tisdag 6 april 2010

Psaltaren 5

"Lyssna till mina ord, HERRE! Ge akt på mina suckar! Hör mig när jag ropar om hjälp, du min konung och min Gud, ty till dig ber jag. HERRE, om morgonen hör du min röst, om morgonen vänder jag mig till dig och väntar ivrigt.
Du är inte en Gud som älskar ogudaktighet, den som är ond får ej bo hos dig. De övermodiga består inte inför dina ögon, du hatar alla ogärningsmän. Du förgör dem som talar lögn, HERREN avskyr de blodtörstiga och falska.
Men jag får gå in i ditt hus genom din stora nåd. Jag får tillbe i din fruktan, vänd mot ditt heliga tempel. HERRE, led mig genom din rättfärdighet för mina förföljares skull. Gör din väg jämn för mig.
Ty vad deras mun talar kan ingen lita på, deras inre är fördärv, en öppen grav är deras strupe och sin tunga gör de hal. Förklara dem skyldiga, Gud, låt deras planer bli deras fall. Driv bort dem för deras många synders skull,
ty de är upproriska mot dig.
Men låt alla som flyr till dig få glädja sig. I evighet skall de jubla, ty du beskyddar dem. I dig skall de fröjdas som älskar ditt namn. Ty du, HERRE, välsignar den rättfärdige, du omger honom med nåd som med en sköld.
" Ps.5:2-13
Denna psalm tar upp temat Guds namn, i avslutningsversarna står det, "I Dig skall de fröjdas som älskar ditt namn".
Älskar vi Guds namn så älskar vi Gud och älskar vi Gud så älskar vi det Han gör, älskar vi det Han gör så avslöjar hans namn vad Han vill göra.
Vet vi vad Gud vill göra, så kan vi be enligt hans vilja och ber vi enligt hans vilja så ska vi också få det vi ber om.
Jesus älskar dig, känner du inte Honom så leder länken här till "Frälsningsbön". Klicka på den och läs den med ditt hjärta så kommer Gud att möta dig, där du är. Han vill ge dig frid.
Gud välsigne dig! / Johan

Ps. Läs mer om bön i länken "Vandra med Jesus"

Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...