torsdag 18 februari 2010

Sluta fly, du tomma Semla

Öronpropparna hade han, för länge sedan tryckt in i sina öron. Men tankarna var svåra att stoppa och de gnagde som hungriga möss på samvetet. Men han var stark, ingen skulle tala om för honom vad han skulle göra, INGEN!
Trots att han försökte, ja, försökte väldigt mycket, vägrade tankarna på vad han hade hört att lämna honom. Det var som om de bara växte och blev starkare ju mer han tryckte undan dem. Men hela tiden försökte han ändå intala sig det som han så envist höll fast vid; INGEN SKALL TALA OM FÖR MIG VAD JAG SKA GÖRA!
Dagarna gick och han fortsatte att följa med strömmen bort, fortsatte att gå i motsatt riktning till vad han hade hört, tryckte om möjligt öronpropparna längre in i öronen, för att undvika att höra mer. Men tankarna de fortsatte att gnaga, han kände sig som en urholkad semla utan minsta tillstymmelse till innehåll, en tom fusksemla som bara väntade på att bli avslöjad av sin köpare.
Högmodet var på väg att bli för stort, fallet närmade sig, hur ska detta gå?
I bibeln finns en berättelse om en man som hette Jona.
"Gud talade till en man som hette Jona "Men Jona steg upp för att fly ..., bort från HERRENS ansikte..... Han betalade för resan och steg sedan ombord för att fara med dem ..., bort från HERRENS ansikte. Men HERREN sände en stark vind ut över havet, och en våldsam storm uppstod och skeppet var nära att krossas. Sjömännen blev förskräckta och ropade var och en till sin gud, och de vräkte lasten överbord för att lätta skeppet. Men Jona hade gått ner i det inre av skeppet och låg där i djup sömn. Då gick skeppets kapten till honom och sade: "Hur kan du sova nu? Stig upp och ropa till din gud. Kanske skall den guden tänka på oss, så att vi inte förgås." De sade till varandra: "Låt oss kasta lott, så att vi får veta vem som har dragit denna olycka över oss." Och när de kastade lott, föll lotten på Jona. Då sade de till honom: "Säg oss för vems skull denna olycka har kommit över oss. Vad är ditt ärende och varifrån kommer du? Från vilket land är du och vilket folk tillhör du?" Han svarade dem: "Jag är hebré, och jag fruktar HERREN, himmelens Gud, som har gjort havet och det torra." Då greps männen av stor förskräckelse och sade till honom: "Vad är det du har gjort!" Av det han berättade fick männen veta att han flydde bort från HERRENS ansikte. Havet stormade mer och mer, och de sade till honom: "Vad skall vi göra med dig, så att havet blir lugnt?" Då svarade han dem: "Tag och kasta mig i havet, så skall havet bli lugnt. Jag vet att det är för min skull som denna starka storm har kommit över er.".....Sedan tog de Jona och kastade honom i havet. Då lade sig havets raseri..... Men HERREN sände en stor fisk som slukade Jona, och han var i fiskens buk i tre dagar och tre nätter. Och Jona bad till HERREN, sin Gud, i fiskens buk....."Jag ropade till HERREN i min nöd, och han svarade mig. Från dödsrikets buk ropade jag på hjälp, och du hörde min röst....Men du förde mig levande upp ur graven, HERRE, min Gud....vad jag har lovat vill jag infria. Frälsningen är hos HERREN!" Och HERREN talade till fisken och den kastade upp Jona på torra land."
Hela berättelsen om Jona kan du läsa i Bibeln; Jona kapitel 1-4.
Gud kallar dig att följa Honom, precis som i Jonas fall, så är det nödvändigt att du låter Gud ta över styrrodret i ditt liv. Du kan inte fly bort ifrån Gud, Han känner dig och vet vart du befinner dig. Jesus älskar dig, länken här leder till "Frälsningsbön", klicka på den och läs bönen med ditt hjärta, så tar du ut dina öronproppar för att börja lyssna på Jesus. Han älskar dig, Han vill leda dig.
Gud välsigne dig! / Johan

Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...