onsdag 9 juni 2010

Sanning och insikt

Att förstå vem Jesus är, leder till insikt om sanningen. Utan den förståelsen, blir kristendomen en religion, en diffus dimma, utan förankring i sanningen.
Förstår vi däremot vem Jesus är, så förstår vi också sanningen.
Jesus säger;
"Jesus sade till honom: "Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig." Joh.14:6
"Ty lagen gavs genom Mose, nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus. Ingen har någonsin sett Gud. Den enfödde, som själv är Gud och är hos Fadern, har gjort honom känd." Joh.1:17-18
För att förstå vem Jesus är behöver du lära känna Honom.
Känner du inte Jesus, så har du möjligheten att börja göra det idag. Länken här leder till "Frälsningsbön", klicka på den och läs den med ditt hjärta, den hjälper dig att söka Gud. Jesus älskar dig och vill uppenbara sig för dig!
Gud välsigne er! / Johan

Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...