tisdag 15 juni 2010

Våra liv som kristna

Följande text är tagen från "10 dagar av bön" av Cfan.eu
"Be ständigt och tacka hela tiden Gud. Gör så, det är Guds vilja i Kristus Jesus." 1Tess.5:17-18
Tisdag 15/6-2010
Som kristna ligger vi i krig. Gud vill att vi skall ta del i striderna, plocka upp vapnen Han gett oss och gå framåt i seger.
Han har utsett ett "förlovat land" åt oss, och vill att vi ska begära detta. Det händer inte automatiskt, om vi bara sitter stilla.
Vi måste handla och göra allt vi kan. Gud kommer att gå tillsammans med oss och göra allt som endast Han kan göra. Han kommer att lägga sina övernaturliga välsignelser till våra naturliga handlingar.
Många kristna flörtar med synderna, svagheterna och frestelserna i sina liv. De lever på ett sätt som är tvärtemot vår Herres instruktioner och tror att Han, i sin nåd, kommer att vända "det blinda ögat" till detta.
Människor säger ofta "Vi förlitar oss på nåden." Det är förvisso sant, men Gud kan inte hånas. Människor kommer att skörda det som de sått. Om de tanklöst sträcker sig efter synd ger de ansvarslöst upp auktoriteten över sina egna liv.
Gud vill att vi skall vara ett heligt folk, klarsynta och överlåtna endast till Honom.
Finns det saker som vi behöver tvätta rena?
Saker som vi länge har vetat inte är tilltalande för Jesus?
Band vi borde ha klippt av för länge sedan?
Låt oss ta möjligheten att idag lägga dessa saker till rätta inför Jesus.
Bönämnen:
Vi ber att.....
  • vi skall bli fullt medvetna om de områden i våra liv där Satan lätt kan få fotfäste och där han inte finner något motstånd.
  • vi skall bli befriade från band till saker som håller oss bundna (inklusive tidningar, TV, internet, sport, underhållning etc.).
  • vi alltid skall springa till Jesus när vi fallit, och aldrig springa bort från Honom.
  • vi skall göra mer rum för den Helige Andes stilla röst inom oss, som vill guida oss, och att vi skall lyssna mer på den.
  • vi skall ta oss an den beordrade striden, lita på Jesus och utkämpa den med hans hjälp.
  • vi skall se ännu mer på Jesus, grundaren och fullbordaren för vår tro.

Jag uppmanar dig att vara med och be under dessa dagar.
Vill du ha hjälp i bön kan du skicka in dina bönämnen och delta i denna böneperiod på denna länk.
Känner du inte Jesus, så har du möjligheten att börja göra det idag. Länken här leder till "Frälsningsbön", klicka på den och läs den med ditt hjärta, den hjälper dig att söka Gud. Jesus älskar dig och vill uppenbara sig för dig!
Gud välsigne er! / Johan

Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...