måndag 19 april 2010

Det som ingenting var!

Är det du?
Gud ser till hjärtat och inte till det yttre!
"Jesus såg upp och märkte hur de rika lade sina gåvor i offerkistan. Men han såg också hur en fattig änka lade ner två små kopparmynt. Då sade han: "Amen säger jag er: Denna fattiga änka gav mer än alla andra. Ty det var av sitt överflöd som alla andra lade något i offerkistan, men hon offrade av sin fattigdom allt vad hon hade att leva på."" Luk.21:1-4
Kvinnan / änkan i texten gav allt hon hade, ändå så gav de skriftlärda mer mänskligt sett.
Vem var det som gav mest???
"När de kom dit och han fick se Eliab, tänkte han: "Det är säkert HERRENS smorde, som står här inför HERREN."
Men HERREN sade till Samuel: "Se inte på hans utseende och på hans resliga gestalt, ty jag har förkastat honom. Ty det går inte efter vad en människa ser. En människa ser det som är för ögonen, men HERREN ser till hjärtat." Då kallade Isai på Abinadab och lät honom gå fram inför Samuel.
Men Samuel sade: "Inte heller honom har HERREN utvalt." Då lät Isai sin son Samma gå fram. Men Samuel sade: "Inte heller honom har HERREN utvalt." På detta sätt lät Isai sju av sina söner gå fram inför Samuel. Men Samuel sade till Isai: "HERREN har inte utvalt någon av dessa." Och han frågade honom: "Är detta alla pojkar du har?"
Han svarade: "Det fattas en, den yngste, och han vaktar fåren." Då sade Samuel till Isai: "Sänd bud och hämta hit honom, för vi sätter oss inte till bords förrän han kommer hit." Isai sände då bud och hämtade David.
Han var rödkindad, hade vackra ögon och såg bra ut. "Stå upp och smörj honom", sade HERREN, "ty han är det." Då tog Samuel sitt oljehorn och smorde honom mitt ibland hans bröder. Och HERRENS Ande kom över David från den dagen och framöver.
" 1 Sam.16:6-13
David var den minste i familjen, han fanns inte ens med i tankarna hos sin far, vad gällde "mer betydelsefulla uppgifter".
Men vem såg Gud till???

"Bröder, se på er egen kallelse. Inte många av er var visa om man ser till det yttre, inte många var mäktiga, inte många av förnäm släkt.
Nej, det som för världen var dåraktigt har Gud utvalt för att låta de visa stå där med skam, och det som för världen var svagt har Gud utvalt för att låta det starka stå där med skam, och det som för världen var oansenligt och föraktat, ja, det som inte var till, har Gud utvalt för att göra till intet det som var till, för att ingen människa skall berömma sig inför Gud.
Honom har ni att tacka för att ni är i Kristus Jesus, som Gud för oss har gjort till vishet, rättfärdighet, helgelse och återlösning, för att det skall ske som står skrivet: Den som berömmer sig skall berömma sig av Herren.
" 1 Kor.1:26-31
"Det som ingenting var utvalde Gud"
Till dig som läser detta, vill jag ge möjligheten att lära känna Jesus. Länken här leder till "Frälsningsbön", klicka på den och läs den med ditt hjärta. Det är första steget mot en sann och levande relation med Gud. Jesus älskar dig och Han ser dig!
Gud välsigne dig! / Johan

2 kommentarer:

P-O.S sa...

Jättebra inlägg.
Jag har ofta funderat på vad som menas med att berömma sig av Herren, men nu tror jag 25-öringen trillade ner. Om någon frågar vem jag är så kan jag med stolthet säga att "jag är minsann en Jesu lärjunge jag, så det så".
Har du några andra tankar om vad det kan innebära att berömma sig av Herren?

Sanningen skall göra dig fri! sa...

Hej P-O.S!
Välkommen hit, tack för din kommentar, det är alltid lika roligt att få feedback. Jag tror att du förstått.

Mer av Jesus, mindre av mig.

Att ge Gud den plats Han förtjänar, den första och att ge Gud ära för det Han gör.

Gammal eller ung, fattig eller rik, jude eller grek, boende i slott eller på gatan, högutbildad eller utan utbildning.
Alla är vi lika inför Gud och det betyder att alla har samma möjlighet att tjäna Gud.
Alltså, Gud kan verka genom vem Han vill, och framför allt genom den som vill användas av Honom.

.... är att berömma sig av Herren.

Välkommen igen!
Gud välsigne dig! / Johan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...