onsdag 28 april 2010

Vem vill gå?

I bibeln kan vi läsa om hur Jesaja blir kallad av Gud;
"I det år då kung Ussia dog, såg jag Herren sitta på en hög och upphöjd tron, och släpet på hans mantel uppfyllde templet. Serafer stod ovanför honom, var och en hade sex vingar: Med två täckte de sina ansikten, med två täckte de sina fötter och med två flög de. Och den ene ropade till den andre:
"Helig, helig, helig är HERREN Sebaot, hela jorden är full av hans härlighet."
Rösten från den som ropade fick dörrposterna och trösklarna att skaka, och huset blev uppfyllt av rök. Då sade jag:
"Ve mig, jag förgås! Ty jag är en man med orena läppar och jag bor ibland ett folk med orena läppar, och mina ögon har sett Konungen, HERREN Sebaot."
Då flög en av seraferna fram till mig. I hans hand var ett glödande kol, som han med en tång hade tagit från altaret. Med det rörde han vid min mun och sade:
"När nu detta har rört vid dina läppar, har din missgärning tagits ifrån dig och din synd är försonad."
Och jag hörde HERRENS röst. Han sade: "Vem skall jag sända och vem vill vara vår budbärare?" Då sade jag: "Här är jag, sänd mig!" Han sade: "Gå och säg till detta folk:
" Jes.6:1-9
När Jesaja står i Guds närvaro, inser han sin litenhet, sina svagheter, de fel och synder han begått. Men Gud lämnar honom inte där, Han springer inte sin väg eller vänder honom ryggen, däremot har Han en lösning åt Jesaja .
Han renar honom och gör honom fri från sina fel och synder.
När Jesaja nu står i Guds närvaro befriad från sina fel och synder, ger Gud honom en möjlighet att välja, Han frågar;
Vem skall jag sända och vem vill vara vår budbärare?
Då svarar Jesaja;
Här är jag, sänd mig!
Guds svar är; GÅ och säg till detta folk..... !!!
När du står i Guds närhet, måste du precis som Jesaja, böja dig för Honom, du måste erkänna dina fel och synder, så att Han kan rena dig och göra dig fri. Gud söker dig, Han vill använda dig.
Vad blir ditt svar på frågan;
Vem skall jag sända och vem vill vara vår budbärare?
Känner du dig som Jesaja, du behöver bli renad från dina fel och dina synder. Då har du möjligheten att böja dig för Gud idag. Länken här leder till "Frälsningsbön", klicka på den och läs den med ditt hjärta, den hjälper dig att söka Gud. Jesus älskar dig, han vill använda dig!
Gud välsigne dig! / Johan

Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...