fredag 26 februari 2010

Han där nere är dömd!

"Och när han kommer, skall han överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom: om synd, ty de tror inte på mig, om rättfärdighet, ty jag går till Fadern och ni ser mig inte längre, om dom, ty denna världens furste är dömd." Joh.16:8-11
Jesus säger här att Hjälparen, den Helige Ande, skall överbevisa människor om synd, rättfärdighet och dom. Synd; är att vi inte tror på Jesus, Rättfärdighet; Jesus har fullbordat allt och dött på korset för att vi skall få förlåtelse och kunna återknyta kontakten med Gud. Han har uppstått, lämnat jorden och finns nu i himlen. Dom; denna världens förste (djävulen, satan, ormen, motståndaren, åklagaren, lögnens fader) är dömd, han har ingen makt över dig längre, om du lägger ditt liv i Guds händer.
Jesus älskar dig, i Honom finns räddning(frälsning) och frihet, frid och glädje. Denna länk leder till "Frälsningsbön", klicka på den och läs den med hjärtat, Guds frid, kärlek, och förlåtelse, kommer att börja fylla ditt liv, du är frikänd.
Gud välsigne dig! / Johan

Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...