått påpekande om att det inte gick att kommentera på min blog, vill bara säga att jag har försökt att rätta till det nu!
Har du något vettigt att säga komentera på;

Gud välsigne dig /Johan


- Posted using BlogPress from my iPhone

lördag 20 februari 2010

Svar på många frågor!

Idag vill jag ta mig tid att svara på följande frågor som jag har fått och som jag vet berör väldigt många.
En person sa så här till mig, och jag är övertygad om att fler känner likadant;
"Jag säger mig vara troende, men har aldrig haft en frälsningsupplevelse. Är heller inte döpt .... Inte heller med i någon församling. Jo jag fattar att folk säger att man ska döpa sig, bli frälst, bli andedöpt, tala i tungor m.m., men det känns som jag inte vet hur jag ska ta det (hur jag ska göra). Tror det är min vilja som är det största hindret...
Men jag tror ju på Gud och att Jesus är Guds son. Men det sägs ju att man måste "ta emot Jesus" som det heter.
Jo jag vet nog vilket råd man brukar få, att man ska gå med i en kristen församling så ordnar sig resten automatiskt. Men jag vågar nog inte gå med (speciellt inte ensam)...... Men en sak vet jag: Jag gillar att höra om Gud och Jesus..."
För det första;
Att vara kristen (bli frälst, att tro på Jesus) är i första hand inte en känslomässig upplevelse eller ett känslomässigt tillstånd, det är ett beslut.
För det andra;
Detta beslut är inget som varken jag eller någon annan kan fatta åt eller påtvinga dig, du måste själv inse att du är i behov av Jesus, Han är den enda vägen till himlen.
För det tredje;
Beslutet att tro på och följa Jesus är inte heller nödvändigt att fatta på en speciell plats eller på ett speciellt sätt, egentligen är det ditt hjärtas bön till Gud, du kan bli frälst (fatta beslutet att tro på Jesus) på en toalett, i din säng, framför datorn eller var du nu än befinner dig, t.ex. genom att be så här:
Jesus jag vill tro på dig, visa dig för mig.
Tack för att du dog på korset för mig.
Tack för att du besegrade döden och uppstod igen på tredje dagen.
Förlåt mig mina synder (det som skiljer mig från Gud) och ge mig ett rent samvete.
Du är nu min Herre och min Gud, hjälp mig att se dig, höra dig och följa dig.
Amen.

Bibeln säger: "Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst. Ty med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst." Rom. 10:9-10
För det fjärde;
Dopet är en naturlig följd utav att man har beslutat att tro på Jesus.
Det är en symbolisk handling av att man begraver sitt gamla liv, för att nu leva för Jesus. I dopet sköljs liksom det gamla bort, du blir som en ny människa med nya möjligheter. Bibeln säger att den som tror och blir döpt, skall bli räddad. (Matt.16:16) Dopet är även som en bekännelse inför människor att man valt att följa Jesus.
För det femte;
Att tillhöra en församling är ingen nödvändighet för att vara frälst, men en församling kan ge stöd och hjälp, samt ge möjlighet till gemenskap med andra troende på samma plats där du bor och vara en tillväxtplats där din tro kan få växa.
För det sjätte;
Att bli andedöpt och tala i tungor.
Den Helige Ande är Hjälparen, Han som hjälper dig i ditt kristna liv, Han som hjälper dig att följa Jesus, Han som påminner dig om vad Gud har sagt, Han som talar till dig i ditt hjärta.
Den Helige Ande har varit verksam i dig, redan innan du har beslutat dig för att tro på och följa Jesus.
Han är den som drar dig till Jesus, Han är den som fyller dig när du väljer att tro på och följa Jesus.
Den Helige Ande är den som hjälper dig att förstå bibeln (Guds ord), Han gör det levande, så att det blir mer än bara ord.
Att tala i tungor (ett språk som inte ens du själv utan bara Gud förstår) är ingen nödvändighet för att vara frälst (tro på och följa Jesus), däremot är det en otroligt stor hjälp i din kristna vandring, det ger en stor inre styrka och en förvissning om att Gud är en verklighet.
Alla som tror på och följer Jesus, kan bli "döpta" i (översköljda av) Den Helige Ande, och få ett eget bönespråk (att tala i tungor), det du behöver göra är att be om det igen och igen tills du känner de första riktigt konstiga orden börja komma från ditt inre. (Så här kan det låta när jag ber i tungor; La mashanti kora mescheria. Konstiga ord som jag inte förstår, men Gud förstår dem, och de ger mig styrka.) Tungotal börjar ofta med bara ett ord, får du bara ett ord använd det ofta, det kommer flera.
Bibeln säger:
"Finns det bland er någon far som skulle ge sin son en orm när han ber om en fisk, eller en skorpion när han ber om ett ägg? Om ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, hur mycket mer skall då inte er Fader i himlen ge den helige Ande åt dem som ber honom?" Luk.11:11-13
"Den som tror på mig, ur hans innersta skall strömmar av levande vatten flyta fram,..." Joh.7:38
För det sjunde;
Att läsa bibeln och att be är A och O för en kristen, lika mycket som din kropp behöver mat, behöver din själ och din ande Guds ord (Bibeln). Läs så mycket du kan och så ofta du kan. Be till Gud, prata med Honom som när du pratar med en vän, uttryck ditt hjärta, du kan inte såra Gud. Be så mycket du kan och så ofta du kan. Dessa saker ger syre åt din tro, det styrker din tro, och det får din tro att växa!
Be Den Helige Ande att hjälpa dig förstå det du läser i bibeln, glöm inte att avsluta dina böner med i Jesu namn, då kan du vara säker på att du får det du ber om, om du ber med ditt hjärta (verkligen menar det du ber) och efter Guds vilja (din bön ska stämma med det som står i bibeln).
För Bibeln säger: "Och vad ni än ber om i mitt namn, skall jag göra,..." Joh.14:13
Jesus säger;"Amen, amen säger jag er: Vad ni ber Fadern om i mitt namn, det skall han ge er." Joh.16:23
Att ta emot Jesus är som att öppna sin dörr och släppa in en god vän. Skillnaden är att du öppnar ditt innersta (ditt hjärta) för honom och att Han aldrig lämnar dig.
Hoppas att jag har kunnat förmedla det som låg på mitt hjärta på ett enkelt sätt.
Skäms aldrig för Jesus, Han skäms inte för dig!
Gud välsigne dig!/ Johan

fredag 19 februari 2010

Har du gått i ide?

Tittade på min Facebook idag, Hasse hade postat "Har du gått i ide?" Då förde Gud mina tankar till att slumra och sova, att inte vara beredd.
Bibeln säger:
"Om tider och stunder, bröder, behöver vi inte skriva till er. Ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten. När folk säger: "Fred och trygghet", då drabbas de av undergång lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som skall föda, och de slipper inte undan. Men ni, bröder, lever inte i mörker, så att den dagen kan överraska er som en tjuv. Ni är alla ljusets barn och dagens barn. Vi tillhör inte natten eller mörkret.
Låt oss därför inte sova som de andra utan hålla oss vakna och nyktra. Ty de som sover, de sover om natten, och de som berusar sig är berusade om natten. Men vi som hör dagen till, låt oss vara nyktra, iförda tron och kärleken som pansar och hoppet om frälsning som hjälm.
Ty Gud har inte bestämt oss till att drabbas av vredesdomen utan till att vinna frälsning genom vår Herre Jesus Kristus. Han har dött för oss, för att vi skall leva tillsammans med honom, vare sig vi är vakna eller insomnade. Uppmuntra därför varandra och uppbygg varandra, så som ni redan gör." 1Thess. 5:1-11
Guds avsikt och vilja är inte att döma oss, Jesus har dött för oss för att vi ska bli frikända från domen. Problemet är att vi inte accepterar att Jesus vill företräda oss, och gör vi inte det så har vi ingen försvarsadvokat som vinner vårt mål. Priset för att Jesus skall företräda oss är att vi ger Honom vårt liv, att vi låter Guds Ande att leda oss.
Bibeln säger även:
"Vakna upp och håll dig vaken och stärk det som är kvar och som var nära att dö. Ty jag har inte funnit att dina gärningar är fullkomliga inför min Gud. Kom därför ihåg vad du har tagit emot och hört, och håll fast vid det och omvänd dig. Om du inte håller dig vaken skall jag komma som en tjuv, och du skall inte veta vilken stund jag kommer över dig." Upp.3:2-3
Så min uppmaning till dig idag är; Vakna upp ur din sömn, låt Jesus få bli en del av ditt liv. Du vet inte hur lång tid du har kvar tills du står där inför Gud i rättssalen; Kommer du att företrädas av Jesus, eller kommer du att dömas? Länken här leder till "Frälsningsbön", klicka på den och läs bönen med ditt hjärta, så accepterar du att Jesus blir din försvarare i Guds domstol. Jesus älskar dig, Han friar dig från domen.
Gud välsigne dig! / Johan

torsdag 18 februari 2010

Sluta fly, du tomma Semla

Öronpropparna hade han, för länge sedan tryckt in i sina öron. Men tankarna var svåra att stoppa och de gnagde som hungriga möss på samvetet. Men han var stark, ingen skulle tala om för honom vad han skulle göra, INGEN!
Trots att han försökte, ja, försökte väldigt mycket, vägrade tankarna på vad han hade hört att lämna honom. Det var som om de bara växte och blev starkare ju mer han tryckte undan dem. Men hela tiden försökte han ändå intala sig det som han så envist höll fast vid; INGEN SKALL TALA OM FÖR MIG VAD JAG SKA GÖRA!
Dagarna gick och han fortsatte att följa med strömmen bort, fortsatte att gå i motsatt riktning till vad han hade hört, tryckte om möjligt öronpropparna längre in i öronen, för att undvika att höra mer. Men tankarna de fortsatte att gnaga, han kände sig som en urholkad semla utan minsta tillstymmelse till innehåll, en tom fusksemla som bara väntade på att bli avslöjad av sin köpare.
Högmodet var på väg att bli för stort, fallet närmade sig, hur ska detta gå?
I bibeln finns en berättelse om en man som hette Jona.
"Gud talade till en man som hette Jona "Men Jona steg upp för att fly ..., bort från HERRENS ansikte..... Han betalade för resan och steg sedan ombord för att fara med dem ..., bort från HERRENS ansikte. Men HERREN sände en stark vind ut över havet, och en våldsam storm uppstod och skeppet var nära att krossas. Sjömännen blev förskräckta och ropade var och en till sin gud, och de vräkte lasten överbord för att lätta skeppet. Men Jona hade gått ner i det inre av skeppet och låg där i djup sömn. Då gick skeppets kapten till honom och sade: "Hur kan du sova nu? Stig upp och ropa till din gud. Kanske skall den guden tänka på oss, så att vi inte förgås." De sade till varandra: "Låt oss kasta lott, så att vi får veta vem som har dragit denna olycka över oss." Och när de kastade lott, föll lotten på Jona. Då sade de till honom: "Säg oss för vems skull denna olycka har kommit över oss. Vad är ditt ärende och varifrån kommer du? Från vilket land är du och vilket folk tillhör du?" Han svarade dem: "Jag är hebré, och jag fruktar HERREN, himmelens Gud, som har gjort havet och det torra." Då greps männen av stor förskräckelse och sade till honom: "Vad är det du har gjort!" Av det han berättade fick männen veta att han flydde bort från HERRENS ansikte. Havet stormade mer och mer, och de sade till honom: "Vad skall vi göra med dig, så att havet blir lugnt?" Då svarade han dem: "Tag och kasta mig i havet, så skall havet bli lugnt. Jag vet att det är för min skull som denna starka storm har kommit över er.".....Sedan tog de Jona och kastade honom i havet. Då lade sig havets raseri..... Men HERREN sände en stor fisk som slukade Jona, och han var i fiskens buk i tre dagar och tre nätter. Och Jona bad till HERREN, sin Gud, i fiskens buk....."Jag ropade till HERREN i min nöd, och han svarade mig. Från dödsrikets buk ropade jag på hjälp, och du hörde min röst....Men du förde mig levande upp ur graven, HERRE, min Gud....vad jag har lovat vill jag infria. Frälsningen är hos HERREN!" Och HERREN talade till fisken och den kastade upp Jona på torra land."
Hela berättelsen om Jona kan du läsa i Bibeln; Jona kapitel 1-4.
Gud kallar dig att följa Honom, precis som i Jonas fall, så är det nödvändigt att du låter Gud ta över styrrodret i ditt liv. Du kan inte fly bort ifrån Gud, Han känner dig och vet vart du befinner dig. Jesus älskar dig, länken här leder till "Frälsningsbön", klicka på den och läs bönen med ditt hjärta, så tar du ut dina öronproppar för att börja lyssna på Jesus. Han älskar dig, Han vill leda dig.
Gud välsigne dig! / Johan

onsdag 17 februari 2010

Kräksjuk Gud?

Det kändes lite underligt, kroppen var inte riktigt i den form som den brukade vara i. Emellanåt hade det liksom dragit ihop sig i magen, precis som när man knyter ihop en hand och kramar jätte hårt. Nu hade det börjat dra i mungiporna ner mot halsen, pirra så där hemskt. Man vet vad som kommer att hända, förbereder sig, och så ökar de där dragen och pirrningarna och man känner hur magen krampar ihop, nästan vänder sig ut och in. Bluääää, bluääää, bluäää......
Bibeln säger:
"Så säger han som är Amen, det trovärdiga och sannfärdiga vittnet, upphovet till Guds skapelse: Jag känner dina gärningar. Du är varken kall eller varm. Jag skulle önska att du vore kall eller varm. Men eftersom du är ljum och varken varm eller kall, skall jag spy ut dig ur min mun. Du säger: Jag är rik, jag har vunnit rikedom och behöver ingenting, och du vet inte att just du är eländig, beklagansvärd, fattig, blind och naken. Jag råder dig att av mig köpa guld som är renat i eld, så att du blir rik, och vita kläder att skyla dig med, så att din skamliga nakenhet inte syns, och salva att smörja dina ögon med, så att du kan se. Alla som jag älskar tillrättavisar och tuktar jag. Var därför ivrig och omvänd dig. Se, jag står vid dörren och klappar på. Om någon hör min röst och öppnar dörren, skall jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig. Den som segrar skall få sitta hos mig på min tron, liksom jag själv har segrat och sitter hos min Fader på hans tron. Den som har öron må höra vad Anden säger till församlingarna." Upp.3:14-22
Gud kommer med starka ord, Han säger att Han kommer att spy den ur sin mun som inte tar ställning. Han vill inte och kan inte ha med dem att göra, därför vädjar Han här; "Se, jag står vid dörren och klappar på." Öppna din dörr för mig, jag vill att du ska bli varm, jag vill att du ska lära känna mig.
Jesus säger; Öppna ditt hjärtas dörr, jag vill att du ska lära känna mig, jag vill ge dig ett rent hjärta. Länken här leder till "Frälsningsbön", klicka på den och läs bönen med ditt hjärta, så vill Jesus komma in i ditt liv. Han älskar dig och vill dig allt gott.
Gud välsigne dig! / Johan

tisdag 16 februari 2010

Befrielse

Långsamt och med tunga släpande steg gick mannen där på vägen, axelremmarna var tunna och de skar som knivar mot hans skuldror. Han stannade till ibland och sken liksom upp, precis som om han hittat något som var intressant och kunde lätta hans börda. Han böjde sig ner och satt där betraktande, tog upp en stenen och la den i sin ryggsäck. Sedan reste han sig sakta, för varje gång blev det svårare och svårare, han blev svagare och svagare. Jag vet inte hur många gånger han funderade över hur han skulle bli av med sin börda, själv hade han ingen aning, han hade för länge sedan slutat att räkna antalet gånger. Han försökte gång efter gång att hitta det som kunde få hans ryggsäck att bli lätt, men istället blev den bara tyngre och tyngre. Det som från början var tänkt som en sorts befrielse, ett eget försök att finna sann lycka, tycktes inte längre som någon befrielse, även om det för en kort stund hade gjort det, så blev det bara en större tyngd att bära på för varje gång.
Så kan det vara för oss, vi försöker och försöker, men det blir bara värre och värre. Bibeln säger:
"Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor så skall jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då skall ni finna ro för era själar. Ty mitt ok är milt, och min börda är lätt."" Matt.11:28-30
Jesus säger; Kom till mig, jag vill ge dig vila, jag vill lätta din börda. Länken här leder till "Frälsningsbön", klicka på den och läs bönen med ditt hjärta, så vill Han börja plocka bort dina stenar en efter en. Jesus älskar dig, Han vill lätta på dina bördor och ge dig ro och vila.
Gud välsigne dig! / Johan

måndag 15 februari 2010

Snöbörda?

Snön föll sakta ner, den liksom dalade från skyn. Det redan vita snölandskapet, täcktes av ytterligare snö. Röken ur skorstenen ringlar sig upp mot skyn, flingorna faller nu lite tätare och intensivare. De spår som bildats i snön täcks sakta igen och snart syns de inte längre. Under en trappa kan man se en hopkurad gestalt, lyssnar man noga, kan man höra de svagt raspande andetagen. Innanför presenningen som den insvepta gestalten kurar i finns ett hjärta som slår, ett hjärta som drömmer, ett hjärta som längtar. Någon meter upp, bakom dörren, i soffan sitter en annan gestalt och njuter i brasans värme, även i hans bröst finns ett hjärta som slår, ett hjärta som drömmer, ett hjärta som längtar. Vem av dem bär den tyngsta bördan?
Bibeln säger:
"Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor* så skall jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då skall ni finna ro för era själar. Ty mitt ok är milt, och min börda är lätt."" Matt.11:28-30
Kom till mig säger Jesus. Länken här leder till "Frälsningsbön", klicka på den och läs bönen med ditt hjärta, Jesus älskar dig, Han vill lätta på dina bördor och hjälpa dig att uppfylla dina drömmar och din längtan.
Gud välsigne dig! / Johan

söndag 14 februari 2010

Alla hjärtans dag!

Med målmedvetna steg gick han gatan fram, målet hägrade framför honom samtidigt som kylan bet hårt i hans kinder. Det var en kall och grå dag, åtminstone till det yttre. Han lyfte sin blick och möttes av den stilrena och tydliga skylten, sträckte fram sin hand och grep med ett fast tag om dörrhandtaget och tryckte sakta ner det.
Med ett gnisslande ljud sköt han upp dörren framför sig, och det välkända ljudet av entréklockan ringde i hans öron när han gick över tröskeln. Han kunde känna värmen komma emot honom som en våg och den ljuvliga doften letade sig sakta in i näsan, han slöt ögonen för en stund, kunde liksom se de vidsträckta fälten, som mil efter mil upprepade samma härliga färger.
Här inne var det vår, där ute var det vinter. Samma sak gällde hans hjärta, tankarna gick runt i hans huvud men avbröts plötsligt av att expeditens vänliga röst frågade: Kan jag hjälpa till med något?
Han öppnade genast sina ögon och blev medveten om att han nu befann sig i målet för sin vandring. Han samlade snabbt sina tankar och svarade: En bukett med tulpaner, blandat med något passande, tack.
Expediten plockade ut de mest utsökta tulpanerna blandat med lite gröna strån. Hon slog omsorgsfullt in dem i papper, och lite papper till och sa: Nu ska de väl klara kylan, ett tag i alla fall, var det bra så? Han nickade till svar. Då blir det 135kr. Han sträckte in handen i jackan för att ta fram plånboken, kände igen och igen i fickorna. Det kändes som om luften hade tagit slut i butiken, allt bara stod stilla, han funderade och funderade, plånboken var borta. En pinsam glöd började sprida sig inom honom och han riktigt kunde känna hur den röda färgen spred sig i hans ansikte, han bara stod där, visste inte vad han skulle säga och fick för den delen inte heller fram några ord. Har du blivit glömt plånboken? frågade expediten.
Bibeln säger:
"Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv." Joh.3:16
Jesus har till skillnad från mannen i berättelsen redan betalt priset för den bukett Han vill ge dig. Och till skillnad från mannens bukett så kostade den mer än 135kr, den kostade Honom livet.
Allt detta för att Jesus älskar dig så mycket, vill du ta emot den bukett som Han vill ge dig. Länken här leder till "Frälsningsbön", klicka på den och läs bönen med ditt hjärta, Jesus älskar dig och står där med sin bukett, ta emot den idag.
Gud välsigne dig! / Johan

fredag 12 februari 2010

Festa en dag till?

Fötterna rör sig i takt till den rytmiska musiken, samtidigt som skratten och de högljudda ropen liksom ringer i luften. Klirret av flaskor som skaver och slås mot varandra, glas som klingar när de möts blandas med musiken, rösterna och de ekande skratten. Feststämningen är på topp, likaså mingelnivån. Dag efter dag i olika former fortsätter glädjefesterna blandade med orgier av mat, dans, alkoholhaltiga drycker, droger och sex i olika former och mängder. Livet flyter på och fylls med fester och ytlighet.
Bibeln talar om detta:
"Ty som det var i Noas dagar, så skall det vara vid Människosonens återkomst. Som människorna levde dagarna före floden: de åt och drack, gifte sig och blev bortgifta, ända till den dag då Noa gick in i arken, och de visste ingenting, förrän floden kom och ryckte bort dem alla - så skall Människosonens ankomst vara. Då skall två män vara ute på åkern. Den ene skall tas med, den andre lämnas kvar. Två kvinnor skall mala på en handkvarn. Den ena skall tas med, den andra lämnas kvar.
Var därför vaksamma. Ty ni vet inte vilken dag er Herre kommer. Men det förstår ni att om husets ägare visste när på natten tjuven kom, då skulle han hålla sig vaken och inte tillåta att någon bröt sig in i hans hus. Var därför också ni beredda! Ty i en stund när ni inte väntar det kommer Människosonen." Matt.24:37-44
Bibeln varnar oss och säger att vi ska se upp, vi vet inte hur lång tid vi har. Vi vet inte om vi blir 70-80 år eller ens om vi föds, allt har med våra omständigheter att göra. Vi vet inte heller vilken dag eller stund som Jesus kommer tillbaka på. Ett vet vi, Jesus har sagt att han kommer snart, och idag har aldrig varit närmare den dag Han kommer tillbaka.
"Ty Guds rike består inte i mat och dryck utan i rättfärdighet och frid och glädje i den helige Ande." Rom.14:17
Det är detta som han kallar dig till.
Vänd om till Jesus, Han vill vara en del av ditt liv och ge dig framtidshopp. Länken här leder till "Frälsningsbön", klicka på den och läs bönen med ditt hjärta, tiden är kort, och tiden är nu.
Vänd om till Jesus, Han älskar dig, och ger dig framtidshopp!

Gud välsigne dig! / Johan

torsdag 11 februari 2010

Tom i soffan

Han satte sig ner i den väl insuttna TV-soffan, stoppningen gjorde som vanligt inget vidare motstånd längre, men skön var den. Det var favoritplatsen i hans för övrigt ganska så stora hem. På soffbordet stod som vanligt hans fyllda glas, med fjärrkontrollen i handen satte han på TV:n och började att zappa mellan kanalerna.
Den ena kanalen efter den andra, precis som han brukade göra, utan mål tittade han igenom kanalerna om och om igen. Han såg på allt, men ändå inget. Efter en stund sträcker han sig efter glaset på bordet, för det sakta fram till munnen för att ta en liten klunk. Med sin fulla koncentration på TV:n, la han knappt märke till skillnaden, men försökte på nytt att ta en klunk.
Glaset var som vanligt tomt!
Bibeln säger:
"Ingen åberopar rättfärdighet, ingen dömer med sanning. På tomhet förtröstar de och talar lögn, de går havande med olycka och föder fördärv." Jes.59:4
Den säger också:
"Men husgudarna talar svek, spåmännen skådar lögn, bedrägliga drömmar talar de, tomhet är deras tröst. Därför drar folket bort likt en fårhjord. De lider nöd, ty de har ingen herde." Sak.10:2
Vi försöker alla att fylla vårt tomrum på något sätt, mannen i soffan skulle kunna vara både du och jag. När vi matas och matas, gapar och gapar, vill ha mer och mer och mer, blir det vid dagens slut bara tomhet kvar. Det vi många gånger försöker mata vår tomhet med är och ger just ännu mer tomhet, men sådan är inte Jesus.
"Jesus svarade henne: "Var och en som dricker av det här vattnet blir törstig igen. Men den som dricker av det vatten jag ger honom skall aldrig någonsin törsta. Det vatten jag ger skall i honom bli en källa, som flödar fram och ger evigt liv." Joh.4:13-14
Vill idag erbjuda dig det din tomhet behöver fyllas med, länken här leder till "Frälsningsbön", klicka på den och läs bönen med ditt hjärta och det levande vattnet som Jesus vill ge dig, kommer sakta att börja fylla ditt inre med mening. Jesus älskar dig, Han fyller ditt tomrum!
Gud välsigne dig! / Johan

onsdag 10 februari 2010

Ssssscchhhh....

Det var tyst några sekunder, innan man kunde höra ljudet av en tändsticka, som dras emot plånet och det efterföljande fräsande ljudet. Det starka ljuset av brinnande svavel, och den fräna lukten av detsamma, fyller för ett ögonblick luften. Så flammar lågan upp och brinner, för att några sekunder senare slockna. Endast röken ringlar sig uppåt från den nu helt utbrända, kolsvarta tändstickan. Tändsticka vad gjorde du av din tid? Människa vad gör du av ditt liv?
Bibeln säger:
"Gräs torkar, blomster vissnar, när HERRENS Ande blåser på det..." Jes.40:6-7
Precis som tändstickans korta tid, så fyller våra korta liv en funktion, vilken? Ger du ditt liv en djup mening, eller är allt bara ett ytligt förbipasserande?
Bibeln fortsätter med nästa vers:
"...Ja, folket är gräs! Gräs torkar bort, blomster vissnar, men vår Guds ord förblir i evighet." Jes.40:8
Jesus vill ge ditt liv mening och djup, Han vill rädda dig, för till skillnad från tändstickan och blomman, så har Gud lagt evigheten i våra hjärtan, frågan är var vill du spendera evigheten?
Tiden vi har här formar oss och bestämmer vårt mål och biljetten till himlen är Jesus.
"Den som tror (på Jesus) och blir döpt skall bli frälst, men den som inte tror skall bli fördömd." Mark.16:16
Länken här leder till "Frälsningsbön", klicka på den och läs bönen med ditt hjärta så kommer ditt liv att börja brinna som tändstickan, skillnaden är att när du dör, slutar inte den eld som tänts i ditt hjärta att brinna. Jesus älskar dig, Han är biljetten till himlen!
Gud välsigne dig! / Johan

tisdag 9 februari 2010

Ett paket till dig - med blodröda snören!

Idag vill jag ge dig ett paket, vill du öppna det. En paket med ett underbart innehåll.
Bibeln säger:
"Se, nu är den rätta tiden, nu är frälsningens dag." 2 Kor.6:2
Snälla, kan du inte öppna paketet?:
"Petrus svarade dem: "Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då skall ni få den helige Ande som gåva. Ty er gäller löftet och era barn och alla dem som är långt borta, så många som Herren vår Gud kallar." Apg. 2:38-39
Länken här leder till "Frälsningsbön", klicka på den och läs bönen med ditt hjärta så öppnar du det paket jag vill ge dig.
Jesus älskar dig, Han vill ge dig frälsningens gåva!

Gud välsigne dig! / Johan

måndag 8 februari 2010

Guds gåva - Mjölkfritt hjärta

Mitt på ljusa dagen kommer plötsligt dimman, den kryper sakta fram och liksom filtrerar sig genom luften. Sikten börjar att bli mjölkig, och ju mer dimman kommer desto tätare och mjölkigare blir den. Till slut kan du knappt se handen framför dig, så har det delvis varit idag, mer eller mindre. Hemskt, förvillande och svårframkomligt, att försöka hitta någonstans i dimman är svårt och ibland omöjligt. Trots att det är ljust ute så har dimman lagt sig som en slöja framför ens ögon, och liksom fördunklar verkligheten och sanningen. På samma sätt är det med förståelsen av bibeln, när människor försöker att förneka, förvirra och fördunkla sanningen i bibeln, genom "kunskaps baserade förklaringar", blir det som en dimma som lägger sig över vårt hjärta. Bibelns övernaturliga budskap kan inte förstås så, det övergår i mycket vårt förstånd.
Hur kan vi då förstå bibeln?
Jo, bibeln säger att Gud vill hjälpa oss med det:
"Men Hjälparen, den helige Ande, som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er." Joh. 14:26
Den Helige Ande vill hjälpa dig att förstå Guds ord. Så länge som vi inte känner Honom som har inspirerat människor att skriva bibeln eller tillåter Honom att få tala in i vårt hjärta, kommer vi inte att helt förstå bibelns budskap.
Bibeln säger:
"Än i dag finns samma slöja kvar när gamla förbundets skrifter föreläses, och den tas inte bort, först i Kristus försvinner den. Ja, än i dag ligger en slöja kvar över deras hjärtan när Mose föreläses. Men närhelst någon omvänder sig till Herren, tas slöjan bort. Herren är Anden, och där Herrens Ande är, där är frihet. Och vi alla som med avtäckt ansikte skådar Herrens härlighet som i en spegel, vi förvandlas till en och samma bild, från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren, Anden." 2Kor.3:14-18
För att förstärka och förtydliga detta skriver Paulus:
"Ty detta budskap om korset är en dårskap för dem som blir förtappade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft." 1Kor.1:18
Han var den som tidigare hette Saul och själv hade denna slöja/dimma över sitt hjärta, hans omvändelse ledde till att en både hjärtats slöja och den bokstavlig slöja som Jesus lagt över hans ögon försvann. Han blev en helt förvandlad man.
"Saul, min broder, Herren Jesus som visade sig för dig på vägen hit, han har sänt mig för att du skall kunna se igen och uppfyllas av den helige Ande." Genast var det som om fjäll föll från hans ögon, och han fick sin syn igen och blev döpt." Apg.9:17-18
Gud vill att du också ska kunna förstå sanningen i bibeln, Han vill ta bort slöjan från ditt hjärtas ögon. Du kan ha kallat dig kristen, ja kanske rent utav varit kristen under en lång tid, men inte låtit den Helige Ande kasta sitt ljus över Guds ord.
Du kanske inte har vetat om att Han vill visa dig sanningarna i bibeln. Du kanske tillhör en annan religion som inte tillåtit dig att ta reda på sanningen, kanske du bara inte har fått möjlighet att på riktigt lära känna Gud, Jesus och den Helige Ande. Jag vill gärna hjälpa dig!
Länken här leder till "Frälsningsbön", klicka på den och läs bönen med ditt hjärta så kommer Guds kraft att börja verka i ditt liv, slöjan framför ditt hjärtas ögon kommer att tas bort.
Jesus älskar dig, sätt hela din tillit till Honom, Han vill göra dig fri!

Gud välsigne dig! / Johan

söndag 7 februari 2010

Uppåt, neråt, oss emellan!

Se på korset det går uppifrån och ner, från en sida till nästa.
Jesus försonade oss med Gud, det är den delen av korset som går uppifrån och ner.

Jesus försonade även oss människor med varandra, det är den delen av korset som går från sida till sida.

Bibeln talar om att Jesus har förlåtit oss och försonat oss med Gud. Guds plan och grundtanke med oss var att vi skulle leva i frid och gemenskap med Honom, den var också att vi människor skulle leva i frid, fred och broderlig/systerlig gemenskap med varandra.
Bibeln säger:
"Ha fördrag med varandra och förlåt varandra, om någon har något att förebrå en annan. Såsom Herren har förlåtit er skall ni förlåta varandra." Kol.3:13
Den säger även:
"Ty om ni förlåter människorna deras överträdelser, skall er himmelske Fader också förlåta er. Men om ni inte förlåter människorna, skall inte heller er Fader förlåta era överträdelser." Matt. 6:14-15
Den spetsar till det hela genom att säga att för att vi ska kunna leva i frid med Gud, måste vi leva i frid med varandra. För att bli förlåtna, måste även vi förlåta varandra. Allvarliga ord som kräver eftertanke och självransakan:
"Borde inte du också ha förbarmat dig över din medtjänare, liksom jag förbarmade mig över dig? Och i sin vrede överlämnade hans herre honom till fångvaktarna, tills han hade betalt allt vad han var skyldig. Så skall också min himmelske Fader göra med er, om ni inte var och en av hjärtat förlåter sin broder." Matt.18:33-35
Bibeln talar på många ställen om den stora kärlek och nåd som Gud visar oss:
"Barmhärtig och nådig är HERREN, sen till vrede och stor i nåd. Han går inte ständigt till rätta och vredgas inte för evigt. Han handlar inte med oss efter våra synder och lönar oss inte efter våra missgärningar.
Ty så hög som himlen är över jorden, så väldig är hans nåd över dem som fruktar honom. Så långt som öster är från väster låter han våra överträdelser vara från oss." Ps.103:8-12
Jag önskar att du skulle få uppleva den kraft som Guds kärlek ger, kraften den ger till att förlåta det som vi inte kan förlåta.
Hur kan det vara möjligt? Svaret är enkelt, därför att Gud redan har förlåtit, be en enkel och ärlig bön med din mun och med ditt hjärta: "Jesus, tack för att du har förlåtit mig min synd, hjälp mig att förlåta dem som jag inte kan förlåta! Amen" Har du ännu inte tagit emot Jesus som din Herre och frälsare, vill jag gärna hjälpa dig.
Länken här den leder till "Frälsningsbön", klicka på den och läs den med ditt hjärta så kommer Guds kraft att börja verka i ditt liv, till förändring. Jesus älskar dig, Han är den som förlåter dig och hjälper dig att förlåta!
Gud välsigne dig! / Johan

lördag 6 februari 2010

Varning läs inte detta, det kan förändra dig!

Idag vill jag ge dig ett par ord på vägen, eller rättare sagt åtta ord på vägen.
Gud är en god Gud, Han älskar dig!
Bibeln säger: "Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv." Joh. 3:16
Bibeln säger också: "Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade." Jes.53:5
Gud säger: "Om du hör HERRENS, din Guds, röst och gör det som är rätt i hans ögon och lyssnar till hans bud och håller alla hans stadgar, skall jag inte lägga på dig någon av de sjukdomar som jag lade på egyptierna, ty jag är HERREN, din läkare." 2Mos.15:26
Gud vill läka dig till Ande, Själ och Kropp.
Anden - relationen med Gud
Själen - ditt psyke
Kroppen -det fysiska
Jesus, har gjort det möjligt, när Han dog på korset. Kasta alla dina bekymmer på Honom, Han vill bära dig!
Länken här den leder till "Frälsningsbön", klicka på den och läs den med ditt hjärta så kommer Guds kraft att börja verka i ditt liv, till förändring för Ande, Själ och Kropp.
Jesus älskar dig, sätt din tro till Honom, Han vill göra dig hel!

Gud välsigne dig! / Johan

torsdag 4 februari 2010

Tänka, tänkte, tank, nej tänkt tankar.

Tankarna finns där hela tiden, undrar inte du också ibland? Eller du kanske är en sådan där, som aldrig tänker, ibland stämmer det in på mig själv också. Man glömmer att tänka efter innan man gör något, det är ofta då det blir så fel. Ibland händer det att man tänker och tänker, och det slutar med att när man väl gör något åt tankarna, ja då blir det fel, för då är det försent. Det är lätt att tänka ut hur man ska göra i livet, men att ha rätt tankar är svårare. Vi ser saker ur ett perspektiv, men skulle du fråga örnen som seglar långt, långt upp i skyn, skulle han ha sett saker ur ett annat perspektiv. I bibeln säger Gud till oss:
"Mina tankar är inte era tankar, och era vägar är inte mina vägar, säger HERREN. Nej, så mycket som himlen är högre än jorden, så mycket är mina vägar högre än era vägar och mina tankar högre än era tankar." Jes.55:8-9
Gud säger också:
"Jag vet vilka tankar jag har för er, säger HERREN, nämligen fridens tankar och inte ofärdens för att ge er en framtid och ett hopp. Ni skall kalla på mig och komma och be till mig, och jag skall höra er. Ni skall söka mig, och ni skall också finna mig om ni söker mig av hela ert hjärta. Ty jag skall låta er finna mig, säger HERREN." Jer.29:11-14
Sanningen är att du och jag inte alltid själva fattar de bästa besluten, men att Gud vill hjälpa oss och leda oss till det som är hans väg. Fattar vi beslut i enlighet med Guds ord och hans ledning, fattar vi rätt beslut. Gud vill hjälpa dig.
Länken här den leder till "Frälsningsbön", klicka på den och läs den med ditt hjärta så kommer Guds tankar att börja komma till dig, du kommer att finna det lättare att fatta rätt beslut. Jesus älskar dig, Han är planen för ditt liv!
Gud välsigne dig/ Johan

Värm mig jag är frusen!

Värmen från den knastrande brasan fyller rummet, så skönt att lyssna på, så ljuvligt att sitta i närheten av. Bäst att fylla på lite mer ved innan det slocknar. Snön och isen på skorna framför brasan börjar sakta att smälta, vantar, mössa, jacka, termobyxor och övriga ytterkläder börjar att torka. Det frusna och kalla får ge vika för värmen, det är som om kläderna som värmen berör återfår sin ursprungliga mening, att kunna värma igen. Bibeln talar om detta:
"Och våra synder bar han i sin kropp upp på korsets trä, för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Och genom hans sår har ni blivit botade." 1Petr.2:24
Det som synden förstörde, har Jesus gjort helt igen. Guds tanke när Han skapade oss, var inte att vi skulle leva utan Honom, utan i hans värme och gemenskap. Gör vi det kommer vi också att uppfylla det syfte som Gud har med oss, att dela Guds värme och kärlek med andra. Guds kärlek är utgivande och kräver inget tillbaka. Jesus vill låta snön och isen i ditt liv börja smälta, Han vill ge dig av sin värme. Om du vill ha del av hans värme och kärlek, måste du låta Honom ge dig den.
Länken här den leder till "Frälsningsbön", klicka på den och läs den med ditt hjärta så sätter du ditt liv framför Guds brasa. Jesus älskar dig, Han ger dig kärlek och mening!
Gud välsigne dig/ Johan

onsdag 3 februari 2010

Muskelvärk, trötthet, utmattning....

Oj, oj, oj, ryggen sitter där den ska, armarna är där också, benen med, huvudet också, det känns. Muskelvärk, trötthet, utmattning. Det är jobbigt att skotta snö, speciellt om man håller på med det under en längre tid, typ flera timmar. Så känner jag mig just nu, känner du igen dig?
Ibland måste vi arbeta lite hårdare för att komma någonstans, för att inte stå still eller gå bakåt. Här passar Sallys ordspråk in väldigt bra: "Man kan inte bromsa sig ur en uppförsbacke".
Bibeln talar om detta också:
"Gå bort till myran, du late, se hur hon gör och bli vis." Ordsp. 6:6
Bibeln säger också:
"...arbeta med fruktan och bävan på er frälsning,..." Fil.2:12
Och även:
"Vänd dig bort från det onda och gör det goda, så får du bo i landet för evigt." Ps.37:27
Det kostar på att förändra, så även när vi ska närma oss Gud. Ja, bibeln säger: "Närma er Gud, så skall han närma sig er." Jak.4:8, men det innebär ju inte att vi inte kanske måste ta oss upp för en backe, förändra vårt tankesätt, språkanvändning, vanor m.m. När vi närmar oss Gud går vi från mörker till ljus, från det onda till det goda, det betyder att hela vårt liv måste förändras. Jag önskar att du ville ta första stegen mot den förändring du behöver göra idag, jag vill gärna hjälpa dig.
Länken här den leder till "Frälsningsbön", klicka på den och läs den med ditt hjärta så börjar du förändringen i ditt liv. Jesus älskar dig, Han har omsorg om dig!
Gud välsigne dig/ Johan

tisdag 2 februari 2010

Den som gapar efter mycket......

Så var det dags igen, snön faller kraftigt, den yr i den starka blåsten. Vindarna tränger sig in i huset och temperaturen i huset faller. Då är vedskjulet bra, man kan hämta lite ved som man har slitit med tidigare på året. Lägga in dem i braskaminen och få den där härliga brasvärmen, åtminstone i något rum. Idag när jag skulle hämta in veden lastade jag på för fullt, man vill ju inte gå för många gånger. Det gick bra några steg, sen tappade jag det mesta ute i snön, typiskt. Då kom automatiskt det kända ordspråket fram: "Den som gapar efter mycket mister oftast hela stycket." I detta fallet skulle jag nog ha valt att gå två gånger. Så kom mina tankar till min relation med Gud, vad säger bibeln egentligen om när vi kommer till Gud i bön.
"Ha din glädje i HERREN, han skall ge dig vad ditt hjärta begär" Ps.37:4
I min relation med Gud gäller inte det ordspråk jag citerade innan, tvärtom, ju mer jag ber om desto mer får jag, om jag ber efter Guds vilja.
Gud välsigne er alla / Johan
Ps. Känner du inte Jesus, så kan du lära känna Honom, Länken här den leder till "Frälsningsbön", klicka på den och läs den med ditt hjärta. Ds.

måndag 1 februari 2010

Brian "Head" Welch


I am second!

Satsa på rätt häst!

Travbanan är i fullpackad med människor, sorlet av diskussioner är högt, vilken häst är i bäst form idag? Vilken häst kommer att vinna? I stallen förbereds hästarna, lukten av häst och läder blandas med ljudet av frustande hästar. Otåligheten och viljan att komma iväg ökar för varje minut, så bär det ut på banan hästarna radas upp bakom startbilen, så ökar den farten och fäller ihop grindarna, loppet är i full gång. Nervöst står alla och tittar på, det står mycket på spel, en av åskådarna har satsat allt han äger på en av hästarna. Hur ska det gå? Kommer han att vinna? Kommer han att förlora allt?
Bibeln säger:
"Den som därför hör dessa mina ord och handlar efter dem, han liknar en förståndig man som byggde sitt hus på klippan. Regnet öste ner, störtfloden kom och vindarna blåste och kastade sig mot det huset. Men det föll inte, eftersom det var grundat på klippan. Men den som hör dessa mina ord och inte handlar efter dem, han liknar en dåre som byggde sitt hus på sanden. Regnet öste ner, störtfloden kom och vindarna blåste och slog mot det huset, och det föll samman, och dess fall var stort." Matt.7:24-27
Du är den åskådaren som har satsat allt, men frågan är vilken "häst" har du satsat på?
Jesus är den som har besegrat döden och djävulen, se till att ditt liv inte är satsat på fel "häst".
"...Döden är uppslukad och segern vunnen. Du död, var är din seger? Du död, var är din udd? Dödens udd är synden, och syndens makt kommer av lagen. Men Gud vare tack, som ger oss segern genom vår Herre Jesus Kristus." 1Kor.15:54-56
Du kan idag satsa på den vinnande "hästen", satsa på Jesus, Han har vunnit seger åt dig.
"Men vi tackar Gud, som alltid för oss fram i Kristi segertåg" 2Kor.2:14
Länken här den leder till "Frälsningsbön", klicka på den och läs den med ditt hjärta så garanterar jag dig att du satsar på segraren. Jesus älskar dig, Han är Segraren!
Gud välsigne dig/ Johan
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...