fredag 30 april 2010

Respektera och acceptera.

Vad är det som gör det så svårt att förstå skillnaden mellan att respektera och att acceptera? Man kan respektera en människas val eller åsikt, utan att för den skull acceptera valet eller åsikten.
Det är skillnad på sak och person, Jesus älskar dig, precis som den du är, men Han accepterar inte synden, Han vill förlåta den och Han vill att du lämnar syndens väg.
Gud är helig och det som är heligt kan inte ha något gemensamt med synden, för det är åtskilt från synden.
"Ty så säger Herren HERREN, Israels Helige: "Om ni vänder om och är stilla skall ni bli frälsta. Genom stillhet och förtröstan blir ni starka." Men ni vill inte." Jes.30:15
Mitt råd till dig idag är;
Sök Gud!
Känner du inte Jesus, så har du möjligheten att börja göra det idag. Länken här leder till "Frälsningsbön", klicka på den och läs den med ditt hjärta, den hjälper dig att söka Gud. Jesus älskar dig och vill uppenbara sig för dig!
Gud välsigne dig! / Johan

torsdag 29 april 2010

Fotavtryck.

Hon vandrade sakta fram längs stranden, där vågorna möter sanden, hennes fötter lämnade spår efter sig. En del kunde hon fortfarande se, en del hade redan spolats bort.
Han karvade i barken i ett träd när han var liten, trettio år senare kunde han fortfarande tydligt se initialerna.
När de var små planterade de ett träd, i vuxen ålder stod det kvar på samma plats, men oj vad det hade växt.
En gång för två tusen år sedan gav en man sitt liv, än idag förändrar Han människors liv. Jesus är hans namn.
Vilka fotavtryck lämnar du?
Vad lämnar du kvar efter dig?
"Ty HERRENS ögon överfar hela jorden, för att han med sin kraft skall hjälpa dem som med sina hjärtan ger sig hän åt honom." 2 Krön. 16:19
Tillsammans med Gud kan du och jag lämna bestående fotavtryck, fotavtryck som blir större och inte mindre!
Vill du sätta ner foten och göra ett nytt avstamp inför framtiden.
Då har du möjligheten att göra det här och nu, börja vandra tillsammans med Gud idag. Länken här leder till "Frälsningsbön", klicka på den och läs den med ditt hjärta, den hjälper dig att söka Gud. Jesus älskar dig, han vill använda dig!

Gud välsigne dig! / Johan

onsdag 28 april 2010

Vem vill gå?

I bibeln kan vi läsa om hur Jesaja blir kallad av Gud;
"I det år då kung Ussia dog, såg jag Herren sitta på en hög och upphöjd tron, och släpet på hans mantel uppfyllde templet. Serafer stod ovanför honom, var och en hade sex vingar: Med två täckte de sina ansikten, med två täckte de sina fötter och med två flög de. Och den ene ropade till den andre:
"Helig, helig, helig är HERREN Sebaot, hela jorden är full av hans härlighet."
Rösten från den som ropade fick dörrposterna och trösklarna att skaka, och huset blev uppfyllt av rök. Då sade jag:
"Ve mig, jag förgås! Ty jag är en man med orena läppar och jag bor ibland ett folk med orena läppar, och mina ögon har sett Konungen, HERREN Sebaot."
Då flög en av seraferna fram till mig. I hans hand var ett glödande kol, som han med en tång hade tagit från altaret. Med det rörde han vid min mun och sade:
"När nu detta har rört vid dina läppar, har din missgärning tagits ifrån dig och din synd är försonad."
Och jag hörde HERRENS röst. Han sade: "Vem skall jag sända och vem vill vara vår budbärare?" Då sade jag: "Här är jag, sänd mig!" Han sade: "Gå och säg till detta folk:
" Jes.6:1-9
När Jesaja står i Guds närvaro, inser han sin litenhet, sina svagheter, de fel och synder han begått. Men Gud lämnar honom inte där, Han springer inte sin väg eller vänder honom ryggen, däremot har Han en lösning åt Jesaja .
Han renar honom och gör honom fri från sina fel och synder.
När Jesaja nu står i Guds närvaro befriad från sina fel och synder, ger Gud honom en möjlighet att välja, Han frågar;
Vem skall jag sända och vem vill vara vår budbärare?
Då svarar Jesaja;
Här är jag, sänd mig!
Guds svar är; GÅ och säg till detta folk..... !!!
När du står i Guds närhet, måste du precis som Jesaja, böja dig för Honom, du måste erkänna dina fel och synder, så att Han kan rena dig och göra dig fri. Gud söker dig, Han vill använda dig.
Vad blir ditt svar på frågan;
Vem skall jag sända och vem vill vara vår budbärare?
Känner du dig som Jesaja, du behöver bli renad från dina fel och dina synder. Då har du möjligheten att böja dig för Gud idag. Länken här leder till "Frälsningsbön", klicka på den och läs den med ditt hjärta, den hjälper dig att söka Gud. Jesus älskar dig, han vill använda dig!
Gud välsigne dig! / Johan

tisdag 27 april 2010

Varför ska vi förvänta oss svar på bön? #4

En anledning till kommer i dessa versar;
"Bed och ni skall få, sök och ni skall finna, bulta och dörren skall öppnas för er. Ty var och en som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas.
Vem bland er ger sin son en sten, när han ber om bröd, eller en orm, när han ber om en fisk? Om ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, hur mycket mer skall då inte er Fader i himlen ge det som är gott åt dem som ber honom.
" Matt.7:7-11
Kan du se anledningen?
Om inte läs versarna en gång till;
"Bed och ni skall få, sök och ni skall finna, bulta och dörren skall öppnas för er. Ty var och en som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas.
Vem bland er ger sin son en sten, när han ber om bröd, eller en orm, när han ber om en fisk? Om ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, hur mycket mer skall då inte er Fader i himlen ge det som är gott åt dem som ber honom.
" Matt.7:7-11
Svaret på frågan idag är;
 1. För att du ber!
 2. För att du får när du ber!
 3. För att Gud vill ge goda gåvor till dig!

Det kan sammanfattas i följande bibelvers;
"Allt det goda vi får och varje fullkomlig gåva är från ovan och kommer ner från ljusens Fader, hos vilken ingen förändring sker och ingen växling mellan ljus och mörker." Jak.4:17
Känns detta långt borta för dig, då känner du kanske inte Jesus. Idag vill jag ge dig möjligheten att börja göra det. Länken här leder till "Frälsningsbön", klicka på den och läs den med ditt hjärta, den hjälper dig att söka Gud. Jesus älskar dig och vill uppenbara sig för dig!
Gud välsigne dig! / Johan

måndag 26 april 2010

Varför ska vi förvänta oss svar på bön? #3

En anledning till kommer i dessa versar;
"Jesus berättade för dem en liknelse för att visa att de alltid borde be utan att tröttna. "I en stad fanns en domare som varken fruktade Gud eller hade respekt för människor. I samma stad fanns en änka, som gång på gång kom till honom och sade: Ge mig rätt inför min motpart. Till en tid ville han inte, men sedan sade han till sig själv:
Även om jag inte fruktar Gud eller har respekt för någon människa, skall jag ändå ge den här änkan rätt, därför att hon är så besvärlig. Annars kommer hon till sist att pina livet ur mig med sina ständiga besök."
Och Herren sade: "Hör vad den orättfärdige domaren säger. Skulle då inte Gud skaffa rätt åt sina utvalda, som ropar till honom dag och natt, då han ju lyssnar tåligt till dem? Jag säger er: Han kommer snart att skaffa dem rätt. Men skall väl Människosonen, när han kommer, finna en sådan tro på jorden?"
" Luk.18:1-8
Kan du se anledningen?
Om inte läs versarna en gång till;
"Jesus berättade för dem en liknelse för att visa att de alltid borde be utan att tröttna. "I en stad fanns en domare som varken fruktade Gud eller hade respekt för människor. I samma stad fanns en änka, som gång på gång kom till honom och sade: Ge mig rätt inför min motpart. Till en tid ville han inte, men sedan sade han till sig själv:
Även om jag inte fruktar Gud eller har respekt för någon människa, skall jag ändå ge den här änkan rätt, därför att hon är så besvärlig. Annars kommer hon till sist att pina livet ur mig med sina ständiga besök."
Och Herren sade: "Hör vad den orättfärdige domaren säger. Skulle då inte Gud skaffa rätt åt sina utvalda, som ropar till honom dag och natt, då han ju lyssnar tåligt till dem? Jag säger er: Han kommer snart att skaffa dem rätt. Men skall väl Människosonen, när han kommer, finna en sådan tro på jorden?"
" Luk.18:1-8
Svaret på frågan idag är;
 1. Du tror på Jesus!
 2. Du ger inte upp utan är uthållig i din bön!
 3. Gud vill svara dig för att du tror på Honom!

Det kan sammanfattas i följande bibelvers;
"Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte ser." Hebr.11:1
Känns detta långt borta för dig, då känner du kanske inte Jesus. Idag vill jag ge dig möjligheten att börja göra det. Länken här leder till "Frälsningsbön", klicka på den och läs den med ditt hjärta, den hjälper dig att söka Gud. Jesus älskar dig och vill uppenbara sig för dig!
Gud välsigne dig! / Johan

söndag 25 april 2010

Vågar du lita på Gud?

Att våga lita på Gud, är början på ett liv tillsammans med Honom.
Han är sanningen, och sanningen skall göra dig fri!
Oavsett hur du ställer dig till frågan, vill jag idag lyfta fram Jesus. Han älskar dig sååååå mycket att Han inte behövde veta om du skulle lita på Honom eller inte, innan Han valde att ge sitt liv för just dig!
Bibeln säger;
"Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv.
Inte sände Gud sin Son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde Sons namn.
Och detta är domen: ljuset kom till världen och människorna älskade mörkret och inte ljuset, eftersom deras gärningar var onda. Ty var och en som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte skall avslöjas.
Men den som lyder sanningen kommer till ljuset, för att det skall bli uppenbart att hans gärningar är gjorda i Gud.
" Joh.3:16-21
Känner du inte Jesus, så har du möjligheten att börja göra det idag. Länken här leder till "Frälsningsbön", klicka på den och läs den med ditt hjärta, den hjälper dig att söka Gud. Jesus älskar dig och vill uppenbara sig för dig!
Gud välsigne dig! / Johan

lördag 24 april 2010

Varför ska vi förvänta oss svar på bön? #2

Ännu en anledning kommer i dessa versar;
"Vidare säger jag er: Om två av er här på jorden kommer överens om att be om något, vad det än är, så skall de få det av min Fader i himlen. Ty där två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem." Matt. 18:19-20
Kan du se anledningen?
Om inte läs versarna en gång till;
"Vidare säger jag er: Om två av er här på jorden kommer överens om att be om något, vad det än är, så skall de få det av min Fader i himlen. Ty där två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem." Matt. 18:19-20
Svaret på frågan idag är;
 1. Två eller fler har kommit överens om att be!
 2. Gud är närvarande!
 3. Vi ber i Jesu namn!

För att sammanfatta och förtydliga;
Vi ska förvänta oss bönesvar för att Gud är närvarande. Han finns hos oss och vill svara på vår bön.
Känner du inte Jesus, så har du möjligheten att börja göra det idag. Länken här leder till "Frälsningsbön", klicka på den och läs den med ditt hjärta, den hjälper dig att söka Gud. Jesus älskar dig och vill uppenbara sig för dig!
Gud välsigne dig! / Johan

fredag 23 april 2010

Varför ska vi förvänta oss svar på bön? #1

Svaret på denna fråga är enkel, den ryms i följande bibelord;
"När ni ber skall ni inte vara som hycklarna. De älskar att stå och be i synagogorna och i gathörnen för att synas av människor. Amen säger jag er: De har fått ut sin lön. Nej, när du ber, gå in i din kammare och stäng din dörr och be till din Fader i det fördolda. Då skall din Fader, som ser i det fördolda, belöna dig. Och när ni ber skall ni inte rabbla långa böner som hedningarna. De menar att de skall bli bönhörda för sina många ords skull. Var inte som de. Er Fader vet vad ni behöver, innan ni ber honom om det." Matt. 6:5-8
Har du hittat svaret?
Om inte läs versarna en gång till;
"När ni ber skall ni inte vara som hycklarna. De älskar att stå och be i synagogorna och i gathörnen för att synas av människor. Amen säger jag er: De har fått ut sin lön. Nej, när du ber, gå in i din kammare och stäng din dörr och be till din Fader i det fördolda. Då skall din Fader, som ser i det fördolda, belöna dig. Och när ni ber skall ni inte rabbla långa böner som hedningarna. De menar att de skall bli bönhörda för sina många ords skull. Var inte som de. Er Fader vet vad ni behöver, innan ni ber honom om det." Matt. 6:5-8
Svaret på frågan är;
 1. Du har gjort Gud till din Fader!
 2. Gud vet redan vad du behöver!
 3. Han vill höra din enkla bön!

Det hela sammanfattas i den kommande versen senare i kapitlet.
"Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också." Matt.6:33
Känner du inte Jesus, så har du möjligheten att börja göra det idag. Länken här leder till "Frälsningsbön", klicka på den och läs den med ditt hjärta, den hjälper dig att söka Gud och att göra Honom till din Fader. Jesus älskar dig och vill uppenbara sig för dig!
Gud välsigne dig! / Johan

onsdag 21 april 2010

Vakna och tag plats!

Klockan var runt 10.00 på förmiddagen och den hade redan ringt flera gånger, han var väl medveten om tiden han skulle passa.
Första signalen hade hörts redan vid 8.00 tiden, men handen hade snabbt varit där för att stänga av larmet. Efter det hade proceduren upprepats ett antal gånger, ja, fler än vad han mindes, hälften av gångerna hade han varit så sömndrucken att han inte ens märkt att han stängt av klocklarmet.
Det var då han med ett ryck vaknade, satte sig hastigt upp i sängen, det var ljust ute, åh nej!!!!!
Han slängde en snabb blick på klockan för att konstatera faktumet, han var väldigt sen, väldigt sen.
Hur skulle han nu hinna? Hur skulle det nu gå?
Han tog sig för pannan och drog en djup suck, tåget skulle lämna perrongen om fem minuter.
Här sitter jag i sängen, otvättad, oklädd, och med 6 minuters snabb bilfärd dit.
Bibeln säger;
"Men i de dagarna, efter denna nöd, skall solen förmörkas, och månen skall inte ge sitt sken. Stjärnorna skall falla från himlen, och himlens makter skall skakas. Då skall man få se Människosonen komma bland molnen med stor makt och härlighet. Och då skall han sända ut änglarna och samla sina utvalda från de fyra väderstrecken, från jordens ända till himlens yttersta gräns.
Lär av en jämförelse med fikonträdet. Redan när kvisten blivit mjuk och bladen spricker ut, vet ni att sommaren är nära. När ni ser allt detta hända, skall ni på samma sätt veta att han är nära och står vid dörren. Amen säger jag er: Detta släkte skall inte förgå, förrän allt detta händer. Himmel och jord skall förgå, men mina ord skall inte förgå. Men om den dagen eller den stunden vet ingen något, inte änglarna i himlen, inte ens Sonen, ingen utom Fadern.
Var på er vakt och håll er vakna, ty ni vet inte när tiden är inne. Det är som när en man reste bort. Han lämnade sitt hus och gav sina tjänare i uppdrag att sköta var och en sin uppgift. Portvakten befallde han att vara vaksam. Vaka därför! Ni vet inte när husets herre kommer, om det sker på kvällen eller vid midnatt eller på efternatten eller på morgonen. Vaka, så att han inte plötsligt kommer och finner att ni sover. Vad jag säger till er, det säger jag till alla: Vaka!"
" Mark.13:24-37
Bibeln varnar oss för att slumra och sova, när vi vet om att tiden är kort innan Jesus kommer tillbaka, kan vi inte hålla på att stänga av de väckningssignaler som vi får. Då kommer vi en dag att vakna med ett ryck, för att inse att det är för sent.
Idag har jag ringt i din väckarklocka, är du beredd att möta Gud idag. Tag chansen att göra dig beredd, Jesus står vid ditt hjärtas dörr och bultar. Länken här leder till "Frälsningsbön", klicka på den och läs den med ditt hjärta. Jesus älskar dig, Han ger dig frid och ro.
Gud välsigne dig! / Johan

tisdag 20 april 2010

Recept

150 g Margarin
2 dl Socker
2 Ägg
3 dl Vetemjöl
1 tsk Bakpulver
1/2 dl Vatten
Om du vill baka sockerkaka är det bra om man har receptet, då kommer du med största säkerhet lyckas bäst.
Antingen att du kan det utantill eller har det nerskrivet så att du kan läsa det.
Guds ord är viktigt för att du ska lyckas i livet, läs följande berättelse.
"Den som därför hör dessa mina ord och handlar efter dem, han liknar en förståndig man som byggde sitt hus på klippan.
Regnet öste ner, störtfloden kom och vindarna blåste och kastade sig mot det huset. Men det föll inte, eftersom det var grundat på klippan.
Men den som hör dessa mina ord och inte handlar efter dem, han liknar en dåre som byggde sitt hus på sanden.
Regnet öste ner, störtfloden kom och vindarna blåste och slog mot det huset, och det föll samman, och dess fall var stort.
"Matt.7:24-27
Ta vara på Guds ord, göm det i hjärtat, vårda det som frön, låt dem börja växa, de ger dig liv.
"Saliga är de som lyssnar till Guds ord och bevarar det." Luk.11:28
Känner du inte Jesus, så har du möjligheten att börja göra det idag. Länken här leder till "Frälsningsbön", klicka på den och läs den med ditt hjärta, den hjälper dig att söka Gud och att öppna ditt hjärtas dörr. Jesus älskar dig och vill uppenbara sig för dig!
Gud välsigne dig! / Johan

måndag 19 april 2010

Det som ingenting var!

Är det du?
Gud ser till hjärtat och inte till det yttre!
"Jesus såg upp och märkte hur de rika lade sina gåvor i offerkistan. Men han såg också hur en fattig änka lade ner två små kopparmynt. Då sade han: "Amen säger jag er: Denna fattiga änka gav mer än alla andra. Ty det var av sitt överflöd som alla andra lade något i offerkistan, men hon offrade av sin fattigdom allt vad hon hade att leva på."" Luk.21:1-4
Kvinnan / änkan i texten gav allt hon hade, ändå så gav de skriftlärda mer mänskligt sett.
Vem var det som gav mest???
"När de kom dit och han fick se Eliab, tänkte han: "Det är säkert HERRENS smorde, som står här inför HERREN."
Men HERREN sade till Samuel: "Se inte på hans utseende och på hans resliga gestalt, ty jag har förkastat honom. Ty det går inte efter vad en människa ser. En människa ser det som är för ögonen, men HERREN ser till hjärtat." Då kallade Isai på Abinadab och lät honom gå fram inför Samuel.
Men Samuel sade: "Inte heller honom har HERREN utvalt." Då lät Isai sin son Samma gå fram. Men Samuel sade: "Inte heller honom har HERREN utvalt." På detta sätt lät Isai sju av sina söner gå fram inför Samuel. Men Samuel sade till Isai: "HERREN har inte utvalt någon av dessa." Och han frågade honom: "Är detta alla pojkar du har?"
Han svarade: "Det fattas en, den yngste, och han vaktar fåren." Då sade Samuel till Isai: "Sänd bud och hämta hit honom, för vi sätter oss inte till bords förrän han kommer hit." Isai sände då bud och hämtade David.
Han var rödkindad, hade vackra ögon och såg bra ut. "Stå upp och smörj honom", sade HERREN, "ty han är det." Då tog Samuel sitt oljehorn och smorde honom mitt ibland hans bröder. Och HERRENS Ande kom över David från den dagen och framöver.
" 1 Sam.16:6-13
David var den minste i familjen, han fanns inte ens med i tankarna hos sin far, vad gällde "mer betydelsefulla uppgifter".
Men vem såg Gud till???

"Bröder, se på er egen kallelse. Inte många av er var visa om man ser till det yttre, inte många var mäktiga, inte många av förnäm släkt.
Nej, det som för världen var dåraktigt har Gud utvalt för att låta de visa stå där med skam, och det som för världen var svagt har Gud utvalt för att låta det starka stå där med skam, och det som för världen var oansenligt och föraktat, ja, det som inte var till, har Gud utvalt för att göra till intet det som var till, för att ingen människa skall berömma sig inför Gud.
Honom har ni att tacka för att ni är i Kristus Jesus, som Gud för oss har gjort till vishet, rättfärdighet, helgelse och återlösning, för att det skall ske som står skrivet: Den som berömmer sig skall berömma sig av Herren.
" 1 Kor.1:26-31
"Det som ingenting var utvalde Gud"
Till dig som läser detta, vill jag ge möjligheten att lära känna Jesus. Länken här leder till "Frälsningsbön", klicka på den och läs den med ditt hjärta. Det är första steget mot en sann och levande relation med Gud. Jesus älskar dig och Han ser dig!
Gud välsigne dig! / Johan

söndag 18 april 2010

Jag vill!!!!

Viljan, är något som driver oss framåt, utan vilja är det svårt att komma någon vart.
Viljan att uppoffra.
Viljan att ge.
Viljan att ta emot.
Viljan att lämna.
Viljan att bli fri.
Gud vill, vill du?
Bibeln säger;
"Mannen kastade då av sig manteln, sprang upp och kom fram till Jesus, och Jesus frågade honom: "Vad vill du att jag skall göra för dig?"
Den blinde sade: "Rabbuni, gör så att jag kan se igen!" Jesus sade: "Gå, din tro har frälst dig." Och genast fick han sin syn och följde Jesus på vägen.
" Mark.10:50-52
"En spetälsk kom fram till honom och föll på knä och bad: "Om du vill, så kan du göra mig ren." Jesus förbarmade sig över honom, räckte ut handen och rörde vid honom och sade:
"Jag vill. Bli ren!"
Genast försvann spetälskan och han blev ren.
" Mark. 1:40-42
Jesus frågar dig;
Vad vill du att jag ska göra för dig?
Vad svarar du?
Känner du inte Jesus, så har du möjligheten att börja göra det idag. Länken här leder till "Frälsningsbön", klicka på den och läs den med ditt hjärta, den hjälper dig att söka Gud och att öppna ditt hjärtas dörr. Jesus älskar dig och vill uppenbara sig för dig!
Gud välsigne dig! / Johan

lördag 17 april 2010

Tick, tack, tick, tack......

Tid, det är alltid svårt att hinna med saker, själv har jag alltid svårt att hinna med saker när jag ska göra dem. Det händer många gånger att jag skjuter saker framför mig, tills jag blir tvingad att ta itu med dem och då kan det ibland vara för sent.
Bibeln ger oss många fingervisningar om tid;
"Han säger ju: Jag bönhör dig i rätt tid, och jag hjälper dig på frälsningens dag. Se, nu är den rätta tiden, nu är frälsningens dag." 2 Kor.6:2
"Men det säger jag er, bröder: Tiden är kort." 1 Kor.7:29
Ett beslut är viktigt att inte skjuta upp tills det är för sent, beslutet att be Gud att förlåta dig dina synder, beslutet som gör att du får frid med Gud.
Idag vill jag ge dig möjligheten att försona dig med Gud. Länken här leder till "Frälsningsbön", klicka på den och läs den med ditt hjärta, den hjälper dig att söka Gud och att öppna ditt hjärtas dörr. Jesus älskar dig och vill uppenbara sig för dig!
Gud välsigne dig! / Johan

fredag 16 april 2010

Vuxendop / Barndop

Hej på er alla!
Idag vill jag ta mig tid att svara på en fråga som jag fått av er läsare.
"En annan sak. Kan man ställa frågor här eller?
I sånt fall undrar jag lite över detta med dop.
Vissa människor, inte minst förr, har blivit döpta i kyrkan som barn eller nyfödda och sånt. Vissa menar att det dopet räcker, andra att man måste döpa sig som vuxen annars gäller inte dopet för att barn inte förstår vad dopet är för något.
Har du nåt att säga om detta?
Tror jag hört en tredje variant, nämligen att om man döper sig igen som vuxen så felar man för att man då ogiltigförklarar barndopet och då Guds vilja.
"
Bibelställen som talar om dop kan du läsa längre ner. Jag vill börja med att säga att jag inte vill såra någon med de ord jag säger. Jag vill försöka att ge en så korrekt bild som möjligt av dopet utifrån bibeln.
Bibeln talar om ett dop, den talar om att du först ska tro och sedan bli döpt, den talar om att de gick ner i vattnet och om att Jesus steg upp ur vattnet när Han blivit döpt.
Bibeln talar om att dopet är en naturlig följd av att man beslutar sig för att tro och följa Jesus. Det gamla livet blir begravt nersänkt i vattnet, för att symboliskt uppstå ur vattnet, fri från den makt synden haft över dig, du blir fri att leva för Jesus.
Bibeln talar visserligen om att hela hus blir döpta, detta vill jag inte bortse ifrån, men samtidigt så talar den om att man först måste tro och om att man går ner i vattnet. Jesus kallar barnen till sig, och Han välsignar dem.
"Man bar fram små barn till Jesus för att han skulle röra vid dem. Men lärjungarna visade bort dem. När Jesus såg det blev han upprörd och sade till dem: "Låt barnen komma till mig och hindra dem inte! Ty Guds rike tillhör sådana. Amen säger jag er: Den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in." Och han tog upp dem i famnen och lade händerna på dem och välsignade dem." Mark. 10:13-16
Jag vill således inte förakta barndopet, jag menar att man skulle kunna se det som att man välsignar barnet, att det ska gå bra för det och att det ska komma på rätt väg i livet. Det är därför man i frikyrkorna oftast inte döper barn utan välsignar dem istället.
Således vill jag inte kalla barndopet för ett frälsningsdop, utan mer som en barnvälsignelse, eftersom ett spädbarn inte väljer att tro.
Därav vill jag påstå att du inte förnekar Gud genom att låta döpa dig som vuxen, eftersom barndopet mer är en välsignelse än ett reningsdop.
Vill avsluta med bibelns ord:
"Och nu, varför tvekar du?
Stå upp och låt dig döpas och tvättas ren från dina synder och åkalla hans namn."
Känner du inte Jesus, så har du möjligheten att börja göra det idag. Länken här leder till "Frälsningsbön", klicka på den och läs den med ditt hjärta, den hjälper dig att söka Gud och att öppna ditt hjärtas dörr. Jesus älskar dig och vill uppenbara sig för dig!
Gud välsigne dig! / Johan
Läs bibelställen på länken här under.
Vad säger bibeln om dop?

torsdag 15 april 2010

Kom till mig, jag vill ge dig vila; säger Jesus

"Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor så skall jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då skall ni finna ro för era själar. Ty mitt ok är milt, och min börda är lätt." säger Jesus. Matt.11:28-30
Idag vill jag bara uppmana dig att söka dig nära Gud, nära Jesus för att få vila. För att din själ och din ande skall få ro och frid, så att du kan bli uppiggad inifrån. Jesus längtar efter att få ge dig frid.
Känner du inte Jesus, så har du möjligheten att börja göra det idag. Länken här leder till "Frälsningsbön", klicka på den och läs den med ditt hjärta, den hjälper dig att söka Gud och att öppna ditt hjärtas dörr. Jesus älskar dig och Han bär din börda!
Gud välsigne dig! / Johan

onsdag 14 april 2010

Psaltaren 9

"Jag vill tacka HERREN av hela mitt hjärta, jag vill förkunna alla dina under. Jag vill vara glad och jubla i dig, jag vill lovsjunga ditt namn, du den Högste." Ps.9:2-3
Det finns otaliga saker som jag har att tacka Gud för, en är att Jesus har förlåtit mig min synd!
Vad har du att tacka Honom för?
Lägg in det som kommentar!
Känner du inte Jesus, så har du möjligheten att börja göra det idag. Länken här leder till "Frälsningsbön", klicka på den och läs den med ditt hjärta, den hjälper dig att söka Gud och att öppna ditt hjärtas dörr. Jesus älskar dig och vill uppenbara sig för dig!
Gud välsigne dig! / Johan

tisdag 13 april 2010

Guds namn #13

Elohim - Skaparen.
Vad säger Guds namn dig idag, sanningen att Gud är skaparen, ursprunget till allt, den som designat och utformat. Han som har skrivit instruktionsboken på hur allt fungerar, men också felsökningsmanualen, som visar felen och hur de ska korrigeras.
Det innebär att det måste vara lättast att få reda på svar om vi går till Honom.
"I begynnelsen skapade Gud himmel och jord." 1 Mos.1:1
"I begynnelsen var Ordet (Jesus), och Ordet (Jesus) var hos Gud, och Ordet (Jesus) var Gud. Han (Jesus) var i begynnelsen hos Gud. Genom honom (Jesus) har allt blivit till, och utan honom (Jesus) har inget blivit till, som är till. " Joh.1:1-3
(Att jag valt att skriva Jesus inom parantes här, kommer ifrån förklaringen av vem ordet är längre fram i texten i vers 14 "Och Ordet blev kött och bodde bland oss")
"Han (Jesus) är den osynlige Gudens avbild, förstfödd före allt skapat. Ty i honom (Jesus) skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga, tronfurstar och herradömen, makter och väldigheter.
Allt är skapat genom honom (Jesus) och till honom (Jesus). Han (Jesus) är till före allting, och allt består genom honom (Jesus). Han (Jesus) är huvudet för sin kropp, församlingen.
Han (Jesus) är begynnelsen, den förstfödde från de döda, för att han (Jesus) i allt skulle vara den främste.
" Kol. 1:15-18
Jag uppmanar dig idag att söka Gud som din skapare, Han vet allt om dig, du kan lita på Honom.
Jesus vill bära dig, länken här leder till "Frälsningsbön", klicka på den och läs den med ditt hjärta, så vill Gud möta dig. Jesus älskar dig, och har en underbar plan för ditt liv!
Gud välsigne dig! / Johan

måndag 12 april 2010

Psaltaren 8

HERRE, vår Herre, hur härligt är inte ditt namn över hela jorden. Det finns ingenstans på jorden där inte Guds namn är härligt, du kan ropa efter Gud var du än befinner dig och du kommer att finna Honom. Så härligt är hans namn, Gud ljuger aldrig, Han är sanningen.
I kväll var jag ute och gick under stjärnhimlen, det är så rofyllt att bara stå och titta på dem, hur mycket ljuvligare och härligare är då inte Gud som har skapat dem.
Man brukar säga att ett konstverk speglar konstnären, friden som jag upplever när jag tittar på stjärnorna, kan jag av egen erfarenhet säga, är bara en försmak av den frid som Gud vill ge till både dig och mig. Den frid Gud vill ge oss övergår vårt förstånd, den går inte helt att förklara, den måste upplevas.

"HERRE, vår Herre, hur härligt är inte ditt namn över hela jorden, du som har satt ditt majestät på himlen.
Av barns och spädbarns mun har du upprättat en makt för dina ovänners skull till att förgöra fiende och hämnare.
När jag ser din himmel, dina fingrars verk, månen och stjärnorna som du har skapat, vad är då en människa eftersom du tänker på henne, en människoson eftersom du tar dig an honom? En liten tid lät du honom vara ringare än Gud, med ära och härlighet krönte du honom.
Du satte honom till HERRE över dina händers verk, allt har du lagt under hans fötter: får och oxar, liksom vildmarkens djur, himlens fåglar och havets fiskar, allt som rör sig i haven.
HERRE, vår Herre, hur härligt är inte ditt namn över hela jorden!
" Ps. 8
Psalmisten David talar i denna psalm om Jesus som människosonen, David kan liksom se att en del av Gud blir människa och lämnar himlens härlighet, om än bara för en tid.
Under den tiden gick Han igenom allt som vi går igenom, men lever utan någon synd. Gud känner dig, Han vet vad du går igenom, du kan inte fly för Gud, du kan inte gömma dig för Honom. Han vill ge dig frid oavsett vilken situation du befinner dig i.
Känner du inte Jesus, så har du möjligheten att börja göra det idag. Länken här leder till "Frälsningsbön", klicka på den och läs den med ditt hjärta, den hjälper dig att söka Gud och att öppna ditt hjärtas dörr. Jesus älskar dig och vill uppenbara sig för dig!
Gud välsigne dig! / Johan

söndag 11 april 2010

Guds namn #12

El Elion - Gud den Högste.
Vad säger Guds namn dig idag, sanningen att Gud är den högste, det finns ingen över Honom, allt ligger under Honom, Han regerar över allt.
"Välsignad vare Abram av Gud den Högste, skapare av himmel och jord! Och välsignad vare Gud den Högste, som har givit dina fiender i din hand!"" 1 Mos.14:18-24
"Ty du har sagt att HERREN är ditt skydd, du har gjort den Högste till din tillflykt. Ps.91:9
"Fastän han var till i Gudsgestalt, räknade han inte tillvaron som Gud såsom segerbyte utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt då han blev människa. Han som till det yttre var som en människa ödmjukade sig och blev lydig ända till döden - döden på korset.
Därför har också Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn, för att i Jesu namn alla knän skall böja sig, i himlen och på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna, Gud, Fadern, till ära, att Jesus Kristus är Herren.
" Fil. 2:6-11
"Med denna kraft verkade han i Kristus, när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen, över alla furstar och väldigheter, makter och herradömen, ja, över alla namn som kan nämnas inte bara i denna tidsålder utan också i den kommande. Allt lade han under hans fötter, och honom som är huvud över allting gav han åt församlingen, som är hans kropp, fullheten av honom som uppfyller allt i alla." Ef.1:20-23
Gud står över varje namn, det finns inget namn på någon sjukdom eller något problem, som inte Guds namn står över, det är större och det segrar alltid.
Det innebär att varje sjukdom och varje problem har inget att sätta emot namnet Jesus, allt ligger under Gud, allt ligger under Honom.
Jag vill idag uppmana dig att ta tag i det namnet, släpp aldrig greppet om det, Jesus är din räddning, Han är vägen för dig. Glöm aldrig att Han har all makt och att Han alltid har en väg som leder dig ut ur varje förtryck, Han är din tillflykt.
Känner du inte Jesus, så har du möjligheten att börja göra det idag. Länken här leder till "Frälsningsbön", klicka på den och läs den med ditt hjärta, den hjälper dig att söka Gud och att öppna ditt hjärtas dörr. Jesus älskar dig och vill uppenbara sig för dig!
Gud välsigne dig! / Johan

lördag 10 april 2010

Psaltaren 7

Att ge Gud ära, att visa/peka på Honom istället för på oss själva, det älskar Gud. Att tacka Gud för det Han gjort är naturligt, man tackar om man uppskattar något man får av någon. Därför är det också helt naturligt att tacka Jesus, att tacka Gud, för Han är hela tiden god emot oss.
David skriver här att han vill lovsjunga HERREN, den Högstes namn, att lovsjunga eller att sjunga ut sitt tack är ett sätt att tacka på som berör på djupet, många gånger djupare än bara ord, det är lättare att uttrycka sitt hjärtas tacksamhet i sång.
Sång kan om den kommer från hjärtat börja rinna fram som vatten, där toner lyfter upp orden och manar dem fram in i hjärtat på den som lyssnar och i detta fallet Guds hjärta.
När du och jag hör någon säga tack från sitt hjärta till oss, vad händer då?
Vi blir glada och det känns som om man skulle vilja göra ännu mer för den personen, den personen får favör hos dig! Enligt vad jag kan se, så fungerar det likadant i vår relation med Gud, om vi tackar Honom för det Han gör och har gjort för oss, så blir Han glad och vill ge oss ännu mer, för Han älskar att vi tackar Honom.
Detta innebär inte att Han älskar någon mindre, utan bara att Han vill ge till den som är tacksam, fråga dig själv;
Om du vet att någon inte visar respekt, glädje och tacksamhet för det du ger, ger du då det bästa till den personen?
Här följer några bibelversar som talar om att tacka Gud:
"HERRE, min Gud, till dig flyr jag. Rädda mig från alla mina förföljare, befria mig, så att de inte som lejon sliter sönder min själ, rycker mig bort utan räddning.
HERRE, min Gud, om jag har gjort detta, om orätt finns i mina händer, om jag lönat min vän med ont eller plundrat min ovän utan orsak, låt då fienden förfölja min själ och hinna upp mig, trampa mitt liv till jorden och lägga min ära i stoftet. Sela.
Res dig, HERRE, i din vrede, stå upp mot mina ovänners raseri! Vakna upp till min hjälp, du som har kallat till dom. Låt skaran av folk samlas omkring dig, regera över dem från höjden. HERREN håller dom över folken. Döm mig, HERRE, efter min rättfärdighet, efter den fullkomlighet som övertäcker mig. Gör slut på de ogudaktigas ondska, låt den rättfärdige stå fast!
Du som prövar hjärtan och njurar är en rättfärdig Gud. Min sköld är hos Gud, han frälsar de rättsinniga. Gud är en rättfärdig domare, en Gud som dagligen visar sin vrede.
Om någon inte vill omvända sig slipar han sitt svärd, sin båge spänner han och gör den redo. Han gör i ordning sina dödande vapen, sina pilar gör han brinnande. Se, han avlar ondska, han går havande med olycka, han föder lögn. Han gräver en grop och gör den djup, men han faller själv i den grav han gräver. Den olycka han tänkt ut vänder tillbaka över hans huvud, på hans egen hjässa kommer hans ondska.
Jag vill tacka HERREN för hans rättfärdighet och lovsjunga HERRENS, den Högstes, namn.
" Ps. 7
"Den som berömmer sig skall berömma sig av Herren." 1Kor.1:31
"Så säger HERREN: Den vise skall inte berömma sig av sin vishet,
den starke inte av sin styrka och den rike inte av sin rikedom. Den som vill berömma sig, han skall berömma sig av att han har insikt och känner mig: Att jag är HERREN, som verkar med nåd, rätt och rättfärdighet på jorden. Ty däri har jag min glädje, säger HERREN.
" Jer.9:23-24
"På sin färd till Jerusalem tog Jesus vägen genom Samarien och Galileen. När han var på väg in i en by, kom tio spetälska män emot honom. De stannade på avstånd och ropade: "Jesus, Mästare, förbarma dig över oss!"
Då han fick se dem, sade han: "Gå och visa er för prästerna." Och medan de var på väg dit, blev de rena. Och när en av dem såg att han hade blivit botad, vände han tillbaka och prisade Gud med hög röst och föll ner för Jesu fötter och tackade honom.
Och han var samarit. Jesus frågade honom: "Blev inte alla tio rena? Var är de nio? Har verkligen ingen vänt tillbaka för att prisa Gud utom den här främlingen?" Och han sade till honom: "Stig upp och gå! Din tro har frälst dig."
" Luk.17:11-19
"Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga: gläd er. Låt alla människor se hur vänliga ni är. Herren är nära. Gör er inga bekymmer för något utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. Då skall Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Fil.4:4-7
Idag vill jag uppmana dig att tacka Gud, Han är värd allt ditt tack, vet du inte varför så vill jag ge dig en anledning, Jesus har räddat dig och förlåtit dig din synd, du kan fritt och utan skam stå inför Gud din Skapare idag och den dag du inte längre lever här på jorden. Känner du inte Jesus, eller har upplevt det jag talar om läs vidare....
Länken här leder till "Frälsningsbön", klicka på den och läs den med ditt hjärta, den hjälper dig att söka Gud och att öppna ditt hjärtas dörr. Jesus älskar dig och vill uppenbara sig för dig!
Gud välsigne dig! / Johan

fredag 9 april 2010

Guds namn #11

Jehova M´Kaddesh - Jag är den Jag är den som helgar dig.
Vad säger Guds namn dig idag, sanningen att Gud gör dig fri från synd.
"Ni skall helga er och vara heliga, ty jag är HERREN, er Gud. Ni skall hålla mina bud och följa dem. Jag är HERREN, som helgar er." 3Mos 20:7-8
"Sträva efter frid med alla och efter helgelse. Ty utan helgelse kommer ingen att se Herren." Hebr.12:14
"Honom har ni att tacka för att ni är i Kristus Jesus, som Gud för oss har gjort till vishet, rättfärdighet, helgelse och återlösning, för att det skall ske som står skrivet: Den som berömmer sig skall berömma sig av Herren." 1Kor.1:30-31
"Gud har inte kallat oss till orenhet utan till ett liv i helgelse." 1Thess.4:7
"Därför kan han också helt och fullt frälsa dem som genom honom kommer till Gud, ty han lever alltid för att mana gott för dem. En sådan överstepräst var det vi också behövde, en som är helig, oskyldig, obefläckad, skild från syndare och upphöjd över himlarna. Han måste inte som dessa överstepräster bära fram offer, en dag varje år, först för sina egna synder och sedan för folkets. Detta gjorde han en gång för alla, när han offrade sig själv." Hebr. 7:25-27
Att Gud vill helga oss innebär att Han vill göra oss fria från synd, för utan att vi är fria från synd kan vi inte ha gemenskap med Gud. Därför uppmanar jag dig idag att söka Gud som den som helgar dig.
Länken här leder till "Frälsningsbön", klicka på den och läs den med ditt hjärta, den hjälper dig att söka Gud och att öppna ditt hjärtas dörr. Jesus älskar dig och vill uppenbara sig för dig!
Gud välsigne dig! / Johan

torsdag 8 april 2010

Psaltaren 6

"HERRE, straffa mig inte i din vrede, tukta mig inte i din förtörnelse. Var mig nådig, HERRE, ty jag är kraftlös, hela mig, HERRE, ty ända in i mitt innersta är jag förskräckt. Min själ är mycket förskräckt. HERRE, hur länge?
Vänd tillbaka, HERRE, rädda min själ, fräls mig för din nåds skull. Ty i döden tänker ingen på dig, vem tackar dig i dödsriket? Jag är trött av mitt suckande, var natt blir min bädd genomvåt, jag dränker sängen med tårar.
Av sorg är mina ögon förmörkade, de har åldrats för alla mina fienders skull. Vik bort ifrån mig, alla ni ogärningsmän, ty HERREN har hört min högljudda gråt.
HERREN har hört mitt rop om nåd, HERREN har tagit emot min bön. Alla mina fiender kommer på skam.
"
Åter igen kan vi se hur David, proklamerar att Gud har hört hans bön, det är som om han är övertygad om det, även om han inte har sett det.
Och detta är liksom kärnan i tron och i bönen, Guds ord säger;
"Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte ser." Hebr.11:1
Behöver min tro vara stor?
Jesus svarade: "Därför att ni har så lite tro. Amen säger jag er: Om ni har tro, bara som ett senapskorn, skall ni säga till detta berg: Flytta dig dit bort, och det kommer att flytta sig. Ingenting skall vara omöjligt för er." Matt.17:20
Sammanfattningsvis; är vi övertygade om att det som Gud säger är sant och litar helt och fullt på det, så behöver vi enbart en pytteliten gnutta av tro, för att det som verkar vara omöjligt i människors ögon, blir möjligt.
Gud är inte begränsningarnas Gud, utan möjligheternas Gud.
Vill uppmana dig att be i överensstämmelse med Guds vilja, det som står i bibeln, då kommer du att få det du ber om!
Har du ännu inte lärt känna Jesus, så vill jag ge dig möjligheten att idag ta det första steget mot en levande relation med Honom. Länken här leder till "Frälsningsbön", klicka på den och läs den med ditt hjärta, så vill Gud möta dig. Jesus älskar dig, och har en underbar plan för ditt liv!
Gud välsigne dig! / Johan

onsdag 7 april 2010

Guds namn #10

Jehova Jireh - Jag är den Jag är din försörjare / den som förser dig.
Vad säger Guds namn dig idag, sanningen att Gud förser oss med det vi behöver.
"Och Abraham kallade platsen HERREN förser. I dag säger man: Berget där HERREN förser. " 1 Mos. 22:14
"Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han då att hata den ene och älska den andre, eller kommer han att hålla sig till den ene och se ner på den andre. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon.
Därför säger jag er: Gör er inte bekymmer för ert liv, vad ni skall äta eller dricka, inte heller för er kropp, vad ni skall klä er med. Är inte livet mer än maten och kroppen mer än kläderna?
Se på himlens fåglar. De sår inte, de skördar inte och samlar inte i lador, och ändå föder er himmelske Fader dem. Är inte ni värda mycket mer än de?
Vem av er kan med sitt bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd? Och varför gör ni er bekymmer för kläder? Se på ängens liljor, hur de växer. De arbetar inte och spinner inte. Men jag säger er att inte ens Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem.
Om nu Gud ger sådana kläder åt gräset, som i dag står på ängen och i morgon kastas i ugnen, hur mycket mer skall han då inte klä er? Så lite tro ni har! Gör er därför inte bekymmer och fråga inte: Vad skall vi äta? eller: Vad skall vi dricka? eller: Vad skall vi klä oss med? Efter allt detta söker hedningarna, men er himmelske Fader vet att ni behöver allt detta.
Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också. Gör er alltså inte bekymmer för morgondagen. Den skall själv bära sitt bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga.
" Matt. 6:24-34
"Mig tillhör silvret och mig tillhör guldet, säger HERREN Sebaot. "
Haggai 2:9
"Jesus kallade till sig sina lärjungar och sade: "Det gör mig ont om dessa människor. De har redan varit hos mig i tre dagar och har inget att äta. Jag vill inte låta dem ge sig i väg hungriga. De kan duka under på vägen." Lärjungarna frågade honom: "Var skall vi här i ödemarken få så mycket bröd, att vi kan mätta så många?"
Jesus sade till dem: "Hur många bröd har ni?" De svarade: "Sju bröd och några små fiskar." Då befallde han folket att slå sig ner på marken.
Och han tog de sju bröden och fiskarna, tackade Gud, bröt bröden och gav dem åt lärjungarna, och lärjungarna gav åt folket. Alla åt och blev mätta, och man plockade upp de överblivna styckena, sju korgar fulla. De som hade ätit var fyra tusen män, förutom kvinnor och barn.
" Matt.15:32-39
Guds ord (bibeln) talar om för oss att Gud vill förse oss med det som vi behöver, vi ska inte oroa oss.
Söker vi först hans rike (himlen och Guds vilja på jorden) och hans rättfärdighet (förlåtelse och rätt ställning inför Gud, fria från synd) så skall vi få allt det andra också!
Hur kan detta vara möjligt, jo, för allt tillhör Gud, Han kan ge vad Han vill till vem Han vill. Se på Jesus, Han hade sju bröd och några små fiskar, Han välsignade dem så att det räckte och blev över till 4000 män förutom barn och kvinnor. Vi kan inte sätta begränsningar på Gud och på vad Han kan göra, Han kan göra mer än vad vi kan tänka ut och fantisera om.
Men det största Han försett oss med rör inte mat och kläder, det är Guds sons offer. När Jesus dog för oss försåg Han oss med biljetten till himlen, förlåtelsen för våra synder, läkedom för våra kroppar och själar, liv åt vår ande.
Jag vill idag uppmana dig att söka Gud som den som förser dig med vad du behöver. Behöver du frid och förlåtelse, sök Honom som din räddare och frälsare. Behöver du läkedom, sök Honom som din läkare, Han vill förse dig med det du behöver.
Länken här leder till "Frälsningsbön", klicka på den och läs den med ditt hjärta, den hjälper dig att söka Gud och att öppna ditt hjärtas dörr. Jesus älskar dig och vill uppenbara sig för dig!
Gud välsigne dig! / Johan

tisdag 6 april 2010

Psaltaren 5

"Lyssna till mina ord, HERRE! Ge akt på mina suckar! Hör mig när jag ropar om hjälp, du min konung och min Gud, ty till dig ber jag. HERRE, om morgonen hör du min röst, om morgonen vänder jag mig till dig och väntar ivrigt.
Du är inte en Gud som älskar ogudaktighet, den som är ond får ej bo hos dig. De övermodiga består inte inför dina ögon, du hatar alla ogärningsmän. Du förgör dem som talar lögn, HERREN avskyr de blodtörstiga och falska.
Men jag får gå in i ditt hus genom din stora nåd. Jag får tillbe i din fruktan, vänd mot ditt heliga tempel. HERRE, led mig genom din rättfärdighet för mina förföljares skull. Gör din väg jämn för mig.
Ty vad deras mun talar kan ingen lita på, deras inre är fördärv, en öppen grav är deras strupe och sin tunga gör de hal. Förklara dem skyldiga, Gud, låt deras planer bli deras fall. Driv bort dem för deras många synders skull,
ty de är upproriska mot dig.
Men låt alla som flyr till dig få glädja sig. I evighet skall de jubla, ty du beskyddar dem. I dig skall de fröjdas som älskar ditt namn. Ty du, HERRE, välsignar den rättfärdige, du omger honom med nåd som med en sköld.
" Ps.5:2-13
Denna psalm tar upp temat Guds namn, i avslutningsversarna står det, "I Dig skall de fröjdas som älskar ditt namn".
Älskar vi Guds namn så älskar vi Gud och älskar vi Gud så älskar vi det Han gör, älskar vi det Han gör så avslöjar hans namn vad Han vill göra.
Vet vi vad Gud vill göra, så kan vi be enligt hans vilja och ber vi enligt hans vilja så ska vi också få det vi ber om.
Jesus älskar dig, känner du inte Honom så leder länken här till "Frälsningsbön". Klicka på den och läs den med ditt hjärta så kommer Gud att möta dig, där du är. Han vill ge dig frid.
Gud välsigne dig! / Johan

Ps. Läs mer om bön i länken "Vandra med Jesus"

måndag 5 april 2010

Jehova den fullkomlige

"Om jag talade både människors och änglars språk men inte hade kärlek, vore jag endast en ljudande malm eller en skrällande cymbal. Och om jag ägde profetisk gåva och kände alla hemligheter och hade all kunskap, och om jag hade all tro så att jag kunde flytta berg men inte hade kärlek, så vore jag ingenting. Och om jag delade ut allt vad jag ägde och om jag offrade min kropp till att brännas, men inte hade kärlek, så skulle jag ingenting vinna.
Kärleken är tålig och mild, kärleken avundas inte, den skryter inte, den är inte uppblåst, den uppför sig inte illa, den söker inte sitt, den brusar inte upp, den tillräknar inte det onda. Den gläder sig inte över orättfärdigheten men har sin glädje i sanningen. Den fördrar allting, den tror allting, den hoppas allting, den uthärdar allting. Kärleken upphör aldrig.
Men profetiorna skall upphöra och tungomålstalen skall tystna och kunskapen skall förgå. Ty vi förstår till en del och profeterar till en del, men när det fullkomliga kommer, skall det förgå som är till en del.
När jag var barn, talade jag som ett barn, tänkte jag som ett barn, och förstod jag som ett barn. Men sedan jag blivit man, har jag lagt bort det barnsliga. Nu ser vi en gåtfull spegelbild, men då skall vi se ansikte mot ansikte.
Nu förstår jag endast till en del, men då skall jag känna fullkomligt, liksom jag själv har blivit fullkomligt känd. Nu består tron, hoppet och kärleken, dessa tre, men störst av dem är kärleken.
" 1 Kor.13:1-13
"Nu består tron, hoppet och kärleken", i dessa tre fungerar vi som Guds barn på jorden.
"Ty vi förstår till en del och profeterar till en del, men när det fullkomliga kommer, skall det förgå som är till en del." De nådegåvor som Gud gett oss fungerar till en del här på jorden, men i himlen behövs de inte för där är allt fullkomligt, då skall de förgå.
Då behövs inte läkedom, för där är läkedom, då behövs inte profetiska uttalanden, då har de alla gått i uppfyllelse, då behövs inte kunskap, vi vet allt. Jorden är ofullkomlig och full av synd, Himlen är fullkomlig och fri från synd.
"Nu ser vi en gåtfull spegelbild, men då skall vi se ansikte mot ansikte." Nu ser vi inte saker helt klart, men i himlen skall vi se och förstå allt.
"Nu förstår jag endast till en del, men då skall jag känna fullkomligt, liksom jag själv har blivit fullkomligt känd." Då har vi inget mer att dölja, allt är uppenbart och klart, varje synd lagd i dagen, varje ord och tanke blivit vägd.
Vill idag uppmana dig att söka Jehova och öppna ditt hjärtas dörr, Han vill möta dig. Han vill ge dig frid och vila inför evigheten. Länken här leder till "Frälsningsbön", klicka på den och läs den med ditt hjärta, den hjälper dig att böja dig för Gud och att öppna ditt hjärtas dörr. Jesus älskar dig och vill uppenbara sig för dig!
Gud välsigne dig! / Johan

söndag 4 april 2010

Guds namn #9

Jehova Nissi - Jag är den Jag är ditt segerbaner.
Vad säger Guds namn dig idag, sanningen att Gud har segrat, och att Han vill vara vår seger.
Det är påskdagen idag, tredje dagen efter Jesu död på korset. Uppståndelsens morgon, uppståndelsens dag, den dag då segern blir fullbordad, kampen och striden slutade för tre dagar sen när Jesus sa; "Det är fullbordat".
Men segern fullbordas med uppståndelsen, efter det kan man som bibeln säger säga; "Du död var är din seger? Du död var är din udd?"
Jesus har segrat över döden och det är endast genom Honom som vi själva kan få verklig seger. Jag vill idag uppmana dig att söka Gud som ditt segerbaner, som din segrare, den som har segrat och kan segra åt dig!
"Och Mose byggde ett altare och gav det namnet HERREN mitt baner" 2 Mos.17:15
"Då skall vi jubla över din frälsning och i vår Guds namn resa upp baneret. Herren må besvara alla dina böner."
"...Döden är uppslukad och segern vunnen. Du död, var är din seger? Du död, var är din udd?
Dödens udd är synden, och syndens makt kommer av lagen. Men Gud vare tack, som ger oss segern genom vår Herre Jesus Kristus.
" 1 Kor.15:54-57
"Var och en som tror att Jesus är Kristus, han är född av Gud, och var och en som älskar Gud som har fött, älskar också den som är född av honom. När vi älskar Gud och håller hans bud, då vet vi att vi älskar Guds barn. Detta är kärleken till Gud: att vi håller hans bud. Och hans bud är inte tunga.
Ty allt som är fött av Gud besegrar världen, och detta är den seger som har besegrat världen: vår tro.
Vem kan besegra världen utom den som tror att Jesus är Guds Son? Det är han som kom genom vatten och blod, Jesus Kristus, inte bara genom vattnet, utan genom vattnet och blodet. Och det är Anden som vittnar, eftersom Anden är sanningen. Ty det är tre som vittnar: Anden, vattnet och blodet, och de tre säger ett och detsamma. Om vi godtar människors vittnesbörd, så skall vi veta att Guds vittnesbörd är förmer, eftersom detta är Guds vittnesbörd: att han har vittnat om sin Son.
Den som tror på Guds Son har vittnesbördet inom sig. Den som inte tror på Gud gör honom till en lögnare, eftersom han inte tror på vittnesbördet som Gud har givit om sin Son. Och detta är vittnesbördet: Gud har skänkt oss evigt liv, och det livet är i hans Son.
Den som har Sonen har livet. Den som inte har Guds Son har inte livet.
" 1 Joh.5:1-12
"Men vi tackar Gud, som alltid för oss fram i Kristi segertåg och genom oss överallt sprider sin kunskaps väldoft." 2 Kor.2:14
"Var inte förskräckt. Jag är den förste och den siste och den levande. Jag var död, och se, jag lever i evigheternas evigheter och har nycklarna till döden och helvetet." Upp.1:17-18
Böj dig för Gud och öppna ditt hjärtas dörr, Han vill möta dig. Han är den som segrat åt dig, Han vill ge dig frihet, glädje och frid. Länken här leder till "Frälsningsbön", klicka på den och läs den med ditt hjärta, den hjälper dig att böja dig för Gud och att öppna ditt hjärtas dörr. Jesus älskar dig och vill uppenbara sig för dig!
Gud välsigne dig! / Johan

lördag 3 april 2010

Psaltaren 4

"Svara mig när jag ropar, du min rättfärdighets Gud. När jag är trängd, ger du mig utrymme. Var mig nådig och hör min bön. Ni barn till höga herrar, hur länge skall ni kränka min heder? Hur länge skall ni älska tomhet och fara efter lögn? Sela.
Ni skall veta hur förunderligt HERREN tar sig an den fromme. HERREN hör när jag ropar till honom. Grips ni av vrede, så synda inte! Tänk efter i era hjärtan under nattens vila och var stilla. Sela.
Bär fram rätta offer och förtrösta på HERREN. Många säger: "Vem kan låta oss se det goda?" HERRE, låt ditt ansiktes ljus lysa över oss! Du har skänkt mitt hjärta glädje, mer än då man får säd och vin i mängd. I frid kan jag lägga mig ner och sova, ty du, HERRE, låter mig bo i trygghet.
" Ps.4
I denna psalm, ser vi hur David både ber om att Gud ska höra honom, han talar om att Gud hör när han ber och han talar om att Gud har hört honom när han bett, han har fått svar på sin bön.
Enligt bibeln har det en helt naturlig förklaring, den som ber måste tro att Gud finns och att Han kommer att svara på den bön som han har bett. Visst du kan få svar på bön annars också, men bibeln talar om att en rättfärdig människas bön är mäktig och verksam.
Det finns alltså ingredienser i bönen som ökar bönens auktoritet och verksamhet. Det hela handlar inte om att prestera något, det handlar om att lita på och förtrösta på Gud i sitt hjärta. Att helt och fullt våga tro att bibeln är sann, och att Gud verkligen finns, att Han vill svara när vi ber.
Det är ditt hjärtas inställning och munnens bekännelse som för dig närmare Gud. Jesus har gjort dig rättfärdig (läs inlägget "Guds namn #4"), den kamp du har att utkämpa den är mot synden och där vill Jesus hjälpa dig! Utgången av kamperna bottnar till stor del på bönens område, det är i bönen som man vinner seger över synd. Din vilja räcker en bit, men bönen räcker hela vägen.
Sammanfattningsvis. Bön är viktigt, den hjälper oss genom livet, har vi rätt hjärteinställning mot Gud, så blir vår bön starkare och mer effektiv, Gud vill svara på bön! Bön som är i överensstämmelse med vad bibeln säger.
"Men utan tro är det omöjligt att behaga Gud. Ty den som kommer till Gud måste tro att han är till och belönar dem som söker honom." Hebr.11:6
"Bekänn alltså era synder för varandra och be för varandra, så att ni blir botade.
Mycket mäktig och verksam är en rättfärdig människas bön.
" Jak.5:16
"Ty Herrens ögon är vända till de rättfärdiga, och hans öron är öppna för deras böner. Men Herrens ansikte är vänt emot dem som gör det onda." 1Petr.3:12
Vill idag uppmana dig att följa Jesus, att böja dig för Gud, gör Honom till Herre över ditt liv. Länken här leder till "Frälsningsbön", klicka på den och läs den med ditt hjärta, den hjälper dig att sträcka dig mot Gud och att öppna ditt hjärtas dörr. Jesus älskar dig, Han vill svara på din bön!
Gud välsigne dig! / Johan

fredag 2 april 2010

Guds namn #8

Jehova Melek - Jag är den Jag är din kung.
Vad säger Guds namn dig idag, sanningen att Han är allas kung, alla knän måste böja sig för Jesus, ingen undantagen.
Vad innebär det?
Det innebär att Gud har makt över allt, Han har makt att förändra varje situation. Gud har makt att förändra ditt liv, oavsett vilka berg som reser sig upp mot dig, så har Han makt att förändra din situation.
Jag vill uppmana dig att söka Gud som din kung, ge Honom makten över ditt liv, ge Honom möjlighet att förändra det som behöver förändras i ditt liv och var villig att förändra det som behöver förändras.
Det är långfredag idag, Jesus blir krönt till kung med en törnekrona, Han får en mantel på sig. Han blir upphöjd som Judarnas konung på korset, "INRI"* står det på plakatet. Slutligen så dör Han i ditt ställe.
"Då tog Pilatus Jesus och lät gissla honom. Och soldaterna flätade en krona av törne och satte på hans huvud och klädde honom i en purpurröd mantel. De gick fram till honom och sade: "Var hälsad, judarnas konung", och de slog honom i ansiktet. ....Jesus kom då ut, klädd i törnekronan och purpurmanteln. ....När översteprästerna och deras tjänare fick se honom, skrek de: "Korsfäst! Korsfäst!" ....Pilatus frågade: "Skall jag korsfästa er konung?" ....
Då utlämnade han Jesus åt dem till att korsfästas. De tog Jesus med sig. Och han bar själv sitt kors på väg ut till den plats som kallas Huvudskalleplatsen, på hebreiska Golgata. Där korsfäste de honom, och tillsammans med honom två andra, en på var sida och Jesus i mitten.
Pilatus hade också låtit göra ett anslag som sattes upp på korset. Där stod: "Jesus från Nasaret, judarnas konung." Det anslaget läste många judar, eftersom platsen där Jesus korsfästes låg nära staden och texten var skriven på hebreiska, latin och grekiska.
Då sade judarnas överstepräster till Pilatus: "Skriv inte judarnas konung, utan skriv att han har sagt sig vara judarnas konung." Pilatus svarade: "Vad jag har skrivit, det har jag skrivit." ....När Jesus hade fått det sura vinet, sade han: "Det är fullbordat." Och han böjde ner huvudet och gav upp andan.
" Joh.19:1-30
"Fastän han var till i Gudsgestalt, räknade han inte tillvaron som Gud såsom segerbyte utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt då han blev människa. Han som till det yttre var som en människa ödmjukade sig och blev lydig ända till döden - döden på korset. Därför har också Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn, för att i Jesu namn alla knän skall böja sig, i himlen och på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna, Gud, Fadern, till ära, att Jesus Kristus är Herren." Fil.2:6-11
"HERREN är vår konung. Han är den som frälsar oss." Jes.33:22
"HERREN är konung alltid och för evigt." Ps.10:16
Om Jesus; "Konungarnas Konung och herrarnas Herre." Upp.19:16
Böj dig för Gud och öppna ditt hjärtas dörr, Han vill möta dig. Han är din kung, Han vill ge dig frihet och frid. Länken här leder till "Frälsningsbön", klicka på den och läs den med ditt hjärta, den hjälper dig att böja dig för Gud och att öppna ditt hjärtas dörr. Jesus älskar dig och vill uppenbara sig för dig!
Gud välsigne dig! / Johan

* "INRI är en akronym (initialförkortning) för Iesus Nazarenus, rex Iudaeorum (IESVS·NAZARENVS·REX·IVDÆORVM), latin för "Jesus från Nasaret, judarnas konung". Dessa fyra bokstäver utgör begynnelsebokstäverna i inskriptionen på Jesu kors och pryder även krucifix." Wikipedia - Den fria encyklopedin

torsdag 1 april 2010

Getsemane - Det skär i Jesu hjärta.

Det är skärtorsdag idag, det är den dag i påsken då Jesus kämpar i bön för oss. Han kämpar så intensivt under den börda som vår synd lägger på Honom och inför det som skall komma (prygling och korsfästelse) att den ångest Han känner yttrar sig i att Han svettas blod. Det är under extremt stor press som man vetenskapligt bevisat kan svettas blod.
Det var ett högt pris Han betalade för oss, vilket pris betalar vi för Honom?
"Sedan gick Jesus som vanligt ut till Oljeberget, och hans lärjungar följde honom. När han kom till platsen, sade han till dem: "Be att ni inte kommer i frestelse."
Och han gick ett stycke ifrån dem, ungefär ett stenkast, och föll på knä och bad: "Fader, om du vill, så tag denna kalk ifrån mig! Men ske inte min vilja utan din." Då visade sig en ängel från himlen och gav honom kraft.
Han kom i svår ångest och bad allt ivrigare, och hans svett blev som blodsdroppar, som föll ner på jorden.
När han reste sig från bönen och kom till lärjungarna, fann han att de hade somnat av bedrövelse. Då sade han till dem: "Varför sover ni? Stig upp och be att ni inte kommer i frestelse.
" Luk. 22:39-46
Låt inte den kamp som Jesus har kämpat för dig vara i onödan, klicka på länken här, den leder till "Frälsningsbön", läs den med ditt hjärta. Jesus älskar dig och har en underbar plan för ditt liv!
Gud välsigne dig! / Johan
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...