måndag 8 februari 2010

Guds gåva - Mjölkfritt hjärta

Mitt på ljusa dagen kommer plötsligt dimman, den kryper sakta fram och liksom filtrerar sig genom luften. Sikten börjar att bli mjölkig, och ju mer dimman kommer desto tätare och mjölkigare blir den. Till slut kan du knappt se handen framför dig, så har det delvis varit idag, mer eller mindre. Hemskt, förvillande och svårframkomligt, att försöka hitta någonstans i dimman är svårt och ibland omöjligt. Trots att det är ljust ute så har dimman lagt sig som en slöja framför ens ögon, och liksom fördunklar verkligheten och sanningen. På samma sätt är det med förståelsen av bibeln, när människor försöker att förneka, förvirra och fördunkla sanningen i bibeln, genom "kunskaps baserade förklaringar", blir det som en dimma som lägger sig över vårt hjärta. Bibelns övernaturliga budskap kan inte förstås så, det övergår i mycket vårt förstånd.
Hur kan vi då förstå bibeln?
Jo, bibeln säger att Gud vill hjälpa oss med det:
"Men Hjälparen, den helige Ande, som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er." Joh. 14:26
Den Helige Ande vill hjälpa dig att förstå Guds ord. Så länge som vi inte känner Honom som har inspirerat människor att skriva bibeln eller tillåter Honom att få tala in i vårt hjärta, kommer vi inte att helt förstå bibelns budskap.
Bibeln säger:
"Än i dag finns samma slöja kvar när gamla förbundets skrifter föreläses, och den tas inte bort, först i Kristus försvinner den. Ja, än i dag ligger en slöja kvar över deras hjärtan när Mose föreläses. Men närhelst någon omvänder sig till Herren, tas slöjan bort. Herren är Anden, och där Herrens Ande är, där är frihet. Och vi alla som med avtäckt ansikte skådar Herrens härlighet som i en spegel, vi förvandlas till en och samma bild, från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren, Anden." 2Kor.3:14-18
För att förstärka och förtydliga detta skriver Paulus:
"Ty detta budskap om korset är en dårskap för dem som blir förtappade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft." 1Kor.1:18
Han var den som tidigare hette Saul och själv hade denna slöja/dimma över sitt hjärta, hans omvändelse ledde till att en både hjärtats slöja och den bokstavlig slöja som Jesus lagt över hans ögon försvann. Han blev en helt förvandlad man.
"Saul, min broder, Herren Jesus som visade sig för dig på vägen hit, han har sänt mig för att du skall kunna se igen och uppfyllas av den helige Ande." Genast var det som om fjäll föll från hans ögon, och han fick sin syn igen och blev döpt." Apg.9:17-18
Gud vill att du också ska kunna förstå sanningen i bibeln, Han vill ta bort slöjan från ditt hjärtas ögon. Du kan ha kallat dig kristen, ja kanske rent utav varit kristen under en lång tid, men inte låtit den Helige Ande kasta sitt ljus över Guds ord.
Du kanske inte har vetat om att Han vill visa dig sanningarna i bibeln. Du kanske tillhör en annan religion som inte tillåtit dig att ta reda på sanningen, kanske du bara inte har fått möjlighet att på riktigt lära känna Gud, Jesus och den Helige Ande. Jag vill gärna hjälpa dig!
Länken här leder till "Frälsningsbön", klicka på den och läs bönen med ditt hjärta så kommer Guds kraft att börja verka i ditt liv, slöjan framför ditt hjärtas ögon kommer att tas bort.
Jesus älskar dig, sätt hela din tillit till Honom, Han vill göra dig fri!

Gud välsigne dig! / Johan

Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...