fredag 25 juni 2010

Tänk

Tänk att få vakna, trots att man inte sovit.
Tänk att få se, trots att man sett.
Tänk att få höra, trots att man hört.
Tänk att få känna, trots att man känt.
Tänk att få vara, trots att man varit.
Tänk att få leva, trots att man levt.
Tänk, Tänk, Tänk ...
Tänk att få kämpa, tänk att få segra, tänk att få be, tänka att få se.
Tänk att få komma, tänk att få vandra, in i din närhet och aldrig den lämna.
Tänk, tänk, tänk ...
Jesus har visat, Jesus har levt,
Jesus har dött, Jesus har uppstått,
Jesus har öppnat vägen tillbaka, in i Guds närhet, in i Guds famn.
Vägen är öppen, vill du den gå,
vill du som Jesus, från döden uppstå.
Se det är enkelt, Han har gjort jobbet,
det du behöver, är endast att tro!
Tro, tro, tro!
Känner du inte Jesus, så har du möjligheten att börja göra det idag. Länken här leder till "Frälsningsbön", klicka på den och läs den med ditt hjärta, den hjälper dig att söka Gud. Jesus älskar dig och vill uppenbara sig för dig!
Gud välsigne er! / Johan

onsdag 23 juni 2010

Vårt land och dess politiska ledare

Följande text är tagen från "10 dagar av bön" av Cfan.eu
"Be ständigt och tacka hela tiden Gud. Gör så, det är Guds vilja i Kristus Jesus." 1Tess.5:17-18
Fredag 25/6-2010
För att avsluta vår bönekampanj vill vi också be för våra nationer - Tyskland, Österrike, Schweiz (Sverige, Finland, Danmark) eller varhelst vi bor. Guds ord instruerar oss att be för våra ledare och att välsigna dem.
Genom våra böner vill Gud trycka tillbaka mörkret i våra nationer.
Han vill låta sin helande nåd flöda över nationerna med vågor av väckelse och frälsning.
Han har inte slutat arbeta med våra länder ännu. Vad Han gör i Afrika, fjärran Östern och Sydamerika kan Han också göra här bland oss - och Han vill göra det.
Har vi ofta sagt att vårt land är "hård mark för evangeliet"?
Det är tid för att öppet erkänna att den säd som såtts i jorden i vårt land under generationer har växt och snart kommer att vara redo för skörd. Herren säger till oss att lyfta vår blick och se att fälten vitnat till skörd. Europa skall bli frälst - hela jorden kommer att fyllas med Herrens ära såsom vatten fyller haven.
Låt oss tro att det bästa som Gud har för vår nation fortfarande står att se ... vi stiger in i ovanliga tider, tiden innan vår Herre återkommer!
Bönämnen:
Vi ber att ...
 • vi skall fortsätta att innerligt be för vårt lands politiska ledare - både nationella och kommunala.
 • Herren skall lägga en bönebörda på oss som vi troget kan be för.
 • vi skall tala i tro och proklamera goda saker över vårt land..
 • evangeliet skall proklameras med auktoritet över landet och att mäktiga tecken och under skall följa..
 • vårt land skall anta positionen att stå tillsammans med Israel.
 • nationerna skall röras av ett andligt uppvaknande, som kommer att fylla kristna och sända ut väckelsevågor.
 • vi skall vara bland de människor som förändrar vår nation.
 • att vårt land skall bli helat och att Jesu namn skall äras överallt.

Jag uppmanar dig att vara med och be under dessa dagar.
Vill du ha hjälp i bön kan du skicka in dina bönämnen och delta i denna böneperiod på denna länk.
Känner du inte Jesus, så har du möjligheten att börja göra det idag. Länken här leder till "Frälsningsbön", klicka på den och läs den med ditt hjärta, den hjälper dig att söka Gud. Jesus älskar dig och vill uppenbara sig för dig!
Gud välsigne er! / Johan

tisdag 22 juni 2010

Vår församling (kyrka, cellgrupp)

Följande text är tagen från "10 dagar av bön" av Cfan.eu
"Be ständigt och tacka hela tiden Gud. Gör så, det är Guds vilja i Kristus Jesus." 1Tess.5:17-18
Torsdag 24/6-2010
Ljus placeras i ljusstakar. Glödlampor placeras i lamphållare och träd planteras i marken. Utan ljusstakar skulle ljusen falla. Glödlampor skulle aldrig lysa om de inte sattes i lamphållaren och träd skulle snart dö om de inte planterades i marken. För kristna är församlingen som en ljusstake, en källa till styrka och platsen där de kan sätta ned sina rötter - så att de kan stå fasta, skina och växa.
Församlingen är inte ett mänskligt påfund utan Guds idé. Det är viktigt för oss att vara i en nära, meningsfull gemenskap med andra Guds barn, att betjäna dem och låta dem betjäna oss. Har vi en församling som vi kan lita på, där vi känner oss hemma och som kan tala in i våra liv?
Vi behöver ett bra kyrkligt umgänge. Om vi inte har någon sådan behöver vi leta upp en och träffa andra kristna. Men, det finns inga perfekta församlingar och det är inte bra att gå från församling till församling under lång tid. Vi måste vara en överlåten del till en lokal församling. Vi måste låta oss ledas av Herren, och när vi är säkra på att Han har placerat oss på en plats skall vi vara trogna där.
Bönämnen:
Vi ber att ...
 • vi skall kunna överlåta oss till en lokal församling och bygga Guds rike tillsammans med andra kristna.
 • Herren skall leda oss till rätt plats.
 • vi skall vara trofasta, och inte bara vara åskådare utan aktiva arbetare.
 • vi inte skall tillåta oss själva att vara negativt manipulerade eller influerade.
 • vi skall vara förberedda att låta oss själva bli betjänade och att betjäna andra.
 • vi skall be för människor i vår församling.
 • vi skallvara trogna i ekonomiskt stöd till vår församling.
 • vi inte skall vara beroende av människor, men veta att Herren arbetar genom människor.
 • vi skall ära och respektera våra bröder och systrar i Kristus som den Helige Andes tempel.

Jag uppmanar dig att vara med och be under dessa dagar.
Vill du ha hjälp i bön kan du skicka in dina bönämnen och delta i denna böneperiod på denna länk.
Känner du inte Jesus, så har du möjligheten att börja göra det idag. Länken här leder till "Frälsningsbön", klicka på den och läs den med ditt hjärta, den hjälper dig att söka Gud. Jesus älskar dig och vill uppenbara sig för dig!
Gud välsigne er! / Johan

måndag 21 juni 2010

Vår ekonomi

Följande text är tagen från "10 dagar av bön" av Cfan.eu
"Be ständigt och tacka hela tiden Gud. Gör så, det är Guds vilja i Kristus Jesus." 1Tess.5:17-18
Onsdag 23/6-2010
Det finns knappt något annat område som lägger mer press på människor idag än vår ekonomi. I den moderna världen är pengar nästan cirkulationssystemet i våra liv. Om inte detta "blod" cirkulerar är det också svårt att bygga Guds rike. Gud har gett många kristna kapital att hantera troget. Ändå hanterar många av dem pengar på ett sätt som inte håller Herrens standard.
Det är inte "våra pengar" som vi har tjänat genom det vi gör.
Han har gett oss gåvan som gör det möjligt för oss att tjäna dessa pengar, att leva på dem och använda dem för att ge Honom ära. Vissa människor har spekulerat oklokt med de pengar Gud gett dem, andra har grävt ner dem och ytterliggare andra samlar på dem utan att ha något verkligt syfte för detta.
Vissa människor har ont om pengar, har ekonomiska behov eller är till och med fattiga. Många har problem med skulder. Jesus lovar att hjälpa oss att övervinna våra tillkortakommanden.
Han är vår försörjare, givaren av alla goda gåvor.
Bönämnen:
Vi ber att ...
 • vi inte skall fångas varken i rikedomens eller fattigdomens fälla.
 • vi med vishet skall kunna hantera de pengar Gud gett oss.
 • vi inte skall låta oss ledas av världsligt tänkande vad gäller våra ekonomiska behov.
 • vi skall se förändringar som möjligheter snarare än som svårigheter, och vara villiga att låta Gud flytta oss någon annan stans.
 • vi skall bli skuldfria och sluta köpa saker vi inte har råd med.
 • vi troget skall betala vår skatt, räkningar etc.
 • Herren skall ge oss övernaturlig visdom gällande vår ekonomi.
 • vi skall få en biblisk förståelse angående sådd och skörd och användandet av resurser för byggandet av Guds rike.
 • vi skall vara fria från ekonomiska behov och restriktioner.

Jag uppmanar dig att vara med och be under dessa dagar.
Vill du ha hjälp i bön kan du skicka in dina bönämnen och delta i denna böneperiod på denna länk.
Känner du inte Jesus, så har du möjligheten att börja göra det idag. Länken här leder till "Frälsningsbön", klicka på den och läs den med ditt hjärta, den hjälper dig att söka Gud. Jesus älskar dig och vill uppenbara sig för dig!
Gud välsigne er! / Johan

söndag 20 juni 2010

Vår arbetsplats

Följande text är tagen från "10 dagar av bön" av Cfan.eu
"Be ständigt och tacka hela tiden Gud. Gör så, det är Guds vilja i Kristus Jesus." 1Tess.5:17-18
Tisdag 22/6-2010
För människor i dagens industrialiserade värld är arbetsplatsen av stor vikt. Det gäller för kristna också.
Gud vill att vi ska vara på rätt ställe, att vi skall ha en positiv inverkan på vår arbetsmiljö och utföra vårt arbete väl. Vårt arbete skall också en känsla av självförverkligande och tillfredsställelse. Är det så för oss, eller är vi olyckliga i vårt arbete? Måste vi gå igenom mobbing, överarbete och orättvisa löner? Gör yngre eller äldre medarbetare livet svårt för oss? Är vårt arbete meningsfullt eller är det bara ett jobb som inte involverar någon överlåtelse alls för egen del?
Gud vill använda oss för att bygga sitt rike på våra arbetsplatser. Är det tid för förändring? Gud vill ge oss vishet så att vi vet var vi borde arbeta och vad vi borde göra. Han säger att vem som än saknar vishet kan be Honom om det och Han skall ge det med glädje.
Bönämnen:
Vi ber att ...
 • vi skall hitta arbeten som vi verkligen kan överlåta oss till och som förverkligar oss.
 • vi skall bli välbehandlade och få rättvis lön.
 • vi skall ges rätta uppgifter, kunder och projekt etc.
 • vi skall se förändringar som möjligheter snarare än som svårigheter, och vara villiga att låta Gud flytta oss någon annan stans.
 • vi skall vara till välsignelse för alla på vårt jobb - kollegor, överordnade, kunder, leverantörer etc.
 • vi skall se vårt arbete som en gåva från Gud och inte som någonting som vi förtjänat eller som resultatet av en karriärplan.
 • vi inte skall tala illa om våra arbetsgivare eller människorna i vårt arbete.

Jag uppmanar dig att vara med och be under dessa dagar.
Vill du ha hjälp i bön kan du skicka in dina bönämnen och delta i denna böneperiod på denna länk.
Känner du inte Jesus, så har du möjligheten att börja göra det idag. Länken här leder till "Frälsningsbön", klicka på den och läs den med ditt hjärta, den hjälper dig att söka Gud. Jesus älskar dig och vill uppenbara sig för dig!
Gud välsigne er! / Johan

lördag 19 juni 2010

Våra vänner och grannar

Följande text är tagen från "10 dagar av bön" av Cfan.eu
"Be ständigt och tacka hela tiden Gud. Gör så, det är Guds vilja i Kristus Jesus." 1Tess.5:17-18
Måndag 21/6-2010
De flesta människor som vi träffar, som vi älskar och håller kära, känner inte Jesus ännu. De är måltavlor för demoniska attacker. Deras tänkande är ofta förgiftat av fiendens viskande.

Gud älskar våra vänner och grannar. Han vill att de skall känna till sanningen och bli frälsta. Han vill att vi ska vittna om hans kärlek och vara ett salt och ett ljus.
Många kristna är rädda för att öppet erkänna Jesus och vittna om sin tro. Men hur skall människor där vi bor och arbetar få höra om Herren, om vi håller det mest värdefulla budskapet som någonsin kommit, hemligt för dem?

Vi skall inte försöka tvinga tron på dem, utan tillitsfullt leva som kristna, med klara åsikter i vissa frågor, vara orädda för att tala om dessa och stå upp för dem. De värsta vittnesmål en kristen kan ge är när andra kan säga om oss: "Han gör exakt samma saker som jag gör och är inte annorlunda än mig. Om det är kristendom, varför skall jag då vara kristen?"

Bönämne:
Vi ber att ...

 • vi skall få möjlighet att ta en tydlig ståndpunkt där vi ärar Gud bland våra vänner och bekanta.
 • vi inte skall göra saker tillsammans med andra som inte skulle glädja Gud.
 • vi skall ta tid med att uppriktigt be för våra vänners och grannars frälsning.
 • vi skall vara villiga att vittna om vår tro närhelst vi tillfrågas om det.
 • vi inte skall skämmas för Jesus så att Han inte skall behöva skämmas för oss.


Jag uppmanar dig att vara med och be under dessa dagar.
Vill du ha hjälp i bön kan du skicka in dina bönämnen och delta i denna böneperiod på denna länk.

Känner du inte Jesus, så har du möjligheten att börja göra det idag. Länken här leder till "Frälsningsbön", klicka på den och läs den med ditt hjärta, den hjälper dig att söka Gud. Jesus älskar dig och vill uppenbara sig för dig!
Gud välsigne er! / Johan

fredag 18 juni 2010

Våra äktenskap, familjer och släktingar

Följande text är tagen från "10 dagar av bön" av Cfan.eu
"Be ständigt och tacka hela tiden Gud. Gör så, det är Guds vilja i Kristus Jesus." 1Tess.5:17-18
Fredag 18/6-2010
Många människor som säger sig vara kristna lever i oordnade relationer.
De lever tillsammans som sambos, har "öppna relationer" och vet inte att de därigenom har övergett det andliga skydd som äktenskapet och familjen ger.
Djävulen verkar också kunna ödelägga och förstöra många äktenskap. Fäder som inte erkänner faderskap, barn som offras för karriären, äktenskap som bara fortsätter att existera på pappret och så vidare.
I ett samhälle där man har förkastat såsom trohet, kärlek och överlåtelse sträcker sig problemen även in i kristna famljer och äktenskap, speciellt i äktenskap där en person inte har tagit emot Jesus som Herre och Frälsare.

Gud kan och vill stiga in. Han vill rädda och upprätta våra äktenskapspartners, våra barn, våra föräldrar och våra släktingar. Han vill göra det som vi tror är möjligt.
Bönämne:
Vi ber att ...
 • våra kära skall erkänna och ta emot Jesus som sin Herre.
 • våra äktenskap och familjer skall uppleva Guds helande nåd.
 • de destruktiva mönstren i våra äktenskap och/eller familjeliv skall upphöra att ha övertaget.
 • våra hem skall vara fyllda med Guds övernaturliga frid.
 • vi och hela våra familjer skall tjäna Herren.
 • människor nära oss skall ha ett övernaturligt möte med Gud.


Jag uppmanar dig att vara med och be under dessa dagar.
Vill du ha hjälp i bön kan du skicka in dina bönämnen och delta i denna böneperiod på denna länk.

Känner du inte Jesus, så har du möjligheten att börja göra det idag. Länken här leder till "Frälsningsbön", klicka på den och läs den med ditt hjärta, den hjälper dig att söka Gud. Jesus älskar dig och vill uppenbara sig för dig!
Gud välsigne er! / Johan

torsdag 17 juni 2010

Vår (fysiska och psykiska) hälsa

Följande text är tagen från "10 dagar av bön" av Cfan.eu
"Be ständigt och tacka hela tiden Gud. Gör så, det är Guds vilja i Kristus Jesus." 1Tess.5:17-18
Torsdag 17/6-2010
Gud har gett oss en kropp och säger till oss: "Du är underbart skapad!".
Han älskar varenda del av oss - ande, kropp och själ.
Han vill att vi skall må bra, medan fienden försöker att försvaga oss genom att ge oss smärta, bedrövelse och sjukdom. Satan vill att vi ska fokusera på problemen snarare än på Gud, för att hindra oss och få oss att sluta arbeta.
Men Jesus kom för att förstöra djävulens gärningar. Helande är en del av vårt arv.
Varje människa på denna planeten står under fysisk, andlig och mental attack. Precis som vi borde ha psykisk hälsa borde vi också må bra fysiskt.
Tiotusentals människor har blivit helade under CfaN:s möten över hela världen. Vi vet att Gud tycker om att göra mirakler och att Han inte ser till person.
Varför skulle då inte hans helandekraft vara tillgänglig för oss här och nu?


Bönämnen:
Vi ber att ...
 • vi skall bli mer medvetna om vårt helande genom Jesu sår.
 • vi skall få övernaturlig uppenbarelse om roten till våra sjukdomar och problem.
 • vi skall befrias från att klaga på Gud eftersom Han inte är orsaken till vårt betryck.
 • vi skall fylla våra tankar mer och mer med Guds helande ord.
 • vi, efter att vi blivit helade, skall vara villiga att vittna om det och be för att andra skall bli helade.
 • vi skall bli befriade från all otro och negativitet om vår hälsa, vår situation och våra liv.Jag uppmanar dig att vara med och be under dessa dagar.
Vill du ha hjälp i bön kan du skicka in dina bönämnen och delta i denna böneperiod på denna länk.
Känner du inte Jesus, så har du möjligheten att börja göra det idag. Länken här leder till "Frälsningsbön", klicka på den och läs den med ditt hjärta, den hjälper dig att söka Gud. Jesus älskar dig och vill uppenbara sig för dig!
Gud välsigne er! / Johan

tisdag 15 juni 2010

Vår kallelse och vårt mandat

Följande text är tagen från "10 dagar av bön" av Cfan.eu
"Be ständigt och tacka hela tiden Gud. Gör så, det är Guds vilja i Kristus Jesus." 1Tess.5:17-18
Onsdag 16 juni 2010
Gud har ett mandat för våra liv. Han ger var och en av oss någonting att göra, och Han kommer inte att genomföra det genom någon annan på den här planeten. Vi är viktiga för hans planer och syften. Han vill att vi verkligen uppfyller allt som Han har förberett för oss. De största gudsmännen och kvinnorna var en gång okända, vanliga människor som såg på Honom. När Han säger "Du kan ...!" så kan vi verkligen det.
Vår kallelse är vanligtvis det som ligger precis framför oss, något vi kan göra, något vi tycker om att göra och något som fyller oss med glädje. Låt oss börja med att lägga detta till Jesu Rikes byggande. Låt oss sluta vänta på någon framtida kallelse och idag börja göra något som vi kan göra.
Vi kan välsigna någon idag, be för någon idag, säga ett Guds ord till någon idag, ge en gåva idag, spendera tid i lovsång och tillbedjan idag, och så vidare.
Varje resa börjar med ett första steg.
Bönämnen:
Vi ber att ...
 • vi ska sättas fria från att jämföra oss med andra kristna och gudstjänare.
 • vi skall stå upp och ta konkreta steg mot det som ligger på våra hjärtan.
 • vi inte skall förakta den ringa början- i våra egna liv och i andras liv.
 • vi helt skall komma in i det Jesus planerat för våra liv.
 • vi inte skall hållas tillbaka av besvikelser, torrperioder, problem etc.
 • vi skall överlåta oss själva helt och hållet till byggandet av Guds rike och fullfölja Jesu missionsbefallning och upplyfta hans namn.
 • vi skall förstå att den andliga tjänsten faktiskt har att göra med tjäna.
 • vi inte längre skall lyssna på Djävulens viskningar och istället alltmer tänka i överensstämmelse med Guds tankar.

Jag uppmanar dig att vara med och be under dessa dagar.
Vill du ha hjälp i bön kan du skicka in dina bönämnen och delta i denna böneperiod på denna länk.
Känner du inte Jesus, så har du möjligheten att börja göra det idag. Länken här leder till "Frälsningsbön", klicka på den och läs den med ditt hjärta, den hjälper dig att söka Gud. Jesus älskar dig och vill uppenbara sig för dig!
Gud välsigne er! / Johan

Våra liv som kristna

Följande text är tagen från "10 dagar av bön" av Cfan.eu
"Be ständigt och tacka hela tiden Gud. Gör så, det är Guds vilja i Kristus Jesus." 1Tess.5:17-18
Tisdag 15/6-2010
Som kristna ligger vi i krig. Gud vill att vi skall ta del i striderna, plocka upp vapnen Han gett oss och gå framåt i seger.
Han har utsett ett "förlovat land" åt oss, och vill att vi ska begära detta. Det händer inte automatiskt, om vi bara sitter stilla.
Vi måste handla och göra allt vi kan. Gud kommer att gå tillsammans med oss och göra allt som endast Han kan göra. Han kommer att lägga sina övernaturliga välsignelser till våra naturliga handlingar.
Många kristna flörtar med synderna, svagheterna och frestelserna i sina liv. De lever på ett sätt som är tvärtemot vår Herres instruktioner och tror att Han, i sin nåd, kommer att vända "det blinda ögat" till detta.
Människor säger ofta "Vi förlitar oss på nåden." Det är förvisso sant, men Gud kan inte hånas. Människor kommer att skörda det som de sått. Om de tanklöst sträcker sig efter synd ger de ansvarslöst upp auktoriteten över sina egna liv.
Gud vill att vi skall vara ett heligt folk, klarsynta och överlåtna endast till Honom.
Finns det saker som vi behöver tvätta rena?
Saker som vi länge har vetat inte är tilltalande för Jesus?
Band vi borde ha klippt av för länge sedan?
Låt oss ta möjligheten att idag lägga dessa saker till rätta inför Jesus.
Bönämnen:
Vi ber att.....
 • vi skall bli fullt medvetna om de områden i våra liv där Satan lätt kan få fotfäste och där han inte finner något motstånd.
 • vi skall bli befriade från band till saker som håller oss bundna (inklusive tidningar, TV, internet, sport, underhållning etc.).
 • vi alltid skall springa till Jesus när vi fallit, och aldrig springa bort från Honom.
 • vi skall göra mer rum för den Helige Andes stilla röst inom oss, som vill guida oss, och att vi skall lyssna mer på den.
 • vi skall ta oss an den beordrade striden, lita på Jesus och utkämpa den med hans hjälp.
 • vi skall se ännu mer på Jesus, grundaren och fullbordaren för vår tro.

Jag uppmanar dig att vara med och be under dessa dagar.
Vill du ha hjälp i bön kan du skicka in dina bönämnen och delta i denna böneperiod på denna länk.
Känner du inte Jesus, så har du möjligheten att börja göra det idag. Länken här leder till "Frälsningsbön", klicka på den och läs den med ditt hjärta, den hjälper dig att söka Gud. Jesus älskar dig och vill uppenbara sig för dig!
Gud välsigne er! / Johan

måndag 14 juni 2010

Full flame


Hittade denna trailer på Reinhard Bonnkes - Cfan
Känner du inte Jesus, så har du möjligheten att börja göra det idag. Länken här leder till "Frälsningsbön", klicka på den och läs den med ditt hjärta, den hjälper dig att söka Gud. Jesus älskar dig och vill uppenbara sig för dig!
Gud välsigne er! / Johan

Vår personliga relation med Gud

Följande text är tagen från "10 dagar av bön" av Cfan.eu
"Be ständigt och tacka hela tiden Gud. Gör så, det är Guds vilja i Kristus Jesus." 1Tess.5:17-18
Måndag 14/6-2010
Vilken slags personlig relation har vi med Gud?
Kan vi säga att vi har en levande, intakt och intim relation med Fadern, Sonen och den Helige Ande?
Många människor kallar sig själva för kristna eftersom de tror att kristendomen bara handlar om att acceptera vissa doktriner och dogmer.
Men att vara en kristen är att ha en genuin relation med Gud. Gud vill leva i en nära relation med oss.
Han har till och med tagit sin boning i oss troende genom den Helige Ande och vill genomsyra hela våra varelser med sin kraft och välsignelse.

Han vill att strömmar av levande vatten
skall flyta från oss.


Bönämnen:
Vi ber att.....
 • vår relation med Gud skall växa, bli djupare och visa sig mer och mer i våra liv.
 • vår kärlek för Fadern, Sonen och den Helige Ande skall växa mer och mer.
 • vi skall kunna höra Guds röst klarare än någonsin.
 • Djävulens frestelser skall ta mindre och mindre plats i våra liv.

Jag uppmanar dig att vara med och be under dessa dagar.
Vill du ha hjälp i bön kan du skicka in dina bönämnen och delta i denna böneperiod på denna länk. Klicka på "Yes, count me in"

Känner du inte Jesus, så har du möjligheten att börja göra det idag. Länken här leder till "Frälsningsbön", klicka på den och läs den med ditt hjärta, den hjälper dig att söka Gud. Jesus älskar dig och vill uppenbara sig för dig!
Gud välsigne er! / Johan

söndag 13 juni 2010

Din plats!

Dagens bibelord;
"Gud sade: "Varde mitt i vattnet ett valv som skiljer vatten från vatten!" Gud gjorde valvet och skilde vattnet under valvet från vattnet ovan valvet. Och det skedde så. Gud kallade valvet himmel. Och det blev afton och det blev morgon. Det var den andra dagen." 1Mos.1:6-8
Gud börjar här den andra skapelsedagen att göra plats för oss.
Guds hjärta längtar efter gemenskap med oss.
""Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig. I min Faders hus finns många rum. Om det inte vore så, skulle jag då ha sagt er att jag går bort för att bereda plats åt er? Och om jag än går och bereder plats åt er, skall jag komma tillbaka och ta er till mig, för att ni skall vara där jag är. Och vart jag går, det vet ni. Den vägen känner ni."
Thomas sade: "Herre, vi vet inte vart du går. Hur kan vi då känna vägen?" Jesus sade till honom: "Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.
" Joh.14:1-6
Jesus är vägen till Gud, sanningen om Gud och livet från Gud!
Gud har en plats för dig, vägen till den går genom Jesus.
Känner du inte Jesus, så har du möjligheten att börja göra det idag. Länken här leder till "Frälsningsbön", klicka på den och läs den med ditt hjärta, den hjälper dig att söka Gud. Jesus älskar dig och vill uppenbara sig för dig!
Gud välsigne er! / Johan

lördag 12 juni 2010

Världens ljus

Dagens bibelord;
"I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Jorden var öde och tom, och mörker var över djupet. Och Guds Ande svävade över vattnet. Gud sade: "Varde ljus!" Och det blev ljus. Gud såg att ljuset var gott, och han skilde ljuset från mörkret. Gud kallade ljuset dag, och mörkret kallade han natt. Och det blev afton och det blev morgon. Det var den första dagen." 1Mos.1:1-5
Mitt i mörker och kaos, sa Gud; "Varde ljus!", och det blev ljus. Gud skiljde ljuset från mörkret.
På samma sätt kan Gud idag förändra din situation, Han vill att ljuset ska segra i ditt liv.
Bibeln säger att Jesus är världens ljus;
"Jesus talade åter till dem och sade: "Jag är världens ljus. Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus."" Joh.8:12
Jesus är ditt och mitt ljus. Han vill lysa upp vårt liv idag.
"Någon natt skall inte finnas mer, och de behöver inte någon lampas sken eller solens ljus. Ty Herren Gud skall lysa över dem, och de skall regera som kungar i evigheternas evigheter." Upp.22:5
Gud har från evighet varit människornas ljus, Han är vårt ljus idag, och Han kommer att vara vårt ljus i all evighet.
Känner du inte Jesus, så har du möjligheten att börja göra det idag. Länken här leder till "Frälsningsbön", klicka på den och läs den med ditt hjärta, den hjälper dig att söka Gud. Jesus älskar dig och vill uppenbara sig för dig!
Gud välsigne er! / Johan

fredag 11 juni 2010

Förnyelse

Dagens bibelord;
"Så förmanar jag nu er, bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud - er andliga gudstjänst. Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom." Rom.12:2
Lev nära Jesus, ha Honom som förebild
Låt Guds Ande förnya ditt inre så att du inte låter denna världens bekymmer och elände ta över ditt inre.
Lev i ljuset, inte i mörkret.
Vandra mot ljuset och inte mot mörkret.
Då kommer du att kunna skilja på det som är gott och ont, mörkt eller ljust.
Låt Guds Ande få förnya samvetets ögon, så att du ser klart.
Bibeln varnar oss;
"Ögat är kroppens ljus. Om ditt öga är friskt, får hela din kropp ljus. Men är ditt öga sjukt, ligger hela din kropp i mörker. Om nu ljuset i dig är mörker, hur djupt är då inte mörkret!" Matt.6:23-24
Låt oss söka Gud till förnyelse varje dag, det behöver vi!
Känner du inte Jesus, så har du möjligheten att börja göra det idag. Länken här leder till "Frälsningsbön", klicka på den och läs den med ditt hjärta, den hjälper dig att söka Gud. Jesus älskar dig och vill uppenbara sig för dig!
Gud välsigne er! / Johan

torsdag 10 juni 2010

Välsignelse!

Ta emot Herrens välsignelse!
"HERREN välsigne dig och bevare dig.
HERREN låte sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig.
HERREN vände sitt ansikte till dig och give dig frid.
" 4Mos6:24-26
Känner du inte Jesus, så har du möjligheten att börja göra det idag. Länken här leder till "Frälsningsbön", klicka på den och läs den med ditt hjärta, den hjälper dig att söka Gud. Jesus älskar dig och vill uppenbara sig för dig!
Gud välsigne er! / Johan

onsdag 9 juni 2010

Sanning och insikt

Att förstå vem Jesus är, leder till insikt om sanningen. Utan den förståelsen, blir kristendomen en religion, en diffus dimma, utan förankring i sanningen.
Förstår vi däremot vem Jesus är, så förstår vi också sanningen.
Jesus säger;
"Jesus sade till honom: "Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig." Joh.14:6
"Ty lagen gavs genom Mose, nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus. Ingen har någonsin sett Gud. Den enfödde, som själv är Gud och är hos Fadern, har gjort honom känd." Joh.1:17-18
För att förstå vem Jesus är behöver du lära känna Honom.
Känner du inte Jesus, så har du möjligheten att börja göra det idag. Länken här leder till "Frälsningsbön", klicka på den och läs den med ditt hjärta, den hjälper dig att söka Gud. Jesus älskar dig och vill uppenbara sig för dig!
Gud välsigne er! / Johan

tisdag 8 juni 2010

Problem?

Dagens bibelord;
"När sabbaten var över, köpte Maria från Magdala, Maria, Jakobs mor, och Salome välluktande oljor för att gå och smörja honom. Mycket tidigt på första dagen i veckan kom de till graven då solen gick upp.
De sade till varandra: "Vem skall rulla bort stenen från gravöppningen åt oss?" Men när de såg upp, fick de se att stenen var bortrullad, den var mycket stor. De gick då in i graven och fick se en ung man sitta på höger sida, klädd i en lång vit dräkt, och de blev mycket förskräckta.
Men han sade till dem: "Var inte förskräckta! Ni söker Jesus från Nasaret, den korsfäste. Han är uppstånden, han är inte här. Se, här är platsen där de lade honom. Men gå och säg till hans lärjungar och särskilt till Petrus: Han skall gå före er till Galileen, och där skall ni få se honom så som han har sagt er."
Då gick de ut och flydde bort från graven. Ty bävan och bestörtning hade kommit över dem, och de sade ingenting till någon, därför att de fruktade.
" Mark.16:1-8
När Jesus hade dött och blivit begravd, köpte ett par kvinnor välluktande kryddor och olja, för att smörja hans kropp med. På vägen dit gick de och bekymrade sig för hur de skulle få bort stenen framför graven, för den var mycket stor!
Med dagens inlägg vill jag egentligen bara säga att oavsett hur stort ditt problem är, så är det större för dig än vad det är för Gud. Gud kan lösa det!
Bibeln säger;
"Jesus svarade dem: "Tro på Gud! Amen säger jag er: Om någon säger till detta berg: Lyft dig och kasta dig i havet, och inte tvivlar i sitt hjärta utan tror att det han säger skall ske, då skall det ske. Därför säger jag er: Allt vad ni ber om och begär, tro att ni har fått det, så skall det vara ert. Och när ni står och ber, så förlåt om ni har något emot någon. Då skall också er himmelske Fader förlåta er era överträdelser."" Mark.11:22-25
Bara lita på Gud och tro på Gud, så kan du befalla att dina berg flyttar på sig. För "be så skall du få, Sök så skall du finna, bulta så skall dörren öppnas för dig."
Känner du inte Jesus, så har du möjligheten att börja göra det idag. Länken här leder till "Frälsningsbön", klicka på den och läs den med ditt hjärta, den hjälper dig att söka Gud. Jesus älskar dig och vill uppenbara sig för dig!
Gud välsigne er! / Johan

måndag 7 juni 2010

Förändring

För att förändra världen, måste du börja med dig själv.
För att förändra världen, behöver du lära känna Jesus.
För att förändra världen, behöver du följa Jesus.
För att förändra världen, måste du börja med dig själv!
Känner du inte Jesus vill jag ge dig möjligheten att börja göra det idag. Klicka på denna länk, den leder till "Frälsningsbön" och läs den med ditt hjärta. Den hjälper dig att ta de första stegen tillsammans med Jesus. Han älskar dig och vill uppenbara sig för dig!
Gud välsigne dig! / Johan

söndag 6 juni 2010

Torr och törstig.

Stegen blev tyngre och tyngre, hade man varit där hade man hört hur de slitna skorna släpade i sanden. Hur långt var det kvar och hur länge skulle han vara tvungen att ta sig fram i detta enformiga landskap. När han hade tagit sig upp för den ena sandbanken, kunde han se nästa. Sand, sand och åter sand, hur kunde det bli så här.
Det som från början var ett äventyr, hade blivit till en mardröm. Sanden knastrade i munnen, den sved i ögonen och den kliade i öronen, och vattnet hade för länge sedan tagit slut. Solens hetta var olidlig, men han hade inget val, han måste vidare, annars väntar bara en sak, en långsam och utdragen död.
Om han fortsatte hade han i alla fall hoppet att komma hem levande, så länge han inte gav upp, så länge han inte lät omständigheterna besegra honom.
Tankarna gick hela tiden runt i huvudet, om det ändå kunde komma några moln som täckte solen, om det ändå kunde regna lite, om sanden kunde ha blivit lite nerkyld, om det plötsligt kunde dyka upp en oas med träd som gav skugga och vatten som släckte törsten.
Bibeln säger så här;
"Som hjorten trängtar efter vattenbäckar, så längtar min själ efter dig, o Gud.
Min själ törstar efter Gud, efter den levande Guden.

När får jag komma och träda fram inför Guds ansikte? Mina tårar är min mat dag och natt, ty ständigt säger man till mig: "Var är nu din Gud?" Detta vill jag tänka på när jag utgjuter min själ: Jag gick i folkhopen, vandrade med den till Guds hus under jubelrop och tacksägelse, en högtidsfirande skara.
Varför är du så bedrövad, min själ, och så orolig i mig? Sätt ditt hopp till Gud.
Jag skall åter få tacka honom för frälsning genom honom.

Min Gud, min själ är bedrövad i mig. Därför tänker jag på dig i Jordans land och på Hermons höjder, på Misars berg. Djup ropar till djup vid dånet av dina vattenfall. Alla dina svallande böljor går fram över mig.
Om dagen sänder HERREN sin nåd och om natten är hans sång hos mig, en lovsång till min livs Gud. Jag vill säga till Gud, min klippa: "Varför har du glömt mig, varför måste jag gå sörjande, ansatt av fiender?" Det är som krossade man benen i min kropp, när mina ovänner hånar mig och ständigt säger till mig: "Var är nu din Gud?"
Varför är du så bedrövad, min själ, och varför så orolig i mig? Sätt ditt hopp till Gud,
ty jag skall åter få tacka honom, min frälsning och min Gud.
" Ps.42:2-13
Livet kan ibland vara som för mannen i öknen, hettan och värmen torkar ut varenda liten gnutta vatten och liv, men vi måste ta oss framåt. Vi får inte ge upp. Hjälpen är närmre än vad vi många gånger tror.
Jesus säger så här;
"Jesus svarade henne: "Var och en som dricker av det här vattnet blir törstig igen. Men den som dricker av det vatten jag ger honom skall aldrig någonsin törsta. Det vatten jag ger skall i honom bli en källa, som flödar fram och ger evigt liv."" Joh.4:13-14
Även om livet kan vara tufft, som för mannen i öknen, så vill Gud låta liv strömma fram från vårt inre. Gud vill plantera en källa av liv i oss, som kan ge oss näring oavsett hur torra på kärlek, glädje m.m. våra omständigheter än är.
"På den sista dagen, den största i högtiden, stod Jesus och ropade: "Om någon törstar, så kom till mig och drick! Den som tror på mig, ur hans innersta skall strömmar av levande vatten flyta fram, som Skriften säger." Detta sade han om Anden, som de skulle få som trodde på honom." Joh.7:37-39
Låt Jesus få ge dig vatten, livets vatten, så att du aldrig mer behöver törsta efter mening och kärlek.
Känner du inte Jesus, så har du möjligheten att börja göra det idag. Länken här leder till "Frälsningsbön", klicka på den och läs den med ditt hjärta, den hjälper dig att söka Gud. Jesus älskar dig och vill uppenbara sig för dig!
Gud välsigne er! / Johan

lördag 5 juni 2010

Välsignad eller Förbannad?

Idag tänker jag inte skriva en hel utläggning om konflikten i mellanöstern, det kommer jag nog inte att göra någon annan gång heller, men bibeln talar om en sanning som jag skulle vilja lyfta fram.
Vi läser bibeltexten först;
"HERREN sade till Abram: "Gå ut ur ditt land och från din släkt och din fars hus och bege dig till det land som jag skall visa dig. Där skall jag göra dig till ett stort folk. Jag skall välsigna dig och göra ditt namn stort, och du skall bli en välsignelse. Jag skall välsigna dem som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig. I dig skall alla släkter på jorden bli välsignade."" 1Mos.12:1-3
"Hur sköna är inte dina tält, o Jakob, dina boningar, o Israel!..... Välsignad är den som välsignar dig, förbannad är den som förbannar dig!" 4Mos.24:5,9
Den som välsignar Israel, skall Gud välsigna. Den som förbannar Israel, är förbannad.
Vad innebär dessa ord?
Att vara välsignad - Att vara under Guds beskydd.
Att vara förbannad - Att vara förskjuten från Gud och hans beskydd.
Vill du läsa mer om välsignelse och förbannelse, läs 5Moseboken kapitel 27, 28, 29 & 30
Jag väljer att välsigna Israel!
Vad väljer du?
Känner du inte Jesus, så har du möjligheten att börja göra det idag. Länken här leder till "Frälsningsbön", klicka på den och läs den med ditt hjärta, den hjälper dig att söka Gud. Jesus älskar dig och vill uppenbara sig för dig!
Gud välsigne er! / Johan

fredag 4 juni 2010

Israel en del av dig!

Det kanske är svårt att förstå, men bibeln säger att Gud inte har förskjutit sitt folk judarna, inte heller deras land Israel.
"Jag frågar nu: Har då Gud förskjutit sitt folk? Visst inte. Jag är själv israelit, av Abrahams ätt och av Benjamins stam. Gud har inte förskjutit sitt folk, som han tidigare har känt som sitt." Rom.11:1-2
Det gamla förbundet med Guds folk judarna fullbordades i det nya förbundet, Jesus.
"Om förstlingsbrödet är heligt, är degen helig. Och om roten är helig, är grenarna heliga. Men om nu några av grenarna har brutits bort och du, som är ett vilt olivträd, har blivit inympad bland dem och fått del av det äkta olivträdets feta rot, då skall du inte förhäva dig över grenarna. Men om du förhäver dig skall du veta att det inte är du som bär roten utan roten som bär dig.
Nu invänder du kanske att grenarna bröts bort för att du skulle ympas in. Du har rätt, för sin otros skull bröts de bort, men du står kvar genom tron. Var inte högmodig utan lev i fruktan. Ty om Gud inte skonade de naturliga grenarna skall han inte heller skona dig. Se här Guds godhet och stränghet: hans stränghet mot dem som föll, hans godhet mot dig, om du blir kvar i hans godhet, annars blir också du borthuggen. Men även de andra kommer att bli inympade, om de inte blir kvar i sin otro. Gud har ju makt att ympa in dem igen. Ty om du har blivit borthuggen från det vilda olivträd som du av naturen tillhörde, och mot naturen har inympats på ett äkta olivträd, hur mycket lättare kommer då inte dessa naturliga grenar att ympas in på sitt eget olivträd.
" Rom.11:16-24
De som tror på Jesus blir inympade från ett vilt olivträd (andra folk och nationer) in på det äkta olivträdet (Israel). Men bara för att du är inympad på trädet skall du inte tro att du är bättre, du kan lika lätt skäras bort igen och en av de naturliga grenarna ympas tillbaka in på din plats.
"Bröder, jag vill att ni skall känna till denna hemlighet, för att ni inte skall ha för höga tankar om er själva: förstockelse har kommit över en del av Israel och så skall det förbli, till dess att hedningarna i fullt antal har kommit in. Och det är så hela Israel skall bli frälst, som det står skrivet: Från Sion skall Frälsaren komma och skaffa bort all ogudaktighet från Jakob. Och detta skall vara mitt förbund med dem, när jag tar bort deras synder." Rom.11:25-27
Bibeln säger så här;
"Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus." Gal.3:28
Det är ingen skillnad vi är ett i Kristus.
"I fråga om evangelium är de fiender för er skull, men i fråga om utkorelsen är de älskade för fädernas skull. Ty sina gåvor och sin kallelse kan Gud inte ångra. Ni var tidigare olydiga mot Gud, men har nu fått barmhärtighet genom deras olydnad. Så har nu också de varit olydiga för att de skulle få förbarmande genom den barmhärtighet som ni får. Ty Gud har gjort alla till fångar under olydnaden för att sedan förbarma sig över alla." Rom.11:28-32
På detta sätt blir du också en del av Israel när du tror på Jesus. Gud har inte förskjutit sitt folk Israel och Han har heller inte förskjutit dig!
Känner du inte Jesus, så har du möjligheten att börja göra det idag. Länken här leder till "Frälsningsbön", klicka på den och läs den med ditt hjärta, den hjälper dig att söka Gud. Jesus älskar dig och vill uppenbara sig för dig!
Gud välsigne er! / Johan

torsdag 3 juni 2010

Dagar blir till år.

Dagar kommer och dagar går, minuter blir till timmar och timmarna till år. Tiden flyter fram och ibland stannar vi upp och frågar oss vad det är för dag, är det någon i min bekantskap som fyller år, är det någon som har namnsdag, finns det någon anledning till att fira idag. Bröllop, student, körkort, nytt jobb, ja, det finns mycket vi kan fira.
Men låt oss se på vad bibeln säger om vad det är för dag idag;
"Detta är den dag som HERREN har gjort, låt oss på den jubla och vara glada!" Ps.118:24
Hur kan du vara säker på att det är idag?
Därför att bibeln säger att varje dag ska vi tala om Guds frälsning med glädje.
"Sjung till HERRENS ära alla länder! Kungör hans frälsning från dag till dag!" 1Krön.16:23
Och för att varje dag är Guds nåd ny.
"HERRENS nåd är det att det inte är ute med oss, ty det är inte slut med hans barmhärtighet. Den är var morgon ny, ja, stor är din trofasthet. HERREN är min del, det säger mig min själ, därför står mitt hopp till honom." Klag.3:22-24
Guds nåd är idag ny, varje dag är en sällsam gåva från Gud och en skimrande möjlighet.
"Han säger ju: Jag bönhör dig i rätt tid, och jag hjälper dig på frälsningens dag. Se, nu är den rätta tiden, nu är frälsningens dag." 2Kor.6:2
Var glad och tacka Jesus, Han har räddat dig från mörkret. Jubla inför hans ansikte.
Känner du inte Jesus, så har du möjligheten att börja göra det idag. Länken här leder till "Frälsningsbön", klicka på den och läs den med ditt hjärta, den hjälper dig att söka Gud. Jesus älskar dig och vill uppenbara sig för dig!
Gud välsigne er! / Johan

onsdag 2 juni 2010

Träden skall klappa i händerna

"Sjung för HERREN en ny sång, sjung för HERREN, hela jorden! Sjung för HERREN, lova hans namn, kungör hans frälsning dag efter dag! Förkunna hans ära bland hednafolken, bland alla folk hans under!
Ty stor är HERREN och högt prisad, värd att frukta mer än alla gudar. Folkens alla gudar är avgudar, men HERREN har gjort himlen. Majestät och härlighet är inför hans ansikte, makt och glans i hans helgedom.
Ge åt HERREN, ni folkens släkter, ge åt HERREN ära och makt! Ge åt HERREN hans namns ära, bär fram gåvor och kom till hans gårdar!
Tillbed HERREN i helig skrud, bäva inför honom, alla länder! Säg bland folken: "HERREN är nu konung! Därför står världen fast och vacklar inte. Han dömer folken med rättvisa." Må himlen vara glad och jorden fröjda sig, må havet brusa och allt som fyller det. Må marken glädja sig och allt som är därpå. Jubla skall alla skogens träd inför HERREN, ty han kommer, ty han kommer för att döma jorden. Han skall döma världen med rättfärdighet och folken med sin trofasthet.
" Ps.96
Gud skall döma oss, men varför klappar träden i händerna?
I Romarbrevet hittar vi ett troligt svar på frågan.
"Skapelsen har ju blivit lagd under förgängelsen, inte av egen vilja utan genom honom som lade den därunder. Ändå finns det hopp om att också skapelsen skall befrias från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet. Vi vet att hela skapelsen ännu samfällt suckar och våndas. Och inte bara den, utan också vi som har fått Anden som förstlingsfrukt, också vi suckar inom oss och väntar på barnaskapet, vår kropps förlossning." Rom.8:20-23
Också skapelsen väntar på att bli befriad från förtryck, den plågas och suckar.
"Jubla skall alla skogens träd, inför HERREN, ty han kommer för att döma jorden. Tacka HERREN, ty han är god, ty hans nåd varar i evighet." 1Krön.16:33-34
Träden vill tacka Gud tillsammans med oss! Det verkar som om det sker där Guds rike får möjlighet att regera.
"Med glädje skall ni dra ut, i frid skall ni föras fram. Bergen och höjderna skall brista ut i jubel inför er, alla markens träd skall klappa i händerna." Jes.55:12
Bibeln talar om att både vi och naturen kommer att förlossas från våra bojor, och enda anledningen är att Jesus Kristus dog i vårt ställe, för att vi skulle få frid och där med glädje.
Frågan jag då kommer fram till är;
Har vår frälsning och frihet från synden, något samband med trädens och naturens välmående?
Kan det vara så?
Blir du ingen sann miljökämpe om du inte känner Jesus?
Detta ger dig ytterligare en anledning till varför du behöver lära känna Jesus.
Känner du inte Jesus, så har du möjligheten att börja göra det idag. Länken här leder till "Frälsningsbön", klicka på den och läs den med ditt hjärta, den hjälper dig att söka Gud. Jesus älskar dig och vill uppenbara sig för dig!
Gud välsigne er! / Johan

ANDRE från ArmenienVideo av en av Armeniens större musikaliska stjärnor Andre. Han tävlade för Armenien i ESC (Eurovision Song Contest) för något år sedan. Här kan du se hans video om barn med leukemi, den fick Armenierna att göra något åt deras situation, folk började att ge blod för att hjälpa barnen. I videon kan man se hur han klipper av sitt hår och ger det till barnen, håret var en stor del av hans image.

Följande text är kopierad från bloggen Maxa.nu - Niclas Strindell, skriven efter det att Andre sjöng på Livets ord i Uppsala under våren 2010. Här följer sångtexten på engelska;

Don’t leave me alone

Don’t leave me

On a distant road

Don’t leave me there

In darkenss

Further in the gloom

Look into my heart

It’s pain, burning in the flame

Sad as death

It greaves the battles of my soul

Look into my heart

It’s pain, burning in the flame

Don’t look to my face

There will be no tears

Don’t let me fade away

Don’t leave me

Living in the past

Don’t leave me there

It’s painful

Further in the gloom

Look into the sea fo my eyes

Chrashing with it’s waves

Sad as death

It greaves the battles of my soul

Look into the sea of my eyes

Chrashing with it’s waves

Don’t look to my face

There will be no tears

Don’t let me fall

Don’t let me

Don’t leave me outside

Don’t leave me there

It’s cold

Further in the gloom

Like a candle melts my heart

Burning in the flame

Sad as death

It greaves the battles of my soul

Like a candle melts my heart

Burning in the flame

As i walk with fate

You’re my only hope

Lord Jesus

Don’t leave me alone

Don’t leave me

André sjöng även ett par sånger live i gudstjänsten. Se gudstjänsten på Livets Ord Play


Ännu en video med Andre;Nästa klipp är en låt man blir glad av, samma artist;Gud välsigne dig! / Johan

tisdag 1 juni 2010

Tappa inte modet, tappa inte sugen!

Idag vill jag bara uppmuntra dig med Jesu ord;
"Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig." Joh.14:1
Jag hade en gång en lärare, hon hade ritat en elefant som hade tappat snabeln på ett papper, under elefanten stod texten;
"Tappa inte sugen"
Gör inte det, oroa dig inte och tappa inte sugen.
Känner du inte Jesus, så har du möjligheten att börja göra det idag. Länken här leder till "Frälsningsbön", klicka på den och läs den med ditt hjärta, den hjälper dig att söka Gud. Jesus älskar dig och vill uppenbara sig för dig!
Gud välsigne er! / Johan
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...