onsdag 2 juni 2010

Träden skall klappa i händerna

"Sjung för HERREN en ny sång, sjung för HERREN, hela jorden! Sjung för HERREN, lova hans namn, kungör hans frälsning dag efter dag! Förkunna hans ära bland hednafolken, bland alla folk hans under!
Ty stor är HERREN och högt prisad, värd att frukta mer än alla gudar. Folkens alla gudar är avgudar, men HERREN har gjort himlen. Majestät och härlighet är inför hans ansikte, makt och glans i hans helgedom.
Ge åt HERREN, ni folkens släkter, ge åt HERREN ära och makt! Ge åt HERREN hans namns ära, bär fram gåvor och kom till hans gårdar!
Tillbed HERREN i helig skrud, bäva inför honom, alla länder! Säg bland folken: "HERREN är nu konung! Därför står världen fast och vacklar inte. Han dömer folken med rättvisa." Må himlen vara glad och jorden fröjda sig, må havet brusa och allt som fyller det. Må marken glädja sig och allt som är därpå. Jubla skall alla skogens träd inför HERREN, ty han kommer, ty han kommer för att döma jorden. Han skall döma världen med rättfärdighet och folken med sin trofasthet.
" Ps.96
Gud skall döma oss, men varför klappar träden i händerna?
I Romarbrevet hittar vi ett troligt svar på frågan.
"Skapelsen har ju blivit lagd under förgängelsen, inte av egen vilja utan genom honom som lade den därunder. Ändå finns det hopp om att också skapelsen skall befrias från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet. Vi vet att hela skapelsen ännu samfällt suckar och våndas. Och inte bara den, utan också vi som har fått Anden som förstlingsfrukt, också vi suckar inom oss och väntar på barnaskapet, vår kropps förlossning." Rom.8:20-23
Också skapelsen väntar på att bli befriad från förtryck, den plågas och suckar.
"Jubla skall alla skogens träd, inför HERREN, ty han kommer för att döma jorden. Tacka HERREN, ty han är god, ty hans nåd varar i evighet." 1Krön.16:33-34
Träden vill tacka Gud tillsammans med oss! Det verkar som om det sker där Guds rike får möjlighet att regera.
"Med glädje skall ni dra ut, i frid skall ni föras fram. Bergen och höjderna skall brista ut i jubel inför er, alla markens träd skall klappa i händerna." Jes.55:12
Bibeln talar om att både vi och naturen kommer att förlossas från våra bojor, och enda anledningen är att Jesus Kristus dog i vårt ställe, för att vi skulle få frid och där med glädje.
Frågan jag då kommer fram till är;
Har vår frälsning och frihet från synden, något samband med trädens och naturens välmående?
Kan det vara så?
Blir du ingen sann miljökämpe om du inte känner Jesus?
Detta ger dig ytterligare en anledning till varför du behöver lära känna Jesus.
Känner du inte Jesus, så har du möjligheten att börja göra det idag. Länken här leder till "Frälsningsbön", klicka på den och läs den med ditt hjärta, den hjälper dig att söka Gud. Jesus älskar dig och vill uppenbara sig för dig!
Gud välsigne er! / Johan

Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...