torsdag 4 februari 2010

Tänka, tänkte, tank, nej tänkt tankar.

Tankarna finns där hela tiden, undrar inte du också ibland? Eller du kanske är en sådan där, som aldrig tänker, ibland stämmer det in på mig själv också. Man glömmer att tänka efter innan man gör något, det är ofta då det blir så fel. Ibland händer det att man tänker och tänker, och det slutar med att när man väl gör något åt tankarna, ja då blir det fel, för då är det försent. Det är lätt att tänka ut hur man ska göra i livet, men att ha rätt tankar är svårare. Vi ser saker ur ett perspektiv, men skulle du fråga örnen som seglar långt, långt upp i skyn, skulle han ha sett saker ur ett annat perspektiv. I bibeln säger Gud till oss:
"Mina tankar är inte era tankar, och era vägar är inte mina vägar, säger HERREN. Nej, så mycket som himlen är högre än jorden, så mycket är mina vägar högre än era vägar och mina tankar högre än era tankar." Jes.55:8-9
Gud säger också:
"Jag vet vilka tankar jag har för er, säger HERREN, nämligen fridens tankar och inte ofärdens för att ge er en framtid och ett hopp. Ni skall kalla på mig och komma och be till mig, och jag skall höra er. Ni skall söka mig, och ni skall också finna mig om ni söker mig av hela ert hjärta. Ty jag skall låta er finna mig, säger HERREN." Jer.29:11-14
Sanningen är att du och jag inte alltid själva fattar de bästa besluten, men att Gud vill hjälpa oss och leda oss till det som är hans väg. Fattar vi beslut i enlighet med Guds ord och hans ledning, fattar vi rätt beslut. Gud vill hjälpa dig.
Länken här den leder till "Frälsningsbön", klicka på den och läs den med ditt hjärta så kommer Guds tankar att börja komma till dig, du kommer att finna det lättare att fatta rätt beslut. Jesus älskar dig, Han är planen för ditt liv!
Gud välsigne dig/ Johan

Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...