fredag 2 april 2010

Guds namn #8

Jehova Melek - Jag är den Jag är din kung.
Vad säger Guds namn dig idag, sanningen att Han är allas kung, alla knän måste böja sig för Jesus, ingen undantagen.
Vad innebär det?
Det innebär att Gud har makt över allt, Han har makt att förändra varje situation. Gud har makt att förändra ditt liv, oavsett vilka berg som reser sig upp mot dig, så har Han makt att förändra din situation.
Jag vill uppmana dig att söka Gud som din kung, ge Honom makten över ditt liv, ge Honom möjlighet att förändra det som behöver förändras i ditt liv och var villig att förändra det som behöver förändras.
Det är långfredag idag, Jesus blir krönt till kung med en törnekrona, Han får en mantel på sig. Han blir upphöjd som Judarnas konung på korset, "INRI"* står det på plakatet. Slutligen så dör Han i ditt ställe.
"Då tog Pilatus Jesus och lät gissla honom. Och soldaterna flätade en krona av törne och satte på hans huvud och klädde honom i en purpurröd mantel. De gick fram till honom och sade: "Var hälsad, judarnas konung", och de slog honom i ansiktet. ....Jesus kom då ut, klädd i törnekronan och purpurmanteln. ....När översteprästerna och deras tjänare fick se honom, skrek de: "Korsfäst! Korsfäst!" ....Pilatus frågade: "Skall jag korsfästa er konung?" ....
Då utlämnade han Jesus åt dem till att korsfästas. De tog Jesus med sig. Och han bar själv sitt kors på väg ut till den plats som kallas Huvudskalleplatsen, på hebreiska Golgata. Där korsfäste de honom, och tillsammans med honom två andra, en på var sida och Jesus i mitten.
Pilatus hade också låtit göra ett anslag som sattes upp på korset. Där stod: "Jesus från Nasaret, judarnas konung." Det anslaget läste många judar, eftersom platsen där Jesus korsfästes låg nära staden och texten var skriven på hebreiska, latin och grekiska.
Då sade judarnas överstepräster till Pilatus: "Skriv inte judarnas konung, utan skriv att han har sagt sig vara judarnas konung." Pilatus svarade: "Vad jag har skrivit, det har jag skrivit." ....När Jesus hade fått det sura vinet, sade han: "Det är fullbordat." Och han böjde ner huvudet och gav upp andan.
" Joh.19:1-30
"Fastän han var till i Gudsgestalt, räknade han inte tillvaron som Gud såsom segerbyte utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt då han blev människa. Han som till det yttre var som en människa ödmjukade sig och blev lydig ända till döden - döden på korset. Därför har också Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn, för att i Jesu namn alla knän skall böja sig, i himlen och på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna, Gud, Fadern, till ära, att Jesus Kristus är Herren." Fil.2:6-11
"HERREN är vår konung. Han är den som frälsar oss." Jes.33:22
"HERREN är konung alltid och för evigt." Ps.10:16
Om Jesus; "Konungarnas Konung och herrarnas Herre." Upp.19:16
Böj dig för Gud och öppna ditt hjärtas dörr, Han vill möta dig. Han är din kung, Han vill ge dig frihet och frid. Länken här leder till "Frälsningsbön", klicka på den och läs den med ditt hjärta, den hjälper dig att böja dig för Gud och att öppna ditt hjärtas dörr. Jesus älskar dig och vill uppenbara sig för dig!
Gud välsigne dig! / Johan

* "INRI är en akronym (initialförkortning) för Iesus Nazarenus, rex Iudaeorum (IESVS·NAZARENVS·REX·IVDÆORVM), latin för "Jesus från Nasaret, judarnas konung". Dessa fyra bokstäver utgör begynnelsebokstäverna i inskriptionen på Jesu kors och pryder även krucifix." Wikipedia - Den fria encyklopedin

Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...